Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları

Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları

Küçükçekmece avukat ve hukuk bürosu sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Küçükçekmece ve çevresinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar.

Yazımızda Küçükçekmece bölgesindeki faaliyet alanlarımızdan, avukatlık hizmetimizden, ücretlerden ve çalışma sistematiğimizden bahsettik.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Yerli ve yabancı müvekkillerine, merkezi İstanbul olmak üzere; danışmanlık, sözleşme hazırlama, dava ve benzeri hukukun çeşitli alanlarında, alanında uzman avukat ve hukukçu ekibi ile birlikte, avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu, Küçükçekmece Adliyesinde de aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan Küçükçekmece avukatları, hukukun genel olarak şu alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir:

 • Ceza davaları, soruşturma ve kovuşturma aşamaları,
 • İşçi ve işveren arasında doğan iş hukuku uyuşmazlıkları,
 • Sendikalarla, işçi ya da işveren arasında doğan uyuşmazlıklar,
 • İdare ile kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklar,
 • Boşanma ve aile hukukundan kaynaklı tüm davalar,
 • Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan sorunlar,
 • E-Ticaret Hukuku,
 • Mirastan kaynaklı açılacak davalar,
 • Yabancılar Hukuku,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Gayrimenkul davaları, alımı, satımı gibi konulardan doğan uyuşmazlıklar,
 • İcra ve İflas hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar ve davalar,
 • Nüfus Davaları,
 • Şirketler hukuku kapsamında şirket davaları ve danışmanlık,
 • Tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcısı arasında çıkan uyuşmazlıklar,
 • Ticaret hukuku alanından doğan davalar.

Sayılan faaliyet alanları ve bunlar dışında da karşılaşılan her türlü alanda Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin avukat kadrosu ile, sürecin hızlı ve doğru  bir şekilde sürdürülebilmesi için, müvekkillerine hizmet vermektedir.

Küçükçekmece Avukatı İletişim Bilgileri

Küçükçekmece Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma  Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, genel çalışma ve Küçükçekmece Adliyesinde sürdürülen iş ve davalardaki prensiplere yüksek derecede önem vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları:

 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin üstünlüğü bilincinde işlerini sürdürür.
 • Müvekkile, süreç hakkında eksiksiz ve doğru bilgi vererek gelişmelerden haberdar eder.
 • Müvekkilin paylaştığı bilgi ve belgeleri gizlilik esasına göre saklı tutar.
 • İşlerini dikkat ve özen içerisinde yürütür.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, müvekkillerle görüşmenin başlamasından hukuki sürecin neticelenmesine kadar geçen zaman dilimi içerisinde belli başlı bazı kurallara göre çalışır. Çalışma yöntemleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Küçükçekmece ve çevresinde bulunan müvekkil adayları ile iletişim araçları vasıtasıyla ön görüşme yaparak, kendilerine en uygun zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Randevuya gelirken, müvekkil adaylarından, hukuki süreçte işe yarayacak ve sürecin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlayacak, ellerinde bulunan bilgi ve belgelerin tümünün getirilmesi istenir. Eğer müvekkilin, ofise gelmesini gerektiren bir durum yoksa ve müvekkil bu şekilde talep ettiyse belgeler, posta vb. yollarla alınıp gereken işlemler yapılır.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, randevudan önce gereken hukuki süreç, müvekkilin de onayı alınarak başlatılır
 • Randevuya gelen müvekkil adaylarına, hukuki sürecin nasıl olacağını anlatılır, konu hakkında kendilerini aydınlatıcı bilgiler verilir.
 • Müvekkillerle anlaşma sağlanması halinde,  noterden vekalet vermeleri gerekir.
 • Vekaletnamenin verilmesini takiben, Küçükçekmece’deki dava ve işlerle ilgilenen Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları , hukuki süreci derhal başlatır. Dava açılması gereken hallerde, hukuki zemine uygun bir dilekçe hazırlanarak prosedür işletilir.
 • Hukuki süreçte ilerlenen her adım hakkında müvekkillere doğru ve eksiksiz bilgi verilir.
 • Dava sürecinin sona ermesinin ardından, diğer hukuki süreçlerde de müvekkillere hizmet verilir.

