tensip zaptı hazırlandı ne demek

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek

Uyuşmazlığını yargıya taşıyan kişilerin belli başlı hukuki ifadeleri bilmesinde yarar vardır. Dava dilekçesini ilgili merciiye sunduktan sonra dosyasını takip eden kişilerin karşılaştığı ifadelerden biri de “tensip zaptı hazırlandı” ifadesidir. Bu zabıt kanunlarda açıkça düzenlenmiş bir kurum değildir. Dolayısı ile tensip zaptı ne demek kişinin bunu bilmesi yerinde olacaktır.

Yazımızda davalarda tensip zaptının ne olduğu, hazırlanmasını, hazırlandıktan sonra ne yapılması gerektiği gibi davanın her iki tarafı için de önem ifade eden hususları açıklayacağız.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı veya diğer adıyla tensip tutanağı davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından davanın açılmasıyla birlikte ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemlerin belirtilmesi için hazırlanan bir tutanaktır.

Kısaca dava açıldıktan sonra dava ile ilgili yapılması gereken ön hazırlık işlemlerinin belirtildiği bir tutanaktır. Davacı ve davalı taraf ile varsa üçüncü kişilere yüklenen iş ve işlemler ile bunlar için verilen süreler tensip zaptında ifade edilir.

Aşağıda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir infografikle konuyu açalım.

tensip zaptı nedir infografik

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Vatandaşlar UYAP ya da e-devlet üzerinden yaptıkları sorgulamada dosyalarının durumunu ifade eden “Tensip zaptı hazırlandı.” ibaresiyle karşılaşmaktadırlar. Bunu gören ve hukukçu olmayan kişilerin aklına tensip zaptı ne demek sorusu gelmektedir. Peki bu ifade hukuken ne anlama gelmektedir?

“Tensip zaptı hazırlandı.” ibaresi görüldüğünde artık dosyanın ilgili mahkemeye ulaşıp, hakimin dosyayı incelediği, mahkemenin ve tarafların yapacağı işlemlerin tensip zaptı adı verilen tutanağa geçirildiği anlaşılmalıdır.

ÖNEMLİ!: “Tensip zaptı hazırlandı, duruşma günü verilmedi.” ifadesiyle de karşılaşmak mümkündür. Böyle bir durumla genellikle yazılı yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda karşılaşılır. Bu ifade ile bu evrakı hazırlayan mahkeme duruşma günü tayin etmemiş ancak mahkemenin hazırlık işlemleri devam ettiği anlaşılmalıdır. Tensip zaptında belirtilen hazırlık işlemleri yapılmasına rağmen dosya henüz duruşma yapmak için yeterli bulunmadığında duruşma günü verilmemiştir.

Tensip Zaptının Hazırlanması

Bu evrak uyuşmazlığa bakacak olan mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu tutanak ile davanın gidişatı ve ilgililerin ilk duruşmaya kadar yapacakları iş ve işlemler belirtilir.

Hukuk davalarında dava dilekçesini alan mahkeme birkaç gün içerisinde tensip zaptını hazırlar ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre duruşma günü tayin edilir. Tensip zaptı hazırlanmasının ardından yapılacak ilk duruşma mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir.

Ceza davalarında ise tensip zaptının hazırlanma süresi hukuk davalarına göre daha uzun sürmektedir. İddianame kabul edilip mahkemeye sunulmasının ardından mahkemenin tensip zaptını hazırlaması 20 günü bulmaktadır.

Hazırlanan evrak yaklaşık 20 gün içinde ilgililere tebliğ edilmektedir.

Hukuk Mahkemelerinin Hazırladığı Tensip Zaptı

Tüm hukuk davalarında olduğu gibi aile mahkemesinin görev alanına giren davalarda da tensip zaptı davanın bundan sonraki gidişatını belirleyen bir yol haritasıdır.

Boşanma davaları, alacak davaları, tazminat davaları, miras davaları gibi hukuk mahkemelerinde görülecek olan davalarda ilk duruşmadan önce mahkeme hakiminin hazırlamış olduğu bahse konu bu evrak ile ile duruşma günü tayin edilir ve ilgililerin ilk duruşmaya kadar cevap dilekçesi sunma, delil toplama varsa dava dilekçesindeki eksiklikleri tamamlama gibi yerine getirmesi gereken yükümlülükler belirtilir.

