Avcılar Avukat ve Hukuk Büroları

Avcılar Avukat ve Hukuk Büroları

Avcılar avukat ve hukuk büroları, Avcılar ve çevresinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar. Mıhcı Hukuk Bürosu ekibine dahil avukatlar da söz konusu bölgedeki hukuki meselelerle ilgilenir.

Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma faaliyetleri ve alanları ile birlikte çalışma prensipleri yazımızda incelenmiştir. Avcılar avukat ücreti ne kadar sorusu yanıtlanmıştır. Yazımızı dikkatle okumanız tavsiye edilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuş olup ekibinde yer alan uzman avukat kadrosu ile birlikte, hukukun her alanındaki uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet verir. Lisetede yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yapar:

 • Ceza hukukundan kaynaklanan davalarda savunma yapma,
 • Ceza yargılamasında mağdur tarafı savunma,
 • İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan iş hukuku uyuşmazlıklarının yargıya taşınması,
 • Sendikal uyuşmazlıklar nedeni ile ortaya çıkan davaların açılması ve yürütülmesi,
 • Zorunlu arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi,
 • Uzlaştırma faaliyetleri sırasında hukuki destek sağlanması,
 • Devletin taraf olduğu uyuşmazlıklarda davanın açılması, sürdürülmesi ve itiraz prosedürünün işletilmesi,
 • Boşanma davalarının açılması ve sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması,
 • Bilişim hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda dava açılması ve devam ettirilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargıya taşınması,
 • Miras davalarının açılması ve devam ettirilmesi,
 • Yabancılar hukukundan doğan uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Fikri sınai mülkiyet hukuku temelli uyuşmazlıkların yargıya taşınması, hukuki işlemlerin yapılması,
 • Gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi gibi pek çok konudan kaynaklı uyuşmazlıkların yargıya intikal ettirilmesi,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Nüfusa ilişkin davalar,
 • Şirketler davaları ve şirket danışmanlığı, şirket kararlarına karşı dava açılması vb gibi pek çok uyuşmazlıkların yargıya taşınması,
 • Tüketici hukuku uyuşmazlıkları,
 • Ticaret hukukundan doğan davalar.

Avcılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptıkları iş ve işlemler, sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuki tüm dava ve işlerle ilgilenirler.

Avcılar Avukat İletişim Bilgileri

Avcılar Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosunun kendisine ait çalışma prensipleri bulunur. Ekipte yer alan tüm avukatlar, bu prensipleri gözeterek işlerini yerine getirirler. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları:

 • Müvekkilin üstün haklarına ve menfaatlerine inanır ve işlerini bunun bilincinde sürdürür.
 • Müvekkil ile aralarında geçen konuşmaları, bilgileri ve belgeleri gizli tutar.
 • Aydınlatma ödevini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek tüm gelişmelerden müvekkili haberdar eder.
 • İşini dikkat ve özen içerisinde yerine getirir.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının ayrıca çalışma yöntemleri de mevcuttur. Avukatlar, müvekkilin şartlarına göre değişmekle birlikte genellikle şu yolları izlerler:

 • Müvekkil adayları, Mıhcı Hukuk Bürosuna telefon ve mail yollarından biri ile ulaştıktan sonra ön görüşme gerçekleştirilir.
 • Telefonda gerçekleştirilen ön görüşmenin ardından müvekkil adayları ofise davet edilir. Ofise gelemeyecek durumda olan müvekkil adaylarının hukuki süreçleri, yine iletişim kanalları ile yürütülür.
 • Müvekkil adayı ofise gelinceye kadar, dava açma süresinin geçmesi veya hak kaybının yaşanacağı herhangi bir durum olması halinde, hukuki süreç derhal başlatılır.
 • Müvekkillerden, ofise gelirken, uyuşmazlığa dair ellerinde bulunan hukuki bilgi ve belgeleri getirmeleri istenir. Ofise gelemeycek olan müvekkiller posta yolu ile gerekli evrakları iletebilirler.
 • Müvekkil ile yüz yüze görüşmenin yapılmasından sonra (yüz yüze olmayanlarda telefonda anlaşılmasından sonra) sürecin nasıl işleyeceği, hangi prosedürlerin izleneceği hakkında bilgi verilmesinin ardından süreç derhal başlatılır.
 • Müvekkilin bir avukat ile birlikte çalışabilmesi özellikle davada avukat tarafından temsil edilebilmesi için vekaletname çıkarması gerekir.
 • Davanı seyri hakkında müvekkillere, gereken bilgi her aşamada verilmektedir.
 • Dava aşamasının sona ermesinden sonra icra, tahliye ve benzeri süreçler avukatlarca yürütülür.

Avcılar Avukat Ücreti

Avcılar avukatlık ücreti, görülecek davanın niteliğine, davanın ne kadar süreceğine, davanın değerine, görülecek işin sayısına vb. kriterlere göre farklılık gösterir.

