Beylikdüzü Avukat ve Hukuk Büroları

Beylikdüzü Avukat ve Hukuk Büroları

Beylikdüzü avukat ve hukuk bürosu kavramı, söz konusu yargı çevresinde ciddi bir hukuki yoğunluk olduğu için son derece önem arz eder. Bölgedeki dava çeşitliliği, takip yoğunluğu ve hukuki uyuşmazlıkların oranı düşünüldüğünde, bu noktada faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatlarının pek çok farklı alanda avukatlık hizmeti sağladığını belirtmekte fayda vardır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

İstanbul Beylikdüzü çevresinde aktif biçimde faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu; bu bölgede gündeme gelebilecek çeşitli hukuki uyuşmazlıklar, icra takipleri, sözleşme hazırlama ve diğer hukuki faaliyetler için müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bu çerçevede faaliyet gösterilen alanlardan bir kısmına aşağıda değinilmiştir. Belirtilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, yalnızca aşağıda zikredilen alanlarda değil, farklı birçok alanda daha hukuki hizmet sağlamaktadır.

 • Ceza hukuku kapsamında müvekkil için söz konusu soruşturma ve kovuşturma süreçleri, tutuklama ve adli kontrol tedbirleri gibi temel hususlarda hassasiyetle hukuki faaliyet sürdürülmesi,
 • Kira hukuku çerçevesinde kiraya veren ve kiracı bakımından gündeme gelebilecek uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlanması,
 • Miras hukuku kapsamında miras paylaşımı, vasiyetname, miras sözleşmesi gibi temel hususlarda faaliyet gösterilmesi,
 • Sözleşmeler hukuku alanında kişilerin çeşitli sözleşmeleri hazırlama yahut imzalamalarının söz konusu olduğu durumlarda yürütülmesi gereken hukuki süreçlerin danışmanlık hizmeti kapsamında ilerletilmesi,
 • Ticaret ve şirketler hukuku alanında ortak ve pay sahiplerinin hukuki durumu, birbirleriyle ilişkileri, şirket iç ve dış borçları gibi çeşitli alanlarda müvekkillere hukuki hizmet sağlanmaktadır,
 • İcra ve iflas hukuku bünyesinde icra ve ödeme emri gönderilmesi, bunlara itirazda bulunulması ve çeşitli davaların, itiraz ve şikayetlerin ileri sürülmesi noktasında faaliyet gösterilmesi,
 • Aile hukuku kapsamında gündeme gelebilecek boşanma, nafaka, velayet, soybağı, vesayet ve daha birçok çeşitli alanda müvekkillere hukuki hizmet sağlanması,
 • İş hukuku bünyesinde işçi işveren ilişkileri çerçevesinde söz konusu olabilecek çeşitli uyuşmazlıklarda, fesih bildirimi ve sözleşme hazırlanması gibi hususlarda faaliyet gösterilmesi,
 • Yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında vatandaşlık, çalışma izni, oturma izni gibi işlemlerin başvuruları ile olası ret durumlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinde hukuki hizmet sağlanması.

Beylikdüzü Avukat İletişim Bilgileri

İstanbul Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, temel ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde kalmak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu temel ilkelerden bazılarını belirtmekte fayda vardır.

 • Hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması için gereken gayret ve çaba gösterilir.
 • Hukuki işleyişin her aşamasında mutlaka müvekkil yeni gelişmelerden haberdar edilir.
 • Hukuki sürecin işleyişine dair müvekkil ile avukat arasında şeffaf bir süreç yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile dair edinilmiş olan bilgiler meslek etiği çerçevesinde mutlaka gizli tutulur. 

İstanbul Beylikdüzü bölgesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun, çeşitli hukuki alanlarda dava ve icra takibi ile sözleşme hazırlanması gibi temel hukuki hizmetleri görürken yürüttüğü belirli yöntem ve çalışma şekli söz konusudur. Aşağıda, sürecin işleyişine bu yöntem ve usuller çerçevesinde değinilmiştir. 

 • Beylikdüzü bölgesinde hukuki bir problemle karşılaşıp büro ile iletişime geçen müvekkil adayına uygun olduğu bir vakit için randevu oluşturulur.
 • Eğer söz konusu hukuki uyuşmazlık için aciliyet arz eden bir nitelik varsa süreç hızlandırılarak müvekkilin mağduriyet yaşamaması adına gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilir.
 • Müvekkil adayı ile oluşturulacak randevular ve bu çerçevede gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılırsa kendisinden noter aracılığıyla vekalet vermesi talep edilir. 
 • Müvekkilin yaşadığı somut uyuşmazlık ve hukuki problem dikkatle dinlenip olaya hakim olunduktan sonra, yürütülecek hukuki strateji ve atılacak adımlar planlanır ve gerekli adımlar atılır.
 • İzlenecek hukuki adımların planlanmasından sonra sürecin her evresinde müvekkile bilgi sunulur ve kendisi haberdar kılınır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri korunarak süreç yürütülür ve neticenin de bu yönde gelişmesi adına gerekli özen ve dikkat gösterilir.

