Eyüp Avukat ve Hukuk Büroları

Eyüp Avukat ve Hukuk Büroları

Eyüp avukat ve hukuk büroları, müvekkillerinin yaşadıkları sorunlara karşı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp avukatları, müvekkillerinin sorunlarının çözümünde aktif rol oynamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Yerli ve yabancı hukuk alanlarında faaliyet gösteren büro; çeşitli hukuki alanlarda birçok müvekkile hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, uzman kadrosu ile Eyüp’de gündeme gelen davalara da bakmaktadır. Bu çerçevede hizmet sağlanan bazı alanlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kiralanan taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Boşanma sonrası gerekli işlemler,
 • Ceza davalarında soruşturma ve kovuşturma işlemleri,
 • İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki problemler,
 • E-ticaret alışverişinde sözleşmeden dönme hâlinde yaşanan süreç,
 • Tüketici hukuku ile ilgili problemler,
 • Vakıfların kuruluşu ve gerekli idari işlemlerin yapılması için yapılacak işler,
 • Taşınmaz mülkiyeti ile alakalı problemler,
 • Borç doğuran sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Ticari şirketler arası rekabet hukukuna dayalı davalar,
 • Sivil hava taşımacılığı ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • İcra hukukuna dayalı uyuşmazlıklar.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp avukatları, yukarıda yer alan konular dışında başka alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Eyüp Avukatı İletişim Bilgileri

Eyüp Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı hukuk bürosu avukatları, müvekkilleri ile iletişim kurarken ya da uyuşmazlıkların çözümlerinde her daim prensipli bir şekilde hareket etmektedir. Mıhcı hukuk bürosu avukatları prensipleri:

 • Avukatlar, hukuki süreçlerde ahlaki ve etik yükümlülükleri dikkate alarak faaliyet gösterir.
 • Müvekkilin hukuk karşısındaki tüm hakları korunur.
 • Avukatlar, hukuki süreç boyunca müvekkillere karşı şeffaf ve açık olurlar.
 • Müvekkil her konuda bilgilendirilir.

Mıhcı hukuk bürosu avukatları, Eyüp ve çevresindeki davalar için müvekkillerine karşı iyi bir hizmet sunmaya gayret göstermektedir. Eyüp avukatlarının çalışma yöntemleri: 

 • Kitle iletişim araçları ile büro avukatlarına ulaşan müvekkil adayı ile iletişim sağlanıp uygun bir zamanda görüşmek için randevu zamanı belirlenir.
 • Randevu zamanına kadar yapılması gereken acil bir hukuki işlem mevcut ise müvekkil adayının onayı alınarak; bu gerekli işlem Eyüp avukatları tarafından yapılır.
 • Randevu zamanı gelen müvekkil adayı, avukatlara yaşadığı hukuki sorunu net bir şekilde detaylı olarak anlatır. Eyüp avukatı gerekli notları aldıktan sonra müvekkil adayının var ise eğer belge vb. delillerini talep eder. İlgili belge ve dosyaları inceler.
 • Eyüp hukuk bürosu avukatı, tüm hukuki sürecin nasıl işleyeceğini ve neler olacağını aktarır. Müvekkil adayının aklındaki soru işaretleri yanıtlanır.
 • Tarafların anlaşması hâlinde noter huzurunda müvekkil, avukata vekaletname çıkartır. 
 • Vekalet sonrası avukat, Eyüp bölgesindeki hukuki sorunun çözümü için yapılması gereken tüm işleri yapar. Dava açılmasıyla başlayan bu sürecin neticelenmesine kadar, Eyüp avukatı yapması gereken tüm işlemleri büyük bir titizlik ile yapar.
 • Süreç içerisinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatı, müvekkilini her daim bilgilendirerek sürecin daha iyi işlemesini sağlar.
 • Sürecin neticelenmesi ile birlikte hükmün icrası ya da karara karşı itiraz için yapılacak tüm işlemler, avukat tarafından yapılır.

Eyüp Avukat Ücreti

Eyüp avukat ücreti, müvekkil ile Eyüp avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Eyüp avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp avukatları, hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Yerli ve yabancı müvekkillere kira hukuku, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, miras hukuku gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Aşağıda bu alanlardan bazıları ve ilgili alanda yürütülen kimi faaliyetler, kategorik olarak sıralanmıştır. Fakat belirtilmelidir ki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

Eyüp Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündem olabilmektedir. İstanbul Eyüp bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında müvekkillerine farklı avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların bazı örnekleri belirtilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Eyüp İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Eyüp bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin biçim çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu avukatlık hizmetlerinin temel örnekleri aşağıda sıralanmış olmakla birlikte, farklı birçok noktada daha hukuki faaliyetin yürütüldüğünü ifade etmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Eyüp Ceza Avukatı

