Kategori: İş Hukuku

iş hukuku

İş hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde iş hukuku hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

İş hukuku kısaca işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini gösteren hukuk dalıdır. İş dünyasında çeşitli sebeplerle işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle son yıllarda işçi profilinin değişimiyle birlikte, kanundan doğan hakların elde edilmesi için hukuki yola başvuran kişi sayısı artmıştır. İş davalarında mahkemeler işçiyi koruma amacıyla hareket eder.

İş hukuku sıkı kuralların bulunduğu bir alandır. Asgari ücret, işçinin hakları, çalışma koşulları gibi konularda katı kurallar öngörmüştür. İş hukukuyla ilgili uyuşmazlıklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai, işten çıkarma, iş kazası gibi çeşitli şekillerde hem işçinin hem işverenin karşısına çıkabilmektedir. Bu konular dışında, son yıllarda mobbing davaları da büyük bir artış göstermektedir. Her iki tarafın da iş hukukundan doğan haklarını elde edebilmesi için hukuki yollara başvurması gerekebilir. İşçilerin ve işverenlerin haklarını öğrenmesi ve bunlar için gerekli hukuki işlemleri yapabilmesi için avukat desteği önemlidir.

İş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü için dava açmadan önce arabulucuya giderek uzlaşmanın denenmesi zorunludur. Arabuluculuk aşamasında hakların tam olarak elde edilebilmesi ve mağdur olunmaması açısından avukat tarafından temsil edilmek avantaj sağlayacaktır. İşçi ve işveren arabuluculuk aşamasında uzlaşamadığı takdirde dava açarak haklarını mahkemeden talep edebilirler. İş davalarında her iki taraf için de hukuk bürolarıyla birlikte çalışmak hatayı en aza indirir ve olumsuz sonuçların ortaya çıkma ihtimalini azaltır.

İşçiler, işten çıkarılma sonucunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigorta, işe iade, fazla mesai alacağı gibi konularda hukuki desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Ayrıca işçilerin mobbinge maruz kalması halinde de hukuki yollara başvurması mümkündür. İşçilerin hukuki yollara başvurmasına sebep olabilecek diğer bir konu da iş kazalarıdır. İş kazaları sonucunda işçi çeşitli tazminatları talep edebilir. İşverenler ise haklı sebeple işten çıkarma, rekabet yasağının ihlal edilmesi, istifa ve eğitim bedeli gibi konularda hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilmektedir. Ayrıca günümüz iş dünyasının bir gereği olarak işverenler sık sık hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir.

