Kategori: Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukukuGayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işleri ifade eder. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan eşya hukukunun önemli bir kısmını gayrimenkul hukuku oluşturur. Bugün taşınmaz denildiği zaman çok kapsamlı bir kavramla karşılaşmış oluruz. Bunun içine çok katlı rezidans, plazalar da girer, apartman site vb. yerleşim yerleri de. Arazı tarla vb. taşınmazlar da girer, her türlü işyeri de girer. Taşınmazlar büyük oranda tapu kayıtlarına konu olurlarken tapu kaydında yer almayacak olanları da vardır. Ancak ne olursa olsun her türlü taşınmaza ilişkin mesele gayrimenkul hukuku içerisinde yer bulmuştur.

Gayrimenkul hukuku içerisine tapu işlerinin yapılması ile birlikte buradan doğan iptal ve düzeltme davaları, ayni hak kurulması – şahsi hak kurulması işleri, yapı projelerinin hukuk kurallarına uygun olarak çizilmesinin denetimi, taşınmazlara ilişkin idari davalar, kat irtifakı – kat mülkiyeti kurulması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ve bunları satmaları ve daha birçok dava ve sözleşme hazırlama işleri girer. Görüldüğü üzere bu kavram çatı bir kavramdır. Bunun içinde idare hukukuna, medeni hukuka, eşya hukukuna, ceza hukukuna ve hukukun başka birçok alanına temas eden iş ve işlemler girer.

Türkiye inşaat bakımından zengin bir ülke konumundadır. Bununla beraber her bir inşaat bakımından bir çok hukuki iş ve işlemler doğar. Aynı oranda da ihtilaf doğar. Sözleşmelerin hazırlanması, eser, hizmet, satış, kira, arsa payı veya kat karşılığı inşaat vb. sözleşmelerin hükümlerinin hukuki zeminde gerçekleştirilmesi gayrimenkul hukukuna yönelik bilginin ve araştırmanın sürekliliğine bağlıdır. Bu işlerin avukat ile takip edilmesi bir zorunluluk değildir. Ancak sürekli değişen mevzuatın takibi ve yorucu dava takibi işlerini herkes her zaman yapamayabilir. Bu nedenle deneyim sahibi bir gayrimenkul hukuku avukatının hukuki desteği her zaman yararlı olacaktır.

Bu alanda ofisimize sorulan bir çok sorunun cevabının yer aldığı ve uygulamada da sıklıkla karşılaştığımız bazı konulara ilişkin makalelerimizi web sitemizde yayınlayarak bu alanda bilgi vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku Yazılarımız

Bu hukuk dalı ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevabını burada yer alan yazılarda bulabilirsiniz.

	Tapu Harcı Hesaplama 
	Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği 
	Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği 
	İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği 
	Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği 
	İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği 
	Vakıf Senedi Örneği 
	Alt Kira Sözleşmesi Örneği 
	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği 
	Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği 
	İpotek Sözleşmesi Örneği 
	3091 Sayılı Kanun’a Göre Taşınmaza Tecavüzlerin İdarece Önlenmesi 
	İntifadan Men Ve Ecrimisil İhtarname Örneği 
	El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği 
	Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği 
	Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği 
	Geçit Hakkı Davası Dilekçe Örneği 
	Anahtar Teslim Tutanağı Örneği 
	İzale-i Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği 
	İzale-i Şuyu Engelleme 
	İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer? 
	Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi 
	Kira Sözleşmesi Örneği – Kira Kontratı Örneği 
	Kiracı Hakları 
	Ev Sahibi Hakları 
	Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? 
	Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir? 
	Kiracıya İhtarname Örneği 
	Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç 
	Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği 
	Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneği 
	Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi 
	Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? 
	5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi 
	Kira Uyarlama Davası 
	Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği 
	Kira Artışı İhtarname Örneği 
	Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır? 
	Kiracının Evi Gösterme Zorunluluğu 
	Kiracının Anahtarı Teslim Etmeden Evi Terk Etmesi 
	1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi? 
	Aidat Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılır? 
	İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği 
	Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi İhtarname Örneği 
	Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi 
	10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneği 
	Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği 
	Tahliye Taahhütnamesi Örneği 
	Polisle Kiracı Çıkarma 
	Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı 
	İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı 
	İstanbul Kira Hukuku Avukatı 
	Ankara Kira Hukuku Avukatı 
	Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı 
	İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı 
	Ankara Gayrimenkul Avukatı 
	Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası 
	İşyeri Kira Devri (Hava Parası) 
	Geçit Hakkı Davası 
	Kefalet Sözleşmesi 
	Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Alınır? 
	Kat İrtifakı Nedir ve Nasıl Kurulur? 
	Yıkım Kararına İtiraz 
	Kira Sözleşmesi Depozito İadesi 
	Kadastro Tespitine İtiraz ve Dava Süreci 
	Riskli Yapı Tespit İşlemleri 
	İpoteğin Kaldırılması Davası 
	Kira Tespit Davası 
	Eve Zarar Veren Kiracı Hakkında Ne Yapılır? 
	Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır? (Kiracı Tahliyesi) 
	Yapı Kayıt Belgesi İptali 
	İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası 
	Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi 
	İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 
	Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır? 
	Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkarılabilir mi? 
	Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden/İşyerinden Çıkmak 
	Haksız İnşaat ve Taşkın Yapı 
	El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası 
	Sulh Hukuk Mahkemesi 
	Asliye Hukuk Mahkemesi 
	Kira Artış Oranı 
	10 Yıllık Kiracının Tahliyesi 
	Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
	Ecrimisil Davası 
	Önalım (Şufa) Hakkı Davası 
	Hisseli Tapu 
	İntifa Hakkı Nedir? 
	Tapu İptali ve Tescil Davası 
	İzalei Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası 
	Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık 
	Yabancıların Türkiye’den Gayrimenkul Alması 
	Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye 
	Devremülk İptali 
	İstanbul Gayrimenkul Avukatı