Küçükçekmece Avukat Ücreti

Küçükçekmece avukat ücreti, hukuki uyuşmazlığın ne olduğuna, hukuki uyuşmazlığın ne kadar sürede sona ereceğine, dava açılacaksa yapılacak işlemlerin ağırlığına ve iş yoğunluğu gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücret miktarlarına uyularak , avukat ve müvekkil arasında bir tutar kararlaştırılır. 

Her yıl, İstanbul Barosu tarifesi güncellenmektedir. Ücretler kategorik olarak her iş için ayrı bir şekilde, bu tarifede sayılmıştır. Avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde ücret belirlenir. Burada genellikle işin kapsamı ve yapılacak işlerin çeşitliliğine göre bir belirleme yapılır. İstanbul Barosu tarifesinin altında veya üstünde fiyat belirlenmesi de mümkündür.

Mıhcı Hukuk Bürosu Küçükçekmece Avukatlık Hizmeti

Mıhcı Hukuk Bürosu, Küçükçekmece avukatı sıfatı ile hukukun çeşitli alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Küçükçekmece bölgesinde de yoğun olarak ceza, boşanma, kira, icra, gayrimenkul, miras ve şirketler hukuku gibi alanlarda doğan uyuşmazlıklara  rastlanmaktadır.

Küçükçekmece Ceza Avukatı

Küçükçekmece ceza avukatı; sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza ve hatta çocuk ceza mahkemesini bünyesinde barındıran Küçükçekmece Adliyesinde ceza davaları ve diğer işleri yürütür. Küçükçekmece avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere şu iş ve işlemleri yapar;

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Küçükçekmece boşanma davaları, Kartaltepe Mahallesi, Malazgirt Caddesinde bulunan Küçükçekmece Adliyesi bünyesinde yer alan Aile Mahkemelerinde görülür. Küçükçekmece avukatı sıfatı ile Mıhcı hukuk bürosu olarak:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık,
Delillerin toplanması,
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı,
Velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması,
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Tabloda yer alanlar ve bunlara benzer şekilde aile hukukundan kaynaklı tüm davaların takibi gibi iş ve işlemler sürdürülmektedir.

Küçükçekmece İş Avukatı

Küçükçekmece iş avukatı, o bölgede ortaya çıkan iş uyuşmazlıkları hakkında Küçükçekmece Adliyesinde, Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açar.  Mıhcı Hukuk Bürosu Küçükçekmece avukatı, tabloda yer alanlar ve iş hukukundan doğan tüm dava ve işleri yerine getirir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması, davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Küçükçekmece İcra Avukatı

Küçükçekmece icra avukatı, Küçükçekmece’de bulunan adliye bünyesinde, İcra dairelerinde gereken usulde icra takibi başlatır. Gerekli hallerde icra mahkemesinde dava açar. Mıhcı Hukuk Bürosu Küçükçekmece avukatı şu iş ve işlemleri yapar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali,
İtirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Belirtmek gerekir ki faaliyet alanları bunlarla sınırlı değildir. İcra ve iflas hukukundan doğan tüm dava ve işler, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından yerine getirilir.

Küçükçekmece Gayrimenkul Avukatı

Küçükçekmece’de, gayrimenkul alanında çıkan uyuşmazlıklara Küçükçekmece Adliyesi bakar. Mıhcı Hukuk Bürosu, gayrimenkul alanında şu iş ve işlemleri yerine getirir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı,
Kadastro işlemleri, kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat,
Gayrimenkul satış vaadi,
Ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Bu sayılanlar gibi daha birçok konuda hizmet verir.

Küçükçekmece Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Küçükçekmece şirketler ve ticaret hukuku avukatı, şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında doğabilecek her türlü dava ve işlere bakar. Küçükçekmece avukatı sıfatı ile Mıhcı hukuk bürosu avukatları:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Bu sayılanlar ve benzeri her türlü şirketler hukuku alanından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve vekillik yapar.

