Kategori: Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukukuGayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işleri ifade eder. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan eşya hukukunun önemli bir kısmını gayrimenkul hukuku oluşturur. Bugün taşınmaz denildiği zaman çok kapsamlı bir kavramla karşılaşmış oluruz. Bunun içine çok katlı rezidans, plazalar da girer, apartman site vb. yerleşim yerleri de. Arazı tarla vb. taşınmazlar da girer, her türlü işyeri de girer. Taşınmazlar büyük oranda tapu kayıtlarına konu olurlarken tapu kaydında yer almayacak olanları da vardır. Ancak ne olursa olsun her türlü taşınmaza ilişkin mesele gayrimenkul hukuku içerisinde yer bulmuştur.

Gayrimenkul hukuku içerisine tapu işlerinin yapılması ile birlikte buradan doğan iptal ve düzeltme davaları, ayni hak kurulması – şahsi hak kurulması işleri, yapı projelerinin hukuk kurallarına uygun olarak çizilmesinin denetimi, taşınmazlara ilişkin idari davalar, kat irtifakı – kat mülkiyeti kurulması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ve bunları satmaları ve daha birçok dava ve sözleşme hazırlama işleri girer. Görüldüğü üzere bu kavram çatı bir kavramdır. Bunun içinde idare hukukuna, medeni hukuka, eşya hukukuna, ceza hukukuna ve hukukun başka birçok alanına temas eden iş ve işlemler girer.

Türkiye inşaat bakımından zengin bir ülke konumundadır. Bununla beraber her bir inşaat bakımından bir çok hukuki iş ve işlemler doğar. Aynı oranda da ihtilaf doğar. Sözleşmelerin hazırlanması, eser, hizmet, satış, kira, arsa payı veya kat karşılığı inşaat vb. sözleşmelerin hükümlerinin hukuki zeminde gerçekleştirilmesi gayrimenkul hukukuna yönelik bilginin ve araştırmanın sürekliliğine bağlıdır. Bu işlerin avukat ile takip edilmesi bir zorunluluk değildir. Ancak sürekli değişen mevzuatın takibi ve yorucu dava takibi işlerini herkes her zaman yapamayabilir. Bu nedenle deneyim sahibi bir gayrimenkul hukuku avukatının hukuki desteği her zaman yararlı olacaktır.

Bu alanda ofisimize sorulan bir çok sorunun cevabının yer aldığı ve uygulamada da sıklıkla karşılaştığımız bazı konulara ilişkin makalelerimizi web sitemizde yayınlayarak bu alanda bilgi vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku Yazılarımız

Bu hukuk dalı ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevabını burada yer alan yazılarda bulabilirsiniz.

	Kamulaştırmada Uzlaşma Süreci 
	Kısıtlılık Kararı ve Kaldırılması 
	Vakıfların Sona Ermesi ve Sonuçları 
	Derneklerin Sona Ermesi ve Sonuçları 
	Yapı Kayıt Belgesi İptali 
	İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası 
	Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi 
	İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 
	Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır? 
	Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkarılabilir mi? 
	Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? (2021) 
	Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden/İşyerinden Çıkmak 
	İdare Mahkemesi 
	Haksız İnşaat ve Taşkın Yapı 
	El Atmanın Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i) 
	İstihkak Davası Nedir? 
	Bölge İdare Mahkemesi 
	Vergi Avukatı 
	Sulh Hukuk Mahkemesi 
	Asliye Hukuk Mahkemesi 
	Kira Artış Oranı 
	10 Yıllık Kiracının Tahliyesi 
	Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
	Yürütmenin Durdurulması 
	Tam Yargı Davası 
	İdari İşlemin İptali Davası 
	Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Davası 
	Önalım (Şufa) Hakkı Davası 
	Hisseli Tapu 
	İntifa Hakkı Nedir? 
	Tasarrufun İptali Davası 
	Tapu İptal ve Tescil Davası 
	İzalei Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası 
	Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık 
	Yabancıların Gayrimenkul Alması 
	Tahliye Taahhütnamesi 
	Devremülk İptali 
	Tapu ve Gayrimenkul Avukatı 
	Kiracı Tahliye Davası