Bahçelievler avukat ve hukuk büroları

Bahçelievler Avukat ve Hukuk Büroları

Bahçelievler avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu çalışanları, müvekkillerinin hukuki sorunlarının etkin ve hızlı bir biçimde çözülmesi için hizmet vermektedir.

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu hakkında bilgi verdik. Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma prensiplerinden bahsettik. Bahçelievler avukat ücreti ne kadar sorusuna yanıt verdik. Yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, 2015 yılında Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuş olup, alanında uzman avukat kadrosu ile, yurt içindeki ve yurt dışındaki müvekkillerine hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun her dalında faaliyet göstermektedir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu, Bahçelievler’de bulunan kişilere de hukuki hizmet sunmaktadır. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere, özellikle şu konularda faaliyet göstermektedir:

 • Ceza yargılamalarında sanık veya mağdur avukatlığı,
 • İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Sendikalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar,
 • Aile hukuku davaları,
 • Kişisel verilerin korunmasından doğan davalar,
 • Mesafeli satıştan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Miras davaları,
 • Yabancılar hukuku alanından doğan davalar,
 • Fikri Mülkiyet uyuşmazlıkları,
 • Taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İcra-İflas hukuku uyuşmazlıkları,
 • Şirketler hukuku alanından doğan şirket davaları ve şirketlere yönelik hukuki danışmanlık,
 • Tüketici uyuşmazlıkları,
 • Ticaret uyuşmazlıkları.

Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanları bu sayılanlarla sınırlı değildir. Bahçelievler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu Hukukun her alanında, her uyuşmazlık için müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Bahçelievler Avukatı İletişim Bilgileri

Bahçelievler Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Bahçelievler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu; çalışma prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; 

 • İşlerini disiplinli, dikkatli ve özenli bir biçimde yürütür. 
 • Yürütülen faaliyetler ve sürecin aşamalarının tümü müvekkil açısından şeffaflık arz eder. 
 • Müvekkillerin hak ve menfaatleri üstün tutulur. 
 • Süreç içerisinde edinilen tüm bilgiler gizli kalır.  

Mıhcı Hukuk Bürosunun belli başlı bazı çalışma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler müvekkilin durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak şöyledir:

 • Müvekkil adaylarının, büroya iletişim kanalları ile ulaşmasının ardından kendileri için en uygun zaman diliminde randevu oluşturulur ve adaylar ofise davet edilir.
 • Müvekkil adayının mutlaka ofise gelmesi gerekmemektedir. Süreç, iletişim kanalları ile de  yürütülebilir. 
 • Aciliyet gerektiren hallerde,müvekkil adayı ofise gelmeden de kendisinin onayı ile süreç başlatılabilir.
 • Müvekkil adayının ofise gelmesinin ardından, uyuşmazlık dinlenerek gereken notlar alınır. Müvekkil adayı, gelirken yanında belge ve bilgileri getirmelidir. Ofis görüşmesi olmadan yürütülecek işlerde ise, bilgi ve belgeler mail yolu ile iletilebilir.
 • Görüşme ve vekaletin çıkarılmasının ardından, gereken hukuki süreç gecikmeksizin başlatılır.
 • Hukuki süreç devam ederken atılan adımlar ve mahkemece verilen ara kararlar hakkında müvekkile bilgi verilir. Müvekkilin onay vermesi gereken hallerde kendisinden gerekli onaylar alınır.
 • Müvekkil ile başlatılan hukuki sürecin sona ermesinin ardından gerçekleşecek tüm icra işlerinde, müvekkillere gereken hukuki destek sağlanır.

Bahçelievler Avukat Ücreti

Her yıl, İstanbul Barosu tarafından asgari ücret tarifesi yayımlanır. Bu tarifede her iş kalemi bakımından ayrı ayrı düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler ışığında avukat ve müvekkil, serbestçe bir tutar belirler.

Bahçelievler avukat ücreti; hukuki uyuşmazlığın türüne, sayısına, niteliğine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Bu farklılıklara göre, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesinin altında veya üstünde bir tutarda müvekkil ile avukat anlaşabilir.

İstanbul Bahçelievler Avukatlık Hizmetleri

İstanbul Bahçelievler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun çok çeşitli alanlarında görülen uyuşmazlıklara yönelik hizmet sunmaktadır. Bahçelievler ve Şirinevler bölgesinde özellikle boşanma, ceza, yabancılar, gayrimenkul, iş, icra ve bilişim hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklara rastlanmaktadır.

Bahçelievler Boşanma Avukatı

Bahçelievler boşanma avukatı, aile hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde aktif rol alır. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu alandaki tüm hukuki faaliyetleri yürütmektedir. Özellikle:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık, delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Bahçelievler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanları bu sayılanlarla sınırlı değildir. Aile hukukundan kaynaklanan tüm konulardaki dava ve işlerle ilgilenmektedir.

