İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı

İstanbul sağlık hukuku avukatı, sağlık alanında gündeme gelebilecek birtakım hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sağlamakta, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine, ilgili alanda söz konusu olabilecek davalara ve uygulamada merak edilen bazı hususlara değinilmiştir. Dolayısıyla, yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, sağlık hukuku alanında çeşitli birçok hukuki faaliyeti sürdürmektedir. Aşağıda, bu hukuki hizmetlerin bazı örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki İstanbul sağlık hukuku avukatının faaliyet alanları, aşağıda sıralananlarla sınırlı değildir. 

 • Gerek özel hastanelerde gerekse devlet hastanelerinde hasta hekim ilişkileri çerçevesinde gündem olabilecek malpraktis (sağlık çalışanlarının hatalı müdahaleleri) davaları, adli ve idari süreçlerin işletilmesi,
 • Hastanelere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Sağlık hukuku kapsamında söz konusu olan bir hukuki problem nedeniyle işletilmesi gereken idari süreç varsa bunun yürütülmesi,
 • Sağlık çalışanlarına sağlık hukuku çerçevesinde temel hukuki eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Sigorta şirketlerine rücu davasının açılması ve sürecin takibi,
 • Sağlık çalışanlarına yahut hasta ile hasta yakınlarına karşı söz konusu olan haksız eylem, şiddet vb. içerik arz eden durumlarda, müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • Hatalı tedavi uygulamalarının veya ihmali davranışların suç teşkil etmesi halinde sürecin takibi ve bu kapsamda müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi, 
 • Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi gibi özellik arz eden alanlarda gündem olabilecek ihlallere ve mağduriyetlere karşı hukuki süreçlerin işletilmesi,
 • Hem hasta ve hasta yakınlarının hem de sağlık çalışanlarının çeşitli alanlarda yüzleştikleri ihlaller karşısında hak ve menfaatlerinin korunması.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı ücretinin saptanmasında birçok etmen bulunmaktadır. Bunların başında, İstanbul Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi gelmektedir. Bunun yanında, somut hukuki problemin derinliği ve özellikleri ile müvekkille yapılacak görüşmeler de ücretin kararlaştırılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

DİKKAT: İstanbul Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi, taraflar için bağlayıcı nitelikte değil, tavsiye mahiyetindedir. Bu nedenle, somut durumun şartlarına göre tarifede yer alan miktarların üzerinde yahut daha altında bir tutarda anlaşılması da mümkün olabilmektedir. Aşağıda, fikir sağlaması açısından bazı dava ve işlerin tarifedeki tutarları sıralanmıştır.

SAĞLIK HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL SAĞLIK HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Malpraktis Çerçevesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı Tam Yargı Davası,16.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız Tam Yargı Davası,13.500,00 TL,
Tespit İstemleri,11.500,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,5.500,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,27.000,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Mağdur/Katılan Vekilliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Mağdur/Katılan Vekilliği,13.500,00 TL.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, sağlık hukuku çerçevesinde merak konusu olup uygulamada sıklıkla sorulan soruları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

İstanbul’da Sağlık Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da sağlık hukuku çerçevesinde gündeme gelecek davaların ne kadar süreceği hususuna ilişkin bir netlik söz konusu değildir. Bu nedenle; gerek mahkemelerin iş yoğunluğu gerekse davaya konu olan uyuşmazlığın şartları ve özellikleri, davanın ne kadar süreceği konusunda belirleyici olacaktır. 

İstanbul’da Sağlık Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da sağlık hukuku alanında gündem olacak davaların bazı masrafları, aşağıda liste halinde belirtilmiştir. 

Sağlık hukuku alanında hukuk mahkemelerinde açılacak davalara ilişkin masraflar, aşağıda sıralanmıştır.
Başvuru Harcı: 37,00 TL,
Tebligat Gideri: 260,00 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23,00 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290,00 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL.

Sağlık hukuku kapsamında idari yargıda açılacak davalara ilişkin masraflar, aşağıda liste halinde sıralanmıştır.
Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Karar Harcı: 80,70 TL,
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260,00 TL,
Delil Tespiti Harcı: 133,00 TL,
Vekalet Harcı: 11,50 TL,
Keşif Harcı: 571,90 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava: 312,00 TL.

İstanbul’da Sağlık Hukuku Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

İstanbul sağlık hukuku avukatı ücretinin saptanmasında birkaç husus dikkate alınır. İstanbul Barosunun yayınladığı tavsiye mahiyetindeki avukatlık asgari ücret tarifesi ücretin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Fakat bunun yanında somut durumun şartları ve işin özellikleri de belirleyici olacaktır. Neticede belirlenecek olan ücret, tarifenin üzerinde de altında da kararlaştırılabilecektir.

