Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku

ticaret ve şirketler hukukuTicaret ve şirketler hukuku ile ilgili uygulamada çok geniş yelpazede dava ve danışmanlık işleri söz konusu olur. Şirketler için hukuki danışmanlık hayati derecede önemlidir.

Aşağıda ticaret ve şirketler hukuku davaları ve danışmanlık işleri ile ilgili uygulamada sıklıkla karşılaştığımız ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz konularda yazılarımız mevcuttur. Detaylı bilgi için konu ile ilgili yazılarımıza bakabilirsiniz. Ancak öncesinde ticaret hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmakta yarar görüyoruz.

Şirketlerin kısa ve orta vadede ticari faaliyetlerinin sekteye uğramaması adına karşılaştıkları dava ve işlerde deneyimli şirketler hukuku avukatlarından yardım almaları gerekir. Zira Türkiye’de yasal düzenlemeler şirketler için çok sıkı usul ve şartlar belirlemiştir.

Uzun vadede şirketin karşılaşma ihtimali olan hukuki problemleri en aza indirmek adına şirketler hukuku avukatlarından düzenli danışmanlık almak büyük öneme sahiptir. Uygulamada karşılaşılan ticari davaların önemli bir kısmı, şirketlerin geçmiş dönemlerde yaptıkları hukuki hatalardan kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda meseleyi en az zararla çözmek, şirketler hukuku avukatı için büyük bir uğraş ve deneyim gerektirir.

Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili dünya çapındaki gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri, Türkiye’de de hızlı bir şekilde yasalara girmektedir. Bu kapsamda özellikle KVKK ve ticari elektronik ileti düzeninin kurulması son zamanlarda Türkiye’deki şirketler için büyük önem arzeder.

Gene ticari satışlara, normal satış sözleşmesinden farklı hükümler uygulanır. Ticaret ve şirketler hukuku davalarında genellikle güçsüz taraf olan şahısların korunması yönünde bir meyil vardır. Bu nedenle şirketler hukuku davalarında avukat yardımı çok önemli bir meseledir. Bu kapsamda düzenli danışmanlık alındığı zaman, ilgili avukat, şirketin genel düzenine ve işleyişine hakim olur. Bu da ticari davaları kolaylaştırır.

Aşağıda ticaret ve şirketler hukuku yazılarımızı bulacaksınız. Uygulamada bu davalar sıklıkla takip edilen ticaret ve şirketler hukuku işleri arasındadır. Ancak bundan başka da dava veya danışmanlık konusu edilen şirket hukuku işleri mevcuttur.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Yazılarımız

Genel olarak ticaret ve şirketler hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Komisyon Sözleşmesi Örneği 
	Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği 
	Gizlilik Sözleşmesi Örneği 
	Franchise Sözleşmesi Örneği 
	Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği 
	Çek İptali Dava Dilekçe Örneği 
	Ticari İşletmenin Devri 
	Ankara Gümrük Avukatı 
	Ankara Sigorta Avukatı 
	Ankara Rekabet Hukuku Avukatı 
	İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı 
	İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı 
	Ankara Sözleşme Avukatı 
	İstanbul Sözleşme Avukatı 
	Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı 
	Genel Kurul Kararlarının İptali 
	Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar 
	Serbest Ticaret Anlaşması ve Avantajları 
	Anonim Şirketlerde Pay Devri 
	Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları 
	Finansal Kiralama Sözleşmeleri 
	Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi 
	Anonim Şirketlerde Genel Kurul 
	Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu 
	Anonim Şirketlerde Birleşme Süreci 
	Anonim Şirketlerde Bölünme Süreci 
	Anonim Şirketlerde Tasfiye Süreci 
	Anonim Şirketlerde Sona Erme 
	Kep Adresi Nedir? Nasıl Alınır? 
	Bankacılık Hukuku Açısından Açık Bankacılık 
	Şirket Türleri ve Özellikleri 
	İstanbul Gümrük Avukatı 
	Şirketler Hukuku Avukatı 
	Anonim Şirket Tasfiyesi 
	Limited Şirket Tasfiyesi 
	Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğu 
	Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar 
	Limited Şirket Hisse Devri 
	Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? 
	Mücbir Sebep 
	Apostil Nedir? 
	İstanbul Sigorta Avukatı 
	İhtarname Nedir? İhtarname Örnekleri 
	TTK Haksız Rekabet 
	Hukuki Danışmanlık Hizmeti