Sultangazi Avukat ve Hukuk Büroları

Sultangazi Avukat ve Hukuk Büroları

Sultangazi avukat ve hukuk büroları, söz konusu ilçede gündem olacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında faaliyet gösterir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli birçok alanda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, müvekkillere özverili bir şekilde hizmet sunma noktasında gereken gayreti göstermektedir.  

Mıhcı Hukuk Bürosu, özellikle ceza ve taşınmaz tapu tesciline ilişkin davaların çok yoğun yaşandığı Sultangazi bölgesinde birçok alanda faaliyet göstermektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sultangazi hukuk bürosu olarak müvekkillere sunulan bazı faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ceza hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında avukatlık hizmeti,
 • Aile konutu haczine ilişkin itiraz,
 • Boşanma davalarında acil alınması gereken tedbir kararların alınması,
 • Miras sonrası tereke mallarının paylaştırılması süreci ve ilgili davaların açılması,
 • Taşınır zilyetliğinin gaspı hâlinde gündeme gelecek sürecin yürütülmesi,
 • Ayıplı mal satışına ilişkin hukuki sürecin işletilmesi,
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması ve tarafların buluşturulması, 
 • Yabancıların Türk vatandaşlığına ilişkin başvuru ve itirazları,
 • Tapusuz malların tesciline ilişkin işlemler,
 • Devlet arazisi ile ilgili gerçek kişi-idare arasındaki uyuşmazlıklar,

Yukarıda belirtilen konular, Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatlarının çalışma alanlarından bazılarıdır. Sultangazi hukuk bürosu ve avukatları, müvekkillerin yaşadıkları problemi çözmek için özverili bir şekilde hareket etmektedir.

Sultangazi Avukat İletişim Bilgileri

Sultangazi Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerin hukuki sorunlarını en doğru ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturma noktasında faaliyet yürütmektedir. Bu yönde ifade edilebilecek temel ilke ve prensiplere aşağıda zikredilenler, örnek olarak gösterilebilir.

 • Hukuki süreçlerin işleyişi boyunca dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek hareket edilir.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatinin korunması adına gerekli gayret gösterilir.
 • Hukuki sürecin her aşamasında müvekkil, gelişmelerden muhakkak haberdar edilir.
 • Sürecin işleyişi içerisinde müvekkil ile avukat arasında muhakkak şeffaf bir işleyiş gerçekleştirilir.
 • Hukuki süreç boyunca müvekkile dair edinilmiş olan bilgiler meslek etiği çerçevesinde mutlaka gizli tutulur.

Mıhcı Hukuk Bürosu, yukarıda ifade edilen temel ilkelere bağlı olarak çeşitli hukuki alanlarda faaliyet göstermektedir. Aşağıda, bu ilkeler çerçevesinde yürütülen sürecin temel aşamaları ve yöntemleri belirtilmiştir.

 • Sultangazi’de hukuki sorun yaşayan müvekkil adaylarının Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişim kurması ile uygun zaman dilimi için bir randevu oluşturulur. 
 • Hukuki sorun yaşayan müvekkil adayı ile kurulan ilk iletişim sonrası, müvekkil adayının yaşadığı soruna karşı ivedi bir işlem yapılması gerekiyor ise müvekkil adayının onayı çerçevesinde ilgili işlem yapılır.
 • Randevuya gelen müvekkil adayı, yaşadığı hukuki sorunun olay akışını detaylarıyla anlatır. Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatı gerekli notları alır, müvekkil adayından ilgili belge ve dosyaları talep eder. 
 • Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatı, yaşanılacak hukuki sürecin nasıl işleyeceğini müvekkil adayına aktarır.
 • Sultangazi avukatı ve müvekkil adayının anlaşmaya varması hâlinde, noterlik üzerinden vekâlet verilmesi müvekkil adayından istenir.
 • Dava açma aşamasına gelinceye kadar yapılması gereken tüm usuli ve maddi işlemler tamamlanır. Sultangazi bölgesinin bağlı olduğu Gaziosmanpaşa Adliyesinde Sultangazi avukatı ilgili davayı açar.
 • İlerleyen aşamalarda müvekkile mutlaka doğru bilgi aktarılır ve gerektiğinde tekrar iletişime geçilir.
 • Müvekkil, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatına merak ettiği tüm soruları sorabilir.
 • Davanın sona ermesi ile birlikte, gerekli tüm işlemler yine büro avukatları tarafından yapılır.

Sultangazi Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Sultangazi hukuk bürosu avukat ücreti, var olan hukuki uyuşmazlıkta yapılacak işin sayısı ve niteliği, davanın ne kadar süreceği ve dava konusu gibi unsurlara göre belirlenir. Dava ücretin belirlenmesi sadece bu hususlara bağlı değildir.

İstanbul Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğinde asgari ücret tarifesi vardır. Belirlenecek tutar bu tarifede her dava ve iş için ayrı ayrı gösterilmiştir. Ancak bağlayıcı nitelikte değildir. Söz konusu tutarın altında veya üstünde bir ücret belirlenebilir.

