Tuzla avukat ve hukuk büroları

Tuzla Avukat ve Hukuk Büroları

Tuzla avukat ve hukuk büroları, Tuzla’da görülen hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla hareket eder. Tuzla ilçesinde, hukuki anlaşmazlıklar sıklıkla görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu uyuşmazlıkların giderilmesinde faaliyet gösterir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun çeşitli dallarında aktif olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet verir. Mıhcı hukuk bürosunun çalışma alanları ve yürüttüğü faaliyetler çok geniştir. Örnek olarak şunlar gösterilebilir:

 • Ceza yargılamalarında mağdur avukatlığı veya müdafilik yapmak,
 • İş hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Dava dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde müvekkile hukuki destek vermek,
 • Devlet ile kişiler arasındaki problemleri konu edinen idare hukukundan doğan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Aile hukukundan kaynaklanan tüm dava ve işlemleri yürütmek,
 • Bilişim hukuku davaları ile ilgilenmek,
 • Mesafeli satıştan doğan hukuki problemlerde mahkemeye başvurmak,
 • Miras hukuku davalarını açmak ve sonuçlanıncaya kadar sürdürmek,
 • Yabancılar hukukundan kaynaklanan tüm davaları açmak ve işleri yapmak,
 • Fikri mülkiyet davalarını açmak,
 • Taşınmaz davalarını açmak ve tapuda gereken işleri yapmak,
 • İcra ve iflas hukuku davalarını açmak ve icra takibi yapmak,
 • Nüfus davaları ile ilgilenmek,
 • Ticaret hukuku davalarını açmak; sözleşmeleri hazırlamak; şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak; devir, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi hallerde hukuki prosedürleri işletmek,
 • Tüketici uyuşmazlıklarının çözüme kavuşmasını sağlamak, Tüketici Hakem Heyetine başvurmak ve süreci takip etmek,
 • Ticaret hukuku davalarını açmak ve ilgilenmek.

Tuzla Avukat İletişim Bilgileri

Tuzla Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İş ve işlemleri yerine getirirken, davaları açarken, kısaca müvekkile her türlü hizmeti sunarken Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının benimsediği prensipler mevcuttur. Bu prensiplerden başlıcaları şunlardır:

 • Müvekkilin üstün hakka sahip olduğu ve menfaatlerinin üstün tutulması gerektiğinin bilincinde olarak işleri yerine getirir.
 • Hukuki sürecin gidişatı ve süreçteki gelişmelerden müvekkili haberdar eder. Süreci, müvekkile karşı şeffaf bir biçimde yerine getirir.
 • Müvekkil tarafından getirilen belgelerin ve kendileri ile paylaşılan bilgilerin 3. kişilere aktarılmamasına özen gösterir. Yani gizlilik esastır.
 • Müvekkile sunduğu hizmetleri titizlikle ve dikkatle yerine getirir.

Tuzla avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının işlerini yaparken uyguladığı çalışma yöntemleri vardır. Bu yöntemler müvekkilin uygunluk şartlarına göre değişmekle birlikte genel olarak şu şekildedir:

 •  Müvekkil adayının iletişim yolları ile büroya ulaşmasının ardından, kendisi için yüz yüze görüşmek için randevu oluşturularak ofise davet edilir. 
 • Yüz yüze görüşmeye katılamayacak müvekkil adaylarının hukuki süreçleri, iletişim yolları ile sürdürülür. Bu kişilerden, gerekli evraklar posta yolu ile alınır. 
 • Doğrudan ofise gelen yahut telefonda oluşturulan randevunun ardından ofise gelen müvekkil adayları ile gerçekleştirilecek ilk görüşmede, uyuşmazlığa konu olay dikkatle dinlenir ve gereken notlar alınır. 
 • Müvekkil adayının elinde bulunan ve gelirken getirmesi gereken delil niteliğindeki belgeler incelenir ve hukuki süreç için bir taslak oluşturulur. 
 • Sürecin nasıl işleyeceği hakkında müvekkil adayına bilgi verilir. 
 • Müvekkil adayı ile anlaşma sağlanması halinde, kendisinin vekaletname çıkarması gerekmektedir. 
 • Vekaletnamenin, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarına ulaşmasının ardından hukuki süreç derhal başlatılır. 
 • Ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan bir durum varsa, müvekkil yüz yüze görüşmeye gelmeden önce de süreç başlatılabilir. 
 • Hukuki süreç boyunca müvekkile gidişat hakkında gereken bilgi verilir. 
 • Sürecin sonuçlanmasının ardından yapılması gereken başkaca hukuki işlem var ise bu işlemler de Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından gerçekleştirilir.

Tuzla Avukat Ücreti

Tuzla avukat ücreti; işin niteliği, görülecek işin sayısı, davanın ne zaman sonuçlanacağı, masraflar vb. hususlar göz önünde bulundurularak avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılır.