Küçükçekmece Miras Avukatı

Küçükçekmece miras avukatı, miras hukuku alanında çıkan her türlü uyuşmazlığı çözmek için hukuki süreci işletir. Mıhcı Hukuk Bürosu miras avukatları:

 • Miras hukuku alanında açılacak her türlü davayı açar.
 • Veraset ilamı alınması gereken hallerde ilamı alır.
 • Ölüme bağlı tasarruflarla ilgili hukuki süreçleri işletilir.
 • Mal paylaşımı ile ilgili çıkan uyuşmazlıklarda davalar açar.

Bu sayılanlar ve miras alanında doğan her türlü uyuşmazlıkta avukatlık hizmeti verir.

Küçükçekmece Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku; sınırlı bir alan gibi görünmesi yanında çok fazla detaya sahiptir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bilişim hukukundan doğan tüm dava ve işlere bakmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları özetle şu şekilde ifade edilebilir:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Ancak belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının bilişim hukuku alanında baktığı dava ve işler tablodakiler ile sınırlı değildir. Söz konusu alandan doğan tüm hukuki meselelerle ilgilenirler.

Küçükçekmece Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai haklar hukuku alanı içerisinde yer alan; marka, patent ve fikri mülkiyet hakkı, hukukun sıklıkla uyuşmazlık görülen alanlarından biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu Küçükçekmece avukatları, söz konusu alandan doğan tüm dava ve işlere bakar. 

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları. 
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyetleri tabloda yazılanlarla sınırlı değildir. 

Küçükçekmece Yabancılar Avukatı

Küçükçekmece yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki iş ve işlemleri yapar. Bunu bir tablo ile ifade etmek gerekirse:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Küçükçekmece yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları tabloda yer alanlarla sınırlı değildir.

Küçükçekmece İdare Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; devlet ve kişiler arasındaki uyuşmazlığı konu edinen idare hukuku alanında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu alandan doğan her türlü dava ve işlerle ilgilenmektedir. Küçükçekmece’de özellikle şu iş ve işlemler görülür:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi ve sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptığı işler tablodakiler ise sınırlı değildir. Her türlü uyuşmazlığa bakarlar.

Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Bürosu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensiplerinden ve çalışma alanlarından bahsettik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

Küçükçekmece Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Küçükçekmece avukat ücreti; İstanbul Barosuna ait asgari ücret tarifesine dayanılarak, avukat ve müvekkil arasında, iş yüküne göre kararlaştırılır.

Küçükçekmece  Adliyesi Nerededir?

Küçükçekmece Adliyesi, Küçükçekmece ilçesinin, Kartaltepe Mahallesinde, Malazgirt Caddesinde bulunur. Sefaköy metrobüs durağına yakındır.

Küçükçekmece’deki Uyuşmazlığa Yalnızca Küçükçekmece Avukatı Mı Bakar?

Küçükçekmece’de ortaya çıkan uyuşmazlığa, İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir. Uygulamada Küçükçekmece avukatı olarak adlandırılırlar.

Küçükçekmece’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Küçükçekmece nüfus işlemleri; Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesinde bulunan Küçükçekmece Nüfus Müdürlüğünde gerçekleştirilir. Küçükçekmece tapu işlemleri de aynı yerde bulunan Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde yürütülür.

Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Küçükçekmece’de ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde, avukatların büyük bir önemi vardır. Kişilerin en sağlıklı yollarla, ve en hızlı şekilde anlaşmazlıklarını ve hukuki süreçlerini sona erdirebilmeleri için Avukattan destek almaları gerekmektedir.

Avukata başvurulmadığı durumlarda, telafisinin çok güç veya imkansız olacağı çeşitli zararlar veya hak kayıpları doğabilir. Bu nedenle sürecin daha en başında, önce avukata sormak gerekir. Bu nedenle Küçükçekmece’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.