Yukarıda yer alan hususların yanında avukat ile müvekkil arasındaki ilişkiye bağlı olarak bu tutar değişebilir. O yüzden net tutar, sürece ve bahsedilen etmenlere bağlı olarak belirlenir.

İstanbul Sultangazi Avukatlık Hizmetleri

Sultangazi avukatı ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul’da hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Büro, Sultangazi bölgesinde yaşanan bilhassa ceza, miras, icra ve idari nitelikteki davalarda etkin rol almaktadır. Bazı temel faaliyet alanları ve bu çerçevede müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetleri, farklı başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır.

Sultangazi İş Hukuku Avukatı

İstanbul Sultangazi bölgesinde iş hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitli hukuki faaliyetleri sürdürmektedir. Aşağıda Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatlarının bazı faaliyet alanları belirtilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Sultangazi Boşanma ve Aile Avukatı

Boşanma ve aile hukuku alanlarında Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, yoğun biçimde faaliyet göstermektedir. Bu temel hukuki hizmetlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki büronun faaliyet alanları belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Sultangazi Ceza Avukatı

İstanbul Sultangazi bölgesinde ceza hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamaktadır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda ceza hukukuna ilişkin bazı temel faaliyet alanları sıralanmıştır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Sultangazi Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, bilhassa son yıllarda hukuki uyuşmazlıkların sıklıkla görüldüğü alanlardan biri haline gelmiştir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, aşağıda belirtilen bazı hukuki hizmetleri sağlamaktadır fakat ifade etmek gerekir ki müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetleri, zikredilenlerle sınırlı değildir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Sultangazi Yabancılar Avukatı

İstanbul Sultangazi bölgesinde yabancılar hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları faaliyetlerini sürdürmektedir. Yabancı müvekkillerin hak kaybına uğramaması ve mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen hukuki faaliyetlerden bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Sultangazi Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, İstanbul Sultangazi ilçesinde yoğunlukla gündem olabilecek niteliktedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, gayrimenkul hukuku alanında aşağıda belirtilen hukuki hizmetleri sağlamaktadır fakat ifade etmek gerekir ki faaliyet alanları, sayılanlarla sınır değildir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Sultangazi İcra Avukatı

İstanbul Sultangazi bölgesinde icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, çeşitli faaliyetler sürdürmektedir. Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin korunması çerçevesinde, gereken çaba gösterilerek hukuki hizmet sağlanır. Belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda bazı faaliyet alanları sıralanmıştır.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Sultangazi Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ticaret ve şirketler hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Sultangazi avukatları, bölgede yoğun biçimde faaliyet göstermektedir. Aşağıda bu çerçevede gösterilen faaliyetlerden bir kısmına yer verilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Sultangazi İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, müvekkillerin menfaatleri doğrultusunda hukuki faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda yürütülen hukuki hizmetlerden bazıları, sayılanlarda sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Sultangazi Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Sultangazi avukatları, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde marka patent ve fikri mülkiyet alanlarında çeşitli hukuki faaliyetleri ve avukatlık hizmetlerini yürütmektedir. Aşağıda bunlardan bir kısmına sıralama yöntemiyle yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Sultangazi Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan soruları yanıtlandırdı. İlgili sorular ve cevapları aşağıda yer almaktadır.

Sultangazi Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesini yayınlamaktadır ve bu tarifede yer akan miktarlar tavsiye niteliğindedir. Ücretin saptanması bakımından, söz konusu tarife ile birlikte somut durumun şartları ve işin mahiyeti, ücret bakımından belirleyici olacaktır.

İstanbul Sultangazi İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Sultangazi ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yargı çevresi bakımından Sultangazi ilçesinde söz konusu olabilecek uyuşmazlıklar neticesinde gündeme gelecek davalar, Gaziosmanpaşa Adliyesinde görülecektir.

Sultangazi’deki Davalara Mutlaka Sultangazi Avukatı mı Bakar?

Sultangazi bölgesinde gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıklara Sultangazi avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Sultangazi bölgesinde de faaliyet göstermekte ve uzman avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Sultangazi’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Sultangazi’de, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Sultangazi Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Sultangazi Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Mıhcı Hukuk Bürosu Sultangazi avukatları, prensiplerine bağlı bir şekilde faaliyet gösterir. Müvekkilin büro ile iletişim kurduğu ilk andan hukuki sürecinin sonuna kadar kendisiyle ilgilenir ve süreç boyunca gerekli bilgilendirmelerde bulunur.

Sultangazi bölgesinde yaşanan hukuki sorunlara karşı açılacak davada, dava dilekçesi hazırlama, dava sürecinin takibi, hükmün icrası gibi işlemlerin yapılması karmaşıklık ve birçok usul işlemi içerir. Bu yüzden, yapılacak hatalar telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Sultangazi’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.