Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı

Ankara vakıf ve dernek hukuku avukatı, Ankara ve çevresindeki dernek ve vakıfların taraf olduğu davalar ile vakıf yahut dernekler tarafından gerçekleştirilen çeşitli işlemlerle ilgilenmektedir.

Yazımızda Ankara vakıf ve dernek avukatı çalışmalarından, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanız tavsiye olunur.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Çalışmaları

Vakıf ve dernek hukuku alanında çok çeşitli sorunlar görülebilmektedir. Bu hukuki sorunların çözümünde vakıf ve dernek avukatları aktif rol oynar. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

 • Vakıf ve derneklerin kuruluşu aşamasında ve sürecinde gereken hukuki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Kuruluş aşamasında yahut sonrasında gereken izinlerin alınması, bu sürecin yönetilmesi,
 • Yönetim kurulu veya genel kurul üyelerinin seçiminin hukuki zeminde yapılması ve toplantılarda alınan kararların hukuka uygunluğunun denetlenmesi, aykırılık bulunan hallerde aykırılığın giderilmesi,
 • Derneğin olağanüstü genel kurul toplantılarında hukuka uygunluğun sağlanması, 
 • Vakıf veya derneklerin diğer organlarının hukuki işleyişinin sürdürülmesi ve denetim mekanizmasının kurulması,
 • Vakıf ve derneklerin taşınmaz ve taşınır alım satışının yapılması, tapuda tescil edilmesi gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve süreçlerin takibinin sağlanması,
 • Vakıf senedi gibi hukuki metinlerin hazırlanması, değiştirilmesi yahut uyarlanması,
 • Vakıf ve derneklerin üçüncü kişilerle gerçekleştirecekleri işlere yönelik gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve güncel koşullara uyarlanması,
 • Tüzel kişiliğe ait defterlerin düzenli takibinin yapılması,
 • Dernek ve vakıfların alakası bulunan ceza ve tazminat davaları dahil olmak üzere bütün davaların takibinin yapılması,
 • Dernek ve vakıfların, kamu kurumları ile arasındaki hukuki ilişkilerin sürdürülmesi hususunda hukuki destek sağlanması ve yazışmaların hukuki zeminde gerçekleştirilmesi,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ile vakıf arasındaki hukuki ilişkinin sağlanması,
 • Vakıf ve derneklerin yatırımlarıyla alakalı hukuki iş ve işlemlerin yapılması,
 • Dernek ve vakfın sona ermesinde söz konusu olan tasfiye sürecinin takip edilmesi.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan Ankara vakıf ve dernek avukatının yürüttüğü iş ve işlemler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. 

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Ücretleri 2023

Ankara vakıf ve dernek avukatının ücretleri, her yıl Ankara Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak bu tarife emredici nitelikte değildir. Bağlayıcı özelliği bulunmaz. Yani avukat ve müvekkil kendi aralarında başka bir tutar üzerinden de anlaşabilirler.

Ücret belirlenirken yapılacak olan işin sayısı, niteliği, işin ne kadar süreceği gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bunun dışında olaya göre değişen farklı etkenler de olabilir. Bu etkenler de ücretin belirlenmesinde rol oynar.

Müvekkil adayları için fikir oluşturması bakımından bazı işler ve bunlara Ankara Barosu tarafından belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VAKIF-DERNEK HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,ANKARA BAROSU TARAFINDAN BELİRLENEN ÜCRET,
Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.),13.815,00 TL,
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,3.375,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme,7.000,00 TL,
Vakıflarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak),14.000,00 TL,
Vakıf Senedi Düzenleme,20.315,00 TL,
İstinaf Mahkemelerinde (Bir duruşma olan işlerde),5.690,00 TL,
İstinaf Mahkemesinde (Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için),11.190,00 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,19.125,00 TL.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde Ankara vakıf ve dernek avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bu soruların yanıtlarına yer verilmiştir. 

Ankara’da Vakıf ve Dernek Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara’da vakıf ve dernek hukuku alanında çok çeşitli işler göründüğünden dolayı yapılacak işe göre farklı masraflar çıkmaktadır. Gündem olabilecek davalar, asliye hukuk, ticaret, vergi, icra mahkemeleri gibi çeşitli mahkemelerde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemesi için dava masrafları genel olarak şu şekildedir:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Dava değerine göre farklılık göstermektedir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 480 TL( 1 bilirkişi için)
Keşif Gideri: 721.9 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

Ankara’da Vakıf ve Dernek Hukuku İşleri Ne Kadar Sürer?

Ankara vakıf ve dernek hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin ne kadar süreceği hususunda net bir zaman veya tarih verilemez. Çünkü işin niteliği, mahkemenin iş yükü gibi pek çok etken neticelenme süresine etki eder. 

