Pendik avukat ve hukuk büroları

Pendik Avukat ve Hukuk Büroları

Pendik avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, pendik ve çevresinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar.

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu olarak faaliyet alanlarımızdan ve çalışma ilkelerimizden bahsettik. Pendik avukat ücreti ne kadar sorusuna cevap verdik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’un tüm ilçelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için hukuki süreçleri işletmekte ve müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Pendik de dahil olmak üzere İstanbul’da genel olarak şu hukuki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Ceza davalarında mağdur, sanık veya şüpheli avukatı olarak etkin savunma yapılması,
 • İşçi ve işverenden kaynaklanan davalara bakılması,
 • Sendikalarla alakalı uyuşmazlıkların yargıya taşınması,
 • İdare hukuku uyuşmazlıklarının çözümü için dava açılması,
 • Hak ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine başvurulması,
 • Boşanma davalarının açılması,
 • Velayete ve vesayete ilişkin hukuki sürecin tamamlanması,
 • Miras uyuşmazlıklarının yargıya taşınması,
 • Bilişim hukuku alanında hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Yabancılar hukuku alanında ortaya çıkan her türlü hukuki meselenin yargıya taşınması,
 • Fikri ve sınai haklardan kaynaklanan davaların açılması,
 • Taşınmazdan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi için yargı yolunun kullanılması,
 • İcra ve İflas hukuku alanındaki takiplerin yapılması,
 • Nüfus ilişkin davaların açılması,
 • Şirket uyuşmazlıklarının çözülmesi için iş ve işlemlerin yapılması ve şirket danışmanlığı,
 • Tüketici hukukundan doğan davaların açılması,
 • Ticaret hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin görülmesi

Pendik avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanı bu sayılanlarla sınırlı değildir. Hukukun her alanında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklarda, dava ve işlerde hizmet vermektedir.

Pendik Avukatı İletişim Bilgileri

Pendik Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ve alanında uzman avukat kadrosu çalışma prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları;

 • İşlerini dikkat ve özen içerisinde yerine getirerek en küçük noktayı dahi atlamamaya dikkat eder.
 • Müvekkilin hakkının üstün olduğuna inanarak işlerini buna göre sürdürür.
 • Müvekkillerine karşı şeffaftır. Yani, hukuki süreçle ilgili doğru ve tam bilgi verir.
 • Birlikte çalıştığı müvekkillerle aralarında geçen konuşmaları ve müvekkil tarafından avukata getirilen bilgileri gizli tutar.

Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensipleri yanında süreci nasıl yöneteceği ile ilgili olarak çalışma yöntemleri de bulunur. Bu yöntemler müvekkilin durum ve koşuluna göre bazen farklılık gösterebilir.

 • Müvekkil adayının, Mıhcı Hukuk Bürosuna telefon veya mail gibi iletişim yolları ile ulaşmasının ardından, kendileri için en uygun tarihe randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adaylarından randevuya gelirken bilgi ve belgeleri yanında getirmeleri istenir. Getirilen bilgi ve belgeler titizlikle incelenir. 
 • Müvekkil adayının mutlaka büroya gelmesi gerekmez. İletişim yolları ile süreç yürütülebilir. Bilgi ve belgeler mail vb. yollarla iletilir.
 • İvedilikle görülmesi gereken işlerde, müvekkil adayı randevuya gelmeden, önce kendisinin de onayı ile süreç derhal başlatılır.
 • Müvekkil adayı ile anlaşılması halinde noterden vekaletname çıkarılır.
 • Yapılması gereken hukuki işlemler derhal yapılarak süreç başlatılır.
 • Sürecin her aşamasında müvekkile gerekli bilgilendirmeler yapılır. 
 • Sürecin sona ermesinden sonra icra vb. işlemler yürütülür.

Pendik Avukat Ücreti

Pendik avukat ücreti, her yıl düzenli olarak İstanbul Barosunun yayınladığı asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bu tarifede yapılacak iş ve işlemin en az ücret karşılığı gösterilmiştir.

