İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği

İşe Gelmeme (Devamsızlık) Tutanağı Örneği

İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği ile işe gelmeme(devamsızlık) tutanağı oluşturulabilir. İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem tutanak içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işe devamsızlık nedeniyle işten çıkarma” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe Gelmeme (Devamsızlık) Tutanağı Örneği

Aşağıdaki işe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile tutanak geçersiz olacaktır. Geçersiz olan tutanak ile işçiye karşı haklı nedenle fesih yapılamaz. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Tutanak Örneği-1

İŞE GELMEME (DEVAMSIZLIK)TUTANAĞI

TARİH: …/…/….

SAYI: …/…

İŞBAŞI SAATİ: … : …. (Resmi iş başlama saati yazılmalıdır.) 

İŞVEREN UNVANI: (Tutanağı düzenleyen kişinin unvanı yazılmalıdır.)

İŞVEREN ADI SOYADI:

İŞYERİ ADRESİ:

SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI:

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:

İŞÇİNİN ADI SOYADI:

İŞÇİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI:

İŞÇİNİN ADRESİ:

İŞÇİNİN SİGORTA SİCİL NUMARASI:

İŞÇİNİN GÖREVİ/UNVANI: (İşçinin, işyerindeki statüsü veya görevi belirtilmelidir.)

İlgili unvan ve adres bilgileri belirtilen işyerinde istihdam edilen, …….. SSK sigorta sicil numarasıyla kayıtlı, yukarıda adı geçen işçi, …/…/… tarihinde izin almadan ve tarafımıza bilgi vermeden mazeretsiz olarak işe gelmemiştir.

Bu belge, …/…/… tarihinde aşağıda adları sıralanan şahitlerin huzurunda düzenlenmiş ve tanıklara okunup imzalanmıştır.(…../……../……)

(Yukarıdaki bütün paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İŞVEREN/YETKİLİ TANIK TANIK

İSİM-SOYİSİM İSİM-SOYİSİM                İSİM-SOYİSİM

İMZA     İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-2

İŞE GELMEME (DEVAMSIZLIK)TUTANAĞI

TARİH: …/…/….

SAYI: …/…

İŞBAŞI SAATİ: … : …. (Resmi iş başlama saati yazılmalıdır.) 

İŞVEREN UNVANI: (Tutanağı düzenleyen kişinin unvanı yazılmalıdır.)

İŞVEREN ADI SOYADI:

İŞYERİ ADRESİ:

SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI:

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:

İŞÇİNİN ADI SOYADI:

İŞÇİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI:

İŞÇİNİN ADRESİ:

İŞÇİNİN SİGORTA SİCİL NUMARASI:

İŞÇİNİN GÖREVİ/UNVANI: (İşçinin, işyerindeki statüsü veya görevi belirtilmelidir.)

Bahse konu olan, … unvanlı işyerinin bulunduğu adresinde faaliyet gösteren ve … Bölge Çalışma Müdürlüğü sicil numarasında kayıtlı bulunan işyerine ait sicil numarasıyla tescillenmiş olan işçi, sigorta sicil numarası … ile kayıtlıdır. Ancak, iş bu duruşma tutanağına konu olan tarih itibariyle söz konusu işçi, belirtilen işyerindeki mesai saatine uygun olarak iş başında bulunmamıştır.

Belirtilen tespit, …/…/… tarihinde, saat …’de düzenlenen bu tutanak aracılığıyla, şahitler huzurunda gerçekleştirilmiştir. Bu tespit, işçinin görev yerinde olmadığını kaydederek yapılmasına rağmen, ilgili sicil numaraları ve diğer teknik ayrıntılar, belgenin geçerliliğini sağlamaktadır.(…../……../……)

(Yukarıdaki bütün paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İŞVEREN/YETKİLİ TANIK TANIK

İSİM-SOYİSİM İSİM-SOYİSİM                İSİM-SOYİSİM

İMZA     İMZA       İMZA

İşe Gelmeme (Devamsızlık) Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği doldurulurken işçinin işe gelmediğini ve ek olarak başka hususlar mevcut ise onların belirtilmesi önemlidir. 
  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneğinde kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle tarihlere dikkat edilmeli ve gerekir ise işçinin kaçıncı kez gelmediği belirtilmelidir.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Tutanak örneğinde tanıkların imzaları ve/veya ifadeleri de yer almalıdır. 
  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği doldurulurken işyerine mazeretsiz olarak gelmediği gibi  hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği, işçinin işe gelmediği o gün doldurulmalıdır. 
  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneğinde işçiye ilişkin tüm bilgiler eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır.
  • İşe gelmeme (devamsızlık) tutanağı düzenlenmesi İş Kanunu açısından işverenin haklı nedenle fesih hakkı doğması için tutulması büyük önem taşımaktadır. 
  • İşçi, mazeretsiz olarak art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi hâlinde ihtar çekilebilir ve ardından iş akdi haklı nedenle feshedilebilir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işe gelmeme (devamsızlık) tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek tutanak hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.