Kategori: İş Hukuku

iş hukuku

İş hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde iş hukuku hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

İş hukuku kısaca işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini gösteren hukuk dalıdır. İş dünyasında çeşitli sebeplerle işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle son yıllarda işçi profilinin değişimiyle birlikte, kanundan doğan hakların elde edilmesi için hukuki yola başvuran kişi sayısı artmıştır. İş davalarında mahkemeler işçiyi koruma amacıyla hareket eder.

İş hukuku sıkı kuralların bulunduğu bir alandır. Asgari ücret, işçinin hakları, çalışma koşulları gibi konularda katı kurallar öngörmüştür. İş hukukuyla ilgili uyuşmazlıklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai, işten çıkarma, iş kazası gibi çeşitli şekillerde hem işçinin hem işverenin karşısına çıkabilmektedir. Bu konular dışında, son yıllarda mobbing davaları da büyük bir artış göstermektedir. Her iki tarafın da iş hukukundan doğan haklarını elde edebilmesi için hukuki yollara başvurması gerekebilir. İşçilerin ve işverenlerin haklarını öğrenmesi ve bunlar için gerekli hukuki işlemleri yapabilmesi için avukat desteği önemlidir.

İş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü için dava açmadan önce arabulucuya giderek uzlaşmanın denenmesi zorunludur. Arabuluculuk aşamasında hakların tam olarak elde edilebilmesi ve mağdur olunmaması açısından avukat tarafından temsil edilmek avantaj sağlayacaktır. İşçi ve işveren arabuluculuk aşamasında uzlaşamadığı takdirde dava açarak haklarını mahkemeden talep edebilirler. İş davalarında her iki taraf için de hukuk bürolarıyla birlikte çalışmak hatayı en aza indirir ve olumsuz sonuçların ortaya çıkma ihtimalini azaltır.

İşçiler, işten çıkarılma sonucunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigorta, işe iade, fazla mesai alacağı gibi konularda hukuki desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Ayrıca işçilerin mobbinge maruz kalması halinde de hukuki yollara başvurması mümkündür. İşçilerin hukuki yollara başvurmasına sebep olabilecek diğer bir konu da iş kazalarıdır. İş kazaları sonucunda işçi çeşitli tazminatları talep edebilir. İşverenler ise haklı sebeple işten çıkarma, rekabet yasağının ihlal edilmesi, istifa ve eğitim bedeli gibi konularda hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilmektedir. Ayrıca günümüz iş dünyasının bir gereği olarak işverenler sık sık hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir.

