Arnavutköy Avukat ve Hukuk Büroları

Arnavutköy Avukat ve Hukuk Büroları

Arnavutköy avukat ve hukuk bürosu, hukukun çeşitli alanlarındaki uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol oynar. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan avukatlar Arnavutköy avukatı olarak, söz konusu bölgede bulunan dava ve işlerle ilgilenir.

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma faaliyetlerinden ve prensiplerinden bahsettik. Arnavutköy avukat ücreti ne kadar sorusunu yanıtladık. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul Şişli’de kurulan ve uzun yıllardır yerli ve yabancı müvekkillere hizmet veren Mıhcı Hukuk Bürosu hukukun çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir. Örnek olarak sıralamak gerekirse özellikle şu işler yapılır:

 • Ceza hukukundan kaynaklanan davalarda sanık avukatlığı yapma,
 • Ceza yargılamasında mağdur tarafı savunma,
 • İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan iş hukuku uyuşmazlıklarının yargıya taşınması,
 • Sendikal uyuşmazlıklar nedeni ile ortaya çıkan davaların açılması ve yürütülmesi,
 • Zorunlu arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi,
 • Uzlaştırma faaliyetleri sırasında hukuki destek sağlanması,
 • Devletin taraf olduğu uyuşmazlıklarda davanın açılması, sürdürülmesi ve itiraz prosedürünün işletilmesi,
 • Boşanma davalarının açılması ve sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması,
 • Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda dava açılması ve devam ettirilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan  uyuşmazlıkların yargıya taşınması,
 • Miras davalarının açılması ve devam ettirilmesi,
 • Yabancılar hukukundan doğan uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet hukuku temelli uyuşmazlıkların yargıya taşınması, hukuki işlemlerin yapılması,
 • Gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi gibi pek çok konudan kaynaklı uyuşmazlıkların yargıya intikal ettirilmesi,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Nüfusa ilişkin davalar,
 • Şirket danışmanlığı, şirket kararlarına karşı dava açılması vb. gibi pek çok uyuşmazlıkların çözümünde rol alınması,
 • Tüketici hukuku uyuşmazlıkları,
 • Ticaret hukukundan doğan davalar.

Arnavutköy Avukatı İletişim Bilgileri

Arnavutköy Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının vazgeçilmez nitelikte prensipleri bulunur. Avukatlar bahse konu prensiplerden ayrılmaksızın işlerini yürütür. Avukatlar özellikle:

 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin farkındadır. İş ve işlemler buna göre yürütülür.
 • Müvekkil ile aralarında geçen bilgi alışverişini gizli tutar.
 • Dava sürecinde ortaya çıkan her gelişmeden müvekkili haberdar eder.
 • İşini dikkatli ve özenli bir biçimde sürdürür.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları işlerini yerine getirirken bazı yollar izlerler. Avukatlar, müvekkilin imkanına göre farklılaşmakla birlikte genellikle çalışma yöntemi olarak şu adımları takip ederler:

 • Müvekkil adaylarının, Mıhcı Hukuk Bürosuna iletişim araçları ile ulaşmasıyla birlikte, telefonda   ön görüşme sağlanır.
 • Gerçekleştirilen bu ön görüşme sonrasında müvekkil adayları büroya çağırılır. Büroya gelecek durumda olmayan kişilerin hukuki süreçleri, yine iletişim araçları üzerinden yürütülür.
 • Müvekkilin büroya gelmesinin uzun sürmesi ve bu süreçte dava açma süresinin geçmesi veya hak kaybının yaşanması gibi olumsuz durumların olması halinde, hukuki süreç müvekkilin de onayı ile derhal başlatılır.
 • Müvekkillerin, büroya gelirken, uyuşmazlığa dair ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Büroya gelecek durumda olmayan müvekkiller, posta yolu ile gerekli evrakları gönderebilir.
 • Müvekkille görüşmenin gerçekleştirilmesini takiben (yüz yüze olmayanlarda telefonda anlaşılmasını takiben) sürecin nasıl işleyeceği, hangi prosedürlerin uygulanacağı hususunda bilgi verilmesinden sonra süreç derhal başlatılır.
 • Davada avukat tarafından temsil edilebilmesi yahut diğer hukuki işlemlerin müvekkil adına yapılabilmesi için müvekkilin vekaletname çıkarması gerekir. .
 • Dava süresince her aşamada müvekkillere gereken bilgilendirmeler yapılır. 
 • Davanın neticelendirilmesinin ardından icra, tahliye vb. süreçler avukatlarca idame ettirilir.

