Beykoz Avukat ve Hukuk Büroları

Beykoz Avukat ve Hukuk Büroları

Beykoz avukat ve hukuk bürosu, Beykoz’da karşılaşılan ceza ve hukuk davaları ile çeşitli diğer alanlara ilişkin hukuki faaliyet yürütür. Beykoz avukat ve hukuk bürosu, Mıhcı hukuk bürosu olarak etkin bir şekilde müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı hukuk bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Beykoz hukuk bürosu, İstanbul merkezli olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz avukatları, hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Söz konusu faaliyet alanlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Ceza davalarında soruşturma ve kovuşturma aşamaları,
 • Miras davalarında mirasın paylaşılması vb. tüm miras davaları, 
 • Kamulaştırma vb. idari davalar,
 • Yabancıların vatandaşlık almaları vb. yabancılar hukukuna ilişkin davalar,
 • Bilişim hukuku ile ilgili davalar,
 • Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası başta olmak üzere tüm boşanma davaları,
 • İşçi ve işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarına ilişkin davalar,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukukuna ilişkin tüm davalar,
 • Limited şirket ve anonim şirket ile ilgili davalar ve şirketler hukuku davaları,
 • İcra ve iflas hukukuna dair tüm davalar,
 • Taşınmazın  yolsuz tescili, zilyetliğin devri gibi taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin davalar,
 • Sivil hava yolculukları ile ilgili hava taşıma hukukuna ilişkin davalar, 
 • Deniz taşımacılığında yer alan deniz kazaları vb. deniz hukukuna ilişkin davalar,
 • Tüketici hukuku ile ilgili davalar. 

Yukarıda yer alan faaliyet alanları başta olmak üzere Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz avukatları, tüm hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, müvekkillerin hukuki süreçlerinde her daim kendilerine destek olmaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri

Beykoz Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı hukuk bürosu olarak Beykoz avukatları, çalışma prensiplerine bağlı şekilde çalışmaktadır. Mıhcı hukuk bürosu avukatları çalışma prensipleri aşağıda sıralanmıştır.

 • İlgili ve hızlı avukatlık hizmeti verme misyonuna sahiptirler.
 • İşlerini düzenli, özenli ve ilgili bir biçimde yürütürler.
 • Hukuki uyuşmazlığın çözümünün her anında müvekkili bilgilendirirler.
 • Müvekkillerinin haklarını hukukun el verdiği her ölçüde savunurlar. 
 • Avukat-müvekkil gizliliğine her daim sadıklardır.  

Mıhcı hukuk bürosu olarak Beykoz avukatlarının çalışma prensipleri ve yöntemlerini sıralamak gerekirse,

 • Hukuki problem yaşayan kişiler, internet, telefon vb. iletişim kanalları üzerinden hukuk bürosuyla iletişim kurmaları hâlinde kendilerine, uygunluk zamanına göre randevu oluşturulur.
 • Yaşanan hukuki probleme dair ivedilikle hareket edilmesi gerekiyor ise bir problem ise müvekkil adayından iletişim kanalları üzerinden sorun dinlenir ya da mümkün ise ofise davet edilir. Kendisinden onay alındıktan sonra yapılması gereken hukuki işlemler derhal başlatılır.
 • Davet üzerine ofise gelen müvekkil adayından konu ile ilgili tüm belge ve evraklar talep edilir. Hukuki problemler kronolojik ve sistematik olarak anlatılır ve avukat bu noktada gerekli notları alır. Ardından sürecin nasıl işleyeceği hakkında genel bilgi verilir. Müvekkil adayı ile anlaşılması hâlinde noterden vekâlet çıkarılır.
 • Vekalet sonrası Beykoz avukatı gerekli hazırlıkları yapar. Görevli mahkeme olan, Beykoz adliyesinde bulunan mahkemeye dilekçe verilmesi ile hukuki süreç başlatılır.
 •  Hukuki sürecin her aşamasında Mıhcı hukuk bürosu Beykoz avukatları, yaşanan tüm gelişmelere ilişkin müvekkili bilgilendirir. Yapılması gereken işlem için onay alınması gerektiği takdirde, müvekkilin onayı alınır. Duruşma gün ve saati müvekkile bildirilir ve karşı tarafın iddiaları hakkında müvekkilden konu öğrenilir.
 • Müvekkil, Beykoz avukatı ile uygun zamanlarda iletişim kurarak bilgi alır. Beykoz avukatı, müvekkilin aklındaki her soruya cevap verecektir.
 • Hukuki sürecin sona ermesi ile mahkemenin vereceği kararın icrası için yapılması gereken işlerde Mıhcı hukuk bürosu avukatı da yer alacaktır.

