İşçinin Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi

İşçinin Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi

İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi halinde, işçi yıllık izin alacakları için işverene dava açma hakkına sahiptir. Fakat bunun için yapılacak işlemlerin usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve doğru bir hukuki stratejinin izlenmesi gerekir.

İşçinin Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Yıllık İzin Alacağı Davası

İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle yıllık izin alacağı davası açılabilir. İşverenler, iş ilişkisi sona erdiğinde genellikle işçilerin yıllık izin ücretlerini ödeme konusunda ihmalkar davranmaktadır.

İş ilişkisi nasıl sona ermiş ve sözleşme kim tarafından feshedilmiş olursa olsun, işçinin kullanılmamış yıllık izni varsa her halükarda bunu işverenden talep etme imkanı bulunur. İşveren iş sözleşmesini ahlak ve iyi niyet kurallarının ihlaline dayanarak haklı nedenle derhal feshetmiş olsa dahi, işçi yıllık izin ücretini talep edebilir.

İşverenden talep edilmiş olmasına rağmen işçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi durumunda, işçinin işverene dava açma imkanı doğar. Fakat bunun için, öncelikle zorunlu arabuluculuk süreci işletilmelidir. Arabuluculuk süreci işletilmeden dava açılacak olursa, mahkeme davayı usulden reddeder.

Arabuluculuk sürecini başlatmak için, işçinin ikamet ettiği yahut işin görüldüğü yerdeki adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunulmalıdır. Bunu takip eden süreçte, büro tarafından bağımsız bir arabulucu görevlendirilir.

Arabuluculuk süreci, en fazla 3 hafta sürebilir. Fakat arabulucu gerekli görürse süre 1 hafta daha uzatılabilir. Arabuluculuk görüşmelerinde uyuşmazlık çözülemezse artık işçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle dava açma imkanı olur.

Yıllık izin ücreti için açılacak dava, işçinin ikamet ettiği veya işin görüldüğü yerdeki iş mahkemesinde açılır. Arabuluculuk tutanağı da dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulur. İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle açılacak işçi alacağı davasının doğru bir hukuki stratejiyle yürütülmesi, sonucu doğrudan etkileyecektir.

Yıllık İzin Ücreti ile Birlikte Diğer Alacak ve Tazminatların İstenmesi

İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle açılacak davada, yıllık izin ücreti ile birlikte diğer alacak ve tazminatlar da istenebilir.

Kıdem Tazminatı: Yıllık izin ücreti ödenmeyen işçi, bunun yanında kıdem tazminatına da hak kazanmış olarak işten ayrılmış veya çıkarılmışsa kıdem tazminatını da aynı dava ile birlikte işverenden talep edebilir. Fakat bunun için, kıdem tazminatının şartlarını taşıyor olması gerekir. Konuyla ilgili detaylar, “kıdem tazminatı şartları (nasıl alınır)” yazımızda bulunmaktadır.

İhbar Tazminatı: Yıllık izin ücreti ödenmeyen işçi, gerekli şartları taşıdığı takdirde ihbar tazminatını da aynı dava ile işverenden talep edebilir. İhbar tazminatının hangi durumlarda söz konusu olabildiği ve nasıl talep edileceğiyle ilgili detaylar, “ihbar tazminatı nedir? nasıl alınır” yazımızda yer almaktadır.

Fazla Mesai: Yıllık izin ücreti ödenmeyen işçi, fazla mesai yapmışsa ve buna dair ayrıca bir alacağı oluşmuşsa yıllık izin ücretiyle birlikte fazla mesai alacağını da aynı dava yoluyla işverenden talep edebilir.

Çalışma Ücreti: Yıllık izin ücreti ödenmeyen işçi, işten ayrıldığı veya çıkarıldığı ay içindeki çalışma ücretini de işverenden aynı dava yoluyla talep edebilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmemiş ücret alacağı varsa bunlar da aynı davayla talep edilebilir.

İşçinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Yıllık İzin Alacağı Davası

İşçinin Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davada İspat

İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle açılan davada, yıllık izin ücretlerinin ödendiğini ispat etmesi gereken işverendir. Buna ilişkin işyerinde tutulması gereken form ve çizelgelerde, işçinin ne kadarlık yıllık izin kullandığı yer almalı ve kullanılan izinler için işçinin de imzası bulunmalıdır.

İşveren bu tür bir belge yahut farklı tür bir delille, işçinin yıllık izin hakkı olmadığını veya yıllık izin ücretinin ödendiğini ispat etmelidir. Fakat yine de yargılamanın daha sağlıklı ilerlemesini ve kararın hızlı verilmesini sağlamak adına, işçi de yanında tanıklar bulundurabilir.

Yıllık İzin Alacağı Zamanaşımı

Yıllık izin alacağı için zamanaşımı süresi, 5 yıldır. Buna göre, işçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi halinde işverene karşı hukuki süreçleri başlatabilmek için 5 yıllık süresi mevcuttur.

Yıllık İzin Ücreti Davası Ne Kadar Sürer?

Yıllık izin ücreti davası, ortalama 1 yıl sürer.

Fakat arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık çözümlenirse 1 ay içinde de sorun çözülebilir. Buna karşın, yargılamanın çeşitli nedenlerle uzun sürmesi de gündeme gelebilir. Örneğin mahkemenin yoğunluğu, işçinin yıllık izin ücreti yanında farklı alacaklarını veya kıdem tazminatını da aynı davada talep etmesi gibi durumlar, süreyi uzatabilir.

Yıllık İzin Ücreti Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Yıllık izin ücreti davasının masrafları, 2024 itibariyle ortalama 3.000 TL’dir. Fakat dava masrafları, yargılamanın seyrine göre daha az veya daha fazla da olabilir.

Yıllık izin ücreti davasında avukatlık ücreti, yüzde üzerinden hesaplanır. Genelde %20 civarında belirlense de işin yoğunluğuna ve somut durumun özelliklerine göre daha yüksek veya düşük bir yüzdelikte de anlaşılabilir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçinin yıllık izin ücretinin ödenmemesi durumunda atılması gereken adımlar mevcuttur. Arabuluculuk ve dava sürecinin etkin şekilde yürütülmesi ve yıllık izin ücreti yanındaki taleplerin de ileri sürülmesi gerekir. Bu noktada, uzman iş hukuku avukatından yardım alarak adım atmakta yarar vardır.