Arnavutköy Avukat Ücreti

Arnavutköy avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bu tarifede her işin karşılığı olarak gösterilmiş fiyat tablosu bulunur. Uygulamada sıklıkla uygulanan bir  tarifedir.

Ayrıca işin niteliğine, görülecek işin sayısına, davanın ne kadar süreceğine göre alınacak ücret farklılık gösterir. Yani, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesinin altında yahut üstünde bir fiyat belirlenmesi mümkündür.

İstanbul Arnavutköy Avukat Hizmetleri

İstanbul Arnavutköy avuktalık hizmetleri, hukukun her alanındaki dava ve işleri kapsar. Mıhcı Hukuk Bürosu da Arnavutköy’de faaliyet gösterir. Özellikle iş, ceza, boşanma, bilişim, yabancılar, gayrimenkul, icra, ticaret ve şirketler, idare ve fikri mülkiyet hukuku alanından doğan davalar sıklıkla Arnavutköy’de görülür. 

Arnavutköy İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi ile işveren yahut sendika arasında görülen uyuşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Arnavutköy avukatı sıfatı ile bahse konu bölgedeki hukuki faaliyetleri sürdürür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yapar:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Arnavutköy Ceza Avukatı

Ceza hukuku, suç ile ilgilenen hukuk dalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Arnavutköy ceza avukatı sıfatı ile söz konusu bölgedeki dava ve işlere bakar. Özellikle:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun ceza hukuku alanındaki faaliyetleri tabloda yer alanlarla sınırlı değildir.

Arnavutköy Boşanma Avukatı

Aile hukuku, boşanma davasını da içinde barındıran çok geniş bir hukuk dalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları Arnavutköy’de, aile avukatı sıfatı ile boşanma davaları ile ilgilenir. Sayılanlarla sınırlandırılmamak üzere özellikle şu dava ve işlere bakarlar:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Arnavutköy Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku; kişisel verilerin korunması, siber suçlar vb gibi pek çok hukuki meseleyi bünyesinde barındırır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Arnavutköy bilişim avukatı sıfatı ile o bölgede görülen bilişim hukuku davaları ile ilgilenir. Özellikle:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Mıhcı Hukuk Bürosu, tabloda yer almayan ancak uygulamada görülebilecek her türlü hukuki sorunla da ilgilenir.

Arnavutköy Yabancılar Avukatı

Arnavutköy yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde aktif olarak faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu sayılan iş ve işlemleri yerine getirir:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Arnavutköy Gayrimenkul Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Arnavutköy gayrimenkul avukatı olarak söz konusu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Arnavutköy İcra Avukatı

İcra hukukundan kaynaklanan iş ve işlemleri Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan icra avukatları, Arnavutköy ve çevresinde yerine getirir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Arnavutköy Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Arnavutköy ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu söz konusu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol alır. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Arnavutköy İdare Hukuku Avukatı

Arnavutköy’de, idare ve kişiler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, gereken iş ve işlemleri yerine getirerek aktif rol alırlar.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Belirtilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının gerçekleştirdiği faaliyetler bunlarla sınırlı değildir. 

Arnavutköy Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Arnavutköy’de fikri mülkiyet hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları aktif rol alır. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Arnavutköy Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtlayadık.

Arnavutköy Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Arnavutköy avukat ücreti, işin niteliğine, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesine göre müvekkil ve avukat arasında belirlenecek bir tutardadır.

Arnavutköy Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul Arnavutköy, Gaziosmanpaşa’nın Merkez Mahallesinde bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlıdır.

Arnavutköy’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Arnavutköy Avukatı Mı Bakar?


Arnavutköy’deki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Arnavutköy avukatı denir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da, Arnavutköy avukatı olarak o bölgede faaliyet gösterir.

Arnavutköy’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Arnavutköy’de hukuki işlem yapan birimler genellikle Arnavutköy’ün Taşoluk Mahallesinde bulunur. Ancak bazı birimler farklı konumlarda bulunabilir. Bunun için avukattan destek almak faydalıdır.

Arnavutköy Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Arnavutköy’de ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Arnavutköy avukatına danışılması ve hukuk bürosundan avukatlık hizmeti alınması, dava ve benzeri hukuki süreçlerin sürelerini kısaltarak en kısa zamanda uyuşmazlığın ortadan kalkmasını sağlar. Avukata danışılmaması halinde olası hak kayıpları yaşanabilir.Bu nedenle Arnavutköy’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.