Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk ücreti hesaplamasında, birden fazla kıstas bulunur ve miktara etki eder. Arabuluculuk ücretini pratik yoldan hesaplayabilmek adına, aşağıdaki aracı kullanabilirsiniz.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk ücreti hesaplama, çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurulmak suretiyle resmi tarife baz alınarak yapılır. Ücret hesabını etkileyen en temel faktör, uyuşmazlık konusunun para olup olmadığıdır. Ayrıca, somut olayda kaç arabulucu bulunduğu ve kaç saat çalışıldığı da ücret hesabında etkilidir.

Konusu Para Olan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Konusu para olan uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti hesaplama, uyuşmazlık konusu miktara ve bu miktar için resmi tarifede öngörülen oranlara göre yapılır. Ayrıca, arabulucunun bir tane veya birden fazla sayıda olmasına göre de ücrette değişiklik söz konusu olur.

Resmi tarifede belirlenen miktar aralıkları ile uyuşmazlıkta bir arabulucu olması durumunda gündem olacak ücret oranları, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR,ARABULUCU ÜCRET ORANI,
İlk 200.000 TL için,%6
Sonra gelen 320.000 TL için,%5
Sonra gelen 520.000 TL için,%4
Sonra gelen 1.040.000 TL için,%3
Sonra gelen 3.120.00 TL için,%2
Sonra gelen 4.160.000 TL için,%1,5
Sonra gelen 8.320.000 TL için,%1
Sonra gelen 17.680.000 TL ve yukarısı için,%0,5

Örneğin 100.000 TL’lik bir uyuşmazlık için arabuluculuk ücreti, %6’lık kısmı olan 6.000 TL’dir. 

1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlık için ise kademeli hesap yapılır. İlk 200.000 TL’si için 12.000 TL ücret çıkar. Sonraki 320.000 TL için çıkacak %5’lik ücret, 16.000 TL’dir. Fakat toplam tutarın hesaplanmayan 480.000 TL’lik kısmı daha mevcuttur. Bu kısımdan alınacak ücret ise %4’lük kısmı olan 19.200 TL’dir. Dolayısıyla 1.000.000 TL’lik uyuşmazlığın arabuluculuk ücreti, 47.200 TL’dir.

Resmi tarifede belirlenen miktar aralıkları ile uyuşmazlıkta birden fazla arabulucunun bulunması durumunda gündem olacak ücret oranları, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR,ARABULUCU ÜCRET ORANI,
İlk 200.000 TL için,%9
Sonra gelen 320.000 TL için,%7,5
Sonra gelen 520.000 TL için,%6
Sonra gelen 1.040.000 TL için,%4,5
Sonra gelen 3.120.00 TL için,%3
Sonra gelen 4.160.000 TL için,%2,5
Sonra gelen 8.320.000 TL için,%1,5
17.680.000 TL ve yukarısı için,%1

Örneğin 100.000 TL’lik uyuşmazlık için birden fazla arabulucu bulunması halinde arabuluculuk ücreti, %9’luk kısmı olan 9.000 TL’dir.

1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlık için ise yine kademeli hesap yapılır. İlk 200.000 TL’si için 18.000 TL ücret çıkar. Sonraki 320.000 TL için çıkacak %7,5’lik ücret, 24.000 TL’dir. Fakat toplam tutarın hesaplanmayan 480.000 TL’lik kısmı daha mevcuttur. Bu kısımdan alınacak ücret ise %6’lık kısmı olan 28.800 TL’dir.

Dolayısıyla, birden fazla arabulucu bulunması halinde 1.000.000 TL’lik uyuşmazlığın arabuluculuk ücreti, 70.800 TL’dir.

Konusu Para Olmayan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Konusu para olmayan uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti hesaplama; uyuşmazlığın türüne, arabulucu sayısına, taraf sayısına ve çalışma saat sayısına göre yapılır.

Aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL

Ticari uyuşmazlıklarda da bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 900 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1900 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 2000 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 2100 TL

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL

Tüketici uyuşmazlıklarında bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL
Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kira, Komşu Hakkı ya da Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklarda da bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 580 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1300 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1400 TL

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 600 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1400 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1500 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1600 TL

Diğer uyuşmazlıklarda da bir saat için bir arabulucuya ödenmesi gereken tutar, taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tabloda, taraf sayısına göre gündeme gelecek saatlik ücretler verilmiştir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 550 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1150 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1250 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1350 TL

Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Arabuluculuk ücret tarifesi, 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlgili tarifede yer alan işler ve bunlar için öngörülen tutarlar, aşağıda listelenmiştir

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıklar

Üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200.000 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %6
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %9

Sonra gelen 320.000 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %7.5

Sonra gelen 520.00 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %4
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %6

Sonra gelen 1.040.000 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %3
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %4.5

Sonra gelen 3.120.000 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %2
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %3

Sonra gelen 4.160.000 TL’si için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %1.5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %2.5

Sonra gelen 8.320.000 TL için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %1
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %1.5

17.680.000 TL’den yukarısı için;

 • Bir arabulucu görev yaparsa: %0.5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %1

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıklar

Aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 520 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1100 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1200 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300 TL

Ticari uyuşmazlıklarda; 

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 900 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1900 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 2000 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 2100 TL

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 520 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1100 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1200 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300 TL

Tüketici uyuşmazlıklarında;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 520 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1100 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1200 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300 TL

Kira uyuşmazlıklarında, komşu hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 580 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1200 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1300 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1400 TL

Ortaklığın Giderilmesi uyuşmazlıklarında;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 600 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1400 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1500 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1600 TL

Diğer tür uyuşmazlıklarda;

 • Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: 550 TL
 • Bir saati, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1150 TL
 • Bir saati, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin: 1250 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1350 TL

DİKKAT: Tarifede belirlenen miktarların altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Bu şekilde belirlenen ücretler geçersiz olur ve tarifede yer alan tutar ve oranlar uygulanır.

Sonuç

Arabuluculuk ücreti hesaplama noktasında, yukarıda içeriği verilen resmi tarifede yer alan oranlar dikkate alınır. Bu nedenle, tarife dikkatle incelenmeli ve bu çerçevede arabuluculuk ücreti hesaplanmalıdır.