kartal avukat ve hukuk büroları

Kartal Avukat ve Hukuk Büroları

Anadolu Adliyesinin Kartal’da bulunması ve halihazırdaki yargısal yoğunluk nedeniyle, Kartal avukat ve hukuk büroları da burada yoğunlaşmıştır. Bu avukatlar; hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi işlemlerini yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu kapsamda hukukun çeşitli alanlarında müvekkillerine Kartal bölgesinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Kartal avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Anadolu Adliyesi olarak da bilinen Kartal Adliyesinin görev ve yetkisi içerisinde bulunan hususlarda dava açılması, icra takibi yapılması ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi ile yargısal sorunların çözülmesi ile ilgilenir. Hizmetlerimiz bunlarla sınırlı olmamakla beraber özellikle;

 • Ceza davalarında savunmaların yapılması, mağdur avukatlığı,
 • İş hukuku uyuşmazlıkları,
 • İdari yargı alanından doğan davalar,
 • Boşanmaya ilişkin davalar,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıkları,
 • Mesafeli satıştan doğan davalar,
 • Miras uyuşmazlıkları,
 • Yabancılar Hukuku,
 • Fikri ve sınai haklardan kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Taşınmaz Davaları,
 • İcra ve İflas davaları
 • Nüfustan kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Şirketlere ilişkin anlaşmazlıklar ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Ticaret hukuku kaynaklı davalar,
 • Tüketici hukuku çerçevesinde gelişen uyuşmazlıklar

gibi alanlarda müvekkillere hizmet verilmektedir.

Avukatlar, iş alanları ile ilgili olarak belirli adliyelerle sınırlandırılmamışlardır. Çeşitli adliyelerde görülen davalara katılırlar. Kartal Adliyesi dünyanın en büyük adliyelerinden birisidir. Bu nedenle buradaki yargısal faaliyetler çok yoğundur. Kartal avukat ve hukuk büroları da bu nedenle burada yoğunlaşarak hukuki hizmet verirler.

Kartal Avukat İletişim Bilgileri

Kartal Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Kartal avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu, belirli çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukuki süreçleri yürütmede sıkı sıkıya bağlı olunan bu prensiplerin temel birtakım örnekleri olarak aşağıda sıralananlar ifade edilebilir.

 • Hukuki işlemler ve süreçler, dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek sorumluluk bilinciyle yürütülür.
 • Sürecin işleyişi bakımından müvekkil ile mutlaka şeffaf bir bağlantı sağlanır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin korunması yönünde gereken hukuki gayret gösterilir.
 • Süreç kapsamında edinilen bilgiler gizli kalır.

Genel prensipleri ifade ettikten sonra çalışma usul ve yöntemlerine de değinmekte fayda vardır. Kartal avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma yöntemi ve sürecin akışı, aşağıda liste halinde belirtildiği gibi şekillenmektedir.

 • Büro ile iletişim kuran müvekkil adayları ile, gerekli ise yüz yüze görüşme için uygun bir günde ve saat diliminde randevu oluşturulmaktadır.
 • Müvekkilin yargılamaya konu olan uyuşmazlığı acele görülmesi gereken bir iş ise, süreç en hızlı şekilde kendisinin de onayı alınarak başlatılmaktadır.
 • Randevu verilen müvekkil adaylarından, gelirken yanlarında somut olaya ilişkin tüm belge ve bilgileri getirmeleri istenerek, uyuşmazlığa en ince detaylarına kadar hakim olunmakta ve sorunun çözülmesi için bir yol haritası oluşturularak müvekkil adayı ile paylaşılmaktadır. 
 • Daha sonra müvekkil adayından, dava ve işlerin yürütebilmesi için en yakın noterden vekalet çıkarılması istenmektedir.
 • Vekaletnamenin ulaşmasının ardından, ilgili avukatlar tüm planlamaları yaparak dava için bir süreç hazırlamaktadır.
 • Yapılan hazırlıkların ardından dava dilekçesi hazırlanır ve hukuki süreç başlatılır. Duruşmaya ilişkin gün ve saat ile birlikte, müvekkilin bilmesi gereken tüm bilgiler kendisine iletilir.
 • Yargılama sürecinin nihayete erdirilmesinin ardından gerçekleşecek icra işlemleri ile de ilgilenilmektedir.

Kartal Avukat Ücreti

Kartal avukat ücreti, müvekkil ile Kartal avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Kartal avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Kartal Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Kartal avukatı olarak hukukun çok çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda bazı alanlardaki çalışmalarımıza ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Kartal Boşanma Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu; Kartal boşanma avukatı olarak, boşanmanın gerçekleşmesinin istendiği durumlarda doğru boşanma nedenine dayanarak ve kusur tespitini en iyi şekilde yaparak hukuki uyuşmazlık sürecinde müvekkillerine destek verir. Özellikle şu iş ve işlemleri gerçekleştirilir:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Belirtilmelidir ki, Mıhcı Hukuk Bürosunun boşanma hukuku alanındaki faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

Kartal İcra Avukatı

Kartal icra avukatı, icra dairelerinde başlatılacak icra takipleri ve icra mahkemelerinde açılacak her türlü davada, dilekçenin hazırlanması, haciz, açık artırma ile satış, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz vb. pek çok hususta müvekkillerine destek verir. İcra dairelerinde görülecek iş ve işlemlerle de ilgilenir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Kartal Ceza Avukatı

Kartal ceza avukatı, ceza hukuku alanında kişinin müşteki veya şüpheli/sanık yahut mağdur olması halinde açılan davalarda müvekkillerinin yargılama sürecini takip eder. Kanuni zeminde gerekli savunmaları yapar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Kartal İş Hukuku Avukatı

Kartal iş hukuku avukatı, iş hukuku alanında doğan çeşitli uyuşmazlıkların çözülmesi için hizmet verir. Kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatı gibi iş hukukundan doğan pek çok hakkın alınması veya sağlanması hususunda çalışır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Sayılanlar vb. iş hukukunu ilgilendiren tüm konularda takip yapar.

