Beyoğlu Avukat ve Hukuk Büroları

Beyoğlu Avukat ve Hukuk Büroları

Beyoğlu avukat ve hukuk bürosu kavramı, ilgili ilçede ciddi bir hukuki yoğunluk olduğu için son derece önem arz eder. Bölgedeki dava çeşitliliği, takip yoğunluğu ve hukuki uyuşmazlıkların oranı karşısında burada faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun pek çok farklı alanda avukatlık hizmeti sağladığını belirtmekte fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

İstanbul Beyoğlu ilçesinde aktif biçimde hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bu bölgede gündem olabilecek çeşitli hukuki uyuşmazlıklar, icra takipleri, sözleşme hazırlama ve diğer hukuki faaliyetler için müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede faaliyet gösterilen alanlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. Fakat ifade edilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, yalnızca aşağıda zikredilen alanlarda değil, farklı birçok alanda daha hukuki hizmet sağlamaktadır.

 • Ceza hukuku alanında müvekkil için söz konusu olabilecek soruşturma ve kovuşturma süreçleri, tutuklama ve adli kontrol tedbirleri gibi temel hususlar,
 • Kira hukuku alanında kiraya veren ve kiracı bakımından gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıklar,
 • Miras hukuku kapsamında miras paylaşımı, vasiyetname, miras sözleşmesi hazırlanması gibi temel hususlar,
 • Sözleşmeler hukuku alanında kişilerin çeşitli sözleşmeleri hazırlama veya imzalamalarının söz konusu olduğu durumlarda hukuki süreçlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Ticaret ve şirketler hukuku çerçevesinde ortak ve pay sahiplerinin hukuki durumu, hak ve menfaatleri, birbirleriyle ilişkileri, şirket iç ve dış borçları, birleşme ve devralmaları, tasfiyesi gibi çeşitli alanlar,
 • İcra ve İflas hukuku kapsamında icra ve ödeme emri gönderilmesi, bunlara itirazda bulunulması ve çeşitli davaların, itiraz ve şikayetler,
 • Aile hukuku alanında gündeme gelebilecek boşanma, nafaka, velayet, soybağı, vesayet ve daha birçok çeşitli uyuşmazlık konusu,
 • İş hukuku kapsamında işçi işveren ilişkileri çerçevesinde gündem olabilecek çeşitli uyuşmazlıklar, fesih bildirimi ve sözleşme hazırlanması gibi hususlar,
 • Yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında vatandaşlık, çalışma izni, oturma izni gibi işlemlerin başvuruları ile olası ret durumlarına karşı itiraz ve dava süreçleri.

Beyoğlu Avukat İletişim Bilgileri

Beyoğlu Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Beyoğlu ilçesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, temel ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde kalarak avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. Söz konusu temel ilkelerden bazılarını sıralamakta fayda vardır.

 • Hukuki sürecin her aşamasında dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması adına gerekli gayret gösterilir.
 • Hukuki süreçte müvekkil mutlaka her türlü gelişmeden haberdar edilir.
 • Sürecin işleyişine ilişkin müvekkil ile avukat arasında şeffaf bir ilişki kurulur.
 • Süreç içinde müvekkile dair edinilen bilgiler, meslek etiği çerçevesinde gizli tutulur. 

İstanbul Beyoğlu bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun, farklı hukuki alanlarda dava ve icra takibi yapılması ile sözleşme hazırlanması gibi birtakım hizmetleri yürütürken esas aldığı belirli bir yöntem ve çalışma şekli söz konusudur. Aşağıda bu yöntem ve usullere değinilmiştir. 

 • Beyoğlu bölgesinde hukuki bir problemle karşılaşıp büro ile iletişime geçmiş olan müvekkil adayı ile kendisinin uygun olduğu bir vakit için randevu oluşturulur.
 • Eğer söz konusu hukuki uyuşmazlık için aciliyet arz eden bir nitelik varsa süreç hızlandırılır ve müvekkilin mağduriyet yaşamaması adına gerekli işlemler vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilir.
 • Müvekkil adayı ile oluşturulan randevular ve bu çerçevede gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldığı takdirde kendisinden noter aracılığıyla vekalet vermesi beklenir. 
 • Müvekkilin yaşadığı uyuşmazlık ve hukuki problem dikkatle dinlenip somut olaya hakim olunduktan sonra, yürütülecek hukuki strateji ile atılacak adımlar kararlaştırılır ve gerekli adımlar atılır.
 • Sürece ilişkin atılacak hukuki adımların ve yürütülecek stratejilerin planlanmasından sonra, işleyecek hukuki süreçlerin her aşamasında müvekkile bilgi sunulur ve kendisi hukuki sürecin işleyişinden haberdar kılınır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerini korumak suretiyle süreç yürütülür ve yargılamanın  neticesinin de bu yönde gelişmesi adına gerekli özen ve dikkat gösterilir.

