Ankara Tazminat Avukatı

Ankara Tazminat Avukatı

Ankara tazminat avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi tarafından aktif bir şekilde sürdürülen faaliyetler arasındadır.

Aşağıda Ankara tazminat avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden, Ankara tazminat avukatı faaliyetlerinden ve sık sorulan sorulardan bahsettik. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Tazminat Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara Söğütözü’nde yer alan çalışma ofisinden, Ankara ve çevresinde bulunan müvekkillerine tazminat avukatı hizmeti sunar. 

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tazminat avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir:

 • Tazminat türlerine göre; haksız işgal, trafik kazası, iş kazası, hakaret, sözleşmeye aykırılık, mobbing, işçi alacağı vb. ihtimaller doğrultusunda güncel yargı kararlarını ve değişen mevzuatı takip etme,
 • Tazminat davası öncesi hesaplama işlemlerinin eksiksiz bir şekilde ve her bir kalemi ayrı ayrı yapılması,
 • Zorunlu hallerde arabuluculuğa başvurulması ve sürecin yönetilmesi,
 • İhtiyari hallerde arabuluculuk başvurusunun değerlendirilmesi, 
 • Maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi,
 • Maddi tazminat davalarında bilirkişi raporu sonrası ıslah,
 • Aleyhe kararların istinafı ve temyizi,
 • Devlete karşı tazminat (tam yargı) davaları, haksız tutuklama tazminatı davaları,

vb. tazminat hukuku ile ilgili tüm dava ve işlerde Ankara tazminat avukatı çalışmalarını sürdürür.

Ankara Tazminat Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Tazminat Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Tazminat Avukatı Ücreti 2023

Ankara tazminat avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tazminat avukatı ile müvekkil adayı arasında serbestçe belirlenir. Ankara tazminat hukuku avukatı ücretinde anlaşılırken işin bazı özelliklerine bakılır. Burada öne çıkan en önemli unsur Ankara Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesidir.

Uygulamada Ankara tazminat avukatı ücreti Ankara Barosu tarifesi etrafında belirlenir. Ancak aşağıda tablo olarak da yer verdiğimiz bu tarife, Ankara tazminat hukuku avukatı için kesin nitelik taşımaz. Daha çok yol gösterici özelliği vardır.

Dolayısıyla tazminat hukuku uyuşmazlığının kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, aşağı yukarı ne kadar süreceği, davanın parasal boyutu vb. unsurlar ile birlikte Ankara Barosu’nun yol gösterici niteliğindeki tarifesi ele alınır. Ankara tazminat avukatı ücreti bu şekilde belirlenmiş olur. Yani Ankara Barosu tarifesinin altında ya da üstünde bir rakamda anlaşılabilir.

Ankara Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre Ankara tazminat avukatı ücreti şu şekildedir:

ANKARA TAZMİNAT DAVASI,2023 ANKARA TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen maddi ve manevi tazminat davaları,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları,19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat davası,19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Nişan bozulmasından ötürü maddi ve manevi tazminat davaları,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisin davaları,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen maddi ve manevi tazminat davaları,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tazminat istemli tecavüzün önlenmesi davası (fikri ve sınai mülkiyet),19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Devlete karşı duruşmalı tazminat davası (tam yargı davası),19.315,00 TL,
Devlete karşı duruşmasız tazminat davası (tam yargı davası),16.315,00 TL,
Haksız tutuklama tazminatı,14.315,00 TL,
İşçi tazminat alacağı davaları,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,Alacak tutarının %10’u.

ÖNEMLİ: Tabloda yer alan ücret miktarları kesin ve değişmez nitelikte değildir. Sadece Ankara Barosu’nun avukatlar için yol gösterici tarifesidir. Tazminat uyuşmazlığının kapsamına göre Ankara tazminat avukatı ücreti, tabloda gösterdiğimiz miktardan daha az veya daha fazla olabilir. Net bilgi edinmek için Ankara tazminat avukatına danışılmalıdır.

Ankara Tazminat Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara tazminat hukuku avukatı ücretinden ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Ayrıca sık sorulan bazı soruları burada yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Tazminat Davaları Ankara’da Ne Kadar Sürer?

Ankara’da tazminat davalarının süresi için farklı süreler mevcuttur. Zira her tazminat davası türünde bilirkişi incelemeleri farklı niteliktedir.

Ankara İşçi Tazminat Davaları: 1 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir.
Ankara Trafik Kazası Tazminat Davaları: 1,5 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir.
Ankara Haksız Tutuklama Tazminatı Davaları: 8 ay ile 1.5 yıl arasında değişmektedir.
Ankara Tam Yargı Davaları: 1 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir.
Ankara Asliye Hukuk Tazminat Davaları: 1 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir.
Ankara Boşanma ve Nişan Nedeniyle Tazminat Davaları: 1 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Ankara Tazminat Davası Masrafı Ne Kadardır?

Ankara tazminat davalarında davanın konusuna göre bazı ek masraf kalemleri çıkabilmektir. Ancak Ankara tazminat davası masrafları 2023 yılında şu şekildedir:

Başvurma Harcı: 80,70 TL
Peşin Harç: Dava değerinin binde 68’i (tazminat davaları, uygulamada cüzi bir miktar üzerinden açılır ve bilirkişi incelemesinden sonra asıl rakama ıslah edilir, bu nedenle peşin harç başlangıçta düşük çıkar, dava açıldıktan ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra ıslah ile eksik harç tamamlanır)
Gider Avansı: 550,00 TL
Vekalet Harç ve Pulu: 29,65 TL

şeklindedir.

