Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Ankara sağlık hukuku avukatı, sağlık alanında sıklıkla karşılaşılan çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamakta ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatının faaliyet alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, söz konusu alanda gündeme gelen davalara ve merak edilen çeşitli hususlara değinilmiştir. Yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Ankara Sağlık Hukuku Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, ilgili alanda birçok farklı hukuki faaliyeti sürdürmektedir. Aşağıda, bunların bazı temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki Ankara sağlık hukuku avukatının çalışma alanları, aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir. 

 • Hasta hekim ilişkileri kapsamında gündeme gelecek olan malpraktis (tıbbi hata) davalarında, tarafların iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri noktasında avukatlık hizmeti sağlanması,
 • Hastaneler için hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Sağlık hukukunun ilgi alanı çerçevesinde söz konusu olan bir hukuki problemden ötürü idareye karşı gerekli sürecin işletilmesi ve dava açılması,
 • Sağlık çalışanlarına sağlık hukuku kapsamında temel eğitimlerin, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Sigorta şirketlerine rücu davasının açılmasında müvekkillere avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Sağlık çalışanlarına veya hasta ve hasta yakınlarına karşı gerçekleştirilen her türlü haksız eylem, şiddet vb. içerik arz eden olaylarda tarafların mağduriyetlerinin giderilmesi adına müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • Hatalı tedavilerin yahut ihmali davranışların suç teşkil etmesi durumunda ilgili cezai yargılama süreçleri bünyesinde tarafların hak ve menfaatlerinin korunması yönünde avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi gibi spesifik alanlarda söz konusu olabilecek ihlallere ve mağduriyetlere karşı gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Gerek hasta gerekse sağlık çalışanlarının çeşitli alanlarda yaşadıkları ihlaller karşısında hak ve menfaatlerinin korunması adına diğer çeşitli avukatlık hizmetlerinin sağlanması.

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde birden fazla etmen bulunmaktadır. Öncelikle Ankara Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Bunun yanında, uyuşmazlığa konu işin derinliği ve özellikleri ile müvekkille yapılacak görüşmeler de belirleyici olacaktır.

DİKKAT: Ankara Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi, taraflar için bağlayıcı değil tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla, somut durumun şartlarına göre tarifede yer alan miktarların üzerinde veya altında bir tutarda anlaşılması da mümkündür. Aşağıda, fikir vermesi açısından bazı dava ve işlerin tarifedeki tutarları listelenmiştir.

SAĞLIK HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Malpraktis Çerçevesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı Tam Yargı Davası,19,315,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız Tam Yargı Davası,16.315,00 TL,
Tespit İstemleri,7.815,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,22.625,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Mağdur/Katılan Vekilliği,14.315,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Mağdur/Katılan Vekilliği,11.315,00 TL.

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, uygulamada sağlık hukukuna ilişkin merak konusu olan ve sıklıkla gündeme gelen soruları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

Ankara’da Sağlık Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da sağlık hukuku kapsamında gündem olacak davaların ne kadar süreceğine ilişkin net bir zaman dilimini ifade etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, gerek mahkemelerin yoğunluğu gerekse davaya konu uyuşmazlığın derinliği, davanın ne kadar süreceği hususunda belirleyici rol oynayacaktır. 

Ankara’da Sağlık Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da sağlık hukuku kapsamında gündem olacak davaların bazı masraflarına aşağıda tablo halinde yer verilmiştir. 

Sağlık hukuku kapsamında hukuk mahkemelerinde açılacak davaların masrafları aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru Harcı: 37,00 TL,
Tebligat Gideri: 260,00 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23,00 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290,00 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL.

Sağlık hukuku kapsamında idari yargıda açılacak davaların masrafları aşığa tablo halinde belirtilmiştir.

Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Karar Harcı: 80,70 TL,
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260,00 TL,
Delil Tespiti Harcı: 133,00 TL,
Vekalet Harcı: 11,50 TL,
Keşif Harcı: 571,90 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava: 312,00 TL.

Ankara’da Sağlık Hukuku Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Ankara sağlık hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde birkaç unsur gözetilir. Ankara Barosunun yayınladığı tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesi, ücretin belirlenmesinde etkili olacaktır. Fakat ayrıca somut durumun şartları ve işin mahiyeti de belirleyici olacaktır. Söz konusu ücret, tarifenin üzerinde de altında da belirlenebilir.

