Esenler Avukat ve Hukuk Büroları

Esenler Avukat ve Hukuk Büroları

Esenler avukat ve hukuk büroları çerçevesinde gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi adına Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları bölgede etkin biçimde faaliyet göstermektedir. 

İstanbul Esenler ilçesinde söz konusu olacak dava ve takip işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin doğru hukuki zeminde ilerletilmesi bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatları, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki alanlarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenler bölgesinde farklı hukuki alanlarda çeşitli faaliyetler göstermektedir. Gerek hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle dava ve icra takibi gerekse sözleşme hazırlanması gibi çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır.

Hukuki hizmet alanları bakımından çeşitlilik sahibi olan Mıhcı Hukuk Bürosunun temel faaliyet alanlarından bazılarını ifade etmekte fayda vardır. Fakat belirtmek gerekir ki büronun faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Ceza Hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma evrelerinde müvekkillerin hukuki menfaatinin korunması yönünde atılan hukuki adımlar,
 • Aile Hukuku alanında boşanma, velayet, nafaka, soybağı gibi temel hususlarda gösterilen hukuki faaliyetler,
 • İcra ve İflas Hukuku kapsamında icra ve ödeme emri gönderilmesi, itiraz edilmesi, itirazların kaldırılması gibi temel hukuki işlemler,
 • Ticaret Hukuku kapsamında ticari işletmelere ve ticaret şirketlerine ilişkin gerek ortaklık ve pay sahipliği gerekse diğer mali ilişkiler bakımından gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul Hukuku alanında söz konusu olabilecek paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti uyuşmazlıkları, istihkak iddiaları, ortaklığın giderilmesi davaları ve diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümü için yürütülen hukuki faaliyetler,
 • Miras Hukuku kapsamında mirasçıların ortaklık hak ve payları, bunların taksimi, tenkis iddiaları, vasiyetname, miras sözleşmesi gibi hususlarda dava takibi ve danışma hizmetleri,
 • Tüketici Hukuku kapsamında gündeme gelebilecek satıcı-tüketici uyuşmazlıkları, ayıplı mal ve bu malın iadesi yahut tüketicilerin diğer seçimlik haklarına ilişkin hukuki süreçler,
 • Kira Hukuku alanında bilhassa konut ve işyeri için kira sözleşmesi yapılması, uyarlanması, ihtarname ve tahliye süreçleri ile bu alanda gündeme gelecek davalar,
 • Yabancılar Hukuku alanında Türk vatandaşlığının kazanılması, çalışma izni, oturma izni gibi taleplerin ileri sürülmesi ile idareye başvuru süreçleri, ret kararı karşısında itiraz ve dava yolları gibi hususlarda yabancı müvekkillere sağlanan hukuki hizmetler.

Esenler Avukat İletişim Bilgileri

Esenler Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Esenler ilçesinde hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatları, temel bazı ilke ve prensipler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu noktada temel ilkelerden bazılarını ifade etmekte fayda vardır.

 • Yargılama süreci boyunca dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek hareket edilir.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken hukuki hassasiyet gösterilir.
 • Hukuki süreç içerisinde müvekkil her türlü gelişmeden haberdar edilir. 
 • Hukuki sürece ilişkin müvekkile karşı şeffaf bir süreç yürütülür.
 • Yargılama süreci içerisinde müvekkile ilişkin edinilmiş olan bilgiler gizli tutulur. 

Esenler ilçesi yargı çevresinde de hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatlarının temel ilke ve prensiplerini ifade ettikten sonra çalışma usul ve yöntemlerine de değinmekte fayda vardır.

 • Müvekkil adayının büro ile iletişime geçmesiyle birlikte kendisinin uygun olduğu bir zaman dilimi için randevu düzenlenir.
 • Söz konusu işin aciliyeti söz konusu ise vakit kaybetmeden müvekkil adayı ile görüşülüp gerekli hukuki adımlar atılır.
 • Müvekkil adayı ile yapılan görüşmeler neticesinde somut olayın mahiyetine ve durumun şartlarına göre değerlendirme yapılır, hukuki strateji belirlenir ve müvekkilden noter kanalıyla vekalet vermesi istenir.
 • Dava veya takip süreçleri adına atılması gereken her türlü adım itinayla planlanır, süreç yürütülürken müvekkil ile irtibatta kalınarak kendisi her türlü gelişmeden haberdar edilir.
 • Dava veya takip süreci sonuçlanıncaya kadar müvekkilin üstün menfaatinin korunması için etkin hukuki strateji ve yöntemler ile süreç ilerletilerek müvekkil lehine netice alınması için gereken çaba gösterilir.

Esenler Avukat Ücreti

Esenler avukat ücreti, müvekkil ile Esenler avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Esenler avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir. 

İstanbul Esenler Avukatlık Hizmetleri 

Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatları, birçok hukuki alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu noktada, çeşitli pek çok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazılarına başlıklar halinde yer verilmiştir.