Ankara Tazminat Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara tazminat avukatı ücreti, Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki tarife etrafında, ancak bu tarifeye kesin surette bağlı olmadan belirlenir. Burada genel olarak tazminat davasının kapsamına bakılır ve belirli bir yüzde üzerinden anlaşma sağlanır.

Ankara Tazminat Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara tazminat avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği tazminat davasının niteliğine göre belirlenir. Çoğu tazminat davasında davanın sonunda belirli bir yüzde üzerinden anlaşma yapılır. Kimi tazminat davalarında ise başlangıçta belirli bir peşinat alındıktan sonra dava sonunda alınacak tazminat üzerinden belirli bir yüzde belirlenir.

Ankara En İyi Tazminat Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi tazminat avukatı, uygulamada avukatlar tarafından kullanılan bir tabir değildir. Zira bu kullanım TBB meslek etiği kurallarına aykırıdır. Ancak uygulamada halk arasında tazminat davalarında uzmanlaşmış avukatlara Ankara en iyi tazminat avukatı denmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana tazminat davalarına yoğun bir şekilde bakmaktadır.

Ankara’da Tazminat Uyuşmazlıklarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da tazminat davalarında, davanın kapsamına ve niteliğine göre değişen mahkemeler görevlidir. Ankara tazminat avukatının davaları açacağı ilgili merciileri bir tablo ile gösterebiliriz:

ANKARA TAZMİNAT DAVASI,İLGİLİ ANKARA YARGI YERİ,
Maddi ve manevi tazminat davaları (hakaret, trafik kazası vb.),Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Ecrimisil davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Nişan bozulmasından doğan maddi ve manevi tazminat davası,Ankara Aile Mahkemeleri,
Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları,Ankara Aile Mahkemeleri,
Boşanma sonrası maddi ve manevi tazmiant davası,Ankara Aile Mahkemeleri,
Tazminat istemli tecavüzün önlenmesi davası (fikri ve sınai mülkiyet),Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri,
Devlete karşı duruşmalı tazminat davası (tam yargı davası),Ankara İdare Mahkemeleri,
Devlete karşı duruşmasız tazminat davası (tam yargı davası),Ankara İdare Mahkemeleri,
Haksız tutuklama tazminatı,Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri,
İşçi tazminat alacağı davaları,Ankara İş Mahkemeleri,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,Ankara İcra Daireleri.

Ankara Tazminat Avukatı Nasıl Çalışır?

Ankara tazminat avukatı, maddi ve manevi tazminat davalarında oldukça önemli sorumluluklar üstlenir. Bu yalnızca alelade bir vekalet görevi değildir. Aşamalarda oldukça kritik noktalar mevcuttur. Tüm bunlarda Ankara tazminat avukatı tarafından anlık hukuki çözüm üretilir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Maddi ve manevi tazminat davalarında arabuluculuğa doğru ve etkin talepler ile gidilmelidir. Arabuluculuk başvurusunda öne sürülmeyen tazminat kalemleri, davaya konu edilemez. Bu tür bir durumda usulden davanın reddi söz konusu olabilir ve gereksiz hak kaybı yaşanabilir. Tüm bunlar ve maddi tazminat hesabı, Ankara tazminat avukatının çalışmaları arasındadır.
 • Dava aşamasında maddi tazminat ilk olarak küçük bir miktar üzerinden talep edilir. Yani dava belirsiz alacak davası olarak açılır. Ki asıl alacak miktarı bilirkişi tarafından belirlensin ve gereksiz yere karşı vekalet ücreti ile  tazminat anlamsız kalmasın. Bunun takibi ve ıslah işlemleri Ankara tazminat avukatı tarafından yapılır.
 • Dava açmadan önce kısmi-belirsiz alacak davası ayrımının doğru değerlendirilmesi gerekir. Aksi halde tazminat davası zaten usul hukuku bakımından çok teknik bir zemine sahipken, bu tür bir usul hatasından ötürü kaybedilebilir. Usul kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde dava reddedilir ve zamanaşımından ötürü hak kaybı yaşanır.
 • Bilirkişi raporları her zaman gerçekteki zararı göstermeyebilir veya kimi zaman özensiz hazırlanmış olabilir. Ki bu tür durumlarla uygulamada sıklıkla karşılaşılır. Bu raporların nerede hatalı olduğu ve itirazın nasıl olması gerektiği de Ankara tazminat avukatı görevleri arasında yer alır.

Bu saydıklarımız Ankara tazminat avukatı çalışmalarından yalnızca birkaçıdır. Bunun haricinde tazminat davalarının hukuki arkaplanı oldukça teknik olduğundan, Ankara tazminat avukatının süreç içerisinde önemli rolü mevcuttur.

Tazminat Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara tazminat avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerinden bahsettik.

Görüldüğü üzere Ankara tazminat avukatı, aşamalarda oldukça önemli role sahiptir ve müvekkilinin hakettiği tazminatı alabilmesi için gerekli işlemleri yapar. Bu süreçte hatalı yahut eksik işlemler yapılacak olursa telafisi zarar doğabilir. Bu nedenle sürecin en başından itibaren Ankara hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden tazminat avukatı arıyorsanız “İstanbul tazminat avukatı” başlıklı yazımız okuyabilirsiniz.