Büyükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları

Büyükçekmece Avukat ve Hukuk Büroları

Büyükçekmece avukat ve hukuk büroları, İstanbul Büyükçekmece bölgesindeki yargı faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sunar. İlçedeki dava ve takip yoğunluğu göz önünde bulundurulacak olursa söz konusu bölgenin faaliyet çeşitliliği bakımından önemi anlaşılabilecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki avukatlar için faaliyet gösterme alanı bakımından herhangi bir sınırlılık söz konusu değildir. Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği gibi Büyükçekmece Adliyesi yargı çevresinde de genel mesleki prensipleri çerçevesinde hukuki çalışmalarını sürdürmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Büyükçekmece bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda faaliyet göstermektedir. Gerek hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle dava takibi gerek icra takibi gerekse sözleşme hazırlama gibi çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır.

Faaliyet alanları bakımından çeşitlilik sahibi olan Mıhcı Hukuk Bürosunun temel hizmet alanlarından bazılarını belirtmekte fayda vardır. Fakat ifade etmek gerekir ki, faaliyet alanları zikredilenlerle sınırlı değildir.

 • Ceza Hukuku bakımından soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerin hukuki menfaatinin korunması yönünde hukuki adımların atılması.
 • Aile Hukuku alanında boşanma, velayet, nafaka, soybağı gibi temel hususlarda hukuki faaliyet gösterilmesi.
 • İcra ve İflas Hukuku alanında icra ve ödeme emri gönderilmesi, itiraz edilmesi, itirazların kaldırılması gibi temel hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Ticaret Hukuku alanında ticari işletmelere ve ticaret şirketlerine ilişkin gerek ortaklık ve pay sahipliği gerekse diğer mali ilişkiler bakımından gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi.
 • Gayrimenkul Hukuku kapsamında gündeme gelebilecek paylı ve elbirliği mülkiyeti uyuşmazlıkları, istihkak iddiaları, ortaklığın giderilmesi davaları ve diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki faaliyetlerde bulunulması. 
 • Miras Hukuku alanında mirasçıların ortaklık hak ve payları, bunların taksimi, tenkis iddiaları, vasiyetname, miras sözleşmesi gibi hususlarda dava takibi ve danışma hizmetlerinin sağlanması.,
 • Tüketici Hukuku kapsamında gündem olabilecek satıcı-tüketici uyuşmazlıkları, ayıplı mal ve bu malın iadesi yahut tüketicilerin diğer seçimlik haklarına ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi ve diğer birtakım hukuki faaliyetler.
 • Kira Hukuku alanında konut ve işyeri için kira sözleşmesi yapılması, uyarlanması, ihtarname ve tahliye süreçleri ile davalarının yürütülmesi gibi hukuki hizmetler.
 • Yabancılar Hukuku kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılması, çalışma izni, oturma izni gibi talepler ile idareye başvuru süreçleri, ret kararı karşısında itiraz ve dava yolları gibi hususlarda yabancı müvekkillere hukuki hizmetin sağlanması.

Büyükçekmece Avukat İletişim Bilgileri

Büyükçekmece Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece avukatları, temel birtakım ilkeler ve prensipler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu noktada temel ilkelerden bazılarını belirtmekte fayda vardır.

 • Tüm hukuki süreçlerde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması için gereken hukuki gayret gösterilir.
 • Yürütülen hukuki süreçlerden müvekkil her aşamada haberdar edilir. 
 • Hukuki işleyişe dair, müvekkil ile şeffaf bir süreç yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile dair edinilen bilgiler meslek etiği gereğince gizli tutulur. 

Büyükçekmece ilçesi yargı çevresinde de faaliyet sürdürmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de ifade etmekte fayda vardır.

 • Müvekkil adaylarının büro ile iletişime geçmesiyle birlikte uygun oldukları bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Şayet ilgili işin aciliyeti söz konusu ise bu durumda vakit kaybetmeksizin müvekkil adayı ile görüşülüp gerekli hukuki adımları atılır.
 • Müvekkil adayı ile yapılan görüşmeler neticesinde olayın mahiyetine ve somut durumun şartlarına göre değerlendirme yapılmasının ardından gerekli hukuki strateji belirlenir ve müvekkilden noter aracılığıyla vekalet vermesi istenir, gerekli hukuki adımlar atılır.
 • Dava yahut takip süreçleri için gereken her türlü adım itinayla planlanarak atıldıktan sonra sürecin yürütülmesi sırasında müvekkil ile irtibatta kalınarak her türlü gelişmeden kendisi haberdar edilir.
 • Dava veya takip faaliyetinin neticelenmesi aşamasına kadar müvekkilin üstün menfaatini korumak üzere gerekli hukuki yöntemler ile süreç ilerletilerek müvekkil lehine neticelenmesi için gereken çaba gösterilir.