Bahçelievler Ceza Avukatı

Ceza hukuku, uyuşmazlıkların en sık görüldüğü alanlardan biridir. Ceza hukukuna ilişkin yargılama sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerekir. Bahçelievler ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, ceza hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti vermektedir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu konularda faaliyet gösterir:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri,
Savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Bahçelievler Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, günümüzde en çok rastlanan uyuşmazlıklardan bir diğeridir. Bahçelievler yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukat ekibi, yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki meselede müvekkillerine hizmet vermektedir. Özellikle:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları bu sayılanlar ile sınırlı değildir. Yabancılar hukuku alanında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Mıhcı Hukuk Bürosu etkin rol oynar.

Bahçelievler Gayrimenkul Avukatı

Günümüzde gayrimenkule olan ihtiyacın artması, bu alanda doğan uyuşmazlıkların sayısını artırmıştır. Bahçelievler gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, taşınmazlarla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta avukatlık hizmeti vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı,
Kadastro işlemleri,
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb.
Şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Bahçelievler İş Avukatı

İş hukuku; işçi ve işveren arasında doğan uyuşmazlıklarla, toplu iş hukuku olarak da bilinen, sendikalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Bahçelievler iş avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara bakmaktadır. Avukatlar, özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma.
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması,
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Bahçelievler İcra Avukatı

İcra hukuku, özel hukukun en önemli dallarından biridir. Bahçelievler ve çevresinde icra hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar yoğun olarak görülür. Bahçelievler icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ve avukat kadrosu, icra hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde etkin rol oynar. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi,
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Bahçelievler Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri mülkiyet hukuku; marka, patent, endüstriyel tasarım vb. haklardan doğan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Bahçelievler fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alandaki her türlü uyuşmazlıkta faaliyet göstermektedir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil,
Başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması,
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Bahçelievler Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku; internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, günümüzde büyük önem arz eden hukuk dallarından biri haline gelmiştir. Söz konusu gelişmeler, bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların sayısını artırmıştır. Bahçelievler bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukat kadrosu, bilişim hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işlerde faaliyet göstermektedir:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Bahçelievler İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, idare ve kişiler arasında doğan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Bahçelievler idare avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, idari alanda görülen her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu dava ve işlere bakar:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi.
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Bahçelievler Ticaret ve Şirketler Avukatı

Bahçelievler ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakar. Davaların açılması, ticari işletmenin devri, sözleşmenin hazırlanması gibi pek çok hukuki konuda hizmet vermektedir. Özellikle:

DANIŞMANLIKŞiketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti verilmesi,
DAVA TAKİBİŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, bu sayılanlar ile sınırlı değildir. Şirketler ve ticaret hukukunun tüm uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti verir. 

Bahçelievler Avukatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosunun avukatlık hizmetlerinden bahsedildi. Bu bölümde sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Bahçelievler Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bahçelievler avukat ücreti; İstanbul Barosu tarafından yayımlana asgari ücret tarifesi ve işin niteliğine göre, avukat ve müvekkil arasında belirlenecek bir tutardadır. 

Bahçelievler Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Bahçelievler’de ortaya çıkan hukuk uyuşmazlıkları, Bakırköy Adliyesinin ek binası olan Yenibosna’daki adliyede görülür. Ceza uyuşmazlıkları ise Osmaniye Mahallesinde bulunan Bakırköy Adliyesinde görülür.

Bahçelievler’deki Davalara Mutlaka Bahçelievler Avukatı Mı Bakar?

Bahçelievler’de görülen uyuşmazlıklara yalnızca Bahçelievler avukatı değil; İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir.

Bahçelievler’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nelerdir?

Bahçelievler’de hukuki işlem yapan birimlerden bazıları; Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Bahçelievler İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı ve Merkez Mahallesinde bulunan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüdür.

Bahçelievler Tapu İşlemleri Nerede Gerçekleştirilir?

Bahçelievler tapu işlemleri; Bahçelievler’in Şirinevler Mahallesi, Barbaros Caddesinde bulunan Bahçelievler Tapu Müdürlüğünde görülür.

Bahçelievler Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

İstanbul’da avukat veya İstanbul’da hukuk bürosu arayışında Bahçelievler avukatına sorulması, uyuşmazlığın süratle ve en doğru şekilde çözüme kavuşması açısından büyük öneme sahiptir. Avukata danışılmadan sürecin başlatılması ve yürütülmesi halinde ciddi hak kayıpları doğabilir. Yapılması gereken, daha en başından avukattan destek almaktır.