Beyoğlu Avukat Ücreti

Beyoğlu avukat ücreti, müvekkil ile Beyoğlu avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Beyoğlu avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Beyoğlu Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatları, birçok hukuki alanda faaliyet göstermekte ve müvekkillerine de hukuki hizmet sağlamaktadır. Bunlardan bazıları, çeşitli başlıklar halinde aşağıda verilmiş ve bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler de sıralanmıştır.

Beyoğlu Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında farklı pek çok uyuşmazlık gündem olabilmektedir. İstanbul Beyoğlu bölgesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunların bazı temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Beyoğlu İş Hukuku Avukatı

İş hukuku kapsamında İstanbul Beyoğlu bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin temel nitelikteki bazı örnekleri aşağıda sıralanmış olmakla beraber, farklı birçok noktada daha müvekkillere avukatlık hizmetinin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Beyoğlu Ceza Avukatı

İstanbul Beyoğlu ilçesinde ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatları, bu bölgede çeşitli hukuki faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Beyoğlu Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında İstanbul Beyoğlu bölgesinde gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıklar bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatları, müvekkillerine etkin biçimde avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda ifade edilmiştir fakat belirtmek gerekir ki sağlanan hukuki hizmetler, sayılanlarla sınırlı değildir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Beyoğlu Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku bakımından İstanbul Beyoğlu bölgesinde hukuki uyuşmazlıklarda yoğunluk gözlemlenmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatları, bu hususlarda yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerden bazıları ise aşağıda belirtilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Beyoğlu Yabancılar Avukatı

İstanbul Beyoğlu bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillere çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları belirtilmiştir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Beyoğlu İcra Avukatı

Beyoğlu bölgesinde icra hukuku çerçevesinde yaşanabilecek uyuşmazlıklar karşısında Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatı, icra takip sürecinin her aşamasına ilişkin avukatlık hizmetlerinde bulunmaktadır. Aşağıda bu faaliyetlerden bazıları belirtilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki büronun faaliyet alanları sayılanlardan ibaret değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Beyoğlu Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Beyoğlu bölgesinde ticaret ve şirketler avukatı noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu çeşitli avukatlık hizmetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyet alanlarından bazılarına ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Beyoğlu İdare Hukuku Avukatı

Beyoğlu idare avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, idari yargı çerçevesinde söz konusu olabilecek sorunlar karşısında bu problemlerin çözümlenmesi adına çeşitli faaliyetler göstermektedir. Bunların bazı temel örneklerine ise aşağıda yer verilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Beyoğlu Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Beyoğlu ilçesi, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında farklı uyuşmazlıkların gündem olabildiği bir bölgedir. Bu alanda hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun müvekkillerine sağladığı hizmetlerden bazıları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki büronun hizmet alanları, sayılanlardan ibaret değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Beyoğlu Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Beyoğlu avukatları, uygulamada sıklıkla sorulan ve merak edilen çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırdı.

Beyoğlu Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamaktadır ve söz konusu tarifede yer alan miktarlar tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla, ilgili tarife ile birlikte somut durumun özellikleri ve işin mahiyeti çerçevesinde müvekkil ile yapılacak görüşme, ücret bakımından belirleyici olacaktır.

İstanbul Beyoğlu İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Beyoğlu ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Yargı çevresi bakımından Çağlayan Adliyesi olarak da bilinen İstanbul Adalet Sarayına bağlıdır. Dolayısıyla, Beyoğlu ilçesinde söz konusu olacak hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan dava ve takip işlemleri, Çağlayan Adliyesinde yürütülecektir. 

Beyoğlu’ndaki Davalara Mutlaka Beyoğlu Avukatı mı Bakar?

Beyoğlu bölgesinde gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıklara Beyoğlu avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Beyoğlu bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte ve uzman avukatlar bu çerçevede söz konusu olabilecek uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Beyoğlu’nda Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Beyoğlu’nda, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, İstiklal Caddesinde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Beyoğlu Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

İstanbul Beyoğlu bölgesinde pek çok hukuki alanda çeşitlilik arz eden problemler söz konusu olabilmektedir. Bu problemlerin etkin stratejiler çerçevesinde ve doğru hukuki zeminde çözümlenebilmesi bakımından, avukatın ciddi önem arz ettiğini belirtmekte fayda vardır.

Bu nedenle Beyoğlu’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.