İstanbul Tüketici Avukatı

İstanbul Tüketici Avukatı

İstanbul tüketici avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosunun tüketici hukuku alanında deneyim sahibi olan avukatları tarafından sürdürülmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatının temel avukatlık hizmetlerine, ücret ve iletişim bilgilerine, uygulamada sıklıkla sorulan ve merak konusu olan bazı hususlara değinilmiştir. İlgili nedenlerden ötürü yazının dikkatle okunmasında büyük fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Tüketici Avukatı Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, tüketici hukuku kapsamında gündeme gelen çeşitli birçok uyuşmazlıkta müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlardan ibaret olmamak kaydıyla bazı temel hukuki faaliyetler sıralanmıştır.

 • Tüketici hakem heyetine başvuru,
 • Tüketici müvekkil adına tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi,
 • Tüketici hukukunda alıcı ile satıcının hakları ve bunların ileri sürülme biçimlerine ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Konut finansmanı sözleşmeleri çerçevesinde gündeme gelen uyuşmazlıklar,
 • Paket tur sözleşmeleri bünyesinde gündem olan uyuşmazlıklar,
 • Abonelik sözleşmeleri kapsamında söz konusu olan hukuki problemler,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri (internet üzerinden yapılan siparişler) nedeniyle gündem olan hukuki uyuşmazlıklar,
 • Taksitle satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında gündem olabilecek uyuşmazlıklar,
 • Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar nedeniyle söz konusu olan mağduriyetlerin giderilmesi,
 • Tüketicinin satın aldığı ayıplı mal veya hizmet karşısında gerekli adımların atılması ve kullanılması gereken seçimlik hakkın tespiti,
 • Tüketicinin sözleşmeden cayma hakkının hangi koşullarda ve nasıl mümkün olabileceğine dair hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.

İstanbul Tüketici Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Tüketici Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Tüketici Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı ücretini belirleyen birden fazla unsur söz konusudur. Bunlardan bir tanesi İstanbul Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesidir. Bunun dışında ilgili uyuşmazlığın şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler de belirleyici etmenler olacaktır.

DİKKAT: Baro tarifesinde yer alan tutarlar bağlayıcı nitelikte değil, tavsiye mahiyetindedir. Dolayısıyla; müvekkille yapılacak görüşmelere ve somut olayın şartlarına göre, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında rakamların belirlenmesi de mümkündür. Aşağıda, tarifede yer alan bazı tutarlar örnek mahiyetinde sıralanmıştır.

TÜKETİCİ  HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI ÜCRETİ,
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar,18.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,6.000,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,9.000,00 TL,
Tüketici Hukukuna İlişkin Sözleşme Düzenleme,24.000,00 TL,
Duruşmalı Olan İşlerde İstinaf Mahkemesi,27.000,00 TL.

İstanbul Tüketici Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı, uygulamada tüketici hukukuna ilişkin merak edilip sıklıkla sorulan kimi hususları aşağıda yanıtlandırmıştır.

İstanbul’da Tüketici Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da tüketici davalarının ne kadar süreceği net olarak saptanamayacaktır. Bunun nedeni; dava süresinin uyuşmazlığın giriftliğine, somut olayın şartlarına, davadaki tarafların tutumuna ve mahkemenin yahut heyetin yoğunluğuna göre çeşitlilik arz etmesidir.

İstanbul’da Tüketici Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Tüketiciler, tüketici davalarında harçlardan muaflardır. Bu nedenle, yalnızca yargılama giderlerinin karşılanması gerekecektir. Bu giderler; tebligat ve posta masrafı, bunun yanında dayanılan bir delil varsa ayrıca bilirkişi ve keşif ücretinden oluşur.

İstanbul’da Tüketici Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul’da tüketici avukatı ücretinin belirlenmesinde İstanbul Barosunun avukatlık asgari ücret tarifesi, somut uyuşmazlığın koşulları ve müvekkille gerçekleştirilen görüşmeler belirleyici olacaktır. Neticede saptanan ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilir.

İstanbul’da Tüketici Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul tüketici avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Fakat kimi işlerin niteliği gereği ücret sonradan ödenir. Bazılarında ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır.

İstanbul’da En İyi Tüketici Avukatı Nasıl Bulunur?

TBB Meslek Etik Kuralları gereğince avukatlar kendilerini en iyi tüketici avukatı olarak nitelendiremeyecektir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatları, ilgili alanda müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetlerini sağlamaktadır.

İstanbul’da Tüketici Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da tüketici uyuşmazlıklarının çözümleneceği yerlerin hangi merciler olduğunu ifade etmekte fayda vardır. Aşağıdaki tabloda birtakım temel örnekler sıralanmıştır.

