ataşehir avukat ve hukuk büroları

Ataşehir Avukat ve Hukuk Büroları

Ataşehir avukat ve hukuk büroları, İstanbul Ataşehir bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda farklı uyuşmazlıklar, davalar, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu da bu kapsamda hukukun çeşitli alanlarında müvekkillerine Ataşehir bölgesinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ataşehir avukatı olarak, hukukun tüm dallarında, yerli ve yabancı müvekkillerine hizmette bulunmaktadır. Bu konuda hizmet verdiği alanlardan bazıları şunlardır:

 • Suçlara ilişkin olarak açılmış davalarda savunma yapma,
 • Ceza davalarında müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • İşçiden kaynaklı iş hukuku uyuşmazlıkları,
 • İşverenden kaynaklı iş hukuk uyuşmazlıkları,
 • Sendikalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İdare hukuku uyuşmazlıkları,
 • Boşanma davaları,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıkları,
 • E-Ticaret Hukuku alanında doğan uyuşmazlıklar,
 • Miras davaları,
 • Yabancılar arasında doğan uyuşmazlıklar,
 • Fikri Sınai Mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkulden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İcra ve İflas hukukundan doğan davalar,
 • Nüfusa ilişkin davalar,
 • Şirketler hukukundan doğan davalar ve şirket danışmanlığı,
 • Tüketici uyuşmazlıkları,
 • Ticaret hukuku alanından doğan davalar.

Ataşehir Avukat İletişim Bilgileri

Ataşehir Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Ataşehir bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bazı temel ilke ve prensipler çerçevesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu ilkelerden bazılarına değinmekte fayda vardır. 

 • Hukuki sürecin işleyişinde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet yürütülür.
 • Her aşamada müvekkilin üstün hak ve menfaatleri, hukuken korunur.
 • Hukuki süreçler müvekkile karşı şeffaf şekilde yürütülür ve müvekkil bu gelişmelerden haberdar edilir.
 • Hukuki süreç boyunca edinilmiş olan tüm bilgiler gizli kalır.
 • Meslek etik ilkeleri dikkate alınmak suretiyle süreç yürütülür.

Mıhcı Hukuk Bürosu, Ataşehir avukatı olarak çalışma prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yukarıda sayılan temel prensiplerin ardından çalışma usul ve yöntemlerine de değinmekte fayda vardır. Aşağıda liste halinde, Mıhcı Hukuk Bürosu Ataşehir avukatlarının çalışma yöntem ve biçimi ifade edilmiştir.

 • Müvekkil adaylarının hukuk bürosu ile iletişim kanalları aracılığı ile ulaşmasının ardından ön görüşmeler yapılmaktadır.
 • Müvekkillerle telefonda ön görüşme gerçekleştirildikten sonra gerekli ise kendilerine uygun bir zamanda yüz yüze de görüşme sağlanması adına randevu oluşturulmaktadır.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan ve hak kaybı yaşanacak olan konularda yüz yüze görüşmeden önce hukuki süreç, müvekkil adayının onayı ile başlatılmaktadır. 
 • Ofise gelen müvekkillerden, uyuşmazlığa konu olay ile ilgili detayları paylaşması ve gelirken de yanında olaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri getirmeleri istenmektedir.
 • Daha sonra müvekkilden noterden vekalet çıkarılması talep edilmektedir.
 • Vekaletin verilmesinden ardından, Mıhcı Hukuk Bürosunda çalışan Ataşehir avukatlarımızla birlikte  hukuki süreci derhal başlatıyoruz.
 • Hukuki süreç hakkında müvekkiller, davanın her aşamasında aydınlatılmakta ve bilgiler verilmektedir.
 • Dava aşamasının sonlanmasının ardından gelecek olan diğer süreçte de avukatlar, müvekkillerin yanlarında olmaktadır.

Ataşehir Hukuk Bürosu ve Avukat Ücreti

Ataşehir avukat ücreti, müvekkil ile Ataşehir avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Ataşehir avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Ataşehir Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ataşehir ve çevresinde pek çok konuda hizmet vermektedir. Aşağıda sayılanlar, söz konusu bölgede en çok karşılaşılan dava çeşitleridir.

Ataşehir Şirketler ve Ticaret Hukuku Avukatı

Ataşehir’de, şirketler hukuku alanında görülen davalara İstanbul Anadolu Adliyesi bakar. Ataşehir şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları;

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Ataşehir Ceza Avukatı

Ataşehir ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ceza hukuku alanında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığa bakmaktadır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Tabloda yer alanlar ve benzeri hususlarda çalışmaları sürdürülmektedir. Avukatların çalışma alanı bunlarla sınırlı değildir.

