Bakırköy Avukat ve Hukuk Büroları

Bakırköy Avukat ve Hukuk Büroları

Bakırköy avukat ve hukuk büroları, İstanbul Bakırköy bölgesinin adli yoğunluğu göz önünde bulundurulunca İstanbul’un çok önemli yargı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatlar, bölgede çeşitli birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuştur ve yerli-yabancı tüm müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Mıhcı hukuk bürosu, başta ceza, boşanma, iş, gayrimenkul davaları olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği bazı alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ceza davaları,
 • Mirasa ilişkin tenkis vb. bütün miras davaları, 
 • Yürütmenin iptali vb. kamuya ilişkin davalar,
 • Türk vatandaşı olmayanların oturma ve çalışma izni almaları vb. yabancılar hukukuna ilişkin davalar,
 • Bilişim suçları başta olmak üzere bilişim hukukuna ilişkin davalar,
 • Boşanma davaları,
 • İş uyuşmazlıklarına ilişkin uyuşmazlıklar ve dava süreci takibi ,
 • Fikri haklara ilişkin davalar, 
 • Ticari şirketlere ilişkin davalar,
 • İcra işlemleri ve icraya dair tüm davalar,
 • Taşınmazın  yolsuz tescili, zilyetliğin devri gibi taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin davalar,

Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanları bunlarla sınırlı değildir. Gerçek veya tüzel kişinin yaşadığı tüm hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları hizmet vermektedir.

Bakırköy Avukatı İletişim Bilgileri

Bakırköy Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Bakırköy hukuk bürosu olarak Mıhcı hukuk bürosu, birtakım çalışma prensipleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Hukuki hizmet sunarken en hızlı ve dikkatli biçimde süreç yürütülür. 
 • Hukuki faaliyetler, dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun biçimde sağlanır. 
 • Hukuki uyuşmazlığın her aşamasında şeffaf bir şekilde davranılarak müvekkil bilgilendirilir.
 • Müvekkillerinin hak ve menfaatleri korunur.
 • Müvekkilin bilgileri, süreç içerisinde ya da süreçten sonra gizli kalır.

Mıhcı hukuk bürosu Bakırköy avukatlarının hukuki destek sağlarken izlediği çalışma yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden bahsetmekte fayda vardır.

 • Müvekkil adayları, çeşitli iletişim kanalları ile Mıhcı Hukuk Bürosu ile irtibat kurduktan sonra, müvekkil adayının uygun olduğu zaman dilimi belirlenerek randevu oluşturulur.
 • Eğer söz konusu hukuki iş aciliyet gerektiriyorsa müvekkil adayından önce bununla ilgili bilgi alınıp buna ilişkin hukuki süreç müvekkil adayının da onayını aldıktan sonra derhal başlatılır.
 • Ofise gelen müvekkil adayından varsa konuya ilişkin elindeki tüm evrakları getirmesi istenir. Kronolojik ve sistematik olarak hukuki problem ve yaşanan olaylar randevuda dinlenip notlar alındıktan sonra müvekkil adayına süreçle ilgili genel bilgilendirme yapılır ve anlaşılması halinde noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekalet alındıktan sonra Bakırköy avukatı direkt sürece başlar. Süreç öncesinde hukuki ön hazırlık yapılır ve uygun zemin oluşturulur. Görevli ve yetkili olan Bakırköy mahkemesi belirlenir. Nihayetinde tüm ön hazırlık bittikten sonra dilekçeler ve ekleri hazırlanılarak hukuki süreç başlatılır.
 • Hukuki süreç içerisine Bakırköy avukatı her gelişmede müvekkili bilgilendirir. Onayının alınması gereken işlerde müvekkilin onayını alır. Duruşma gün ve saatini müvekkile bildirir ve süreç şeffaf biçimde yürütülür.
 • Bu süreç içerisinde müvekkilin de uygun zamanlarda görüşüp bilgi alabilmesi adına müvekkil ile Bakırköy avukatı arasında iletişim imkanı sağlanır.
 • Nihayetinde hukuki süreç sonuçlandırılır. İcrası gereken işlerde sürecin devamı da sağlanır. 

Bakırköy Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Bakırköy avukat ücreti veya İstanbul’un herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren avukat ücreti hiçbir zaman sabit bir rakam değildir. Burada yapılacak olan işin niteliği, kapsamı, alacağı zaman, dosyanın genişliği ve özellikle İstanbul Barosunun belirlediği ücret tarifeleri önem taşır.

Bunu izah etmek gerekirse; Bakırköy avukat ücreti ne kadardır diye sorulduğu zaman öncelikle işin niteliğine ve o iş ile ilgili İstanbul Barosu tarifelerinde ne yazdığına bakılmalıdır. Burada işin kapsamına ve niteliğine göre, tarifeler de göz önünde bulundurularak avukat ile müvekkil arasında ücret belirlemesi yapılır.

İstanbul Bakırköy Avukatlık Hizmetleri

Bakırköy avukatı ve hukuk bürosu faaliyetleri çerçevesinde Mıhcı Hukuk Bürosunun çeşitli faaliyetleri vardır. Bakırköy adliyelerinin her yargı alanında, Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatlarının çalışmaları mevcuttur.