Ceza hukuku, hassasiyet arz eden bir alandır. Aşağıda Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp avukatlarınca ceza hukuku alanında yürütülen temel faaliyetlere birtakım örnekler verilmiş olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanlarının zikredilenlerle sınırlı olmadığını da ifade etmekte fayda vardır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Eyüp Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde gündemde olan ve hızla yayılma gösteren bir hukuki sahayı ifade eder. Bu noktada İstanbul Eyüp bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bilişim hukuku alanında müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel birtakım örnekleri verilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Eyüp Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Eyüp bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında farklılık arz eden uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, söz konusu bölgede farklı alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunlardan bazıları ifade edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyet çeşitliliği, zikredilenlerle sınırlı değildir. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Eyüp Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Eyüp bölgesinde yoğunlukla gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun bu kapsamda yürüttüğü temel faaliyet alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte farklı alanlarda da çeşitli hukuki hizmetlerin sağlandığını belirtmekte fayda vardır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Eyüp İcra Avukatı

İcra hukuku, İstanbul Eyüp bölgesinde yoğun biçimde söz konusu olan uyuşmazlık alanlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla Mıhcı Hukuk Bürosunun bu bölgede yürüttüğü avukatlık hizmetleri aşağıda sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki büronun faaliyet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Eyüp Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Eyüp bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunlara temel örnek olarak ifade edilebilecek bazı unsurlar aşağıda belirtilmiş olsa da sayılmayan farklı noktalarda da müvekkillere hukuki hizmetlerin sağlandığını belirtmekte fayda vardır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Eyüp İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Eyüp avukatları çeşitli avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. İlçedeki hukuki yoğunluk düşünüldüğünde idari davaların da önemi son derece büyüktür. Aşağıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun idare hukuku çereçvesinde yürüttüğü temel faaliyetlerden bazılarına değinilmiştir

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Eyüp Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Eyüp bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu yoğun bir biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda, temel hizmet alanlarından bazıları belirtilmiştir. Fakat bununla birlikte belirtmek gerekir ki büronun hukuki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Eyüp Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kimsenin ölmesi üzerine malvarlığındaki tüm mallar ve borçların mirasçılarına kalması ile uygulama alanı bulan bir alandır. Eyüp miras avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, miras hukukundan doğan uyuşmazlıklara ve yargılamalara ait birçok konuda faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyet alanlarından bazılarına ise aşağıda yer verilmiştir.

 • Terekenin paylaştırılmasına ilişkin dava açma,
 • Mirastan mal kaçırma sebebiyle dava açma,
 • Murisin yaptığı bağışlamanın iptali davası açma,
 • Mirasçılıktan çıkarma davası açma.

Eyüp Avukat ve Hukuk Bürosu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Eyüp avukat ve hukuk bürosu çalışma prensipleri, faaliyet alanları vb. konulardan bahsedildi. Burada bu konu ile ilgili en çok merak edilen sorular yanıtlanmıştır.

Eyüp Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi mevcuttur. Bu tarife bünyesinde kararlaştırılan rakamlar, somut işin mahiyeti ve müvekkille yapılacak görüşmeler, ücretin saptanması bakımından belirleyici rol oynar.

Eyüp Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Eyüp’te adliye bulunmamaktadır. Bu ilçe, yargı çevresi bakımından Çağlayan Adliyesi kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, Eyüp’te oluşan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar Şişli Merkez Mahallesinde bulunan Çağlayan Adliyesinde görülür. 

Eyüp’deki Davalara Sadece Eyüp Avukatları mı Bakar?

Eyüp bölgesinde yer alan uyuşmazlıklara sadece Eyüp avukatları bakmayacaktır. İstanbul’daki herhangi bir uyuşmazlığa her bölgenin avukatları bakabilir. Eyüp avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Eyüp’deki davalara da bakmaktadır.

Eyüp’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

Eyüp’te hukuki işlem gerçekleştiren İlçe Kadastro Birimi, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Eyüp/İslambey Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet birimleri, Eyüp Kaymakamlık binasında yer almaktadır.

Eyüp Avukat ve Hukuk Bürosu Hukuki Danışmanlık

İstanbul Eyüp bölgesinde yaşanan uyuşmazlıklar için yapılması gereken işlemler her konu ve dava için değişmektedir. Bu farklılıklar, hakkı ihlale uğrayan ya da yaşadığı hukuki uyuşmazlığının çözümlenmesini isteyen kişiler için zorluk yaratabilir. 

Bahsedilen usuli işlemleri doğru biçimde gerçekleştirebilmek için yeterli teknik bilgiye sahip olmak gerekir. Yapılacak işlemlerin yanlışlığı hâlinde telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçların doğmasını engellemek için alanında uzman avukata danışmakta fayda vardır. Bu nedenle Eyüp’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.