Sancaktepe avukat ve hukuk büroları

Sancaktepe Avukat ve Hukuk Büroları

Sancaktepe avukat ve hukuk bürosu sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Sancaktepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynar.

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu olarak faaliyet alanlarımızdan ve çalışma prensiplerimizden bahsettik. Sancaktepe avukat ücreti ne kadar sorusunu yanıtladık. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun her alanında hizmetlerini yürütmektedir. Mustafa Mıhcı ve ekibi, yerli ve yabancı kişilere hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanı için bir sınırlama yoktur. Genel olarak şu alanlarda faaliyet gösterir:

 • Ceza davalarında mağdur veya sanık avukatlığı,
 • İş hukuku uyuşmazlıkları,
 • Sendikalar ile işçiler arasında doğan davalar,
 • İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Boşanma ve aile hukuku davaları,
 • Bilişim hukuku,
 • İnternet üzerinden satıştan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Miras davaları,
 • Yabancılar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Marka ve patent hukuku,
 • Gayrimenkulden kaynaklanan davalar,
 • İcra ve İflas hukuku,
 • Nüfus davaları,
 • Şirketler hukuku alanından kaynaklanan  şirket davaları ve danışmanlık,
 • Tüketici ile satıcı arasında doğan uyuşmazlıklar,
 • Ticaret hukuku davaları
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma aşamasında hukuki destek.

Sancaktepe avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları bunlarla sınırlı değildir. Dava dışı hukuki işlemleri de yerine getirirler.

Sancaktepe Avukatı İletişim Bilgileri

Sancaktepe Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, Sancaktepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara karşı hukuki süreci, prensiplerine önem vererek yürütür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları:

 • Müvekkile doğru ve eksiksiz bilgi vererek sürecin gidişatı hakkında müvekkili aydınlatır.
 • Müvekkilden aldıkları bilgileri diğer kişilerle paylaşmaz. Bilgiler gizli tutulur.
 • Müvekkilin hak ve menfaatinin üstün olduğunun bilincinde hareket eder.

Bu prensiplerin yanında Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma yöntemleri de bulunur. Bu yöntemler, müvekkilin durumuna ve koşuluna göre farklılık gösterebilir.

 • Sancaktepe ve çevresinde bulunan kişilerin Mıhcı Hukuk Bürosuna ulaşması halinde, telefonda gerçekleştirilen ön görüşmenin ardından, kendileri ofise davet edilir.
 • Müvekkil adayından, ofise gelirken somut olaya ilişkin tüm belge ve bilgileri de yanında getirmesi istenir.
 • Müvekkil adayı ofise gelemeyecek durumda ise, bilgi ve belgeler posta yolu ile kendisinden alınıp hukuki süreç başlatılır.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan bir durum var ise, bu halde müvekkilin ofise gelmesini beklemeden, kendisinin de isteği ile süreç başlatılır.
 • Müvekkil adayları ile ofiste gerçekleştirilen görüşmelerde, kendilerine dava ve işler hakkında bilgi verilir. Müvekkil ofise gelmeden de iletişim yolu ile süreç yürütülebilir.
 • Karşılıklı olarak anlaşma sağlanması halinde müvekkil tarafından noterden vekaletname çıkarılır.
 • Vekaletname verilmesini takiben, dava açılması gerekiyorsa açılır. Dava dışı idari yollara veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurulması gerekiyorsa başvurulur.
 • Dava sürecinde gerçekleşecek her adımda, müvekkilin istediği bilgi alma sıklığına göre, kendisine tam ve doğru bilgilendirme yapılır.
 • Davanın sona ermesinden sonra gerçekleşecek hukuki işlemlerde müvekkile hizmet verilmeye devam edilir.

Sancaktepe Avukat Ücreti

Sancaktepe avukat ücreti, hukuki uyuşmazlığın niteliğine, yapılacak işin sayısına, davanın masraflarına, davanın görüleceği Mahkeme koluna, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağına ve buna benzer kriterlere göre farklılık gösterir.

Bunların yanında her yıl, İstanbul Barosu tarafından tavsiye niteliğinde asgari ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarifeye göre ve yukarıda sayılan kriterlere göre bir fiyat belirlemesi yapılır. Tarifenin altında veya üstünde ücretin kararlaştırılması mümkündür.