İstanbul Barosuna ait asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarifede avukatların gördüğü her dava ve işin karşılığında bir fiyat belirlenmiştir. 

İstanbul Barosu tarifesinin altında veya üstünde bir ücret belirlenmesi mümkündür. Ücret, yukarıda sayılan kriterler de göz önünde bulundurularak avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır.

İstanbul Avcılar Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’un Avcılar ilçesinde ortaya çıkan her türlü dava ve işlerle de ilgilenir. Listede yer alanlarla sınırlandırılmamak üzere başlıca şu alanlarda faaliyet gösterir:

Avcılar İş Hukuku Avukatı

Avcılar iş avukatı, iş hukukundan kaynaklanan dava ve işleri yürütür. Mıhcı Hukuk Bürosu da işçi ile işveren arasında doğan uyuşmazlıklarda ve ayrıca sendikal meselelerde de etkin olarak faaliyet gösterir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma.
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının iş hukuku alanında yürüttüğü faaliyetler, tablodakilerden ibaret değildir. Her türlü iş ve işlemleri yerine getirirler.

Avcılar Ceza Avukatı

Avcılar ceza avukatı, ceza hukukunda etkin savunmanın yapılması başta olmak üzere her türlü iş ve işlemi yapar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da bu alandan aynaklanan özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Belirtilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının ceza hukukunda sunduğu hizmet tablodakilerden ibaret değildir. Her çeşit hukuki meselede faaliyet gösterirler.

Avcılar Boşanma Avukatı

Avcılar boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, aile hukukunun her alanından doğan dava ve işlere bakarlar. Belirtilenlerle sınırlandırılmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri gerçekleştirirler:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Avcılar Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, internet kullanımının artması ile birlikte hukuk dalları arasında önemli bir konuma gelmiştir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da, hukukun bu önemli dalında her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde aktif rol alır. Özellikle şu iş ve işlemleri yürütürler:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Avcılar Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku alanından çok çeşitli hukuki meseleler doğmaktadır. Avcılar yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bu meselelerde etkin rol alır. Özellikle şu işlerle ilgilenir:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yapmış olduğu faaliyetler bunlarla sınırlı değildir. Yabancılar hukukundan doğan her türlü dava ve işlere bakarlar.

Avcılar Gayrimenkul Avukatı

Avcılar gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkların tümünde müvekkillere hizmet verir. Özellikle:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Avcılar İcra Avukatı

Avcılar’da İcra ve iflas hukukundan doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen kişilere Avcılar icra avukatı denir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da avcılar icra avukatı olarak özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Belirtmek gerekir ki Avcılar icra avukatının yaptıkları iş ve işlemler bunlarla sınırlı değildir. 

Avcılar Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Avcılar ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu söz konusu alanda da müvekkillere hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları şu işleri yapar:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Tabloda olanlar dışındaki uyuşmazlıklarda da Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin rol oynar.

Avcılar İdare Hukuku Avukatı

İdare ile kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar İdare Hukukunun konusudur. Avcılar idare avukatı da söz konusu hukuk dalında ortaya çıkan meselelerle ilgilenir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Avcılar idare avukatı olarak sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu iş ve işlemleri gerçekleştirir:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Avcılar Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Avcılarda marka ve patentten kaynaklanan uyuşmazlıklara Avcılar avukatı bakar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Avcılar avukatı olarak fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan dava ve işlere bakar. Syılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütür:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Avcılar Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu ve çalışma prensiplerinden, avukatlık ücretinden, faaliyet alanlarından bahsedildi. Bu bölümde sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Avcılar Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avcılar avukat ücreti, görülecek işin niteliğine göre değişmekle birlikte, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifelerine göre belirlenir.

Avcılar Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul Avcılar, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesinde bulunan Küçükçekmece Adalet Sarayına bağlıdır.

Avcılar’daki Davaya Mutlaka Avcılar Avukatı Mı Bakar?

Avcılar’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan kişilere Avcılar avukatı denir. İstanbul’da bulunan tüm avukatlar, Avcılar avukatı sıfatı ile Avcılar’daki uyuşmazlıklara bakar.

Avcılar’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Avcılar tapu işlemleri, İstanbul’un Avcılar ilçesinin Cihangir Mahallesinde bulunan Avcılar Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilir. Avcılardaki nüfus işlemleri ise, aynı mahallede bulunan Avcılar Nüfus Müdürlüğünde gerçekleştirilir.

Avcılar Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukukun her alanından doğan uyuşmazlıklarda, hukuki işlemlerin yürütülmesinde ve dava açılmasında Avcılar avukatından yardım alınmalıdır. Avukata danışmak, sürecin hızlı bir şekilde neticelenmesine hizmet ederek olası hak kayıplarının önüne geçer. Bu nedenle Avcılar’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk büroları ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.