İstanbul tazminat avukatı

İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul tazminat avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosunun önemli iş kalemleri arasında yer alır.

Aşağıda İstanbul tazminat avukatı iletişim bilgileri ve ücreti, İstanbul tazminat avukatı çalışmaları ve sık sorulan soruların cevapları yer almaktadır. Dikkatli okumanızı öneririz.

Mıhcı Hukuk İstanbul Tazminat Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan avukatlık ofisinden, İstanbul ve çevresinde bulunan müvekkillerine tazminat avukatı hizmeti sunar. 

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tazminat avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir:

 • Tazminat türlerine göre değişecek şekilde strateji oluşturma. Özellikle; haksız işgal, trafik kazası, iş kazası, sözleşmeye aykırılık, malpraktis, suça maruz kalma, işçi alacağı vb. ihtimaller için güncel Yargıtay kararlarını ve sürekli değişen yasaları takip etme,
 • Maddi veya manevi tazminat davası öncesi hesaplama işlemlerinin eksiksiz bir şekilde ve her bir tazminat kalemi için ayrı ayrı yapılması,
 • Zorunlu arabuluculuk söz konusu olduğunda başvurunun yapulması ve sürecin yönetimi,
 • İhtiyari arabuluculuk söz konusu olduğunda başvuru yapmanın uygun olup olmayacağının değerlendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi,
 • Maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve sürdürülmesi,
 • Maddi tazminat davalarında bilirkişi raporu sonrası raporun uygun bulunması halinde ıslah işlemi, uygun bulunmaması halinde rapora itiraz,
 • Aleyhe verilen kararlara ve hükme karşı itiraz ve istinaf işlemi,
 • Devlete karşı açılan tazminat (tam yargı, haksız tutuklama vb.) davaları

vb. tazminat hukukundan doğan tüm dava ve işlerde faaliyetlerini sürdürür.

İstanbul Tazminat Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Tazminat Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Tazminat Avukatı Ücreti 2023

İstanbul tazminat avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul tazminat avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. İstanbul tazminat avukatı ücreti belirlenirken; uyuşmazlığın temel özelliklerine bakılır. Genel olarak İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi etrafında anlaşılır.

İstanbul tazminat avukatı ücreti İstanbul Barosu tarifesi baz alınarak belirlenir ancak aşağıda tablo olarak da yer verdiğimiz bu tarife, avukatlar için bağlayıcı nitelikte değildir. Yani kesin değil; yol gösterici özelliği vardır.

Dolayısıyla İstanbul tazminat hukuku uyuşmazlığının boyutu, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, tahmini ne kadar süreceği, tazminatın parasal boyutu vb. hususlar, İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki tarifesi ile birlikte ele alınır. 

İstanbul tazminat avukatı ücreti bahsettiğimiz usulde belirlenmiş olur. Yani İstanbul Barosu tarifesinin altında ya da üstünde bir ücrette anlaşma yapılabilir.

İstanbul Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre İstanbul tazminat avukatı ücreti şu şekildedir:

İSTANBUL TAZMİNAT DAVASI,2023 İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen maddi ve manevi tazminat davaları,27.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası,31.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Nişan bozulmasından doğan maddi ve manevi tazminat davası,25.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları,35.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Boşanma sonrası maddi ve manevi tazmiant davası,35.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tazminat istemli tecavüzün önlenmesi davası (fikri ve sınai mülkiyet),28.000,00 TL
Devlete karşı duruşmalı tazminat davası (tam yargı davası),35.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Devlete karşı duruşmasız tazminat davası (tam yargı davası),28.000,00 TL,
Haksız tutuklama tazminatı,44.000,00 TL,
İşçi tazminat alacağı davaları,27.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,21.000,00 TL’den az olmamak üzere alacak tutarının %15’i.

ÖNEMLİ: Tabloda belirttiğimiz ücret miktarları kesin ve değişmez nitelikte değildir. Yalnızca İstanbul Barosu’nun avukatlar için her sene güncelleyerek yayınladığı yol gösterici tarifesidir. Tazminat davasının boyutune göre İstanbul tazminat avukatı ücreti, tabloda yer verdiğimiz rakamlardan daha az veya daha fazla olabilir. Daha net bilgi edinmek için İstanbul tazminat avukatına danışılmalıdır.

İstanbul Tazminat Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul tazminat avukatı ücreti ile iletişim bilgilerine yer verdik. Genel çalışma alanlarından bahsettik. Şimdi sık sorulan bazı soruları yanıtlayacağız.

Tazminat Davaları İstanbul’da Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da tazminat davası süresi için, davanın niteliğine göre değişir. Çünkü her tazminat davası türünde bilirkişi incelemeleri işin niteliği gereği farklı inceleme gerektirir.

İstanbul İşçi Tazminat Davaları: 1 yıl ile 2.5 yıl arasında değişmektedir.
İstanbul Trafik Kazası Tazminat Davaları: 2 yıl ile 3.5 yıl arasında değişmektedir.
İstanbul Haksız Tutuklama Tazminatı Davaları: 1 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir.
İstanbul Tam Yargı Davaları: 8 ay yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir.
İstanbul Asliye Hukuk Tazminat Davaları: 1.5 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir.
İstanbul Boşanma ve Nişan Nedeniyle Tazminat Davaları: 1.5 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir.

İstanbul Tazminat Davası Masrafı Ne Kadardır?