Bakırköy bölgesinde genel olarak işin kapsamı ve niteliğine bağlı olmak üzere; şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık, suç duyurularının yapılması ve ceza davalarının takibi, cezaevi ziyaretleri, hukuk davalarının açılması ve takibi, icra takiplerinin başlatılması ve alacak tahsili, sözleşme hazırlama, şirketlerin KVKK uyumu, online itibar yönetimi kapsamında erişim engelleme ve içerik kaldırma gibi geniş bir yelpazede, Bakırköy avukatları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bakırköy Ceza Avukatı

Ceza hukuku, kişinin işlediği bir suçtan dolayı buna ilişkin yapılan yargılamalara ilişkin hukuk alanıdır. Bakırköy cezai soruşturmalar ve ceza davaları Bakırköy Adliyesi ana binada görülmektedir. Cezai süreçlerin tamamı Bakırköy Osmaniye Mahallesindeki ana binada görülmektedir. Bu çerçevede ceza hukuku alanında sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
İfadeye katılma vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Bakırköy Aile ve Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma davaları, Bakırköy adliyesi ek binada görülmektedir. Aile mahkemeleri Yenibosna’da yer alan ek binadadır. Bakırköy boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun gösterdiği faaliyetlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
Ön hazırlık,
Delillerin toplanması,
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, Duruşmaların takibi,
Nafaka icrası,
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
Mal paylaşımının sağlanması.

Bakırköy İcra Avukatı

Bakırköy icra takipleri ve diğer işler Bakırköy Osmaniye Mahallesinde yer alan ana binada görülmektedir. Bakırköy avukat ve hukuk büroları da icra takibi ve diğer işlemler için ana binada çalışmalarını sürdürürler. Bakırköy icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alandaki faaliyetlerinden bazılarına aşağıda değinilmiştir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi,
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz,
Haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Bakırköy İş Hukuku Avukatı

Bakırköy bölgesinde iş davaları sayı olarak çok fazla olduğundan Bakırköy adliyesinde 44 tane iş mahkemesi bulunmaktadır. Bakırköy avukat ve hukuk büroları, Yenibosna Bahçelievler’de bulunan Bakırköy adliyesi ek binada iş hukuk alanında çalışma gösterir. İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin uyuşmazlıklar yer alır. Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatları, iş hukuku alanında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hizmetleri müvekkillerine sağlar.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması,
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar

Bakırköy Bilişim Avukatı

Bakırköy adliyelerinde ve Bakırköy iş dünyasında bilişim hukuku giderek yoğunluğu artan bir özelliğe sahiptir. Bilişim hukuku, başta kişisel veriler olmak üzere kişinin sanal dünyadaki tüm haklarının ihlali ya da zarara uğraması ile ilgilenir. Bunun yanında devletin bilişime ilişkin sınırlandırmaları da bu alan içerisine girer. Bu konuda yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler

Bakırköy Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Bakırköy bölgesi, şirketlerin yoğun faaliyet gösterdiği bir bölge olduğu için Bakırköy adliyesi şirketler hukuku alanında oldukça fazla uyuşmazlığa bakmaktadır. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu çerçevede yürütülen faaliyetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere
Sözlü veya yazılı,
Sürekli veya tek seferlik,
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi

Bakırköy Yabancılar Avukatı

Bakırköy bölgesi, yabancıların da yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgeler arasında yer alır. Türk vatandaşı olmayan kişilerin hukuki tüm işlemleri bu alan içerisinde yer alır. Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatlarının yabancılar hukuku alanında yürüttüğü faaliyetlerden bazıları ise aşağıda belirtilmiştir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Bakırköy İdare Hukuku Avukatı

Bakırköy bölgesinde bireyler ile idare arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından Bakırköy idare avukatının hukuki faaliyet çeşitliliği önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatı, idari uyuşmazlıklar bakımından çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Bakırköy Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Bakırköy bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında gündeme gelebilecek uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamakta ve bu yönde gereken adımları atmaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu yönde atılan adımlardan bazıları sıralanmıştır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Bakırköy Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Bakırköy bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda çalışan uzman avukatları ile hukuki süreçlere dahil olmakta ve müvekkilin üstün hak ve menfaatlerini koruyarak süreci yürütmektedir. Bu çerçevede gösterilen hukuki faaliyetlerden bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Bakırköy Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Bakırköy avukatları, uygulamada merak konusu olup sıklıkla sorulan kimi hususları aşağıda yanıtlandırdı.

Bakırköy Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bakırköy avukat ücreti, her somut olayın niteliği ve kapsamına göre değişmekle birlikte genel olarak İstanbul Barosunun hazırladığı avukatlık asgari ücret tarifelerine göre avukat ile müvekkil arasında belirlenir. Fakat işin mahiyetine ve sürece göre tarifenin altında veya üstünde bir ücret söz konusu olabilir.

Bakırköy İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Bakırköy ilçesi İncirli Osmaniye Mahallesinde ana binası bulunan Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Bakırköy Adliyesinin Yenibosna’da ek binası da mevcuttur. Bakırköy Adliyesi, Bakırköy ilçesi dışında; Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerine ilişkin uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Bakırköy‘deki Davalara Mutlaka Bakırköy Avukatı mı Bakar?

İstanbul avukatları, İstanbul içerisindeki her adliyede söz konusu olan davalara bakabilir. Bakırköy Adliyesinde görülen dava ve işlere yalnızca Bakırköy bölgesindeki avukatlar değil tüm İstanbul bölgesindeki avukatlar bakabilecektir. 

Bakırköy’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

Bakırköy Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve bunları bünyesinde barındıran Bakırköy Kaymakamlığı, Yeşilköy’de yer almaktadır.

Bakırköy Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki süreçlerde kişinin haklı olması tek başına yeterli değildir. Hakkın hukuki zeminde ve doğru enstrümanlarla talep edilmesi gerekir. 

Avukata sormadan sürdürülen hukuki iş ve işlemler kişiyi haklı iken haksız konuma düşürebilir. Olası zararı artırarak mağduriyete neden olabilir. Bu nedenle Bakırköy’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.