İş kazası tutanağı örneği

İş Kazası Tutanağı Örneği

İş kazası tutanağı örneği ile iş kazası tutanağı tutulabilir. İş kazası tutanağı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem tutanak içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak tutanağı daha doğru yazmak için “iş kazası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tutanağı Örneği

Aşağıdaki iş kazası tutanağı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda tutanak geçersiz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Tutanak Örneği

İŞ KAZASI TUTANAĞI

İşbu tutanak …/…/… tarihinde saat …:…’da işyerinde işçi …………’in geçirdiği kazaya ilişkin olarak tutulan iş kazası tutanağıdır. 

KAZA GEÇİREN İŞÇİ
Adı-Soyadı
Kurum Sicil Numarası
Sigorta Sicil Numarası
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Ev Adresi
İletişim Numarası
Görev Yaptığı Birim
Görevi 
İşe Başlama Tarihi
KAZA DETAYLARI:
Kaza Tarihi ve Saati
Kaza Günü İş Başı Saati
Kaza Zamanında Çalışan İşçi Sayısı
Kazaya Tanıklık Eden İşçi Sayısı
Kaza Geçiren İşçide Uzuv KaybıVardır/Yoktur

KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN İFADESİ:

Ben, ……………., …/…/… tarihinde işyerimizde çalışırken, bir iş kazası meydana geldi. Olay işyeri içerisinde gerçekleşti. Saat …:… civarında, görevim sırasında …………………………………………………. şeklinde bir durumla karşılaştım. Bu durum neticesinde sağlık sorunları yaşadım ve derhal işyeri yetkililerine durumu bildirdim. Olayın ayrıntıları şu şekildedir: …………………………. İşyeri yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda beni ………. Hastanesi’ne yönlendirdiler. Burada Dr. …………….  tarafından muayene edildim ve yapılan tetkikler sonucunda …………….. teşhisi konuldu. Bu süreç boyunca işyeri yetkilileri tarafından sağlık masraflarımın karşılanması ve iş kazası sonucunda oluşan maddi zararlarımın tazmin edilmesi için gereken adımların atılacağına dair taahhüt alındı. Bu ifadem, iş kazası hakkında bilgilendirme amacı taşımakta olup, gerektiğinde resmi inceleme için de kullanılabilir. 

(İşçi kazanın nasıl gerçekleştiğini, neler olduğunu ve sonraki süreci detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Yukarıda yer alan boşlukları kişi kendi durum ve koşullarına göre yazmalıdır.)

İMZA

BİRİM AMİRİ
Adı-Soyadı
Kurum Sicil Numarası
Sigorta Sicil Numarası
Görevi
Adresi 

BİRİM AMİRİ İFADESİ:

Olayın meydana geldiği tarihte, çalışan ………… rutin iş görevlerini yerine getirirken bir iş kazası yaşamıştır. …/…/… tarihinde, işyerinde …………………. sırasında meydana gelen bir durum sonucunda çalışan ………..’nın yaralandığını gözlemledim. Çalışan ………….., ……………………….. nedeniyle yere düşmüş ve …………. bölgesinde yaralanmıştır. İlk yardım müdahalesi hemen sağlanmış ve ………………., acilen sağlık birimine sevk edilerek gerekli tıbbi müdahaleleri almıştır. Olayın detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla ilgili birimlerle işbirliği içerisindeyiz ve alınan önlemleri artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Çalışanın tam bir iyileşme süreci için gerekli destek ve tedaviyi almasını sağlamak amacıyla tüm girişimleri başlatmış bulunmaktayız.

(İşçinin birim amiri kazanın nasıl gerçekleştiğini, neler olduğunu ve sonraki süreci detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Yukarıda yer alan boşlukları kişi kendi durum ve koşullarına göre yazmalıdır.)

İMZA

TANIK
Adı-Soyadı
Kurum Sicil Numarası
Sigorta Sicil Numarası
Görevi 
Adresi

TANIK İFADESİ:

Ben, …………….., işyerinde meydana gelen bir kaza olayının tanığı olarak şu ifadeyi beyan ederim: Kazanın gerçekleştiği tarih ve saatte işyerinde bulunmaktaydım. Olayın meydana geldiği bölgede çalışan işçilerin faaliyetlerini gözlemlemekteydim. Aniden, ……………….şeklinde bir kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda ……………….. durumunda olan bir kişi gördüm. Olay yerine hemen müdahale eden sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri vardı. Ben de olaya tanıklık ettim ve gerekli durumda ifade vermeye hazırım. 

(Kazaya tanıklık edenlerin kazanın nasıl gerçekleştiğini, neler olduğunu ve sonraki süreci detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Yukarıda yer alan boşlukları kişi kendi durum ve koşullarına göre yazmalıdır. Eğer birden çok tanık var ise her birinin ifadesi ayrı ayrı alınmaldır.)

İMZA

KAZAYA İLİŞKİN FOTOĞRAF VE KROKİ:

(Kaza yerinin fotoğrafları eğer mevcut ise videoları burada ek olarak eklenmelidir.)

İş Kazası Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İş kazası tutanağı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Tutanakta kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • İş kazası tutanağı örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iş kazası tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek tutanak hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.