Üsküdar Avukat ve Hukuk Büroları

Üsküdar Avukat ve Hukuk Büroları

Üsküdar avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerine hukuki süreçlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu ve büromuzun Üsküdar’daki faaliyet alanları ile ilgili bilgiler verdik. Çalışma prensiplerimizden ve Üsküdar avukat ücretlerinden bahsettik.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Çalışma Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu’nun Üsküdar’daKİ faaliyetleri, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesindeki avukatlar tarafından yürütülmektedir. Çeşitli dava ve hukuki işlerle ilgilenmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu özellikle şu alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Ceza davalarında mağdur veya sanık avukatlığı,
 • İşçinin taraf olduğu davalar,
 • İşverenin haklarının korunması ve bu konudaki davalar,
 • Sendikal faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklar,
 • Devlet ile kişiler arasında doğan uyuşmazlıklar,
 • Anayasa mahkemesine yapılacak başvurular,
 • Boşanmaya ilişkin davalar ile nafaka alacakları,
 • Velayet ve vesayet davaları,
 • Miras davaları,
 • Bilişim hukuku alanından doğan dava ve işler,
 • E-Ticaretten kaynaklanan davalar,
 • Yabancılar hukuku,
 • Fikri sınai mülkiyet uyuşmazlıkları,
 • Gayrimenkul alanında görülen dava ve işler,
 • İcra ve İflas davaları ve icra dairelerinde yürütülecek işler,
 • Nüfus davaları,
 • Şirket davaları ve şirket danışmanlığı,
 • Tüketici hukuku alanından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ticaret hukuku uyuşmazlıkları.

Bu ve benzeri tüm hukuki uyuşmazlıklar ile hukuki alandaki tüm dava ve işlerde, avukatlardan ve hukukçulardan oluşan ekip ile birlikte hizmet verilmektedir.

Üsküdar Avukatı İletişim Bilgileri

Üsküdar Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Üsküdar avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ve bünyesinde yer alan uzman avukat ekibi, çalışma prensiplerine büyük önem vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları;

 •  İşlerini dikkat ve özen içerisinde yürütür. 
 • Müvekkile karşı şeffaftır.
 •  Müvekkilin hak ve menfaatlerini üstün tutar. 
 • Süreç içerisinde müvekkilinden aldığı bilgileri gizli tutar.

Mıhcı Hukuk Bürosunun dava ve işleri yerine getirirken bağlı olduğu çalışma yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler, müvekkilin durumuna göre farklılık gösterebilir. Genel olarak şu şekildedir:

 • Müvekkil adayının, iletişim kanalları ile büroya ulaşmasınının ardından, büroya gelebilecek adaylar için randevu oluşturulur.
 • Büroya gelemeyecek adayların hukuki süreçleri ise iletişim kanalları ile yürütülür.
 • Eğer gecikmesi halinde hak kaybının yaşanacağı durumlar var ise,  müvekkil adayının onayı ile kendileri henüz randevuya gelmeden önce hukuki süreç başlatılır.
 • Kişiler, ofise gelirken uyuşmazlıklarına ilişkin ellerinde mevcut olan tüm belge ve bilgileri de beraberlerinde getirirler.
 • Görüşme esnasında, müvekkil adayının anlattıkları olaylar not alınarak tüm detaylar göz önünde bulundurulur.
 • Müvekkil adayı ile anlaşılması halinde vekaletname, aday tarafından çıkartılır.
 • Vekaletin alınmasından itibaren hiç vakit kaybetmeksizin süreç başlatılır. Dava açılması gerekiyor ise dava açılır. Dava öncesi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılması gereken hallerde süreç derhal başlatılır.
 • Hukuki sürecin başından sona ermesine kadar geçen zaman diliminde, gerçekleşen her yeni olayda müvekkilin isteği doğrultusunda bilgilendirmeler yapılır.
 • Davanın en kısa sürede sonuçlanması için gereken adımlar avukatlar tarafından atılır ve davanın neticelenmesi sonrasında gerçekleşecek işlemelerde de müvekkillere hizmet sunulur.

Üsküdar Avukat Ücreti

Üsküdar avukat ücreti belirlenirken, İstanbul Barosunun Asgari Ücret Tarifesi baz alınır. Bunlarla birlikte, yapılacak işin niteliği ve sayısı, görülecek davanın ağırlığı ve süresi, yapılacak masraflar gibi hususlar da dikkate alınır.

İstanbul Barosunun tarifesinde, yapılacak işe göre alınacak ücret yazmaktadır. Ücret, davanın çeşidine göre farklılık gösterir. Dava tazminat davası veya belirli bir alacak davası ise dava değeri de ücret belirlemeye etki eder. 

