Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Araç değer kaybı dolandırıcılığı ile özellikle son dönemlerde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kaza geçirmiş olan kişilere kendini avukat veya arabulucu olarak tanıtıp bu kişileri dolandırmak isteyen kimseler bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı Nasıl Yapılıyor?

Araç değer kaybı dolandırıcılığı, yakın zamanda trafik kazası geçirmiş olanların verileri satın alınarak yapılıyor.

Kişi trafik kazası geçirdikten sonra hastaneye, sanayiye, sigorta şirketine veya diğer ilgili birimlere durum yansıdığında, buna ilişkin veriler oluşmuş oluyor. Bir şekilde bu verileri elde eden dolandırıcılar, kaza geçirmiş ve genelde kusurlu olan kişiye ulaşıp kendini avukat olarak tanıtarak kazada araç değer kaybı olduğunu ve buna ilişkin borcun ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

Genellikle WhatsApp üzerinden veya SMS yoluyla kazazedeye ulaşılıyor. İllegal yollarla temin edilen ve kazaya ilişkin olan doğru ve gerçek bazı bilgiler ve varsa görüntüler gösteriliyor. Bir avukat ve hukuk bürosu görüntüsü ve izlenimi sunuluyor.

Sürecin acil biçimde işletilmesi ve sigorta borcunun ödenmesi gerektiği söyleniyor. Kusurlu olduğu kaza nedeniyle böyle bir ödeme ile karşılaşmasının normal olduğunu düşünen ve kaza psikolojisi nedeniyle sağlıklı muhakemede bulunamayan kazazedeye, bu bedelin vaktinde ve hızlıca ödenmediği takdirde ciddi hukuki sonuçları olacağı söyleniyor. Bedelin kısa süre içinde ödenecek olması halinde ise bir indirim imkanı olduğu belirtiliyor.

Kaza geçirmiş olan kişi, içinde bulunduğu durumun ve karmaşık ruh halinin etkisiyle bu ithamları yeterince iyi değerlendiremeden kendisine söylenen hususları kabul ediyor ve gerekli ödemeleri yapıyor. Fakat kısa bir süre sonra, kazada araç değer kaybına uğrayan gerçek ve asıl kişi araç değer kaybı talebinde bulununca gerçek ortaya çıkıyor ve dolandırıcılık faaliyeti anlaşılmış oluyor. 

Araç değer kaybı dolandırıcılığı yapılırken, aslında var olan bir avukatın yahut hukuk bürosunun adı kullanılarak kazazedeler aranmaktadır. Kendini avukat olarak tanıtan kişinin, başka bir avukatın sicil numarasını kullanması da mümkündür. Bu tür ihtimallere karşı dikkatli olunmalıdır.

Araç değer kaybı dolandırıcılığı, yukarıda belirtilen yöntem kullanılarak araç değer kaybını talep edecek olan kişiye karşı da gerçekleştirilebilir. Yine kaza psikolojisinden faydalanmak suretiyle, avukat olduğunu iddia eden kimseler kazazedeleri arayarak değer kaybı başvuru sürecini yürütebileceğini söyleyebilir.

Özellikle hemen harekete geçilmezse değer kaybının alınamayacağı, başvuru süresinin dolması nedeniyle hak kaybına uğranılacağı gibi çeşitli bahaneler ileri sürülerek acil bir durum havası oluşturulmakta ve kişiye bu konuda düşünme fırsatı verilmemektedir. Bu tür stratejilerle de sık karşılaşılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı Nasıl Yapılıyor?

Örneklerde verilen hususlara benzer tekliflere karşı temkinli olunmalı, bu sahada faaliyet yürüten tanınır ve bilinir hukuk bürolarından destek alınmalıdır. Araç değer kaybı başvurusu süreciyle ilgili, “araç değer kaybı başvurusu” yazımızı okuyarak sürecin aslında nasıl işlediğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Araç değer kaybı hesaplama aracı için ise “araç değer kaybı hesaplama” yazımıza göz atabilirsiniz. İlgili yazıdaki hesap aracında, taşıtın özelliklerine ve hasar durumuna dair birçok farklı ihtimal göz önünde bulundurularak değer kaybı hesabı yapılabilir.

Dolandırıcı Hasar Danışmanlık Şirketlerine Karşı Ne Yapılmalı?

Dolandırıcı hasar danışmanlık şirketlerine karşı temkinli olunmalıdır. Özellikle araç değer kaybı kapsamında WhatsApp veya SMS üzerinden kimseye mesaj gönderilmeyeceği bilinmelidir. Çünkü dava ve yargılama faaliyetleri, mesaj yoluyla değil tebligat üzerinden yürür.

Kazazede, yaptığı kazayla ve sağlık yahut sigorta durumuyla ilgili verilerin bu kimselerin elinde normal şartlarda bulunmaması gerektiğini unutmamalıdır. Bu tür teklifler geldiğinde, gerek söz konusu veri ihlali gerekse araç değer kaybı dolandırıcılığı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.

TCK 157 ve devamında düzenlenen hükümler ile dolandırıcılık suçu tanımlanmış ve cezası belirtilmiştir. Buna ilişkin delil, evrak, kayıt gibi bilgiler toparlanmalı ve yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Soruşturma süreci de sıkı şekilde takip edilmelidir.

Araç değer kaybıyla ilgili dava ve sigorta tahkim süreçleri, alanında uzman avukattan hukuki destek alarak yürütülmelidir. Böylelikle hem dolandırıcılık ve sahtecilik gibi şüphelerden emin olunabilir hem de süreç daha sağlıklı yürütülebilir.

Sonuç

Araç değer kaybı dolandırıcılığı, kaza geçirmiş olan kimselere karşı yürütülen ve birçok mağduriyete sebep olan hususlardan biridir. Özellikle sigorta şirketi ve Sigorta Tahkim Komisyonu süreçleriyle ilgili yanıltıcı bilgilendirmelerle kazazedeler manipüle edilmektedir. Buna karşı dikkatli olunmalı, araç değer kaybıyla ilgili süreçlerin işleyişi iyi bilinmeli ve bu alanda faaliyet gösteren uzman avukattan hukuki destek alınmalıdır.