Çatalca Avukat ve Hukuk Büroları

Çatalca Avukat ve Hukuk Büroları

Çatalca avukat ve hukuk büroları, Çatalca ve çevresinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’un tüm ilçeleri ve çeşitli illerde olduğu gibi, Çatalca ve çevresinde görülen hukuki sorunların giderilmesi hususunda da hizmet vermektedir.

Yazımızda Çatalca’da faaliyet gösteren ofisimiz hakkında bilgi verdik. Çatalca avukat ücreti, hukuk büromuzun çalışma şekli ve hizmetlerimizden bahsettik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

 Mıhcı Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Çatalca bölgesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları uyuşmazlık sürecini takip edip gerekirse dava açarak uyuşmazlığı ortadan kaldırmaya ilişkin süreci yönetir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun her alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakar ve her türlü hukuki sorunun çözümünde aktif rol oynar. Özellikle; miras, boşanma, iş, şirketler, gayrimenkul, ceza hukuku alanlarından doğan dava türlerinde etkindir.

Avukatların iş alanları ve hangi adliyede görev yapacakları ile ilgili olarak bir sınırlama söz konusu değildir. Çatalca adliyesinde görev yapacak olan avukatlar, burada kurulmamış olan mahkemelerdeki dava ve işler için, Alibey Mahallesinde bulunan Silivri Adliyesinde süreci yürütür.

Bu nedenle uyuşmazlığın eksiksiz ve hatasız tespit edilmesi ve açılacak davanın nerede açılması gerektiğinin doğru tespiti büyük öneme sahiptir.

Çatalca Avukat Ücreti

Çatalca avukatlık ücreti, görülecek işin sayısı, niteliği ve mahiyeti gibi pek çok kritere göre farklılık göstermektedir.

Bununla birlikte, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesinde de bir ücret düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu düzenlemede yer alan tutar, davanın türüne göre değişmektedir. Tarife, tavsiye niteliğinde olmakla beraber, uygulamada tarifeye sıklıkla başvurulduğu görülür.

Avukat ve müvekkil aralarında anlaşarak bir ücret belirler. Yapılacak işlerin ağırlığı göz önünde bulundurulur. Avukatın yol masrafı ve benzeri giderleri de dahil edilebilir. Bunlara göre İstanbul Barosu tarifesinde yer alan ücretin altında veya üstünde bir fiyatta anlaşılabilir.

Çatalca Avukatı İletişim Bilgileri

Çatalca Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosunun, işlerini yerine getirirken sahip olduğu prensipleri mevcuttur. Bu prensipler avukatlar için vazgeçilmez niteliktedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları:

 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatini gözetir. Bunun bilincinde hareket eder.
 • Müvekkil tarafından kendilerine sunulan belge ve bilgileri gizli tutar.
 • Müvekkili, davanın her aşamasında bilgilendirir.
 • İşini dürüst, dikkatli ve özenli bir biçimde yerine getirir.

Çatalca avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensipleri oldukça önemlidir. Bununla birlikte iş ve işlemleri yürütürken izlenen çalışma yöntemleri bulunur.

 • İlk olarak, müvekkil adaylarının ofisle iletişime geçmesinin ardından kendileri için en uygun saat diliminde randevu verilir.
 • Müvekkil adayından, gelirken hukuki uyuşmazlığı ile ilgili olarak elinde bulunan tüm evrakları ve bilgileri getirmesi istenir.
 • Eğer geç kalındığında hak kaybına uğranacak bir durum varsa, müvekkil adayı ile henüz ilk görüşmeyi yapmadan önce, kendisinin de rızası ile hukuki süreç başlatılır. Örnek olarak; Çatalca’da çok görülen gayrimenkul davalarında dava açma süresi sona ermek üzere ise dava, müvekkilin de izni ile derhal  açılır.
 • Randevuya gelen müvekkil adaylarını dinledikten sonra, onlara süreç ile ilgili olarak bilgi verilir.
 • Müvekkil adayı ile anlaşma sağlanması halinde, vekalet çıkarılır. Müvekkil adayı, vekaletnameyi noterden çıkarmalıdır.
 • Vekalet verilmesinin ardından Çatalca avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, derhal süreci işletmeye başlar. Hukuki tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra dava açılması gerekiyorsa açılır; dava açılmasından önce uzlaştırma, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanması gerekiyorsa gerekli işlemler yapılarak bu süreç başlatılır.
 • Tüm gelişmelerle ilgili olarak müvekkilin isteğine göre, kendisine bilgilendirme yapılır. Davanın seyri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunulur. 
 • Hukuki süreç sona erdiğinde icraya yönelik işler yapılması gerekiyorsa Çatalca avukatı ve Çatalca hukuk bürosu adı altında Mıhcı ekibine dahil avukatlar bunu gerçekleştirir.

Çatalca Avukatlık Hizmetleri

Çatalca hukuk bürosu; Mıhcı Hukuk Bürosu adı altında,  her türlü hukuki uyuşmazlıkta ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden dava dışı olan arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim süreçlerinde müvekkillerine hizmet verir.

Çatalca Gayrimenkul Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu, Çatalca ve diğer semtlerde bulunan taşınmazlarla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Çatalca’da yer alan taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklara, Ferhatpaşa’da bulunan ve  Çatalca Adliyesinde yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Çatalca avukatları sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu işleri yapar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,Tapuda işlenmesi.