İş Hukuku Yazılarımız

Genel olarak iş hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	İşçiye Elden Ödeme Yapılması 
	Ankara Trafik Kazası Avukatı 
	İstanbul Trafik Kazası Avukatı 
	Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı 
	Ankara Tüketici Avukatı 
	İstanbul Tüketici Avukatı 
	İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı 
	Ankara Sağlık Hukuku Avukatı 
	Ankara İş Hukuku Avukatı 
	Ankara Tazminat Avukatı 
	İstanbul Tazminat Avukatı 
	Bağcılar Avukat ve Hukuk Büroları 
	Şile Avukat ve Hukuk Büroları 
	Bayrampaşa Avukat ve Hukuk Büroları 
	Bakırköy Avukat ve Hukuk Büroları 
	Sultangazi Avukat ve Hukuk Büroları 
	Sarıyer Avukat ve Hukuk Büroları 
	Kağıthane Avukat ve Hukuk Büroları 
	Güngören Avukat ve Hukuk Büroları 
	Beykoz Avukat ve Hukuk Büroları 
	Eyüp Avukat ve Hukuk Büroları 
	Adalar Avukat ve Hukuk Büroları 
	Ümraniye Avukat ve Hukuk Büroları 
	Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları 
	Çekmeköy Avukat ve Hukuk Büroları 
	Beyoğlu Avukat ve Hukuk Büroları 
	Beylikdüzü Avukat ve Hukuk Büroları 
	Arnavutköy Avukat ve Hukuk Büroları 
	Başakşehir Avukat ve Hukuk Büroları 
	Avcılar Avukat ve Hukuk Büroları 
	Çatalca Avukat ve Hukuk Büroları 
	Fatih Avukat ve Hukuk Büroları 
	Üsküdar Avukat ve Hukuk Büroları 
	Maltepe Avukat ve Hukuk Büroları 
	Gaziosmanpaşa Avukat ve Hukuk Büroları 
	Sultanbeyli Avukat ve Hukuk Büroları 
	Sancaktepe Avukat ve Hukuk Büroları 
	Esenler Avukat ve Hukuk Büroları 
	Büyükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları 
	Esenyurt Avukat ve Hukuk Büroları 
	Pendik Avukat ve Hukuk Büroları 
	Tuzla Avukat ve Hukuk Büroları 
	Bahçelievler Avukat ve Hukuk Büroları 
	Silivri Avukat ve Hukuk Büroları 
	Beşiktaş Avukat ve Hukuk Büroları 
	Ankara Avukat 
	İstanbul Avukat 
	Kartal Avukat ve Hukuk Büroları 
	Ataşehir Avukat ve Hukuk Büroları 
	Kadıköy Avukat ve Hukuk Büroları 
	Zeytinburnu Avukat ve Hukuk Büroları 
	Yurtdışı İşçilerinin Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai ve Diğer Alacakları 
	Hizmet Tespit Davası 
	İş Kazası Tutanağı 
	Araba Galerilerinin Hukuki Sorumluluğu 
	Güvence Hesabı 
	Taşeron İşçi Hakları Nelerdir? 
	Görevsizlik Kararı ve Sonuçları 
	Bilirkişi Raporuna İtiraz 
	Usulsüz Tebligat Nedir? Sonuçları Nelerdir? 
	Cezai Şart Nedir? 
	Ayıplı Hizmet Nedir? Sonuçları Nelerdir? 
	Takım Sözleşmesi Nedir? (Takım İş Sözleşmeleri) 
	Sıfır Aracın Ayıplı Olması 
	Uluslararası Tahkim Avukatı 
	Bölge Adliye Mahkemesi 
	Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçinin Hakları 
	Geçici İş İlişkisi (İşçi Kiralama) 
	Hamile İşçinin İşten Çıkarılması 
	Toplu İş Sözleşmesi 
	İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi 
	Uçağa Alınmama (Overbooking) Tazminatı 
	İşçinin SGK Primlerinin Eksik Ödenmesi 
	İşçinin Maaşının Düşürülmesi 
	İşçinin Konumunun Düşürülmesi 
	İşe Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma 
	İş Arama İzni Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 
	İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi 
	İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması ve Sonuçları 
	İşçinin Cinsel Tacize Uğraması 
	İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi 
	Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi (Süresinden Önce Fesih) 
	Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
	İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi 
	Vasıfları Konusunda İşçinin İşvereni Yanıltması 
	İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi 
	Kriz Nedeniyle İşten Çıkarma 
	Malulen Emeklilik Şartları 
	Arabuluculuk Toplantısına Katılmama 
	Vekalet Sözleşmesi 
	Gece Çalışması 
	İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi 
	Vakıf Evladı Tespiti Davası 
	Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek 
	İş Mahkemesi 
	İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir? 
	Meslek Hastalığı 
	Hatalı Ekspertiz Raporunda Eksperin Sorumluluğu 
	Askere Giden İşçinin Kıdem Tazminatı 
	İşçinin İşyerinde Hırsızlık Yapması 
	İşçinin İşvereni Zarara Uğratması 
	İşçinin İşverene Küfür veya Hakaret Etmesi 
	Kilometresi Düşürülmüş Araç Alan Kişinin Hakları 
	İşçinin İstifaya Zorlanması 
	İkinci El Ayıplı Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu 
	Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarılma 
	İşçinin Görev Tanımı Dışında Çalıştırılması 
	Deneme Süreli İş Sözleşmesi 
	Mazeret İzni 
	İş Sözleşmesinde Cezai Şart 
	İşçinin Ölümü Halinde Ölüm – Kıdem Tazminatı 
	Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı 
	Rekabet Yasağı Sözleşmesi 
	Avukat Azletme ve Hukuki Sonuçları 
	Basın İş Kanununda Gazetecilerin Hakları 
	Araç Değer Kaybı 
	İşsizlik Maaşı 
	Evlilik İzni Kaç Gündür? 
	Kısa Çalışma Ödeneği 
	Doğum İzni Ne Kadardır? 
	Süt İzni Ne Kadardır? 
	Babalık İzni Kaç Gündür? 
	Ölüm İzni Kaç Gündür? 
	İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? 
	Menfi Tespit Davası 
	İkale Sözleşmesi Nedir? 
	İş Kazası Tazminatı 
	Deniz İş Hukuku 
	İstanbul Vakıf ve Dernek Hukuku Avukatı 
	Kötüniyet Tazminatı 
	İşten Çıkarılan İşçinin Hakları 
	Deniz İş Hukukuna Göre Kıdem Tazminatı 
	Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 
	İbraname Nedir? 
	İşverenin Eşit Davranma Borcu – Ayrımcılık Tazminatı 
	İşçinin Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi 
	Fazla Mesai Hesaplama 
	Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama 
	Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı 
	Kapıcıların Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması 
	Kıdem Tazminatı ve Şartları 
	Manevi Tazminat Davası 
	Sendikal Tazminat 
	İşçi Hakları Nelerdir? 
	İşe İade Davası 
	İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süreleri Nelerdir? 
	Mobbing Nedir? Mobbing Davaları 
	İstanbul İş Hukuku Avukatı 
	2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
	Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?