İstanbul tazminat davalarında davanın konusuna göre bazı ek masraf kalemleri çıkabilmektir. Ancak İstanbul tazminat davası masrafları 2023 yılında şu şekildedir:

Başvurma Harcı: 80,70 TL
Peşin Harç: Dava değerinin binde 68’i (tazminat davaları, asıl istenen tazminata göre cüzi bir rakam üzerinden açılır ve bilirkişi incelemesinden sonra asıl rakama yönelik ıslah işlemi yapılır. Bu nedenle peşin harç başlangıçta düşük çıkar, dava açıldıktan ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra ıslah ile eksik harç tamamlanır.)
Gider Avansı: 550,00 TL
Vekalet Harç ve Pulu: 29,65 TL

şeklindedir.

İstanbul Tazminat Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul tazminat avukatı ücreti, İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki tarife etrafında ancak buna kesin surette bağlı olmadan, tazminat uyuşmazlığının niteliğine göre belirlenir. Genellikle belirli bir yüzde üzerinden anlaşma sağlanır.

İstanbul Tazminat Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul tazminat avukatı ücreti, tazminatın niteliğine göre değişir. Kimi tazminat davalarında başlangıçta bir miktar peşinat alınır ve nihayetinde kazanılan tazminat tutarından belirli bir yüzde alınır. Örneğin tazminat istemli boşanma davaları bu şekildedir. Kimi tazminat davalarında ise başlangıçta hiç peşinat alınmadan dava sonunda kazanılan tazminat üzerinden yüzde alınır.

İstanbul En İyi Tazminat Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi tazminat avukatı, TBB meslek etiği kurallarına aykırı olması nedeniyle avukatlar arasında kullanılmayan bir tabirdir. Daha çok halk arasında yaygın olan bu yakıştırma, tazminat hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar için kullanılır. Mıhcı Hukuk Bürosu kurulmasından bu yana tazminat davalarında yoğun bir şekilde bakmaktadır.

İstanbul’da Tazminat Uyuşmazlıklarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da tazminat davalarında, davanın niteliğine göre değişen mahkemeler bakar. Bunu bir tablo ile gösterebiliriz:

İSTANBUL TAZMİNAT DAVASI,İLGİLİ İSTANBUL YARGI YERİ,
Maddi ve manevi tazminat davaları (hakaret, trafik kazası vb.),İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Ecrimisil davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Nişan bozulmasından doğan maddi ve manevi tazminat davası,İstanbul Aile Mahkemeleri,
Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları,İstanbul Aile Mahkemeleri,
Boşanma sonrası maddi ve manevi tazmiant davası,İstanbul Aile Mahkemeleri,
Tazminat istemli tecavüzün önlenmesi davası (fikri ve sınai mülkiyet),İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri,
Devlete karşı duruşmalı tazminat davası (tam yargı davası),İstanbul İdare Mahkemeleri,
Devlete karşı duruşmasız tazminat davası (tam yargı davası),İstanbul İdare Mahkemeleri,
Haksız tutuklama tazminatı,İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri,
İşçi tazminat alacağı davaları,İstanbul İş Mahkemeleri,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,İstanbul İcra Daireleri.

İstanbul Tazminat Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul tazminat avukatı, tazminat davalarında oldukça önemli bir role sahiptir. Bu sadece basit bir dava temsil görevi değildir. Süreç içerisinde oldukça kritik aşamalar yaşanır. Tüm bunlarda önemli işlemler İstanbul tazminat avukatı tarafından gerçekleştirilir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Tazminat davalarında arabuluculuğa doğru talepler ile başvurmak önemlidir. Arabuluculuk aşamasında konu edilmeyen tazminat kalemleri, dava aşamasında ileri sürülemez. Bu tür bir durumda usulden red kararı çıkabilir ve hak kaybı doğabilir. Tüm bunlar ve tazminatların hesaplanması, İstanbul tazminat avukatının sorumluluğu altındadır.
 • Gene dava aşamasında maddi tazminat başlangıçta cüz’i miktar üzerinden talep edilir. Yani belirsiz alacak davası olarak açılır ki asıl alacak miktarını bilirkişi belirlesin ve öngörülmeyen karşı vekalet ücretleri doğmasın. Bunun takibi ve ıslah işlemleri İstanbul tazminat avukatı tarafından yapılır.
 • Dava açmadan önce kısmi-belirsiz alacak davası ayrımı iyi gözetilmelidir. Zira tazminat davaları usul hukuku bakımından çok teknik bir zemine sahiptir. Usul kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde dava reddedilir ve zamanaşımından ötürü hak kaybı yaşanır.
 • Bilirkişi raporları her zaman gerçekteki zararı göstermeyebilir. Bu raporların nerede hatalı olduğu ve ne şekilde itiraz edilmesi gerektiği de İstanbul tazminat avukatı sorumluluğu altındadır.

Bu saydıklarımız İstanbul tazminat avukatı çalışmalarından yalnızca birkaçıdır. Bunun haricinde tazminat davalarının hukuki arkaplanının oldukça teknik olması nedeniyle İstanbul tazminat avukatının süreç içerisinde oldukça kritik rolü vardır.

Tazminat Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul tazminat avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik.

Görüldüğü üzere İstanbul tazminat avukatı, süreç içerisinde oldukça kritik rol üstlenmekte ve müvekkilinin hakettiği tazminatı alabilmesi için çalışmaktadır. Bu süreçte hatalı yahut eksik işlemler yapılması halinde ciddi hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle sürecin en başından itibaren İstanbul hukuk bürosuna danışılmalıdır.

NOT: Eğer Ankara ve çevresinden tazminat avukatı arıyorsanız “Ankara tazminat avukatı” başlıklı yazımız okuyabilirsiniz.