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara vakıf ve dernek hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik yapılacak işlemlerin ücretleri genellikle işin başında alınır. Ancak bazı hallerde işin neticelenmesinden sonra da ücret ödenmesi gündeme gelebilmektedir.

Ankara’da En İyi Vakıf ve Dernek Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi avukat sıfatı ile tanıtmaları, avukatlık meslek etiği ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle hiçbir avukat bu tarz ifadeler kullanmamalıdır. Müvekkil çevresi tarafından avukata bu sıfat konulabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ankara vakıf ve dernek avukatı sıfatı ile etkin faaliyet yürütmektedir.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara vakıf ve dernek avukatı ücreti, her yıl Ankara Barosu tarafından yayımlanan Asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurularak, işin niteliği, sayısı gibi etkenler de göz önünde bulundurularak avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara’da vakıf ve dernek avukatı, söz konusu alanda görülen dava ve işlerin tümüyle ilgilenir. Yukarıda çalışma alanları bölümünde sayılan iş ve işlemlerin dışında uygulamada çok çeşitli hukuki sorunlar görülmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan deneyimli avukatlar, tüm bu hukuki sorunların çözümünde aktif ve etkin faaliyet gösterir. Aşağıda, bu faaliyetlerden bazıları örnek olarak sıralanmıştır.

 • Vakıf ve derneklerin varlıklarının ilk adımı olan kuruluş aşamasında, hukuki zeminde eksiksiz bir şekilde sürecin tamamlanması bakımından faaliyet gösterir. Belge ve evrakların eksik olması, süreci uzatabileceğinden avukat tarafından kuruluş işlemlerinin takip edilmesi, işleyişi hızlandırmaktadır.
 • Vakıf ve derneklerin kurulmasının ardından mal ve hizmet satın alınması, ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi, vakfın veya derneğin amacına hizmet eden her türlü işlemin yapılmasının hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda destek vermektedir. Sözleşmelerin hazırlanması, uyarlanması, değiştirilmesi, feshedilmesi veya cezai şart eklenmesi gibi pek çok hususu titizlikle yerine getirir.
 • Vakıfların veya derneklerin vergi yahut idare mahkemeleri yoluyla idari yargıda görülmesi gereken tüm davalarının açılması, sürecin takip edilmesi ve gereken hallerde kanun yollarına başvurulması hususunda hizmet verir.
 • Vakıf veya derneklerin, icra işlerinin takibini yapar. Tasfiye sürecine giren vakıf veya derneklerin bu aşamadaki her türlü hukuki işlemi yerine getirir.

Ankara’da Vakıf ve Dernek Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vakıf ve dernek hukuku alanında çeşitli dava ve işler görülmektedir. Bazı işlerin hangi mahkemede görüleceği tabloda yer almaktadır.

ANKARA VAKIF VE DERNEK HUKUKU UYUŞMAZLIK VE İŞLERİ,MAHKEME,
Vakıfların Ticari İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,Ticaret Mahkemesi,
Dernek-Vakıfların Özel Hukuk Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Vakıf-Derneklerin İcra İşlemleri,İcra Mahkemesi,
Derneğin Feshi Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Vakıf-Derneklerin Uyuşmazlıklarında İstinaf Mercii,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi,
Vakıf-Derneklerin Uyuşmazlıklarında Temyiz Mercii,Yargıtay.

Vakıf ve Dernek hukuku alanında pek çok dava ve iş gündeme gelmektedir. Bunların her biri için açılacak davaların hangi mahkemede görüleceği hususu değişkenlik arz etmektedir. Yukarıdaki tabloda genel olarak sıralanan mahkemelerin dava türüne göre değişeceğini söylemek de mümkündür. Bu nedenle uzman avukattan destek alınmalıdır.

Ankara Vakıf ve Dernek Avukatının Önemi

Yazımızda Ankara vakıf ve dernek avukatının çalışma alanlarından, yürüttüğü faaliyetlerden, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Görüldüğü üzere, vakıf ve dernek hukuku çeşitli konuları bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle, söz konusu alanda her çeşit hukuki uyuşmazlığa rastlanmaktadır. Bu uyuşmazlıkların en doğru ve sağlıklı şekilde çözülmesi için Ankara hukuk bürosu avukatından yardım alınmalıdır.


DİKKAT: İstanbul ve çevresinde görülen vakıf ve dernek hukuku temelli uyuşmazlıkların giderilmesi ve hukuki meselelerin çözümlenmesi için “İstanbul Vakıf ve Dernek Avukatı” yazımıza göz atabilirsiniz.