Uluslararası Tahkim Avukatı

Uluslararası Tahkim Avukatı

Uluslararası tahkim avukatı, uluslararası alanda bir çeşit yargı işi gören tahkim kuruluşlarında müvekkillerinin haklarını arayan ve onlar adına savunma yapan avukatlara yakıştırılan bir isimdir. Uygulamada uluslararası tahkim alanında faaliyet gösteren avukatların yoğun bir çalışma temposu vardır.

Yazımızda uluslararası tahkim avukatı neler yapar, ne tür hukuki destekte bulunur gibi soruların yanında uluslararası tahkim nedir, süreçte genel olarak nelerle karşılaşılır gibi çok sorulan soruları da yanıtlayacağız. Önemli bir konu olduğu için dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.

Tahkim Nedir?

Tahkim alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisidir. Tanımlamak gerekirse, tarafların belirli bir uyuşmazlığa yönelik olarak kendi aralarında bir hakem belirleyip uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını beklemektir. Ayrıca hakemler de kimi durumda tarafların iradelerine göre kimi durumda iradeleri dışında belirlenir. Hakem sayısı aksi kararlaştırılmadıkça 3 kişiden oluşur ve taraflar dilerlerse, tek sayı olmak kaydıyla, hakem sayısını belirleyebilirler.

Tahkim günümüzde popülerliği hızla artan kurumlardan biridir. Bu kadar popüler olmasının birden fazla sebebi vardır. Bu sebeplerin başında bu yolun devlet mahkemelerine göre hızlı ve taraflarca tatmin edici nitelikte olması gelmektedir.

Bu bağlamda ticari hayatın süratli işleyişi dikkate alındığında tahkim yoluyla uyuşmazlık, aylar hatta haftalar içerisinde tatmin edici bir çözüme kavuşturulmaktadır. Özellikle sürecin uluslararası tahkim avukatı tarafından takip edilmesi durumunda ciddi bir avantaj doğmaktadır.

Uluslararası Tahkim Nedir?

Ulusal alanda yapılacak tahkimler için Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlemeler getirilmiştir. Ancak uluslararası ticaretin yoğunluğu nedeniyle uluslararası tahkimi düzenlemek adına 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu çıkarılmıştır. 4686 Sayılı Kanun yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda ya da taraflarca seçilmiş olduğu durumlarda uygulama alanı bulmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki, tahkim yargılaması için çoğu zaman tarafların hukuk seçme özgürlükleri bulunmaktadır. Yani taraflar yabancı olmalarına rağmen Türk Hukukunu seçebilir veya Türk olmalarına rağmen başka bir ülke hukukunun uygulanması konusunda anlaşma yapabilir.

Hakem kurulunun kararları bağlayıcıdır ancak hakem kurulu kararlarına karşı yetkili bölge adliye mahkemesinde iptal davası açılabilir. Uluslararası tahkim avukatı tüm bu süreçlerde somut olaya ilişkin anlık çözümler üretir ve süreci takip eder.

Uluslararası Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Tahkim sözleşmesi, tarafların kaynağına bakmaksızın, aralarında doğmuş veya doğacak olan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceğine dair yaptıkları anlaşmadır. Bu anlaşma ile tahkim kurallarına ilişkin (hakem sayısı, uygulanacak hukuk vs.) şartlar getirilebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, tahkim sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak yapılmak yerine, kurulmuş bir sözleşmeye tahkim şartı olarak eklenebilir. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta tahkim sözleşmelerinin yazılı şekil şartına tabi olduğudur.

Tahkim sözleşmesinin somut olayın şartlarına ve sürekli güncellenen mevzuata uygun şekilde hazırlanması önem taşır. Alelade genel nitelikli sözleşmeler kısa vadede sorunu çözmüş gibi görünse de  uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle uluslararası tahkim avukatı yardımı alınması en sağlıklı olandır.

Tahkime Elverişlilik

Tahkime elverişlilik, uyuşmazlık konusuna tahkim yargılamasında hüküm verilip verilemeyeceğini ifade eder. Ancak uluslararası hukukta uygulama alanı bulan bir tahkime elverişlilik şartı bulunmamaktadır. Her ülkeye göre tahkime elverişlilik farklı şartlara bağlanmıştır.

Türk hukukuna göre taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Ayni haklar, eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

Tahkime elverişliliği engelleyen bir diğer husus ise taraflardan birinin uyuşmazlık üzerinde tasarruf yetkisinin olmadığı durumlardır. Bir başka anlatımla tarafların iradelerinden kaynaklanmayan hususlar tahkim yoluyla çözüme kavuşturulamayacaktır.

Uluslararası Tahkim Avukatı Neler Yapar?

Uluslararası tahkim avukatı, tahkim yoluna başvurmak isteyen tarafın tüm hukuki sürecini takip etmek, tahkim anlaşmasını oluşturmak, tahkim duruşmasını tamamlamak konusunda müvekkilin işlerini yüklenen kişidir.

Bu anlamda tüm süreci başarılı ve bilgili bir avukatın yönetmesi son derece önem arz etmektedir. Zira uluslararası tahkim süreci, hızlı ve bir o kadar da yoğun geçen bir süreçtir.

Uluslararası tahkim kararlarına itiraz da bu sürecin en önemli aşamalarından biridir. Uluslararası tahkim avukatının en yoğun faaliyet gösterdiği ve savunma yaptığı noktalar arasında yer alır.

Tahkim anlaşmasının oluşturulması, uyuşmazlık yaşanmadan önce veya yaşandıktan sonra ciddi önem taşımaktadır. Taslak metinler üzerinden yapılan sözleşmeler yukarıda da belirttiğimiz üzere uzun vadede ciddi zararlara yol açacaktır. Dolayısıyla bu sözleşmenin uluslararası tahkim avukatı tarafından yapılması daha doğru olacaktır.

Uluslararası Tahkimde Uyuşmazlıklar Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Uluslararası tahkim yargılaması kimi zaman 3-4 aylık süre içerisinde sonuçlanırken kimi zaman çok daha uzun sürebilmektedir. Bu süreye olumlu veya olumsuz anlamda etki edecek birçok unsur söz konusu olabilir. Bu noktada sürecin uluslararası tahkim avukatı tarafından takip edilmesi zamansal olarak olumlu sonuç doğuracaktır.

Uluslararası Tahkim Avukatı Ücreti

Uluslararası tahkim avukatı ücreti, her somut olay için o olayın kapsamına göre ayrıca belirlenir. Bu noktada baroların belirlediği tarife üzerinden olayın kapsamı, tarafların hukuki durumu, muhtemel iş yükü vs. gibi unsurlar hesaplanarak müvekkil ile uluslararası tahkim avukatı arasında serbest şekilde belirleme yapılır.

Sonuç

Yukarıda genel olarak sürecin detaylarına ve uluslararası tahkim avukatı faaliyetlerine değindik. Görüldüğü üzere oldukça önemli aşamalara ve aynı önemde sonuçlara sahip bir işlemdir bu. Dolayısıyla uluslararası tahkim avukatlığı da önemini gittikçe artırmaktadır. Sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi adına avukat yardımı her zaman önerilir.

Bu makale faydalı mıydı?