Kategori: İdare ve Vergi Hukuku

idare ve vergi hukuku

İdare hukuku ve vergi hukuku ile ilgili olarak uygulamada sıklıkla karşılaştığımız dava ve diğer işleri aşağıda makale – bilgi notu olarak sizlere sunduk. Ancak genel olarak idare hukuku ve vergi hukuku ile ilgili bilgilendirme yapmakta yarar görüyoruz.

İdare hukuku, idare yani Devlet kurumları ile şahıslar arasındaki yahut idare ile şirketler, dernekler vb. tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları konu edinir. En temelde 2 idari yargı dava türü vardır. Bunlar iptal ve tam yargı davalarıdır.

Bir idari işlemin yalnızca iptal edilmek isteniyorsa idari işlemin iptali davası açılır. Bunun uygulamada çeşitli görünümleri olabilir. Yıkım kararının iptali, terfi etmeme kararının iptali, parselasyon iptali, sınav notunun iptali, mesleğe iade vb. görünümleri olabilir. Ki aşağıda da bu farklı görünümlere hep ayrı ayrı yazı olarak yer verdik. Ancak tümünün ortak adı “idari işlemin iptali davası”dır.

Bunun yanında bir de tam yargı davası vardır ki o da idareye karşı tazminat davası anlamına gelir. İdari işlemden ötürü bir zarar doğmuşsa bunun tazmini için açılan davadır. Bunun da farklı görünümleri mevcuttur.

Vergi hukuku ise vergilendirme sürecini, vergi hukukuna dair mevzuatı, vergi soruşturma sürecini, vergi cezalarını ve her türlü vergi uyuşmazlıkları ele alır.

Aşağıda idare hukuku ve vergi hukuku yazılarımız yer almaktadır. Uygulamada bu dava türleri sıklıkla görülen idare hukuku işleri arasındadır. Ancak bunların haricinde diğer dava veya danışmanlık konusu edilen idare hukuku işleri de mevcuttur.

İdare ve Vergi Hukuku Yazılarımız

Genel olarak idare hukuku ve vergi hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası ve İptali 
	Memur Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası ve İptali 
	Devlet Memuru Aylıktan Kesme Cezası ve İptali 
	Devlet Memuru Kınama Cezası ve İptali 
	Devlet Memuru Uyarma Cezası ve İptali 
	Vergi İncelemesi Süreci 
	Diploma Denklik Belgesinin Verilmemesinin İptali Davası 
	Vergi Davası Yargılama Süreci 
	Eş Durumu Tayini Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası 
	Ankara İdare Hukuku Avukatı 
	Ankara Vergi Avukatı 
	İdari Yargıda Süreler 
	İşyeri Kapatma Kararına İtiraz ve İptal Davası 
	Sahte Fatura Suçu ve Cezası (Naylon Fatura) 
	Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesinin İptali 
	Kamulaştırmasız El Atma Davası 
	Parselasyon Nedir? 
	İmar Planının İptali Davası 
	Gümrükte El Konulan Malların İadesi 
	Emlak Vergisi Muafiyet Şartları ve İadesi 
	Depremde Oluşan Zararlardan İdarenin (Devletin) Sorumluluğu 
	Değerli Konut Vergisine İtiraz ve İptal Davası 
	İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası 
	Belediye Encümen Kararlarının İptali Davası 
	Kamulaştırmada Uzlaşma Süreci 
	Vergi Kaçakçılığı Suçu (VUK 359) 
	Hasta Hakları ve Şikayet Yolu 
	İdare Mahkemesi 
	Sınav Notuna Karşı Not Tespit Davası 
	Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 
	İstanbul İdare Hukuku Avukatı 
	Bölge İdare Mahkemesi 
	İstanbul Vergi Avukatı 
	Vergi Mahkemesi 
	Memur Disiplin Cezaları ve İptali 
	Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
	Yürütmenin Durdurulması 
	Tam Yargı Davası 
	İdari İşlemin İptali Davası 
	Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası