Başakşehir Avukat ve Hukuk Büroları

Başakşehir Avukat ve Hukuk Büroları

Başakşehir avukat ve hukuk büroları, Başakşehir’de ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesinde görev alır. Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde bulunan avukatlar, Başakşehir avukatı sıfatı ile söz konusu ilçedeki her türlü hukuki mesele ile ilgilenir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, kadrosunda yer alan avukatlar ile hukukun tüm dallarında hizmet verir. Yerli ve Yabancı müvekkillere hizmet veren Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları şunlardır:

 • Ceza yargılamalarında sanık veya mağdur avukatı sıfatı ile savunma yapmak,
 • İş hukukundan kaynaklanan yargılamalarda işçi veya işveren avukatlığı yapmak,
 • Sendikal uyuşmazlıklarda davacı veya davalı avukatlığı yapmak,
 • Dava şartı veya ihtiyari arabuluculuk süreçlerini yürütmek,
 • Uzlaştırmaya tabi suçlarda uzlaştırma sürecini yürütmek,
 • İdare hukukundan kaynaklanan işlemleri yapmak, iptal ve tam yargı davalarını açmak, itiraz başvuru yolunun kullanılması gereken hallerde süreci başlatmak ve yürütmek,
 • Boşanma davalarında davacı veya davalı avukatı olarak süreci takip etmek,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıklarını yargıya taşımak,
 • Mesafeli satıştan doğan uyuşmazlıkları yargıya taşımak,
 • Miras davalarını açmak ve sürdürmek,
 • Yabancılar hukukundan kaynaklanan hukuki meseleleri çözüme kavuşturmak,
 • Fikri ve sınai haklardan kaynaklanan uyuşmazlıkları yargıya intikal ettirmek,
 • Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan kira, alım, satım vb. işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında gereken davayı açmak,
 • İcra ve iflas hukuku davalarını açmak ve sürdürmek,
 • Nüfusa ilişkin davaları açmak ve sürdürmek,
 • Şirketlerlere danışmanlık hizmeti vermek ve uyuşmazlıklarda gereken davayı açmak,
 • Tüketici hukuku uyuşmazlıklarını mahkemeye taşımak,
 • Ticaret hukuku kaynaklı davaları açmak ve sürdürmek.

Mıhcı Hukuk Bürosu kadrosunda yer alan avukatlar, listede yer alanlar dışında, uygulamada karşılaşılan pek çok hukuki uyuşmazlığın giderilmesinde aktif rol alır.

Başakşehir Avukatı İletişim Bilgileri

Başakşehir Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosunun işlerini yerine getirirken sahip olduğu prensipleri bulunur. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları bu prensipleri gözeterek müvekkillerine hizmet verir. Söz konusu prensiplerden başlıcaları şunlardır:

 • Müvekkilin hak ve menfaatlerini gözetmek,
 • Müvekkile, süreç hakkında bilgiyi gecikmeksizin vermek,
 • Müvekkil ile görüşmelerin ve müvekkil tarafından getirilen belgelerin gizliliğini sağlamak,
 • Danışmanlık, dava ve diğer hukuki süreçleri titizlik ve özenle yerine getirmek.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının, müvekkillerine hizmet verirken takip ettiği çalışma sistematiği bulunur. Müvekkilin imkan ve koşullarına göre değişmekle birlikte genel olarak şu şekildedir:

 • Müvekkil adayları, ofise telefon ve benzeri iletişim kanalları ile ulaşır. Telefonda ön görüşme gerçekleştirilerek müvekkil ofise davet edilir. 
 • Ön görüşme esnasında müvekkil, sürecin uzaktan yürütülmesini istiyorsa avukatlar süreci buna göre yürütür .
 • Müvekkilin ofise gelmesinin zaman alması ve bu zaman diliminde davanın zamanaşımına uğraması veya mağduriyet yaşanması gibi negatif vaziyetlerin olması halinde, süreç müvekkil adayının da onayı alınarak derhal başlatılır.
 • Müvekkillerden, ofise gelirken, hukuki meseleye dair sahip oldukları bilgi ve belgeleri getirmeleri istenir. Ofise gelemeyecek durumda bulunan müvekkillerin ise, posta yolu ile gerekli evrakları göndermeleri istenir.
 • Müvekkil ile ofiste görüşülmesinin ardından (ofise gelmeyenler için telefonda anlaşılmasını takiben) sürecin akışı, prosedürlerin hangilerinin işletileceği hakkında bilgilendirilmesinden sonra süreç derhal başlatılır.
 • Davanın avukat tarafından yürütülebilmesi için müvekkil tarafından vekaletname çıkaılması gerekir. 
 • Dava aşamalarının tümünde müvekkillere gereken bilgi verilir.
 • Davanın nihayete erdirilmesinin ardından gelecek tüm süreçlerde müvekkillere hizmet verilir.

Başakşehir Avukat Ücreti

Başakşehir avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bu tarifede, dava ve işlerin ücret karşılıkları gösterilmiştir. 

Bunun yanında avukat ücreti; görülecek işin niteliği, davanın sonuçlanma zamanı, yapılacak işin sayısı gibi etmenlere göre değişkenlik gösterir. Avukat ve müvekkil bahsedilen kriterlere uygun olarak bir tutar belirler.

İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında veya üstünde bir ücret belirlenmesi mümkündür.

İstanbul Başakşehir Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Başakşehir’de, hukukun her alanında hizmet vermektedir. Başakşehir bölgesinde özellikle; iş, ceza, yabancılar, gayrimenkul, ticaret ve şirketler, boşanma, idare, bilişim, fikri mülkiyet hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara sıklıkla rastlanır.

Başakşehir İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanından kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin rol alır. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri gerçekleştirir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Başakşehir Ceza Avukatı

Başakşehir ceza avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, mağdur ve sanık hakkında savunmanın yapılması başta olmak üzere pek çok ceza hukuku müessesesinin işletilmesinde görev alır. Avukatlar özellikle tabloda yer alan işleri yapar. Tabloda bulunmamakla birlikte uygulamada görülen dava ve işleri de gerçekleştirir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Başakşehir Boşanma Avukatı

Başakşehir ve çevresinde görülen aile hukukunun bir alt dalı olan boşanma davaları, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından Başakşehir avukatı sıfatı ile açılır ve yürütülür. Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Başakşehir Bilişim Avukatı

İnternet teknolojisi ile bilişim hukuku, hukukun en kıymetli dallarından biri haline gelmiştir. Bilişim hukuku, basit bir yapıda görünse de karmaşık ve detaya sahip bir daldır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alandan doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde aktif rol alır. Tabloda ifade edilenlerle sınırlı kalmamak kaydıyla özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Başakşehir Yabancılar Avukatı

Başakşehir ve çevresinde, yabancılar hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Başakşehir yabancılar avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da etkin rol alır. Avukatlar özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Başakşehir Gayrimenkul Avukatı

Başakşehir gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alanda özellikle şu işleri yapar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,
Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Başakşehir İcra Avukatı

Başakşehir avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, icra takiplerinin yapılması vb. gibi pek çok icra hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillere hizmet verir. Sayılanlara sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, 
İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Başakşehir Ticaret ve Şirketler Avukatı

Başakşehir ticaret ve şirketler avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyetleri tablodakiler ile sınırlı değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Başakşehir İdare Avukatı

İdare hukuku, devlet ile kişiler arasında doğan uyuşmazlıkları konu edinir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da bu uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol alır. Başakşehirde, örnek olarak şu faaliyetleri yerine getirir:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Başakşehir Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında marka, patent gibi haklardan doğan uyuşmazlıklar, Başakşehir marka patent ve fikri mülkiyet avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından çözülür. Avukatlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yapar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Başakşehir Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bu bölümde sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Başakşehir Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Başakşehir avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesine ve işin niteliğine uygun olarak avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılır.

Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul’un Başakşehir ilçesi, Küçükçekmece’nin Kartaltepe mahallesinde bulunan Küçükçekmece Adalet Sarayına bağlıdır.

Başakşehir’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Başakşehir Avukatı Mı Bakar?

Başakşehir’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan kişiye Başakşehir avukatı denir. İstanbul’da bulunan ve baroya kayıtlı olan tüm avukatlar, Başakşehir avukatı sıfatı ile söz konusu bölgedeki uyuşmazlıklara bakar. 

Başakşehir’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Başakşehir Tapu Müdürlüğü, Başak Mahallesinde bulunur. Başakşehir Nüfus Müdürlüğü de aynı mahallede bulunur. 

Başakşehir Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Başakşehir avukat ve hukuk bürolarına danışılmaması halinde hak kayıpları yaşanabilir. Bununla birlikte, kişi haklı iken haksız duruma düşebilir.

Sağlıklı olan avukata danışılarak veya hukuk bürolarında avukatlık hizmeti alarak sürecin en hızlı şekilde nihayete erdirilmesidir. Bu nedenle Başakşehir’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk büroları ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.