Ayrıca her yıl İstanbul Barosu asgari ücret tarifesi yayınlanır. Bu tarifede, hangi dava ve iş için en az ne kadar ücret alınacağı yazılıdır. 

İstanbul Barosu asgari ücret tarifesinde yer alan tutarın altında veya üstünde bir fiyat, avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

İstanbul Tuzla Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Tuzla avukatı sıfatı ile Tuzla’da görülen hukuki uyuşmazlıkların çözümü için etkin çalışma yürütür. Tuzla’da görülen uyuşmazlıklara ait başlıca hukuk dalları şunlardır:

Tuzla İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanından doğan ve Tuzla’da görülen hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin rol oynar. Özellikle işçi haklarından doğan davalar, işveren ile işçi uyuşmazlıkları ve sendikal uyuşmazlıklarda faaliyet gösterir. Mıhcı Hukuk Bürosu Tuzla avukatlarının ilgilendiği hususlar tabloda gösterilmiştir. Ancak belirtilmelidir ki avukatlar, tabloda bulunmayan her türlü uyuşmazlıkla da ilgilenir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Tuzla Ceza Avukatı

Mağdur, sanık ya da şüpheli avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ceza hukuku alanından doğan tüm hukuki sorunlarla ilgilenir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, tabloda yazanlar da dahil olmak üzere tüm dava ve işlerle ilgilenir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Tuzla Boşanma Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu, aile hukukunda bir dava çeşidi olan boşanma davalarının açılması, sürdürülmesi vb. gibi pek çok işleri yapar. Bunlar yanında avukatlar, boşanma davasından bağımsız, aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerle de ilgilenir. Bir tablo ile şöyle ifade edilebilir:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Tabloda yer alanlar örnek niteliğindedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, her türlü hukuki dava ve işle ilgilenir.

Tuzla Bilişim Avukatı

Tuzla’da görülen bilişim hukuku uyuşmazlıklarında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bilişim avukatı sıfatı ile etkin olarak faaliyet gösterir. Özellikle; kişisel verilerin korunması, siber suçlar vb. gibi hususlarda hizmet verir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu iş ve işlemleri yapar:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Tuzla Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukukuna dair uyuşmazlıklar, Tuzlada sık rastlanan uyuşmazlık çeşitleri arasında bulunur. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sözü edilen alanda Tuzla’da görülen hukuki meselelerle yabancılar avukatı sıfatı ile ilgilenir. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Tuzla Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, en önemli hukuk dallarından biridir. Bu alanda çok fazla hukuki uyuşmazlık yargıya taşınır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sözü edilen alanda Tuzla’da görülen uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol alır ve özellikle şu işleri yapar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,
Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Tabloda yer alan iş ve işlemler örnek olarak verilmiştir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptığı işler bunlarla sınırlı değildir.

Tuzla İcra Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlar, Tuzla’da icra hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde aktif rol alır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yürütür:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Tuzla Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ticaret hukukundan doğan tüm dava ve işlere bakar. Şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunar. Ticari işletmelerin konu olduğu uyuşmazlıklarda aktif faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle, Tuzla avukatı sıfatı ile şu işleri yapar:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Tuzla İdare Hukuku Avukatı

Tuzla ’de idare hukukundan doğan anlaşmazlıklara Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Tuzla avukatı sıfatı ile bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yaparlar: 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Tuzla Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai haklar hukuku bünyesinde; marka, patent, fikri mülkiyet gibi önemli haklar bulunur. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Tuzla avukatı sıfatı ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Tuzla Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu ile ilgili genel bilgilere ve Tuzla avukat ücreti bilgisine yer verdik. Bu bölümde sık sorulan soruları yanıtladık.

Tuzla Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Tuzla avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından, her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesine ve işin niteliğine göre avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılacak bir miktardadır.

Tuzla Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul Tuzla; Kartal Adliyesi olarak da bilinen, İstanbul’un Kartal ilçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayına bağlıdır.

Tuzla’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Tuzla Avukatı Mı Bakar?

Avukatlar belli ilçelerle sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle Tuzla’daki uyuşmazlıklara, İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir. Tuzla ’deki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Tuzla avukatı denir.

Tuzla’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Tuzla Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti, Evliya Çelebi Mahallesinde bulunur. Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Tuzla Tapu Müdürlüğü de aynı mahallede bulunur.

Tuzla Geri Gönderme Merkezi Nerededir?

Tuzla’da göçmenlerle ilgili olarak kurulmuş olan İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi, Akfırat Mahallesinde bulunur.

Tuzla Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Avukata sorulmadan açılan davalarda veya yürütülen hukuki süreçlerde bazı geri dönüşü olmayan hatalar yapılabilmektedir. Ayrıca avukattan yardım alınmaması halinde işlemin sonuçlanacağı süre uzamaktadır. Avukata danışılarak ve gerekiyorsa vekalet verilerek sürecin idame ettirilmesi halinde, olası hak kayıplarının önüne geçilecek ve uyuşmazlık en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.

Bu kapsamda Tuzla’da ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.