Esenler Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında Esenler bölgesinde pek çok farklı uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Esenler bölgesinde de hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel birtakım örnekleri belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatlarının hukuki hizmet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Esenler İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Esenler bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin biçimde hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel bazı örnekleri aşağıda ifade edilmiş olmakla birlikte farklı birçok noktada daha hukuki faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Esenler Ceza Avukatı

Ceza hukuku, neticeleri ve yargılama süreci bakımından hassasiyet arz eden bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, sürecin etkin bir stratejiyle yürütülmesi son derece önem arz eder. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenler bölgesinde ceza hukuku alanında da müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda bazı faaliyet alanları sıralansa da aslında çerçeve, sayılanlarla sınırlı değildir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Esenler Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde gündemdeki yerini korumakta ve zamanla çeşitli alanlara yayılmaktadır. İstanbul Esenler bölgesinde faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu da bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlarıyla bilişim hukukuna ilişkin hukuki faaliyetlerini yürütmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmaması kaydıyla aşağıda bu çerçevedeki bazı hizmet alanları belirtilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Esenler Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Esenler bölgesinde gayrimenkul hukuku alanındaki uyuşmazlıkların ciddi anlamda yoğunluk arz ettiği görülmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alanda müvekkillerine sağladığı avukatlık hizmetlerinden bazılarını belirtmekte fayda vardır. Aşağıda, bu yönde gösterilen hukuki faaliyetlerden bazıları sıralanmıştır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Esenler Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Esenler bölgesindeki yabancı müvekkillerin hukuki problemleri karşısında gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Esenler İcra Avukatı

İcra hukuku, takip sürecinin doğru yürütülmesi bakımından ciddi önem arz eden bir alandır. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatları, icra işlemlerini yürütme bakımından aşağıda sıralanan birtakım işlemleri gerçekleştirmektedir. Fakat gerçekleştirilen hukuki faaliyet çeşitliliğinin aşağıda belirtilenlerden ibaret olmadığını da ifade etmekte fayda vardır. 

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Esenler Ticaret ve Şirketler Avukatı

İstanbul Esenler ilçesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında farklı hukuki uyuşmazlıklar ve problemler gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu noktada müvekkillerine hukuki hizmet sağlamakta ve faaliyetlerini yürütmektedir. Aşağıda Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alanda sağladığı hukuki hizmetlerin bazıları sıralanmıştır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Esenler İdare Avukatı

İdari yargıda görülen uyuşmazlıklar bakımından İstanbul Esenler bölgesinde hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, idari yargıya ilişkin çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Bunların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olsa da faaliyet alanlarının sayılanlarla sınırlı olmadığını belirtmekte fayda vardır. 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Esenler Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Esenler ilçesi marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu bu alanda etkin biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Belirtilenlerden ibaret olmamak kaydıyla bu alan çerçevesinde müvekkillere sağlanan hukuki hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Esenler Avukatları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Esenler avukatları, hukuki süreçlere ilişkin uygulamada merak konusu olan temel hususları yanıtlandırmıştır. Aşağıda ilgili sorular ve cevapları sıralanmıştır.

Esenler Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesi noktasında İstanbul Barosu tarafından belirlenen ve tavsiye niteliğinde olan asgari tutarlar mevcuttur. Dolayısıyla söz konusu tarifeler dikkate alınıp somut durumun şartları ve işin mahiyeti de göz önünde bulundurularak ücret belirlenir.

İstanbul Esenler İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Esenler ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Yargı çevresi bakımından İncirli Osmaniye Mahallesindeki Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Bu da demektir ki Esenler’de söz konusu olacak dava ve takipler, Bakırköy Adliyesi mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

Esenler’deki Davalara Mutlaka Esenler Avukatı mı Bakar?

Esenler bölgesinde gündeme gelen hukuki uyuşmazlıklara Esenler avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenler ve dolayısıyla Bakırköy Adliyesi bölgelerinde de faaliyet göstermekte ve Esenler avukatları bu çerçevede ortaya çıkacak davalara bakmaktadır.

Esenler’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Esenler’de, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Menderes Mahallesinde konumlanan Esenler Kaymakamlığı bünyesinde yer almaktadır.

Esenler Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

İfade edilmelidir ki dava ve takip süreçlerinin yürütülmesinde avukatın hukuki yardımı son derece önem arz eder. Çünkü ilgili kişi her ne kadar hukuken haklı da olsa bu haklılığın doğru hukuki zeminde ve uygun şekilde ileri sürülmesinin yanında haklı gerekçelere dayanılması da belirleyici rol oynar.

Zikredilen hususlar hassasiyetle ileri sürülmediği takdirde kişiler haklı olmalarına rağmen haksız konuma düşebilmekte yahut dava ve takip süreçleri uzun zaman dilimlerine yayılabilmektedir. Bunu önleyebilme adına alanında uzman olan avukatın hukuki yardımına başvurmakta fayda vardır.

Bu kapsamda Esenler’de ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.