Ankara’da Sağlık Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara sağlık hukuku avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Ancak bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimilerinde ise ilk etapta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

Ankara’da En İyi Sağlık Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

TBB Meslek Etik Kuralları gereğince avukatlar, kendilerini en iyi sağlık avukatı şeklinde nitelendiremezler. Bu noktada avukatın tecrübe ve deneyiminin yanında birikimi de belirleyici unsur olacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli birçok alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ankara’da Sağlık Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da sağlık hukuku davalarına bakacak mahkeme, uyuşmazlığın hangi eylemden kaynaklandığına ve ne şekilde gerçekleştiğine göre farklılık arz edecektir. Tıbbi hatalardan kaynaklanan ve malpraktis davaları olarak da ifade edilen maddi ve manevi tazminat davaları asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Sağlık çalışanının, hastanın veya diğer kişilerin ilgili süreçlerde suç teşkil edecek bir davranışta bulunması halinde, ceza davaları gündeme gelecek ve bunlar ceza mahkemelerinde görülecektir.

Devlet hastaneleri bünyesinde söz konusu olacak ihlaller karşısında mağdur olan tarafın idareye yapacağı başvuruların olumsuz kalması neticesinde idari yargıda dava açma imkanı doğacak ve bu davalar da idare mahkemelerinde görülecektir.

ANKARA SAĞLIK HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Malpraktis Çerçevesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davaları,İdare Mahkemesi,
Sağlık Çalışanının İhmali veya Diğer Suç Teşkil Eden Eylemlerine Karşı Açılacak Davalar,Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi,
Hasta ve Hasta Yakınlarının Suç Teşkil Eden Söz ve Eylemlerine Karşı Açılacak Davalar,Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi.

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, söz konusu alanda çeşitli birçok hukuki hizmeti müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları detaylı biçimde açıklanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki, faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Özel hastaneye veya devlet hastanesine giden ve burada tıbbi hata içeren bir uygulama nedeniyle zarar görmüş olan kişinin zararını giderebilmesi için hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Bilhassa devlet hastanelerinde idareye başvuru ve idari yargıda tam yargı davası açma süreçlerinin doğru biçimde yürütülmesi gerekmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, ilgili süreçlerde müvekkilinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde gerekli adımları atarak süreci takip eder.

 • Hastane yönetimleri, sağlık çalışanı personellerinin sağlık hukuku alanında ne gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları hususunda gerekli bilgileri edinmeleri gerektiğini düşünebilmektedir. Söz konusu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ile birçok hukuki problemin yaşanmasının da önüne geçilmiş olmaktadır.

Bu nedenle Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, hastane personellerine ve yönetimine tıp hukuku ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Hastane koşulları ve psikolojisi içerisinde gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve hasta yakınları, karşı tarafa yönelik suç teşkil eden birtakım eylemlerde bulunabilmektedir. Sözlü veya fiziksel olarak gerçekleştirilebilecek bu tarz ihlaller neticesinde mağdur olan tarafın hukuki yollara başvurması gerekmektedir.

Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatı, gerek maddi manevi tazminat davası süreçlerini gerekse suç teşkil eden eylem için cezai yargılama adına şikayet ve dava takibi süreçlerini müvekkil adına yürütmektedir.

 • Ülkemizde son yıllarda özellikle saç ekimi ve plastik cerrahi alanlarında tıp dünyasında ciddi gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler kapsamında söz konusu alanlara talep artmış, artan taleple birlikte yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda da artış gözlemlenmiştir.

Başlangıçta kararlaştırılan şekilde neticelendirilemeyen bir operasyondan, tıbbi anlamda yapılan bir hata veya ihmal kaynaklı eylemden ötürü mağduriyet yaşayan hastaların hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Bu noktada Ankara sağlık hukuku avukatı, süreci müvekkil adına yürütecektir.

Sağlık Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sağlık hukuku avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine, sağlık hukuku alanında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken temel hususlara değinilmiştir.

Sağlık hukuku alanında söz konusu olacak uyuşmazlıklarda hak ve iddiaların etkin biçimde ileri sürülebilmesi için süreç doğru hukuki zeminde yürütülmelidir. Hukuki usul ve strateji bakımından söz konusu olacak hata ve ihmaller, mağduriyete yol açabilecektir. Böyle bir durumla karşılaşmama adına Ankara hukuk bürosu avukatına danışmakta fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde sağlık hukuku avukatı arıyorsanız “İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.