Çekmeköy Avukat ve Hukuk Büroları

Çekmeköy Avukat ve Hukuk Büroları

Çekmeköy avukat ve hukuk büroları, Çekmeköy’de görülen hukuki problemlerin çözülmesinde rol alır. Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde bulunan avukatlar, Çekmeköy avukatı olarak söz konusu ilçedeki her türlü hukuki mesele ile ilgilenir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuş olup, bünyesinde bulunan avukatlar ile hukukun tüm dallarında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, örnek olarak şu işleri yapar:

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdur veya sanık yahut şüpheli avukatlığı yapmak,
 • İş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Arabuluculuk prosedürünü işletmek,
 • Uzlaştırma sürecini başlatmak ve takip etmek,
 • İdare hukuku kaynaklı davaları açmak ve işlemleri yapmak,
 • Aile hukuku alanında görülen, özellikle boşanma davası gibi dava türlerinin açılması ve sürecin işletilmesi,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıklarını yargıya taşımak veya dava dışı işlemleri gerçekleştirmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan  uyuşmazlıkları mahkemeye intikal ettirmek,
 • Miras hukuku davalarını açmak ve sonuçlanıncaya kadar takip etmek,
 • Yabancılar hukuku alanında görülen meseleleri çözüme kavuşturmak,
 • Fikri mülkiyete ilişkin davaları açmak,
 • Gayrimenkul alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gereken süreci başlatmak ve sürdürmek,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan davaları açmak, icra takiplerini yapmak,
 • Nüfus ilişkin davaları açmak ve sürdürmek,
 • Şirketlerler hukukundan kaynaklanan davaları açmak; sözleşmeleri hazırlamak; danışmanlık yapmak; devir, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi durumlarda hukuki prosedürleri işletmek,
 • Tüketici haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkları mahkemeye taşımak,
 • Ticaret hukuku davalarını açmak, dava dışı işlemleri yapmak.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlar dışında, karşılaşılan her türlü hukuki meselenin çözüme kavuşmasında etkin rol oynar.

Çekmeköy Avukatı İletişim Bilgileri

Çekmeköy Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu kadrosuna dahil avukatlar, müvekkil ile iletişimin her aşamasında şu prensipleri gözetir:

 • Müvekkilin hak ve menfaatini üstün tutar,
 • Müvekkile, hukuki süreçle ilgili bilgi verir, her aşamada müvekkili aydınlatır,
 • Müvekkil tarafından avukata verilen bilgi ve belgeleri gizli tutar,
 • Avukatlık hizmeti esnasında, işlerini özenle yürütürler.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, avukatlık hizmeti verirken çalışma sistematiğine uygun bir biçimde süreci yürütür.

 • Müvekkil adayları telefon veya mail yolu ile büroya iletişim sağlayabilir. İlk iletişimin telefonda gerçekleştirilmesi durumunda müvekkil adayının, ofise gelme fırsatı bulunması halinde ofise davet edilir. 
 • Ofise gelemeyecek hal ve şartta bulunan müvekkil adaylarının süreçleri iletişim kanalları vasıtasıyla sürdürülür. 
 • Müvekkilin ofise geleceği zaman zarfında  mağduriyet yaşanacak ise, yüz yüze görüşülmeden önce hukuki süreç, derhal başlatılır.
 • Müvekkillerin ofise gelirken, beraberinde hukuki soruna ilişkin belge ve bilgileri getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeler avukatlarca incelenerek dava dilekçesi hazırlanır.
 • Müvekkil ile gerçekleştirilen görüşmeyi takiben anlaşma sağlanması durumunda (ofise gelemeyen müvekkiller için telefonda) süreç bir an önce başlatılır.
 • Dava süresince, müvekkilin isteği doğrultusunda her aşamada gereken aydınlatmalar yapılır.
 • Davanın sonuçlanmasını takip eden tüm hukuki süreçlerde müvekkillere hizmet verilir.

Çekmeköy Avukat Ücreti

Çekmeköy avukat ücreti, İstanbul Barosunca yayımlanan asgari ücret tarifesinde yazan miktarlara göre saptanır.