Beykoz Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Beykoz avukat ücreti, müvekkil ile Beykoz avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Beykoz avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz avukatları, çeşitli birçok faaliyette bulunmaktadır. Beykoz adliyesi çevresinde yaşanan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde rol almaktadır. Aşağıda, temel bazı faaliyet alanları ve bu kapsamda yürütülen avukatlık hizmetleri kategorik olarak sıralanmıştır.

Beykoz Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında farklı uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. İstanbul Beykoz bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da müvekkillerine avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların bazı örnekleri ifade edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanları, belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Beykoz İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Beykoz bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin bir biçimde hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin temel örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte, farklı birçok noktada daha avukatlık hizmetinin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Beykoz Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında etkin hukuki stratejilerin kullanılması son derece önem arz eder. Aşağıda bu alanda yürütülen temel hukuki faaliyetlere birtakım örnekler verilmiş olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanlarının sayılanlarla sınırlı olmadığını da ifade etmekte fayda vardır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Beykoz Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde gündemde olan ve hızla yayılma gösteren bir hukuki sahayı ifade eder. Bu noktada İstanbul Beykoz bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bilişim hukuku alanında müvekkillerine farklı avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel bazı örnekleri verilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki, Mıhcı Hukuk Bürosunun bilişim hukuku alanındaki avukatlık hizmetleri, sayılanlardan ibaret değildir. 

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Beykoz Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Beykoz bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında farklılık arz eden uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, bölgede farklı alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyet çeşitliliği, sayılanlarla sınırlı değildir. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Beykoz Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Beykoz bölgesinde yoğunlukla gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun bu çerçevede yürüttüğü temel hizmet ve faaliyet alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte daha farklı alanlarda da çeşitli hukuki hizmetlerin sağlandığını ifade etmekte fayda vardır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Beykoz İcra Avukatı

İcra hukuku, İstanbul Beykoz bölgesinde yoğun biçimde söz konusu olan uyuşmazlık konularının başında gelmektedir. Dolayısıyla, Mıhcı Hukuk Bürosunun bu bölgede yürüttüğü hukuki faaliyetler aşağıda ifade edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki büronun faaliyet alanları, zikredilenlerle sınırlı değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi,
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Beykoz Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Beykoz bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu, birçok alanda avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunlara temel örnek olarak ifade edilebilecek bazı unsurlar aşağıda sıralanmış olsa da sayılmayan farklı noktalarda da müvekkillere hukuki hizmetlerin sağlandığını ifade etmekte fayda vardır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Beykoz İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz avukatları, çeşitli avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. İlçedeki hukuki uyuşmazlık yoğunluğu düşünüldüğünde, idari davaların da öneminin son derece büyük olduğu anlaşılacaktır. Aşağıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun idare hukuku çerçevesinde yürüttüğü temel faaliyetlere değinilmiştir fakat belirtmek gerekir ki müvekkillere sağlanan hukuki hizmet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Beykoz Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Beykoz bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu yoğun bir biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda, temel birtakım faaliyet alanlarından bazıları belirtilmiştir. Fakat bununla birlikte ifade etmek gerekir ki büronun hukuki hizmet alanları, aşağıda zikredilenlerle sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Beykoz Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Beykoz avukatları, uygulamada merak edilip sıklıkla sorulan bazı hususları aşağıda yanıtlandırmıştır.

Beykoz Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Beykoz avukatı ücreti olayın durum ve koşullarına göre farklılık gösterir. Ücreti belirleyen en kilit nokta avukat-müvekkil anlaşmasıdır. Ancak Türk Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari tutara uyulmak zorundadır.

Beykoz İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Beykoz ilçesinde adliye bulunmaktadır. Beykoz Adliyesi, Beykoz ilçesi Gümüşsuyu Mahallesinde yer almaktadır. Beykoz Belediyesinin yanında yer alan adliye binası tek bir binadan oluşmaktadır.

Beykoz’daki Davalara Mutlaka Beykoz Avukatı mı Bakar?

Beykoz bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Beykoz avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Beykoz bölgesinde de hukuki faaliyetlerini sürdürmekte ve Beykoz avukatları bu kapsamda söz konusu olabilecek davalarla ilgilenmektedir.

Beykoz’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Beykoz Tapu Müdürlüğü ve Beykoz İlçe Tüketici Hakem Heyeti; Beykoz Kaymakamlığı binasında Gümüşsuyu Mahallesinde yer almaktadır. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Rüzgarlıbahçe Mahallesinde yer almaktadır. 

Beykoz Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için çoğunlukla adli yargıya başvurulmalıdır. Bu başvuru esnasında yapılacak işlemlerden, verilen hükmün icrasına kadar tüm işlemler için avukat desteğine ihtiyaç vardır.

Avukatsız yapılan işlemlerde genellikle söz konusu olan usuli veya maddi hatalar, telafisi güç durumlar doğurabilir. Bu nedenle Beykoz’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.