Yukarıda yer alan kriterlere göre İstanbul Barosu ücret tarifesinin altında veya üstünde bir fiyat belirlenebilir.

İstanbul Üsküdar Avukatlık Hizmetleri

Üsküdar avukat ve hukuk bürosu adı altında Mıhcı Hukuk Bürosu ve uzman avukat kadrosu, hukukun her alanında, Üsküdar ve çevresinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir. Üsküdar ve çevresinde en çok görülen uyuşmazlıklar aşağıda verilmiştir.

Üsküdar Gayrimenkul Avukatı

Üsküdar gayrimenkul avukat olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ve ekibinde yer alan avukatlar, bahse konu ilçede görülen çeşitli gayrimenkul uyuşmazlıklarında  görev yapar.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,Tapuda işlenmesi.

Üsküdar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bu sayılanlar gibi pek çok hukuki meselede faaliyetlerini yürütür.

Üsküdar Ticaret ve Şirketler Avukatı

Üsküdar ticaret ve şirketler avukatı adı altında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ticaret ve şirketler hukuku alanında görülen her türlü uyuşmazlıkla ilgilenir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetlerde bulunur:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Üsküdar Ceza Avukatı

Üsküdar ceza avukatı ve Üsküdar hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatları ile ceza hukuku alanındaki çeşitli uyuşmazlıkların giderilmesinde faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetlerde bulunur:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu vb.

Üsküdar Boşanma Avukatı

Üsküdar boşanma avukatı ve Üsküdar hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, boşanma alanında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığı titizlikle takip ederek süreci yürütür. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetlerde bulunur:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Üsküdar İcra Avukatı

Üsküdar icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, icra hukukundan kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıkların çözülmesi için etkin bir süreç yürütür. Özellikle şu konularda faaliyet gösterir:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu’nun icra alanındaki faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. Her türlü hukuki meselede iş  yapar.

Üsküdar Vakıf ve Dernek Avukatı

Üsküdar vakıf ve dernek avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunda çalışan avukatlar, söz konusu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda gereken iş ve işlemleri yaparlar. Örnek olarak :

 • Üsküdar’da vakıf mallarının yönetimi,
 • Vakıf ve derneklerin yapacağı sözleşmelerin hazırlanması,
 • Vakıf ve dernekler ve üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklar hakkında davaların açılması

gibi hususlarda ve daha pek çok konuda aktif olarak rol oynamaktadır.

Üsküdar İş Avukatı

Üsküdar iş avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, iş hukuku alanındaki her türlü hukuki faaliyetleri yürütür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar;

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Üsküdar Bilişim Avukatı

Üsküdar bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bilişim hukuku alanındaki her türlü hukuki faaliyetleri yürütür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar;

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Üsküdar Yabancılar Avukatı

Üsküdar yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, yabancılar hukuku alanındaki her türlü hukuki faaliyetleri yürütür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Üsküdar Marka ve Patent Avukatı

Üsküdar marka ve patent avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, fikri mülkiyet hukuku alanındaki her türlü hukuki faaliyetleri yürütür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Üsküdar İdare Hukuku Avukatı

Üsküdar idare hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, idare hukuku alanındaki her türlü faaliyetleri yürütür. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

        Üsküdar Hukuk Büroları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda, ofisimiz ve çalışma prensiplerimiz ile faaliyet alanlarımız hakkında bilgiler verdik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

Üsküdar Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Üsküdar avukat ücreti, İstanbul Barosu asgari ücret tarifesine göre değişkenlik gösterir. Ücret, bu tarife ve işin niteliğine göre belirlenir.

Üsküdar Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Üsküdar’da bir uyuşmazlık ortaya çıkması ve bununla alakalı olarak dava açılmasının istenmesi halinde açılacak davada yetkili mahkeme; İstanbulun Kartal ilçesinde, Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayıdır. Kartal Adliyesi olarak da bilinen bu adliye, E-5 karayoluna yakın bir konumdadır.

Üsküdar’daki Uyuşmazlıklara Yalnızca Üsküdar Avukatı Mı Bakar?

Üsküdar’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, İstanbul’un her semtinden avukatlar açabilir. Üsküdar’daki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Üsküdar avukatı denir.

Üsküdar’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Üsküdar’daki tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Üsküdar Tapu Müdürlüğü, tüketici ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü Üsküdar İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Hükümet Konağı içerisinde yer alır. 

        Üsküdar Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Üsküdar avukatları, Üsküdar’da ortaya çıkan uyuşmazlıklarda süreci etkin olarak yürüten kimselerdir. Bu nedenle bir uyuşmazlık çıkması halinde Üsküdar avukatına sorulmalıdır. Böylece hukuki süreç hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlanır. Bu kapsamda Üsküdar’da ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.