Kategori: Boşanma Hukuku

boşanma hukukuBoşanma hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde boşanma hukuku hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

Boşanma, sonuçları bakımından oldukça önemli bir konudur. Boşanma sonucunda yalnızca eşlerin evlilik birliğinin sonlanması söz konusu değildir. Aynı zamanda birçok ekonomik ve manevi sonuç da boşanma ile birlikte ortaya çıkar. Bu nedenle boşanma hukuku insanların hayatını doğrudan etkileyen birçok olayın kaynağını oluşturmaktadır

Boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmak istemesi ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşması ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasındaki önemli hususlardan biri boşanma protokolüdür. Protokol ile boşanmanın sonuçları yani tazminat, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular kararlaştırılır. Çekişmeli boşanma davasında ise eşlerin boşanma veya boşanmanın sonuçları konusunda aynı fikirde olmamaları halidir. Bu davalar anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürmektedir.

Boşanmanın en önemli sonuçlarından biri de çocuğun velayetidir. Boşanmak isteyen eşlerin çocukları varsa çocuğun velayeti taraflardan birine verilir. Bu hususta çocuğun menfaati ön planda tutulur. Küçük yaştaki çocuklar için genelde anneye velayet verilirken belli bir yaştan sonra çocuğun geleceği için en doğru olan kişiye velayet verilmektedir. Velayet, boşanma davasıyla birlikte ya da boşanma davasından sonra ayrı bir velayet davasıyla karara bağlanır. Davada çocuğun velayetini almak için çocuğun menfaatinin bunu gerektirdiğini ispatlamak çok önemlidir. Boşanma avukatı aracılığıyla davanın takip edilmesi böylesi önemli bir konuda hata yapılmamasını sağlar.

Çocuğun velayetini alamayan tarafın çocukla belli gün ve saatlerde görüşme hakkı vardır. Bu süre mahkeme tarafından belirlenir. Ancak çocuğun gösterilmediği sık sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durumda cebri icra yoluyla çocuğu görmek mümkündür. Bunun için de belirli hukuki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Boşanmanın sonuçlarından biri de nafakalardır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası boşanma sürecinde karşılaşılabilecek nafakalardır. Bu nafakaların belirlenmesinde tarafların dava esnasındaki ifadeleri ve delilleri önemlidir. Bu nedenle dikkatli olarak yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Eşlerin aldatma, aile içi şiddet gibi nedenlerle boşanmaları halinde maddi ve manevi tazminat da gündeme gelen konulardandır. Tazminatın belirlenmesinde tarafların ifadeleri büyük önem taşır. Bu nedenle boşanma davalarında bir avukatla çalışmak avantaj sağlayacaktır.

Boşanma Hukuku Yazılarımız

Genel olarak boşanma hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Nafaka Hesaplama Motoru 
	Nafaka Ödenmezse Ne Olur? (Tazyik Hapsi-İcra Takibi) 
	Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez? 
	Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? 
	Boşanma Sebepleri 
	Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma 
	Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma 
	Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma 
	Terk Nedeniyle Boşanma 
	Boşanmada Erkeğin Hakları 
	Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Nedeniyle Boşanma 
	Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma 
	Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Nedeniyle Boşanma 
	Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma 
	Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma 
	Ekonomik Şiddet ve Cimrilik Nedeniyle Boşanma 
	Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma 
	İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma 
	Kıskançlık Nedeniyle Boşanma 
	Şiddet Nedeniyle Boşanma 
	Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma 
	Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma 
	Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma 
	Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Evde Kim Kalır? 
	Boşanma Davası Ücreti ve Boşanma Avukatı Ücretleri 
	Boşanma Davasında Kadının Hakları 
	Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? 
	Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat 
	Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği 
	Davadan Feragat Dilekçesi Örneği 
	Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği 
	İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği 
	Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği 
	Islah Dilekçesi Örneği 
	Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? Şartları Nelerdir? 
	Evlilik Sözleşmesi Örneği 
	Tek Celsede Boşanma 
	Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse 
	Param Yok Nasıl Boşanma Davası Açabilirim? 
	Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur? 
	Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? 
	Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme 
	Adli Yardım Dilekçe Örneği 
	Delil Tespiti Dilekçesi Örneği 
	Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği 
	Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği 
	Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği 
	Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 
	Velayet Davası Dilekçe Örneği 
	Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği 
	İştirak Nafakası Davası Dilekçe Örneği 
	Mal Paylaşımı Davası Dilekçe Örneği 
	Eski Eşin Soyadını Kullanmaya İzin Davası Dilekçe Örneği 
	İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 
	Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği 
	İddet Süresi Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması 
	Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması 
	Ankara Boşanma Avukatı 
	Evlenmeye İzin Davası 
	Yardım Nafakası Nedir? 
	Müşterek Çocuğun Yurtdışına Çıkış İzni 
	Boşanmada Şirket Paylaşımı (Hisselerin Durumu) 
	Davadan Feragat ve Sonuçları 
	Boşanırken Altınlar Kimde Kalır? 
	Yabancılarla Boşanma İşlemleri ve Sürecin İşleyişi 
	Boşanmada Kusur Sayılan Haller ve Kusurun Önemi 
	WhatsApp ve Sosyal Medya Yazışmaları Delil midir? 
	Boşanma Tanıma Tenfiz Davası 
	Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat 
	Nafaka Ödememe Cezası (Nafaka Tazyik Hapsi) 
	Ortak Velayet Nedir? 
	Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır? 
	Aile Konutu Şerhi Nedir? Nasıl Konulur? 
	Aile Mahkemesi 
	Boşanmada Mal Kaçırma 
	Evlilik Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır? 
	Boşanmada Mal Paylaşımı 
	İştirak Nafakası (Çocuğa Nafaka) Nedir? 
	Tedbir Nafakası 
	Yoksulluk Nafakası Nedir? 
	Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 
	Adli Tatil 
	Süresiz Nafaka 
	Nafaka Artırım Davası 
	Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 
	Boşanma Dilekçesi Örneği 
	Nafaka Davası ve Nafaka Türleri 
	İstanbul Boşanma Avukatı 
	Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? Şartları Nelerdir? 
	Boşanma Davası Nasıl Açılır? 
	Velayetin Değiştirilmesi Davası