İstanbul’da Sağlık Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul sağlık hukuku avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Bazılarında ise ilk etapta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

İstanbul’da En İyi Sağlık Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

TBB Meslek Etik Kuralları uyarınca avukatlar, kendilerini en iyi sağlık avukatı şeklinde tanıtamazlar. Bununla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli birçok alanda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İstanbul’da Sağlık Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da sağlık hukuku davalarında görevli olacak mahkeme, uyuşmazlığın ne tür bir fiilden kaynaklandığına ve nasıl söz konusu olduğuna göre farklılık arz edecektir. Tıbbi hatalardan kaynaklanan ve malpraktis davaları olarak da adlandırılan maddi ve manevi tazminat istemlerini asliye hukuk mahkemesi karara bağlayacaktır.

Sağlık çalışanının, hastanın yahut diğer kişilerin bu süreçlerde suç teşkil edecek herhangi bir eylemde veya söylemde bulunması halinde, ceza davaları gündeme gelecek ve bunlar ceza mahkemelerinde görülecektir.

Devlet hastaneleri kapsamında söz konusu olabilecek ihlaller karşısında mağdur olan kişinin öncelikle idareye başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun olumsuz yanıtlanması veya idarenin sessiz kalması halinde idari yargıda dava açma imkanı doğacak ve bu davalar da idare mahkemelerinde görülecektir.

İSTANBUL SAĞLIK HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Malpraktis Çerçevesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davaları,İdare Mahkemesi,
Sağlık Çalışanının İhmali veya Diğer Suç Teşkil Eden Eylemlerine Karşı Açılacak Davalar,Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi,
Hasta ve Hasta Yakınlarının Suç Teşkil Eden Söz ve Eylemlerine Karşı Açılacak Davalar,Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, ilgili alanda farklı birçok hukuki hizmeti müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları liste halinde sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki sağlık avukatının faaliyet alanları, sayılanlardan ibaret değildir.

 • Özel hastane yahut devlet hastanesinden sağlık hizmeti alan ve burada tıbbi hata içeren bir uygulama nedeniyle zarara uğramış olan kişinin bu zararı giderebilmesi için birtakım hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Özellikle devlet hastanelerinde idareye başvuru ve idari yargıda tam yargı davası açma süreçlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesi son derece önem arz eder.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, bu süreçlerde müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruma yönünde gerekli adımları atmaktadır.

 • Hastane yönetimleri, sağlık çalışanı personellerinin sağlık hukuku alanında sahip oldukları haklar ve yükümlülükler hususunda temel birtakım bilgileri edinmeleri gerektiğini düşünebilmektedir. İlgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ile birlikte birçok hukuki problemin yaşanmasının önüne de geçilmiş olmaktadır.

Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, hastane personellerine ve yönetimine tıp hukuku ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Hastane şartları ve psikolojisi içerisinde gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve hasta yakınları, diğer tarafa yönelik suç teşkil eden birtakım eylemlerde bulunabilmektedir. Sözlü veya fiziksel olarak gerçekleştirilebilecek bu tarz ihlaller neticesinde mağdur olan tarafın çeşitli hukuki yollara başvurması önem arz etmektedir.

Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatı, gerek maddi manevi tazminat süreçlerini gerekse cezai yargılama için şikayet ve dava takibi süreçlerini müvekkil adına yürütmektedir.

 • Son zamanlarda bilhassa saç ekimi ve plastik cerrahi alanlarında tıp dünyasında önemli gelişmeler olmuştur. Bu kapsamında gerçekleşen ilerlemeler çerçevesinde söz konusu alanlara talep artmış ve bunun neticesinde, yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda da artış gözlemlenmiştir.

İlk etapta kararlaştırıldığı şekilde neticelenmeyen bir operasyondan, tıbbi anlamda hata veya ihmal kaynaklı bir yanlışlıktan ötürü mağduriyet yaşayan hastaların birtakım hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Bu noktada İstanbul sağlık hukuku avukatı, süreci müvekkil adına yürütecektir.

Sağlık Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sağlık hukuku avukatının faaliyetlerine, iletişim ve ücret bilgilerine, sağlık hukuku alanında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken temel birtakım noktalara değinilmiştir.

Sağlık hukuku alanında gündeme gelecek uyuşmazlıklarda hak ve iddiaların etkin biçimde ileri sürülebilmesi için süreç doğru hukuki zeminde yürütülmelidir. Hukuki hata ve ihmaller, çeşitli mağduriyetlere yol açabilecektir. Böyle bir durumla yüzleşmeme adına İstanbul hukuk bürosu avukatına danışmakta büyük fayda vardır.

Eğer Ankara ve çevresinde sağlık hukuku avukatı arıyorsanız “Ankara Sağlık Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.