Ataşehir İş Hukuku Avukatı

Ataşehir iş hukuku avukatı sıfatıyla Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ataşehir’de ortaya çıkabilecek her türlü iş uyuşmazlıklarına bakar. Örnek olarak;

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Tabloda yer alanlar gibi pek çok  hususta faaliyetlerini yürütürler.

Ataşehir Bilişim Avukatı 

Ataşehir bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ataşehir ve çevresinde görülen bilişim hukuku kaynaklı uyuşmazlıkları çözer. Örneğin avukatlar;

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Tabloda yer alan  hususlar dışında da aktif olarak faaliyet gösterirler.

Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehir boşanma avukatı olarak, Ataşehir ve çevresinde görülen aile ve boşanma hukukundan kaynaklı her türlü uyuşmazlığın çözümünde etkin rol alırlar. Bu kapsamda;

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

gibi pek çok hususta faaliyet gösterilmektedir.

Ataşehir Miras Avukatı

Ataşehir miras avukatı olarak, Ataşehir ve çevresinde görülen mirasa ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözmede etkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda;

 • Veraset ilamının alınması,
 • Mirasçılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi için gereken davaların açılması,
 • Vasiyetname, miras sözleşmesi gibi belgelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Tapuda tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mal kaçırmanın engellenmesi

gibi pek çok hukuki faaliyet yürütülmektedir.

Ataşehir Gayrimenkul Avukatı

Ataşehir kira ve gayrimenkul avukatı olarak, söz konusu semtte görülen her türlü kira  ve gayrimenkul hukukuna dair uyuşmazlığıa bakarlar. Bu kapsamda;

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

gibi pek çok konuda faaliyet gösterirler.

Ataşehir Yabancılar Avukatı

Yabancılar avukatı olarak da görev yapan Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ataşehir ve çevresinde bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da hizmet vermektedir. Yabancılara ait izinlerin çıkarılması gibi pek çok hukuki süreç, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından takip edilmektedir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Ataşehir Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai haklar hukukuna dahil olan marka, patent ve fikri haklar ile ilgili olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları Ataşehir ve çevresinde de hizmet vermektedir. Avukatlar, tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yürütür:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Ataşehir İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, uyuşmazlıkların en çok doğduğu alanlardan biridir. Bu alandaki uyuşmazlıklar, devlet ile kişiler arasında görülmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alandan doğan her türlü dava ve işlere bakar. İtiraz süreçlerini yürütür. Tabloda yer alanlarla sınırlandırılmamak üzere özellikle şu işlemleri yaparlar:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Ataşehir İcra Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, İcra hukukuna dahil olan pek çok hukuki işle ilgilenmektedir. Ataşehir ve çevresinde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yaparlar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Ataşehir Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ataşehir avukat ve hukuk büroları hakkında sık sorular sorular bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçını cevaplayacak olursak;

Ataşehir Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ataşehir avukat ücreti; İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesine ve yapılacak işin niteliğine göre avukat ve müvekkil tarafından kararlaştırılan bir miktardadır.

Ataşehir İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Ataşehir’de ortaya çıkan uyuşmazlıklar hakkında açılan davalar; İstanbul’un anadolu yakasında  bulunan Kartal ilçesinde, Cevizli Mahallesinde yer alan İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Söz konusu adliyenin bilinen adı, Kartal Adliyesidir.

Ataşehir’deki Davalara Mutlaka Ataşehir Avukatı Mı Bakar?

Ataşehir’de görülen uyuşmazlıklara bakan kişilere Ataşehir avukatı denir. Ataşehir’de görülen dava ve işlere İstanbul’daki tüm avukatlar, Ataşehir avukatı sıfatı ile bakabilir.

Ataşehir’deki Tapu İşlemleri Nerede Gerçekleştirilir?

Ataşehir’deki tapu işlemleri; Ataşehir’in Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan Ataşehir Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilir.

Ataşehir Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi konusunda hak kaybına uğranılmaması ve doğru hukuki zeminde eksiksiz bir takibin yapılması için bir avukatla çalışılması gerekir.

Bu noktada Ataşehir’de ikamet eden kişi veya şirketler, İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile irtibata geçmeleri ve hukuki danışmanlık almaları daha doğru olacaktır.