Sarıyer Avukat ve Hukuk Büroları

Sarıyer Avukat ve Hukuk Büroları

Sarıyer avukatları ve hukuk büroları, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetlerini sağlamaktadır. Sarıyer bölgesinde gündeme gelecek ceza ve hukuk davaları, bunun yanında icra takibi ve sözleşme hazırlığı gibi aşamalarda Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, çeşitli birçok faaliyeti yürütmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları 

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul merkezli olarak kuruldu. Sarıyer hukuk bürosu ve avukatları, yerli ve yabancı müvekkillere karşı çeşitli pek çok hukuki alanda hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin ve faaliyet alanlarının bazı örnekleri ise aşağıda listeleme yöntemiyle ifade edilmiştir.

 • Elbirliği mülkiyetinde ortaklığın giderilmesi, 
 • Ceza hukuku davaları,
 • İdare ile yaşanan hukuki sorunlar,
 • Anonim ve limited şirketlere ilişkin olan veya ticari nitelik arz eden çeşitli davalar,
 • Yabancıların evlenme ya da boşanma davalarına ilişkin yabancılar hukuku kapsamındaki davalar, 
 • İnternet yoluyla işlenen siber suçlar,
 • İş sözleşmesinden doğan davalar,
 • Fikri mülkiyete ilişkin konular,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davalar,
 • Taşınır ya da taşınmaz tesciline ilişkin davalar,
 • Tüketici ile ilgili uyuşmazlıklar.

Sarıyer bölgesinde yoğun olarak söz konusu olan bu faaliyetler başta olmak üzere Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, müvekkillerine tüm hukuki konularda yardımcı olmaktadır.

Sarıyer Avukatı İletişim Bilgileri

Sarıyer Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Kurulduğu günden bu yana Sarıyer Hukuk Bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, her daim ilke edindiği prensipleri mevcuttur. Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, müvekkilleri için hukuki süreçleri yürütürken bu ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Söz konusu temel ilkelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Avukatlar, müvekkillerinin uyuşmazlıklarında her daim ilgili ve çözüm odaklı şekilde hareket etmektedir.
 • Yürütülen faaliyetler sürecinde avukatlar, müvekkillerini her daim bilgilendirmektedir.
 • Kanunun verdiği sınırlar çerçevesinde müvekkillerin hak ve üstünlüğünü savunulmaktadır. 
 • Avukatlar, müvekkil bilgilerini meslek etik ilkeleri çerçevesinde saklı tutmaktadır.  

Mıhcı hukuk bürosunun ilkelerinin yanında bazı çalışma yöntem ve prensipleri vardır. Bu çalışma yöntem ve usulleri ise aşağıda ifade edildiği gibidir.

 • Yaşadığı sorun karşısında hukuki destek almak isteyen kişilerin hukuk bürosuna e-mail, whatsapp vb. iletişim kanalları üzerinden ulaşmaları durumunda; müvekkil adaylarının müsaitlik durumuna göre randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayı, yaşadığı sorunu ilk iletişim anında avukatlara aktardığında, eğer yaşadığı hukuki problem için acil bir önlem alınması gerekiyor ise müvekkil adayının onayını almak kaydıyla gerekli işlemleri yapılır.
 • Randevuya gelen müvekkil adayından yaşadığı uyuşmazlığın ayrıntıları öğrenilir. Konu ile ilgili tüm belgeler ve evraklar incelenir. Ardından Sarıyer avukatları tarafından bu sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verilir. Müvekkil adayı ile avukatın anlaşması hâlinde hukuki sorun için avukata vekâlet çıkarılır.
 • Vekâlet sonrası Sarıyer avukatı dava açmak için gerekli hazırlıkları yapar. Dilekçeyi ve delilleri düzenler. Sarıyer bölgesindeki sorunlar için görevli olan mahkeme, Çağlayan Adliyesi bünyesinde yer alacaktır.
 • Davanın açılmasıyla başlayan süreçle birlikte Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatı, yaşanan tüm durum ve gelişmeleri müvekkile iletir. Duruşma zamanı ile ilgili bilgi verir.
 • Müvekkil, anlaştığı Mıhcı hukuk bürosu avukatı ile birbirlerinin müsaitlik durumuna göre iletişim kurar ve süreç içerisinde müvekkilin her sorusu cevaplanır.
 • Duruşmaların sona ermesi ve mahkemenin verdiği karar ile kararın icrası için yapılması gereken tüm işlemler, Sarıyer avukatı tarafından yapılır.

Sarıyer Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Sarıyer avukat ücreti, müvekkil ile Sarıyer avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Sarıyer avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Sarıyer Avukatlık Hizmetleri

İstanbul Sarıyer bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, farklı hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları belirtilmiştir. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir. 

