İstifa dilekçesi örneği

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi örneği ile istifa talebinde bulunulabilir. İstifa dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “İstifa dilekçesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İstifa Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki istifa dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İstifa Dilekçesi Örneği-1

İSTİFA DİLEKÇESİ

…/…/…

…………………….. A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğüne,

Firma merkezinizde, ./…/…. tarihinden itibaren düzenli olarak görev yapmakta olan bir çalışanınız olarak bu mektubu yazmaktayım. Şahsi sebeplerden dolayı, kendi isteğim doğrultusunda, işten ayrılmak amacındayım. İstifa talebimin ./…./ …. tarihinden itibaren geçerli olmasını ve bu süre zarfında tarafıma düşen tüm sosyal hak ve güvencelerin eksiksiz bir şekilde ödenmesini talep etmekteyim.

(Yukarıdaki paragrafta ayrılma nedeninizi ve alacak miktarını özel olarak belirtebilirsiniz. Eğer ayrılma nedenini belirtmek istemiyorsanız alacak türü ve miktarını belirtmek de fayda vardır.)

Bu husustaki işlemlerin başlatılması ve ayrılışımın düzenlenmesi için ilgili birim tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim. Bilgilerinize arz ederim.

Personel Bilgileri:

T.C. Kimlik Numarası:

Sigorta No:

Adres:

İletişim Numarası:

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstifa Dilekçesi Örneği-2

İSTİFA DİLEKÇESİ

…/…/…

…………………….. A.Ş.

İnsan Kaynakları Departmanı’na

../../…. tarihleri arasında ……….. A.Ş’deki … departmanında ……. pozisyonunda görev almaktaydım. Bu süre zarfında, şirket içindeki çalışanlar ve müşteriler arasında gözlemlenen tepkilerden de anlaşılacağı üzere, görevimi başarıyla sürdürdüm.

Ancak, son zamanlarda şirketimize yeni atanan müdürün çalışma tarzı ve sert tutumu nedeniyle görevimi yerine getirmekte zorlanmaktayım.

Uzun yıllardır ……….. A.Ş’deki çalışma hayatımdan kaynaklanan deneyimim ve şirketimize duyduğum bağlılık gibi unsurların getirdiği zorluklara rağmen, mevcut koşullar altında görevimi devam ettiremeyeceğimi bildirmek zorundayım.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşuluna göre düzenleyebilir. Ayrılma nedeni yazılmak istenmiyorsa yazılmayabilir.)

İstifamın gerektirdiği işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilgilerinizi arz ederim. Saygılarımla.

Personel Bilgileri:

T.C. Kimlik Numarası:

Sigorta No:

Adres:

İletişim Numarası:

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstifa Dilekçesi Örneği-3

İSTİFA DİLEKÇESİ

…/…/…

…………………….. BAKANLIĞI

…………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….. Müdürlüğü’ne

657 sayılı Kanunun “Çekilme” başlıklı 20. maddesi uyarınca, devlet memurları, söz konusu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. Aynı şekilde, 94. maddede ise, devlet memurları, bağlı oldukları kuruma yazılı olarak başvurarak memurluktan çekilme talebinde bulunabilirler.

Bu hükümlere dayanarak, memuriyet görevimden çekilmek istediğimi belirtmek istiyorum. Görevden çekilmem sonucunda doğacak sonuçları biliyor ve kabul ediyorum. Saygılarımla.

(Devlet memurluğundan istifa ediyorsanız bağlı olduğunuz bakanlığa hitaben yazılan dilekçe mevcut çalıştığınız müdürlüğe teslim edilmelidir.)

Memur Bilgileri:

T.C. Kimlik Numarası:

Sicil No:

Adres:

İletişim Numarası:

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstifa Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İstifa dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • İstifa dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, istifa dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.