Bunlar ve benzeri tüm hukuki konularda, Çatalca gayrimenkul avukatları hizmet vermektedir.

Çatalca Yabancılar Avukatı

Çatalca yabancılar avukatı, yabancı vatandaşların her türlü hukuki sorunu ile ilgilenir. Çatalca’da, Binkılıç’ta  bulunan geri gönderme merkezinde yaşanan hukuki sorunlarda müvekkillerine destek verir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Tabloda yer alanlar vb çıkabilecek her türlü hukuki sorunda, Mıhcı Hukuk Bürosu Çatalca yabancılar avukatı, müvekkillerine destek verir.

Çatalca Boşanma Avukatı

Çatalca boşanma avukatı, aile hukuku alanında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklara bakar. Aile hukuku kapsamında doğan uyuşmazlıklara Çatalca Adliyesi bünyesinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatı ile bakar. Çatalca aile avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu şu iş ve işlemleri yapar;

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. Boşanma hukuku alanından doğan tüm dava ve işlere bakarlar.

Çatalca Ceza Avukatı

Çatalca ceza yargılamaları, Çatalca Adliyesinde Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi Çatalca’da bulunmaz. Bu davalar, Silivri Adliyesinde görülülür. Mıhcı Hukuk Bürosu, tüm bu yargısal süreçlerde müvekkillerinin yanındadır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Çatalca ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yapacakları bunlarla sınırlı değildir. Daha pek çok konuda hukuki işlemleri yaparak süreci titizlikle yönetir.

Çatalca İş Hukuku Avukatı

Çatalca iş avukatı, işçi veya işveren müvekkillerinin, hukuken hak kaybına uğramaması adına hukuki süreç boyunca yanlarında olur.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Bunlar ve benzeri iş hukuku kapsamında olan iş ve işlemlere Çatalca iş avukatı bakar.

Çatalca İcra Avukatı

Çatalca’da doğan icra ile ilgili davalara Çatalca Adliyesi bünyesinde yer alan İcra Mahkemeleri bakar. Dava öncesi ve dava sırasında ve davadan sonra gerçekleşecek olan icra takipleri ve daha pek çok hukuki konuda, Çatalca avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu hizmet vermektedir. Örnek olarak:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, 
İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Bu sayılanlar ve benzeri icra alanında gerçekleşecek her türlü hukuki zemine dayanan iş ve işlemlerde, Çatalca icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, süreci titizlikle yürütür.

Çatalca Bilişim Avukatı

Çatalca bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alanda doğabilecek her türlü dava ve işlere bakar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Çatalca Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Çatalca’da ortaya çıkabilecek şirketler ve ticaret hukuku alanından doğan tüm davalara Çatalca avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının bakma yetkisi vardır. Ticaret ve şirketler hukuku alanında tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetler yürütülür:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Çatalca Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Çatalca marka, patent ve fikri mülkiyet hukuku avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, fikri ve sınai haklar hukuku alanındaki dava ve işleri idame ettirirler. Bahsi geçenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetler sürdürülür:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Çatalca İdare Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan avukatlar; Çatalca’da, devlet ve kişiler arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde etkin rol oynarlar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yürütürler:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Çatalca Avukat ve Hukuk Büroları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Çatalca avukatı ile ilgili açıklamalarda bulunduk. Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensiplerinden bahsettik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

Çatalca Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çatalca avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbest olarak belirlenen miktardadır. Bu belirleme yapılırken İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi ile işin niteliği, yapılacak iş sayısı gibi hususlar dikkate alınır.

Çatalca Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Çatalca’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara; Çatalca’nın Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Çatalca adliyesi bakar. Çatalca’da ortaya çıkan ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren konularda, Silivri’nin Alibey Mahallesi’nde bulunan Silivri Adliyesinde dava açılır.

Çatalca’da Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklara Yalnızca Çatalca Avukatı Mı Bakar?

Çatalca’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara, başta çatalca avukatı olmak üzere İstanbul’da bulunan tüm avukatlar bakabilir. Çatalca’daki uyuşmazlıklara bakan avukata, Çatalca avukatı denir.

Çatalca’da Tapu İşleri  Nerede Görülür?

Çatalca’da tapuya ilişkin işler; Kaleiçi Mahallesinde bulunan Çatalca Tapu Müdürlüğünde görülür.

Çatalca’da Geri Gönderme Merkezi Nerededir?

Çatalca geri gönderme merkezi, Binkılıç Göç İdaresinde bulunur.

Çatalca Avukat ve Hukuk Bürosu Hukuki Danışmanlık

Çatalca’da gerçekleşecek hukuki uyuşmazlıklarda ortaya çıkması olası hak kayıplarının önüne geçmek ve elde edilmesi gereken hakların eksiksiz ve tam olarak teminini sağlamak için, dava açmadan veya arabuluculuk ya da uzlaşma gibi dava dışı yolları kullanmadan önce avukata sorulmalıdır.

Çatalca hukuk büroları ve Çatalca avukatı, hukuki süreçte vazgeçilmez unsurlardır. Kişinin haklı iken haksız duruma düşmesinin engellenmesi bakımından da büyük öneme sahiptir. Yapılması gereken daha sürecin en başından avukata sorularak yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle Çatalca’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk büroları ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.