Beylikdüzü Avukat Ücreti

Beylikdüzü avukat tercihi, müvekkil ile Beylikdüzü avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Beylikdüzü avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Beylikdüzü Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatları, birçok hukuki alanda yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamakta ve bu çerçevede çeşitli faaliyetleri sürdürmektedir. Aşağıda, bunlardan bazılarına kategorik olarak çeşitli başlıklar halinde yer verilmiştir.

Beylikdüzü Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında pek çok çeşitli uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Beylikdüzü bölgesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli şekillerde faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunların temel bazı örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Beylikdüzü İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Beylikdüzü bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin temel nitelikteki birtakım örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki hizmetin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Beylikdüzü Ceza Avukatı

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde ceza avukatı noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatları, ilgili bölgede ve alanda hukuki faaliyet yürütmektedir. Yürütülen bu faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Beylikdüzü Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında İstanbul Beylikdüzü bölgesinde gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıklar bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatları, ilgili hukuki problemlerin çözümlenmesi noktasında avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada yürütülen faaliyetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir fakat belirtmek gerekir ki sağlanan hukuki hizmetler, sayılanlarla sınırlı değildir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Beylikdüzü Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku bakımından İstanbul Beylikdüzü bölgesinde hukuki uyuşmazlıklarda yoğunluk görülmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatları, ilgili konuda müvekkillere hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerden bazıları ise aşağıda belirtilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Beylikdüzü Yabancılar Avukatı

İstanbul Beylikdüzü bölgesinde yabancılar hukuku alanında pek çok hukuki uyuşmazlık gündeme gelmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillere çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları zikredilmiştir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Beylikdüzü İcra Avukatı

Beylikdüzü bölgesinde icra hukukuna ilişkin yaşanabilecek uyuşmazlıklar karşısında Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatı, sürecin her aşamasına ilişkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aşağıda bu faaliyetlerden bazıları belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki büronun faaliyet alanları, sayılanlardan ibaret değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Beylikdüzü Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Beylikdüzü bölgesinde ticaret ve şirketler avukatı noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyet alanlarından bazılarına ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Beylikdüzü İdare Hukuku Avukatı

Beylikdüzü idare avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerin idari yargı kapsamında yüzleşecekleri sorunlar karşısında hukuki problemlerin çözümlenmesi adına çeşitli faaliyetler göstermektedir. Bunların temel bazı örneklerine ise aşağıda yer verilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Beylikdüzü Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku bakımından çeşitli uyuşmazlıkların gözlemlenebildiği bir bölgedir. Bu alanda faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun müvekkillerine sağladığı hizmetlerden bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki büronun hizmet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Beylikdüzü Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Beylikdüzü avukatları, çeşitli hukuki konulara ilişkin merak edilen ve sıklıkla sorulan soruları aşağıda cevaplandırdı.

Beylikdüzü Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamaktadır ve bu tarifede yer alan miktarlar da tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla hem bu iki tarife hem de somut durumun özellikleri ile işin mahiyeti ve müvekkil ile yapılan görüşme, ücret bakımından belirleyici olacaktır.

İstanbul Beylikdüzü İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Beylikdüzü ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Yargı çevresi bakımından ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalar İncirli bölgesi Osmaniye Mahallesinde yer alan Bakırköy Adliyesinde görülür. Bunun dışındaki diğer dava ve takip işlemleri de Büyükçekmece Adliyesinde görülür.

Beylikdüzü’ndeki Davalara Mutlaka Beylikdüzü Avukatı mı Bakar?

Beylikdüzü bölgesinde gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıklara Beylikdüzü avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Beylikdüzü bölgesinde de faaliyet göstermekte ve uzman avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Beylikdüzü’nde Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Beylikdüzü’nde, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Yakuplu Mahallesinde bulunan Beylikdüzü Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Beylikdüzü Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

İstanbul Beylikdüzü bölgesinde pek çok hukuki alanda çeşitlilik gösteren hukuki problemler söz konusu olabilmektedir. Bu problemlerin etkin stratejilerle ve doğru hukuki zeminde çözümlenebilmesi açısından avukatın ciddi önem arz ettiğini belirtmek gerekir.

Bu nedenle Beylikdüzü’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.