Yıllık izin dilekçesi (formu) örneği

Yıllık İzin Dilekçesi (Formu) Örneği

Yıllık izin dilekçesi (formu) örneği ile yıllık izin talebinde bulunulabilir. Yıllık izin dilekçesi (formu) örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Yıllık izin dilekçesi (formu)” yazımızı okuyabilirsiniz.

Yıllık İzin Dilekçesi (Formu) Örneği

Aşağıdaki yıllık izin dilekçesi (formu) örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Yıllık İzin Dilekçesi (Formu) Örneği-1

YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ

TALEP EDEN PERSONEL:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası

İZİN TARİHLERİ: …/…/… – …/…/…

İLETİŞİM NUMARASI:

……………………..’a

………………………………………………………………………………………………….. adresindeki işyerinde çalışan ve sigorta sicil numarası ………………….. olan işçinizim. Yıllık ücretli izin hakkımı kullanmak için …./…./…… ve …./…./…… tarihleri arasında izin talep etmekteyim.

Başvurumun değerlendirilmesini rica eder, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Yıllık İzin Dilekçesi (Formu) Örneği-2

YILLIK İZİN FORMU

İzin İsteminde Bulunan Personelin
TC Kimlik Numarası 
Adı ve Soyadı 
Çalıştığı Birim 
İşe Giriş Tarihi 
Hak ettiği Toplam İzin Süresi 
Kullanılan İzin Süresi 
Kalan İzin Süresi 
Kullanılacak İzin
Süresi 
Başlangıç Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Göreve Başlayacağı Tarih 
  İzinde Bulunacağı Açık Adres 
Telefon No 
 Talep Edilen Ücretsiz Yol İzni  
İmzası   
ONAY
  

Yıllık İzin Dilekçesi (Formu) Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Yıllık izin dilekçesi (formu) örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Yıllık izin dilekçesi (formu) örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, yıllık izin dilekçesi (formu) örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.