Bununla beraber ücret; görülecek işin sayısı, davanın değeri, işin niteliği, davanın ne zaman nihayetleneceği gibi etkenlere göre değişkenlik gösterir. Avukat ve müvekkil bahsedilenlere uygun olarak bir tutar üzerinde anlaşır.

İstanbul Barosu tarifesinde yayınlanan ücret bağlayıcı değildir. Tarifede yazanın altında veya üstünde bir fiyat belirlenebilir.

İstanbul Çekmeköy Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Çekmeköy’de, hukukun tüm alanlarında hizmet sunmaktadır. Çekmeköy bölgesinde özellikle; iş, ceza, yabancılar, gayrimenkul, ticaret ve şirketler, boşanma, idare, bilişim, fikri mülkiyet hukuku alanlarından kaynaklanan uyuşmazlıklara rastlanır.

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı

Çekmeköy ve çevresinde iş hukuku bağlamında görülen sorunlar Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından çözüme kavuşturulur. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetler avukatlar tarafından idame ettirilir:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Çekmeköy Ceza Avukatı

Çekmeköy ceza avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlar, tabloda gösterilen işleri yapar. Tabloda sayılanlar, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptığı işlerden sadece birkaçıdır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy’deki aile hukuku alanından kaynaklanan davalar, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca takip edilir. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması,
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Çekmeköy Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, karmaşık yapıya sahip bir hukuk dalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alandan doğan problemlerin giderilmesinde aktif rol alır. Tabloda bulunanlarla sınırlandırılmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Çekmeköy Yabancılar Avukatı

Çekmeköy’de, yabancılar hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları aktif rol alır. Avukatlar  özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı

Çekmeköy gayrimenkul avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu kadrosunda bulunan avukatlar taşınmaza ilişkin her çeşit hukuki meselelerle ilgilenir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Çekmeköy İcra Avukatı

Çekmeköy icra avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, icra takibinin yapılması gibi pek çok konuda hizmet verir. Avukatlar tarafından özellikle şu işler gerçekleştirilir:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatların gerçekleştirdiği işler bunlarla sınırlı değildir. İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakarlar.

Çekmeköy Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Çekmeköy’de bulunan şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunar. Ticari işletmelerin konu olduğu davalarda vekillik yapar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tabloda yer alan işleri yapmakla birlikte faaliyetleri yazılı olanlar ile sınırlı değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Çekmeköy İdare Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları Çekmeköy’de, idare ile kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde aktif rol alır. Çekmeköy’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Çekmeköy Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Çekmeköy marka patent ve fikri mülkiyet avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları fikri ve sınai haklardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında etkindir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu iş ve işlemleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Çekmeköy Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma sistematiği ve prensipleri ile birlikte avukat ücretine yönelik bilgi verildi. Bu bölümde sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Çekmeköy Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çekmeköy avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından asgari ücret tarifesinde belirlenen ücret miktarına ve işin niteliği gibi etkenlere bağlı olarak avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır.

Çekmeköy Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi; Kartal Adliyesi olarak da bilinen, İstanbul’un Kartal İlçesinde Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayına bağlıdır.

Çekmeköy’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Çekmeköy Avukatı Mı Bakar?

Çekmeköy’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan kişiye Çekmeköy avukatı denir. İstanbul’da bulunan ve baroya kayıtlı olan tüm avukatlar, Çekmeköy avukatı sıfatı ile söz konusu bölgedeki uyuşmazlıklarda vekil sıfatı ile bulunabilir. 

Çekmeköy’de Tapu İşlemleri Nerede Gerçekleştirilir?

Çekmeköy’de tapu işlemlerini gerçekleştiren Çekmeköy Tapu Müdürlüğü Çekmeköy’ün Ekşioğlu Mahallesinde bulunur. 

Çekmeköy Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Çekmeköy avukat ve hukuk bürolarına sorulmadan dava açılması veya hukuki bir işlem yapılması  durumunda muhtemel hak kayıpları yaşanabilir. Bu sebeple sürecin, daha en başından avukata danışılarak ve hukuk bürolarından avukatlık hizmeti alınarak yürütülmesi faydalıdır. Bu nedenle Çekmeköy’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.