İSTANBUL TÜKETİCİ DAVALARI,MAHKEME,
Değeri 30,000 TL’ye Kadar Olan Uyuşmazlıklar,Tüketici Hakem Heyeti (İl veya İlçe),
Değeri 30.000 TL ve Üzerinde Olan Uyuşmazlıklar,Tüketici Mahkemesi,
Tüketici Mahkemesinin Bulunmadığı Yerlerde 30.000 TL ve Üzeri Değer Taşıyan Davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

DİKKAT: Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan ve 21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan son değişiklikler ile birlikte İl Tüketici Hakem Heyetleri ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında başvuru şartı olarak belirlenmiş olan parasal sınır kaldırılmıştır.

Yeni ortak başvuru sınırı ise 2023 yılı için 66.000 TL olarak kabul edilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre tüketiciler, değeri 66.000 TL’ye kadar olan başvuruları ister İl Tüketici Hakem Heyetlerine ister İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilecektir. 66.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar için ise başvurular Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır.

İstanbul Tüketici Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı, tüketici hukuku çerçevesinde gündem olabilecek çeşitli uyuşmazlıklar kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda liste halinde sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki tüketici avukatının faaliyet alanları, belirtilenlerden ibaret değildir.

 • Satıcıdan alınan malın veya hizmetin ayıplı çıkması halinde tüketicinin başvurması gereken birtakım merciler ve ileri sürmesi gereken haklar gündeme gelecektir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı, bu durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvuru süreçlerini yürütmektedir.
 • Ayıplı mal veya hizmet ile karşılaşmış olan tüketicilerin, TKHK kapsamında sahip oldukları seçimlik haklardan hangisini kullanmaları gerektiği hususu ciddi önem arz etmektedir. Çünkü kişinin haklı olmasına rağmen mağduriyet yaşama ihtimali söz konusudur. Bu noktada İstanbul tüketici avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 
 • Son günlerde paket tur sözleşmeleri çerçevesinde yurt içinde ve dışında çeşitli tatil organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlarda sağlanan hizmet kimi zaman eksik, kusurlu, kısaca ayıplı olabilmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşadığı bu durumlarda, uyuşmazlığın giderilmesi adına İstanbul tüketici avukatı, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Tüketiciler, çeşitli operatör ve hizmet sağlayıcıları ile yapılan abonelik sözleşmeleri nedeniyle birtakım mağduriyetler yaşayabilmektedir. Böyle durumlarda doğru hukuki zeminde adımlar atılması gerekir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı, söz konusu alanda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Tüketici uyuşmazlıklarının en çok gündem olduğu alanlardan biri de mesafeli satış sözleşmeleridir. Özellikle internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin kırık, bozuk, eksik vs. çıkması gibi hallerde tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu ve bu hakları nerelerde ileri sürmesi gerektiğini bilmeleri önem arz etmektedir. Bu aşamada Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatı, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Tüketiciler, bazı sözleşme ilişkilerinde cayma hakkını kullanmak istemekte fakat bunun şartları ile hukuki risklerine ilişkin birtakım soru işaretlerine sahip olabilmektedir. Bu süreçte cayma hakkının nasıl kullanılması gerektiği hususunda İstanbul tüketici avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Tüketici hukukunda, taksitle satış sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Tüketicilerin bu ilişkide ne gibi haklara sahip olduğu ve bu hakların nasıl ileri sürülmesi gerektiği hususu, son derece önem arz etmektedir. İstanbul tüketici avukatı, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak suretiyle bu kapsamda da faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar ve bu şartlar nedeniyle söz konusu olan uyuşmazlıklar, uygulamada çeşitli hukuki problemlere konu teşkil edebilmektedir. İstanbul tüketici avukatı, bu alanda gündem olabilecek uyuşmazlıklar karşısında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Tüketici Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tüketici avukatının çalışma alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, tüketici hukuku alanında merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir.

Tüketici hukuku, tüketiciye sağladığı hakların doğru hukuki zeminde etkin biçimde ileri sürülebilmesi bakımından son derece önem arz eden bir alandır. Her ne kadar ilgili Kanun olan TKHK, tüketiciyi korumaya yönelik hükümler içerse de bu hakların doğru biçimde ileri sürülmemesi, kişilerin mağduriyet yaşamasına neden olabilmektedir.

Böyle bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamama adına, tüketici hukuku kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıklarda alanında uzman İstanbul hukuk bürosuna danışılmasında fayda vardır.

Eğer Ankara ve çevresinde tüketici avukatı aramaktaysanız “Ankara Tüketici Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.