İş Hukuku Yazılarımız

Genel olarak iş hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası 
	Araba Galerilerinin Hukuki Sorumluluğu 
	Güvence Hesabı 
	İcra Hukukunda İmzaya İtiraz 
	Genel Kurul Kararlarının İptali 
	Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar 
	Serbest Ticaret Anlaşması ve Avantajları 
	Anonim Şirketlerde Pay Devri 
	Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları 
	Finansal Kiralama Sözleşmeleri 
	Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi 
	Anonim Şirketlerde Genel Kurul 
	Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu 
	Anonim Şirketlerde Birleşme Süreci 
	Anonim Şirketlerde Bölünme Süreci 
	Anonim Şirketlerde Tasfiye Süreci 
	Anonim Şirketlerde Sona Erme 
	Tehiri İcra Nedir? Nasıl Yapılır? 
	Taşeron İşçi Hakları Nelerdir? 
	Görevsizlik Kararı ve Sonuçları 
	Bilirkişi Raporuna İtiraz 
	İtirazın Kaldırılması Davası ve Şartları 
	İtirazın İptali Davası 
	Usulsüz Tebligat Nedir? Sonuçları Nelerdir? 
	Cezai Şart Nedir? 
	Aciz Vesikası Nedir? Nasıl Alınır? 
	Ayıplı Hizmet Nedir? Sonuçları Nelerdir? 
	İstirdat Davası (Geri İsteme Davası) Nedir? 
	Takım Sözleşmesi Nedir? (Takım İş Sözleşmeleri) 
	Sıfır Aracın Ayıplı Olması 
	Çek İbraz Süresi 
	Yurtdışı İcra Takibi ve Uluslararası Alacak Tahsili 
	Uluslararası Tahkim Avukatı 
	Bölge Adliye Mahkemesi 
	İcra Mahkemesi 
	Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçinin Hakları 
	Geçici İş İlişkisi (İşçi Kiralama) 
	Hamile İşçinin İşten Çıkarılması 
	Toplu İş Sözleşmesi 
	Bankacılık Hukuku Açısından Açık Bankacılık 
	İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi 
	Şirket Türleri ve Özellikleri 
	Uçağa Alınmama (Overbooking) Tazminatı 
	İşçinin SGK Primlerinin Eksik Ödenmesi 
	Gümrük Avukatı 
	Şirketler Hukuku Avukatı 
	Anonim Şirket Tasfiyesi 
	İşçinin Maaşının Düşürülmesi 
	Limited Şirket Tasfiyesi 
	Sınav Notuna Karşı Not Tespit Davası 
	Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğu 
	Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar 
	Limited Şirket Hisse Devri 
	Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? 
	Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 
	İşçinin Konumunun Düşürülmesi 
	İşe Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma 
	İş Arama İzni Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 
	İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi 
	İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması ve Sonuçları 
	İşçinin Cinsel Tacize Uğraması 
	İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi 
	Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi 
	Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
	İhtiyati Haciz 
	İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi 
	Vasıfları Konusunda İşçinin İşvereni Yanıltması 
	İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi 
	Kriz Nedeniyle İşten Çıkarma 
	İdare Hukuku Avukatı 
	Malulen Emeklilik Şartları 
	Arabuluculuk Toplantısına Katılmama ve Sonuçları 
	Vekalet Sözleşmesi 
	Gece Çalışması 
	İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi 
	Vakıf Evladı Tespiti Davası 
	Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek 
	İş Mahkemesi 
	İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir? 
	Meslek Hastalığı 
	Çek İptali Davası 
	Hatalı Ekspertiz Raporunda Eksperin Sorumluluğu 
	Askere Giden İşçinin Kıdem Tazminatı 
	İşçinin İşyerinde Hırsızlık Yapması 
	İşçinin İşvereni Zarara Uğratması 
	İşçinin İşverene Küfür veya Hakaret Etmesi 
	Kilometresi Düşürülmüş Araç Alan Kişinin Hakları 
	İşçinin İstifaya Zorlanması 
	İkinci El Ayıplı Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu 
	Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarılma 
	İşçinin Görev Tanımı Dışında Çalıştırılması 
	Corona Sürecinde Kreş, Özel Okul, Dershane ve Servis Sözleşmeleri 
	Deneme Süreli İş Sözleşmesi 
	Mazeret İzni 
	Coronavirüste İşyeri Kiraları ve Mücbir Sebep 
	Coronavirüste Mücbir Sebep ve Sözleşmelere Etkisi 
	Mücbir Sebep 
	İş Sözleşmesinde Cezai Şart 
	İşçinin Ölümü Halinde Ölüm – Kıdem Tazminatı 
	Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı 
	Rekabet Yasağı Sözleşmesi 
	Avukat Azletme ve Hukuki Sonuçları 
	Apostil Nedir? 
	Sigorta Avukatı 
	Basın İş Kanununda Gazetecilerin Hakları 
	Araç Değer Kaybı 
	İşsizlik Maaşı 
	Evlilik İzni Kaç Gündür? 
	Corona Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İade Hakkı 
	Kısa Çalışma Ödeneği 
	Corona Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları 
	Corona Sürecinde İşçi-İşveren İlişkisi 
	Doğum İzni Ne Kadardır? 
	Corona Salgını Sürecinde İşverenlerin Hakları 
	Coronavirüs Nedeniyle İşçiler Ücretsiz İzne Çıkarılabilir mi? 
	Süt İzni Ne Kadardır? 
	Babalık İzni Kaç Gündür? 
	Ölüm İzni Kaç Gündür? 
	İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? 
	İhtarname Nedir? İhtarname Örnekleri 
	Menfi Tespit Davası 
	İkale Sözleşmesi Nedir? 
	İş Kazası Tazminatı 
	Deniz İş Hukuku 
	Vakıf – Dernek Hukuku Avukatı 
	TTK Haksız Rekabet 
	Kötüniyet Tazminatı 
	İşten Çıkarılan İşçinin Hakları 
	Deniz İş Hukukuna Göre Kıdem Tazminatı 
	Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 
	İbraname Nedir? 
	İşverenin Eşit Davranma Borcu – Ayrımcılık Tazminatı 
	İşçinin Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi 
	Fazla Mesai Hesaplama 
	Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama 
	Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı 
	Kapıcıların Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması 
	Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir? 
	Kıdem Tazminatı ve Şartları 
	Hukuki Danışmanlık Hizmeti 
	Manevi Tazminat Davası 
	Sendikal Tazminat 
	İşçi Hakları Nelerdir? 
	İcra Avukatı 
	İşe İade Davası 
	İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süreleri Nelerdir? 
	Mobbing Ne Demek? Mobbing Davaları 
	İş Hukuku Avukatı 
	2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
	Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?