Sarıyer İş Hukuku Avukatı

İstanbul Sarıyer bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ilgili alana dair çeşitli avukatlık hizmetlerini yürütmektedir. Bunlardan bazıları ise aşağıda sıralanmıştır.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Sarıyer Boşanma ve Aile Avukatı

Sarıyer boşanma ve aile avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken hukuki stratejiyi belirler ve yürütür. Aşağıda, bu çerçevede yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları sıralanmıştır.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Sarıyer Ceza Avukatı

İstanbul Sarıyer bölgesinde ceza hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları birçok faaliyet göstermektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu alanda yürütülen hukuki faaliyetlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Sarıyer Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi ciddi önem arz eder. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatı, müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Sarıyer Yabancılar Avukatı

Sarıyer ilçesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatı, bu çerçevede yabancılar hukuku alanında çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Sarıyer Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Sarıyer ilçesi, gayrimenkul hukuku bakımından yoğunluğun gözlemlendiği bölgelerden biridir. Dolayısıyla, bu sahada çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmı ise aşağıda ifade edilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Sarıyer İcra Avukatı

İcra hukuku alanında İstanbul Sarıyer bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu hizmetler, sürecin işleyişi bakımından ciddi önem arz eder. 

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Sarıyer Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Sarıyer bölgesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ilgili alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreci yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda ifade edilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Sarıyer İdare Hukuku Avukatı

Sarıyer bölgesinde idare hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları çeşitli hukuki faaliyetler göstermektedir. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bazı temel faaliyet alanları sıralanmıştır.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Sarıyer Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Sarıyer bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini koruma noktasında süreci yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Sarıyer Tüketici Avukatı

Sarıyer bölgesinde tüketici hukukuna ilişkin davalarda, Sarıyer tüketici avukatları rol almaktadır. Tüketici hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarları, satıcılar karşısındaki pozisyonunu, doğacak zararlarını vb. birçok hususu korumak maksadıyla tüketici korumaya yönelik düzenlemeler barındıran bir alandır. Mıhcı hukuk bürosu tüketici avukatı, tüketici hukuku alanında:

 • Satış sözleşmesi sonucu doğan tüketici uyuşmazlıklarında,
 • Taksitle satış sözleşmesi durumlarında

ve tüketici hukukuna ilişkin diğer hususlarda faaliyet göstermektedir.

Sarıyer Bankacılık Avukatı

Sarıyer’de yer alan bankaların yahut banka müşterilerinin karşılaştığı hukuki sorunlar, Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatlarınca çözümlenecektir. Mıhcı hukuk bürosu Sarıyer banka avukatlarının bu kapsamda sağladığı hizmetlere örnek olarak aşağıda sıralananlar belirtilebilir.

 • Kredi sözleşmeleri uyuşmazlığı,
 • Rehne konu olan uyuşmazlıklar,
 • Banka ile ticari şirketler arasında yaşanan uyuşmazlıklar.

Sarıyer Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Sarıyer avukatları, sıklıkla sorulan ve merak konusu olan birtakım hukuki konuları yanıtlandırdı. Aşağıda ilgili sorular ve cevapları yer almaktadır.

Sarıyer Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu, avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamaktadır. Ücretin belirlenmesinde bu tarifede yer alan miktarlar, somut işin mahiyeti ile uyuşmazlığın derinliği, ücretin belirlenmesinde etkili olacak ve bu çerçevede Baro tarifesinin üstünde veya altında bir ücret belirlenecektir.

Sarıyer İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Sarıyer ilçesinde adliye yer almamaktadır. Yargı çevresi bakımından Sarıyer ilçesi, İstanbul Adalet Sarayının yetki alanı kapsamındadır. Dolayısıyla, Sarıyer bölgesindeki hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalar, Çağlayan Adliyesinde görülmektedir.

Sarıyer’deki Davalara Mutlaka Sarıyer Avukatı mı Bakar?

Sarıyer bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Sarıyer avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Sarıyer bölgesinde de hukuki faaliyet yürütmekte ve Sarıyer avukatları, bu çerçevede söz konusu olabilecek davalarla ilgilenmektedir.

Sarıyer’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

Sarıyer’de yer alan idari hizmet birimler toplu hâlde bulunmamaktadır. Yapılacak olan işleme göre başvurulacak hizmet birimleri değişmektedir. Suça ilişkin ihbar ve şikayetler için Reşitpaşa Mahallesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne; vergiye ilişkin işlemler için Büyükdere Mahallesindeki Vergi Dairesine; tapu kaydına ilişkin işlemler için Ferahevler Mahallesindeki Tapu Müdürlüğüne başvurulur.

Sarıyer Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki uyuşmazlık ve problemler, etkin hukuki stratejilerle ve herhangi bir hata yahut ihmale yer olmaksızın yürütülecek süreçler neticesinde çözümlenebilecektir. Aksi takdirde, hak kayıpları ve sürelerin uzaması gibi mağduriyet arz eden çeşitli durumlar gündeme gelecektir.

Dolayısıyla, hukuki herhangi bir işlem yahut uyuşmazlık karşısında, alanında uzman avukatın desteğini almak ve atılacak adımları bu kapsamda planlamak, sürecin neticesini ciddi ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle Sarıyer’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.