Bunların yanında görülecek hukuki meselenin ne olduğu, işin ve işlemlerin ne kadar süreceği, masraf kalemleri, dosyanın ağırlığı gibi hususlar da göz önünde bulundurulur. Bu sayılanlara göre İstnabul Barosu tarafından yayımlanan tarifenin altında veya üstünde bir ücret, avukat ve müvekkil tarafından belirlenir. 

 Pendik Avukatlık Hizmetleri

Pendik ve çevresinde özellikle kira, boşanma, miras, ticaret, icra ve iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara sıklıkla rastlanmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosunun Pendik avukatları, hukukun her alanındaki uyuşmazlıklara bakarlar.

Pendik Gayrimenkul Avukatı

Pendik gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,Tapuda işlenmesi.

Pendik gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından, bu sayılanlar gibi gayrimenkul hukuku alanındaki pek çok konuda hizmet verilmektedir.

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları. 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Pendik Bilişim Avukatı

Pendik bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Pendik bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından, bu sayılanlar gibi bilişim hukuku alanındaki pek çok konuda hizmet verilmektedir.

Pendik Ceza Avukatı

Pendik ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Pendik ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatı tarafından, bu sayılanlar gibi ceza hukuku alanındaki pek çok konuda hizmet verilmektedir.

Pendik İcra Avukatı

Pendik icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Pendik icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından, bu sayılanlar gibi icra ve iflas hukuku alanındaki pek çok konuda hizmet verilmektedir.

Pendik İş Hukuku Avukatı

Pendik iş avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Pendik iş avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından, bu sayılanlar gibi iş hukuku alanındaki pek çok konuda hizmet verilmektedir.

Pendik Yabancılar Avukatı

Pendik yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Pendik’de yabancılar hukuku alanından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Pendik İdare Hukuku Avukatı

Pendik idare avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Pendik’de idare hukuku alanından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Pendik Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Pendik marka patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Pendik’de fikri ve sınai haklar hukuku alanından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Pendik Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ticaret ve şirketler hukuku, Pendik ve çevresinde sıklıkla uyuşmazlığın görüldüğü hukuk dallarından biridir. Pendik ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alanda doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta faaliyet gösterir. Örnek olarak şu işleri yaparlar:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları bu sayılanlar dışındaki dava ve işlere de bakar.

Pendik Avukat ve Hukuk Bürosu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanlarından bahsettik. Bu bölümde de sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

Pendik Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Pendik avukat ücreti, İstanbul Barosu asgari ücret tarifesine ve işin niteliğine göre belirlenecek bir tutardadır.

Pendik Hangi Mahkemeye Bağlıdır?

Pendik’de ortaya çıkan uyuşmazlıklar, İstnabul’un Kartal ilçesinin Esentepe Mahallesinde bulunan, Kartal Adliyesi olarak da bilinen, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür.

Pendik’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Pendik Avukatı Mı Bakar?

Pendik uyuşmazlıklarına yalnızca Pendik avukatı bakmaz. İstanbul’daki tüm avukatlar söz konusu uyuşmazlıklara bakabilirler. Pendik’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan avukatlara Pendik avukatı denir. Mıhcı Hukuk Bürosu, Pendik avukatı olarak, o bölgede görülen hukuki meselelerle ilgilenir.

Pendik’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Pendik avukatı; nüfus ve tapu işlerini, İstanbul’un Pendik ilçesinin Doğu Mahallesinde bulunan Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Pendik İlçe Tapu Müdürlüğünde görür.

Pendik Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Pendik ve çevresinde görülen hukuki anlaşmazlıkların, avukata sorularak çözülmesi büyük önem arz eder. Avukattan, danışmanlık ya da avukatlık hizmeti alınması halinde hukuki süreç daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerleyecektir. Avukata danışılmaması halinde ise, ciddi hak kayıpları ortaya çıkabilir. 

Bu kapsamda Pendik’de ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.