Avukat ve müvekkil arasında belirlenecek ücret, bu sayılanlara göre kararlaştırılır.

Sancaktepe Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu  Sancaktepe’de, hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Sancaktepe’de özellikle; kira, iş, boşanma, ceza, ticaret, icra, gayrimenkul gibi alanlarda işler sürdürülmektedir.

Sancaktepe İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, devlet ve kişiler arasında doğan uyuşmazlığı konu edinir. Sancaktepe idare avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, idare hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Özellikle:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından yapılan işler bunlarla sınırlı değildir. Her konudaki dava ve işlere bakılır.

Sancaktepe İş Hukuku Avukatı

İş hukukunun bireysel ve toplu iş hukuku olarak ayrılan bölümleri vardır. İşçi ve işveren veya işçi ile işveren ve sendika arasında doğan uyuşmazlıklarla iş hukuku ilgilenir. Sancaktepe avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, iş hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterirler:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Sancaktepe Boşanma Avukatı

Sancaktepe boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, aile hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirirler:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Ancak belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun Sancaktepe avukatı , yalnızca bu iş ve işlemleri yapmaz. Boşanma hukukundan doğan her türlü dava ve işlere bakar.

Sancaktepe Ceza Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ceza hukuku alanından doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Özellikle şu iş ve işleri yapmaktadır:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Mıhcı Hukuk Bürosu Sancaktepe ceza avukatları, tabloda yer alamayan ancak uygulamada görülen her türlü dava ve işlere de bakar.

Sancaktepe Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Sancaktepe ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ticaret ve şirketler hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Özellikle şu işleri yaparlar:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, tabloda bulunmayan dava ve işlere de bakar.

Sancaktepe İcra Avukatı

Sancaktepe icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, icra hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır.  Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu dava ve işlere bakar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, 
İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı

Sancaktepe gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, taşınmaz ve kira hukukundan doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Örneğin şu iş ve işlemler, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından yerine getirilir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,
Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Sancaktepe Bilişim Avukatı

Sancaktepe bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bilişim hukuku alanında doğan her türlü hukuki dava ve işlere bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu alanda faaliyetleri yürütürler:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Sancaktepe Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku; çalışma izninin alınması, yabancıların sınırdışı edilmesi gibi çok çeşitli hukuki meseleyi bünyesinde barındırır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Sancaktepe yabancılar avukatı olarak da faaliyetlerini yürütür. Aşağada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Sancaktepe Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Marka, patent ve fikri mülkiyet; kişilere ait bir hak niteliğinde olması nedeniyle önemli hukuk dalları arasında yer alır. Fikri ve sınai haklar hukuku alanında, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları Sancaktepe’de de faaliyetlerini sürdürür. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle şu dava ve işleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Sancaktepe Avukat ve Hukuk Büroları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma faaliyetlerinden ve prensiplerinden bahsettik. Bu bölümde de sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Sancaktepe Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Sancaktepe avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesine ve işin niteliğine göre belirlenir.

Sancaktepe Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Sancaktepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıklarda davalar, Kartal’ın Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayında açılır.

Sancaktepe Uyuşmazlıklarına Sadece Sadece Sancaktepe Avukatı Mı Bakar?

Sancaktepe’deki uyuşmazlıklara, İstanbul’un baroya kayıtlı tüm avukatları bakabilir. Bu avukatlara Sancaktepe avukatı denir.

Sancaktepe’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Sancaktepe’de nüfus ve tapu işlerine; Meclis Mahallesi, Atartürk caddesinde bulunan Sancaktepe İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sancaktepe Tapu Müdürlüğü bakar.

Sancaktepe Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Sancaktepe’de görülen hukuki sorunların çözülmeye başlanmasından önce avukata sorulması gerekir. Avukata danışmadan hareket edilmesi halinde ciddi hak kayıpları yaşanabilir. Avukattan, danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak süreci hızlandıracaktır.

Bu kapsamda Sancaktepe’de ikamet ediyorsanız İstanbul’da avukat veya İstanbul’da hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.