SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği ile SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı talebinde bulunulabilir. SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem yazının içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak yazıyı daha doğru yazmak için “SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı” yazımızı okuyabilirsiniz.

SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

Aşağıdaki SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir yazı hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Yazı Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

………. İL MÜDÜRLÜĞÜ/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Sayı: …………/………….

Konu: Kıdem Tazminatına Esas Yazı

KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI
T.C. KİMLİK NUMARASI
İSİM-SOYİSİM
SİCİL
SİGORTALILIK SÜRESİ
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI (BORÇLANMA SÜRESİ)
DİLEKÇE TARİHİ

Bu belge, bahsi geçen kişinin başvurusu üzerine ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca düzenlenmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ

İMZA

Talep Dilekçesi Örneği

…/…/…

Konu: Kıdem Tazminatına Esas Yazı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ….. İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne

Kurumunuzda, ………. sigorta sicil numarası ve ………. TC Kimlik numarası ile kayıtlı bir birey olarak faaliyet göstermekteyim. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca, dilekçe tarihi olan … itibariyle, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme süresine ilişkin bir belgenin tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

İSİM-SOYİSİM

İMZA

SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Yazıda kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, SGK kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek yazı hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.