Büyükçekmece Avukat Ücreti

Büyükçekmece avukat ücreti, müvekkil ile Büyükçekmece avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak ifade etmek gerekir ki bunlar, her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Büyükçekmece avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Büyükçekmece Avukatlık Hizmetleri 

Büyükçekmece Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli pek çok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Büyükçekmece bölgesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli noktalarda hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunların temel örnekleri ifade edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki faaliyet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece avukatları, etkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Büyükçekmece Ceza Avukatı

Ceza hukuku, neticeleri ve süreci bakımından hassasiyet arz eden bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla sürecin etkin bir hukuki stratejiyle yürütülmesi önem arz eder. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Büyükçekmece bölgesinde ceza hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Aşağıda bazı faaliyet alanları sıralansa da aslında çerçeve, zikredilenlerle sınırlı değildir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Büyükçekmece Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde gündemdeki yerini korumakta ve giderek yayılmaktadır. İstanbul Büyükçekmece bölgesinde faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu da bu alanda uzmanlaşmış avukatlarıyla hukuki faaliyetlerini yürütmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmaması kaydıyla aşağıda bazı hizmet alanları belirtilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Büyükçekmece Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Büyükçekmece bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında uyuşmazlıkların yoğunluk arz ettiği görülebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alanda gösterdiği hukuki faaliyetlerden bazılarını aşağıda belirtmekte fayda vardır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Büyükçekmece Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Büyükçekmece bölgesindeki yabancı müvekkillerin hukuki problemleri karşısında gündem olabilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Büyükçekmece İcra Avukatı

İcra hukuku, süreçlerin doğru yürütülmesi bakımından ciddi önem arz eden bir alandır. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece avukatları, icra işlemlerini yürütme noktasında aşağıda zikredilen birtakım işlemleri gerçekleştirmektedir. Fakat sağlanan hukuki hizmet çeşitliliğinin aşağıda sayılanlardan ibaret olmadığını da belirtmekte fayda vardır. 

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Büyükçekmece Ticaret ve Şirketler Avukatı

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu noktada hukuki hizmet sağlamakta ve çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Aşağıda Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece avukatlarının bu alanda sağladığı hukuki hizmetlerin bazıları sıralanmıştır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Büyükçekmece İdare Avukatı

İdari yargıda görülen uyuşmazlıklar bakımından İstanbul Büyükçekmece bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, idari yargıya ilişkin farklı hukuki hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Her ne kadar bunların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olsa da faaliyet alanlarının sayılanlarda sınırlı olmadığını ifade etmekte fayda vardır. 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Büyükçekmece Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Büyükçekmece ilçesi marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece avukatları da bu alanda faaliyet göstermektedir. Belirtilenlerden ibaret olmamak kaydıyla bu alana dair birtakım hukuki hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Büyükçekmece Avukatları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Büyükçekmece Avukatı, konuya ilişkin uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli konuları yanıtlandırdı. İlgili hususlar ve verilen cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Büyükçekmece Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından belirlenen ve tavsiye niteliğinde olan asgari tutarlar mevcuttur. Söz konusu tarife dikkate alınarak somut durumun şartları ve işin mahiyeti de göz önünde bulundurulmak suretiyle ücret belirlenir.

İstanbul Büyükçekmece İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Büyükçekmece ilçesinde, ağır ceza mahkemeleri dışındaki diğer mahkemelerin görev alanına giren yargılamalar, Büyükçekmece Adliyesinde yapılır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren yargılamalar ise Bakırköy Adliyesi ağır ceza mahkemelerinde gerçekleştirilir.

Büyükçekmece’deki Davalara Mutlaka Büyükçekmece Avukatı mı Bakar?

Büyükçekmece bölgesinde söz konusu olan hukuki uyuşmazlıklara Büyükçekmece avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Büyükçekmece ve ayrıca Bakırköy Adliyesi bölgelerinde de faaliyet göstermekte ve Büyükçekmece avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Büyükçekmece’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Büyükçekmece’de, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Dizdariye Mahallesi Enver Paşa Caddesinde konumlanan Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Büyükçekmece Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Belirtilmesi gerekir ki dava ve takip süreçlerinin yürütülmesinde avukatın hukuki yardımı son derece önem arz eder. Çünkü ilgili kişi her ne kadar hukuken haklı olsa da bu haklılığın doğru hukuki zeminde ve uygun biçimde ileri sürülmesinin yanında haklı gerekçelere dayanılması da son derece önem arz eder.

Aksi takdirde kişiler haklı olmalarına rağmen haksız konuma düşebilmekte veya dava ve takip süreçleri çok uzun zaman dilimlerine yayılabilmektedir. Bunun önüne geçebilme adına avukatın hukuki yardımına başvurmakta fayda vardır.

Bu kapsamda Büyükçekmece’de ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.