İş Mahkemesi:

Yetkili iş mahkemesine gelen dava dilekçesiyle birlikte iş mahkemesi hakimi tensip zaptını hazırlar. İş mahkemelerindeki yargılama basit yargılama usulüne tabi olduğundan tensip tutanağının hazırlanması ile birlikte duruşma günü de tayin edilir.

Tensip zaptında duruşma günü, dava dilekçesine karşı cevap dilekçesinin süresi içinde verilebileceği gibi tarafların ve mahkemenin yapması gerekenler belirtilir.

İş mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde; iş mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlıklara asliye hukuk mahkemesi “iş mahkemesi sıfatıyla” bakar. Bu durumda asliye hukuk mahkemesinin, iş mahkemesi sıfatıyla hazırladığı tensip zaptında bu hususu belirtmesi gerekir. İş mahkemesi sıfatıyla davaya bakıldığı tensip zaptında belirtilmemiş ise bu durum Yargıtay’da bozma sebebidir.

Ceza Mahkemesinin Hazırladığı Tensip Zaptı

Ceza davalarında tensip zaptı şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildikten sonra hazırlanır. Hazırlanan zabıt ile duruşmanın günü tayin edilir ve şikayetçi ile sanık ve varsa vekilleri duruşmaya çağrılır. Ayrıca duruşmaya kadar tarafların, ilgili üçüncü kişilerin yahut mahkemenin yapması gereken işlemler bu zabıtta belirtilir.

Tensip Zaptının Hazırlanmasından Sonra Ne Yapılır?

Tensip zaptı hazırlandı ne demek sorusunu cevapladıktan sonra bu aşamadan sonra ne yapılır bundan bahsetmek gerekecektir.

Yukarıda bahsedildiği üzere bu zabıt tarafların ve ilgili kişilerin ilk duruşmaya kadar yapması gereken yükümlülükleri içeren bir tutanaktır. UYAP yahut e-devlet üzerinden uyuşmazlık dosyasını takip eden kişilerin “tensip zaptı hazırlandı” ibaresini gördüğü anda bu tutanakla kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Örneğin davacının hazırlamış olduğu dava dilekçesinde herhangi bir eksiklik olması halinde bu husus mahkemenin hazırladığı bu evrakta yer alır. Buna göre verilen süre içerisinde davacının bu eksikliği gidermesi beklenir. Bir diğer örnek ise; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren davalı taraf için cevap dilekçesinin 2 haftalık süre içinde hazırlanması gerektiği tensip zaptında belirtilir. Bunun üzerine davalı taraf tensip zaptında belirtilen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde davalı aleyhine sonuçlar doğabilir.

ÖNEMLİ!: Tensip zaptında süreli işlere mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Hatta işler kesin süreli ise bu süre içerisinde o işlemin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi halde taraf bu işlemi bir daha yerine getiremez.

ÖNEMLİ!: Kimi zaman hakimin tensipte talep ettiği işlem sizin çok önemli bir delilinizin sunulması veya sunulması için gerekli işlemin yapılması olabilir. Bu işlemi yapmamanız iddialarınızı ispatlayamamanıza ve bu da davanızın kaybedilmesine yol açabilir.

Görüldüğü üzere uyuşmazlığın her iki tarafı için de tensip zaptında yer alan hususlar oldukça önemlidir. Bu tutanak ile verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde usuli eksiklikler ve yapılan hatalar aleyhte sonuçlar doğuracaktır. Burada bir avukatla çalışmak oldukça önem kazanmaktadır.

Sonuç

Tensip zaptı davanın adeta bir yol haritasıdır. Davanın görüleceği mahkemenin hakimi tensip zaptını hazırlamasıyla taraflar davanın gidişatı hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında tensip zaptında mahkemenin yapacağı iş ve işlemler belirtildiği gibi davanın taraflarının ve diğer ilgili kişilerin ilk duruşmaya kadar yapması gereken yükümlülükler de belirtilmektedir.

Yeniden belirtmek gerekir ki UYAP veya e-devlet üzerinden “Tensip zaptı hazırlandı” ifadesiyle karşılaşan kişiler hazırlanan bu evrakta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Belirtilen sürede bu yükümlülükler yerine getirilmez yahut eksiklikler tamamlanmaz ise hak kayıpları söz konusu olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına hukuki yardım alarak süreci bir avukat yardımıyla yürütmekte yarar vardır.

Bu makale faydalı mıydı?