Ankara Tüketici Avukatı

Ankara Tüketici Avukatı

Ankara tüketici avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosunun tüketici hukuku alanında tecrübe sahibi olan avukatları tarafından yürütülmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatının temel faaliyet alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, uygulamada sıklıkla sorulan ve merak konusu olan çeşitli hususlara değinilmiştir. Bu nedenlerle yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Tüketici Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, tüketici hukukuna ilişkin çeşitli birçok uyuşmazlık kapsamında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki tüketici avukatının faaliyet alanları, sayılanlardan ibaret değildir.

 • Tüketici adına hakem heyetine başvuruda bulunulması,
 • Tüketici müvekkil adına tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi,
 • Tüketici hukukunda alıcı ile satıcının haklarının neler olduğuna ve bunların nasıl ileri sürülmesi gerektiğine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Konut finansmanı kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlanması,
 • Paket tur sözleşmeleri bünyesinde gündem olan uyuşmazlıklara ilişkin faaliyet yürütülmesi,
 • Abonelik sözleşmeleri bünyesinde söz konusu olan hukuki problemlerin çözümlenmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri (internet üzerinden yapılan siparişler) kapsamında gündem olan hukuki uyuşmazlıklarda müvekkilin hak ve menfaatlerini korumak suretiyle hukuki faaliyette bulunulması,
 • Taksitle satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri çerçevesinde gündeme gelebilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların varlığına ve bu şartlardan ötürü yaşanan mağduriyetlere karşı gereken hukuki adımların atılması,
 • Tüketicinin satın aldığı mal veya hizmetin ayıplı çıkması karşısında atılması gereken adımların neler olduğu, hangi seçimlik hakların ne şekilde ileri sürülmesi gerektiği gibi hususlarda hukuki hizmet sağlanması,
 • Tüketicinin sözleşmelerden cayma hakkının hangi koşullarda ve ne şekilde mümkün olduğuna ilişkin danışmanlık hizmeti sağlanması.

Ankara Tüketici Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Tüketici Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]
Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Tüketici Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı ücretini belirleyen birkaç etmen söz konusudur. Bunlardan biri Ankara Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesidir. Bunun dışında somut uyuşmazlığın şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler de belirleyici olacaktır.

DİKKAT: Baro tarifesinde yer alan tutarlar bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla, müvekkille yapılacak görüşmelere ve olayın şartlarına göre, tarifede yer alan ücretlerin üzerinde veya altında tutarların belirlenmesi de mümkündür. Aşağıda, tarifede yer alan kimi tutarlar örnek mahiyetinde sıralanmıştır.

TÜKETİCİ HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA TÜKETİCİ AVUKATI ÜCRETİ,
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar,7.815,00 TL,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,4.190,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Tüketici Hukukuna İlişkin Sözleşme Düzenleme,11.500,00 TL,
Duruşmalı Olan İşlerde İstinaf Mahkemesi,5.690,00 TL.

Ankara Tüketici Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı, uygulamada tüketici hukuku ile ilgili merak edilen ve sıklıkla sorulan bazı soruları aşağıda yanıtlandırmıştır.

Ankara’da Tüketici Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da tüketici davalarının ne kadar süreceğinin net bir biçimde saptanması mümkün değildir. İlgili uyuşmazlığın derinliğine, olayın şartlarına, tarafların tutumuna ve elbette mahkemenin yahut heyetin iş yoğunluğuna göre süre de çeşitlilik arz edecektir.

Ankara’da Tüketici Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Tüketiciler, tüketici davalarında harçlardan muaf olacaklardır. Dolayısıyla sadece yargılama giderlerinin ödenmesi gerekecektir. Söz konusu yargılama giderleri ise tebligat ve posta masrafı, bunun yanında dayanılan bir delil varsa ayrıca bilirkişi ve keşif ücreti ile sınırlı olacaktır.

Ankara’da Tüketici Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara’da tüketici avukatı ücretinin belirlenmesinde Ankara Barosunun avukatlık asgari ücret tarifesi, ilgili uyuşmazlığın şartları ve müvekkille gerçekleştirilen görüşmeler rol oynayacaktır. Neticede belirlenen ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilir.

Ankara’da Tüketici Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara tüketici avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdir. Kimilerinde ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınacaktır.

Ankara’da En İyi Tüketici Avukatı Nasıl Bulunur?

TBB Meslek Etik Kuralları gereğince avukatların kendilerini en iyi tüketici avukatı olarak tanıtmaları doğru değildir. Bununla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatları, ilgili alanda müvekkillerine çeşitli pek çok hizmeti sağlamaktadır.