Kartal Bilişim Avukatı

Kartal bilişim avukatı, bilişim ve e-ticaret hukukundan kaynaklanan davaların çözülmesinde ve kimi durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda yardımcı olur. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, tabloda yer alanlar ve daha pek çok hukuki meselelerle ilgilenir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Kartal Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kartal ticaret ve şirketler hukuku avukatı, bu alanda ortaya çıkabilecek çeşitli uyuşmazlıkların çözümünü gerçekleştirir. Gereken hallerde dava dilekçesi hazırlar ve dava açar. Türk Ticaret Kanunu ışığında uyuşmazlıkların çözümü için faaliyet gösterir. Aşağıda, söz konusu faaliyetlerden bazılarına yer verilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Tabloda yer alanlar ve benzer şirketler hukuku alanındaki her çeşit hukuki süreci yönetir.

Kartal Yabancılar Avukatı

Kartal yabancılar avukatı, yabancılar hukukunun farklı alanlarından doğan anlaşmazlıkların çözümünde ve açılacak davalarda müvekkillerine hizmet sağlar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, tabloda yer alanlar ve bunlar dışında daha pek çok hukuki iş ve işlemleri yerine getirir:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kartal Miras Avukatı

Kartal miras avukatı, mirasla ilgili olarak kanundaki düzenlemeler ışığında müvekkillerine hizmet vererek, en doğru ve sağlıklı sonuca en kısa sürede ulaşmalarını sağlar. Bu kapsamda:

 • Tapuda gerçekleşecek olan tescil işlemlerini yerine getirir. 
 • Veraset ilamı alınması gereken hallerde bu ilamı alır.
 • Mirastan mal kaçırılmasını engeller.
 • Mirastan mal kaçırılması durumu önceden gerçekleşmişse bununla ilgili gerekli hukuki takibi yapar ve dava açar.
 • Vasiyetname gibi ölüme bağlı olarak yapılmış sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillere destek verir.

Bu sayılanlar ve daha detaylı pek çok konuda takip yapar.

Kartal İdare Hukuku Avukatı

Kartal idare hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, idare hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakarlar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri gerçekleştirirler:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Kartal Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Marka, patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında da faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alandan doğan her türlü dava ve işlerde müvekkillere hizmet verir. Bir tablo ile ifade edilecek olursa:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Belirtmek gerekir ki  fikri ve sınai haklar hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının çalışma faaliyetleri tabloda yer alanlarla sınırlı değildir. Her türlü dava ve işlere bakarlar.

Kartal Gayrimenkul Avukatı

Kartal gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, kira hukuku da dahil olmak üzere taşınmazlardan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Kartal Avukatları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kartal avukatları ile ilgili merak edilen ve sıklıkla sorulan soruları, Mıhcı Hukuk Bürosu Kartal avukatları, aşağıda listelenen şekilde yanıtlandırdı.

 Kartal Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kartal avukat ücreti, İstanbul Barosunun yayınladığı asgari tarife, somut durumun şartları, işin mahiyeti ve sürecin olağan işleyişi göz önünde bulundurulmak suretiyle müvekkil ile yapılacak görüşme çerçevesinde belirlenir.

Anadolu Adalet Sarayında Görülen Davalara Yalnızca Kartal Avukatları mı Bakar?

Avukatlar, belirli adliyelerde görev yapacak şekilde sınırlandırılmamışlardır. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yer alan davalara yalnızca Kartal’da bulunan hukuk bürolarının bakması gibi bir  zorunluluk yoktur. Genel olarak İstanbul içerisindeki avukatlar Kartal Adliyesinde de iş yapar.

Kartal Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul’un Kartal ilçesi; Kartal Adliyesi veya İstanbul Anadolu Adliyesi olarak da bilinen, Kartal’ın Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayına Bağlıdır. 

Kartal’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Kartal’da nüfus işlemleri, Karlıktepe Mahallesinde bulunan Kartal Nüfus Müdürlüğünde gerçekleştirilir. Tapu işlemleri, aynı mahallede bulunan Kartal Tapu Müdürlüğünde; kadastroyu ilgilendiren işlemler Kartal Kadastro Biriminde gerçekleştirilir.

Kartal Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Açılacak davaların ve müvekkillerin karşılaştığı sorunların mevzuatın çeşitli yerlerinde hukuki dayanakları bulunmaktadır. Dava süreci çocuğu zaman kompleks yapıdadır. Avukat yardımı ile dava açılması ve söz konusu süreçlerin takip edilmesi halinde, uyuşmazlık en kısa sürede çözüme kavuşacaktır. 

Özellikle Kartal Anadolu Adliyesinin, dünyanın en büyük adliyelerinden biri olduğu düşünüldüğü zaman ve bu adliye içerisindeki uyuşmazlık dosyalarının sayısının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda, Kartal avukat ihtiyacı öne çıkar.

Bu noktada Kartal’da ikamet eden kişi veya şirketler İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile irtibata geçmeleri ve hukuki danışmanlık almaları daha doğru olacaktır.