Ankara’da Tüketici Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da tüketici uyuşmazlıklarının çözümleneceği yerlerin hangi merciler olduğuna değinmekte fayda vardır. Bu kapsamda aşağıda yer alan tabloda birtakım temel örnekler sıralanmıştır.

ANKARA TÜKETİCİ DAVALARI,MAHKEME,
Değeri 30,000 TL’ye Kadar Olan Uyuşmazlıklar,Tüketici Hakem Heyeti (İl veya İlçe),
Değeri 30.000 TL ve Üzerinde Olan Uyuşmazlıklar,Tüketici Mahkemesi,
Tüketici Mahkemesinin Bulunmadığı Yerlerde 30.000 TL ve Üzeri Değer Taşıyan Davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

DİKKAT: Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan ve 21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan son değişiklikler ile birlikte İl Tüketici Hakem Heyetleri ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında başvuru şartı olarak belirlenmiş olan parasal sınır kaldırılmıştır.

Yeni ortak başvuru sınırı ise 30.000 TL olarak kabul edilmiştir. 1 Ekim 2022’den itibaren yürürlüğe girmiş bulunan yeni düzenlemeye göre tüketiciler, değeri 30.000 TL’ye kadar olan başvuruları ister İl Tüketici Hakem Heyetlerine ister İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilecektir. 30.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar için ise başvurular Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır.

Ankara Tüketici Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı, tüketici hukuku alanında gündem olabilecek pek çok uyuşmazlık kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu alanda sağlanan hukuki hizmetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki tüketici avukatının faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Satıcıdan alınan malın veya hizmetin ayıplı çıkması durumunda tüketicinin başvurması gereken merciler ve ileri sürmesi gereken haklar vardır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı, ilgili durumlarda Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvuru noktasında hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Ayıplı mal yahut hizmet ile karşılaşan tüketicilerin, TKHK kapsamında kendilerine tanınan seçimlik haklardan hangisini kullanmaları gerektiği noktasında Ankara tüketici avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 
 • Günümüzde paket tur sözleşmeleri kapsamında yurt içinde ve dışında çeşitli pek çok tatil organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlarda vaat edilen ve sağlanan hizmetler bazen birbirini tutmamaktadır. Kişilerin mağduriyetinin söz konusu olduğu bu durumlarda, ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi için Ankara tüketici avukatı, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Abonelik sözleşmeleri kapsamında tüketiciler, çeşitli operatörler ve hizmet sağlayıcıları ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde birtakım mağduriyetlere uğrayabilmektedir. Böyle durumlarda doğru hukuki zeminde adımlar atılması gerekir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı, ilgili konularda faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Tüketici uyuşmazlıklarının temel örneklerinden biri mesafeli satış sözleşmeleridir. Bilhassa internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin kırık, bozuk, eksik, kusurlu vs. çıkması durumlarında tüketicilerin ne gibi haklara sahip olduğunu ve bunları nerelerde nasıl ileri sürmeleri gerektiğini bilmeleri elzemdir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatı, müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.
 • Tüketiciler, kimi sözleşme ilişkilerinde cayma hakkını kullanmak istemekte fakat bunun koşulları ile getiri ve götürülerine ilişkin çeşitli soru işaretlerine sahip olabilmektedir. Söz konusu süreçte cayma hakkının ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda Ankara tüketici avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Taksitle satış sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında gündem olan uyuşmazlıklar, tüketici hukuku kapsamında sıklıkla gündem olabilmektedir. Tüketicilerin taksit ilişkisinde ne gibi haklara sahip olduğu ve bunların nasıl ileri sürülebileceği hususu ciddi önem arz eder. Bu noktada Ankara tüketici avukatı, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar ve bunlar nedeniyle söz konusu olan uyuşmazlıklar uygulamada çeşitli yargılamalara konu teşkil etmektedir. Haksız şartlar ve bu şartlar nedeniyle söz konusu olan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Ankara tüketici avukatı, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Tüketici Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara tüketici avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine, tüketici hukuku alanında uygulamada merak konusu olup sıklıkla sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir.

Tüketici hukuku, tüketiciye sağladığı haklar ve bunların doğru biçimde ileri sürülebilmesi bakımından son derece önem arz eden bir alandır. Her ne kadar ilgili Kanun olan TKHK tüketiciyi korumaya yönelik hükümler içerse de söz konusu hakların olması gerektiği biçimde ileri sürülmemesi, kişinin hak kaybına uğramasına  neden olabilmektedir.

Böyle bir hak kaybı yahut mağduriyet yaşamama adına, tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara hukuk bürosuna danışılmasında fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde tüketici avukatı aramaktaysanız “İstanbul Tüketici Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.