Ankara Trafik Kazası Avukatı

Ankara Trafik Kazası Avukatı

Ankara trafik kazası avukatı, Ankara ve çevresinde gerçekleşen trafik kazaları hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Yazımızda Ankara trafik kazası avukatı çalışmalarından, avukatın iletişim ve ücret bilgilerinden bahsettik. Ankara’da trafik kazası davalarına hangi mahkeme bakar sorusunu yanıtladık. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanız tavsiye olunur.

Ankara Trafik Kazası Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, çeşitli birçok alanda olduğu gibi trafik kazaları kapsamında gündem olan hukuki problemlere ilişkin de faaliyet yürütmektedir. Ankara trafik kazası avukatı, artan trafik kazaları nedeniyle oldukça önemli bir konuma sahip hale gelmiştir. Trafik kazası avukatları, trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından, olayın farklı hukuk dalları içerisindeki yerini tespit ederek, hiçbir hak kaybı yaşanmaması adına gerekli iş ve işlemleri yürütmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından farklı hukuk dallarına yönelik sorunlar doğmaktadır. Bunlardan en önemli ve ilk akla geleni ceza hukukudur. Bunun yanı sıra, zararla bağlantılı olarak tazminat hukuku da gündeme gelecektir. Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından sahada kendisini gösteren bir diğer hukuk dalı da sigorta hukukudur. 

Ankara trafik kazası avukatları, genel olarak şu iş ve işlemleri yapmaktadır:

 • Trafik kazası sonucu ölüm meydana gelmiş ise, ölenin yakınları tarafından açılacak tazminat davalarında davalı veya davacı avukatlığı yapar.
 • Trafik kazası sonucunda mağdur taraf ile sigorta şirketi arasında çıkan uyuşmazlığı yargıya intikal ettirir.
 • Trafik kazasının meydana gelmesinden sonra savcılık tarafından gerçekleştirilecek soruşturma aşamasının takibini yapar.
 • Trafik kazası neticesinde açılacak ceza davalarında sanık müdafiliği yapar.
 • Trafik kazası neticesinde açılacak ceza davalarında katılan vekilliği yapar.
 • Araç işletenin, araç sahibinin aracına verdiği zarardan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde aktif rol alır.
 • İdari bir aracın kazaya karışması halinde ortaya çıkan hukuki problemin ortadan kaldırılması hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verir.
 • Kazaya karışan idari personel ile idare arasındaki rücu davalarında etkin rol alır.
 • Davalarda verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuruları yapar.
 • Trafik kazası sonucunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurunun mümkün olması halinde bu yollara gerekli başvuruları yapar ve süreci takip eder.

Ankara Trafik Kazası Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Trafik Kazası Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Ankara trafik kazası avukatı ücretleri, çeşitli hukuk dallarına göre farklılık gösterir. Bu nedenle avukatlık ücretleri de farklılık göstermektedir. 

Avukatlık ücretleri, Ankara Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Söz konusu tarife, bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte uygulamada genellikle bu tarife uygulanır. Avukat ve müvekkil tarifenin altında veya üstünde bir ücret de belirleyebilir.

Bunun yanında işin niteliği, sayısı, davanın ağırlığı gibi hususlar da ücretin belirlenmesine etki eder. Fikir oluşturması için Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerden bazılarına tabloda yer verilmiştir.

TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN DAVA VE İŞLEMLER,2023 ANKARA TRAFİK KAZASI AVUKATI ÜCRETİ,
Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Trafik Kazası Sigorta Alacağına İlişkin Dava,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Trafik Kazası Asliye Ceza Mahkemesinde Sanık Müdafiliği,19.000,00 TL,
Trafik Kazası Asliye Ceza Mahkemesinde Katılan Vekilliği,11.315,00 TL,
Trafik Kazası Ağır Ceza Mahkemesinde Katılan Vekilliği,14.315,00 TL,
Trafik Kazası Ağır Ceza Mahkemesinde Sanık Müdafiliği,22.625,00 TL,
Ceza Soruşturmasında Takip Edilen İşler,6.690,00 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Bir Duruşması Olan İşlerde,5.690,00 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Birden Fazla Duruşması ve Keşif Gibi Avukatın da Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan işlerde,11.190,00 TL,
Yargıtay’da Ceza Duruşmalarına Katılma,22.625,00 TL,
Yargıtay’da Hukuk Duruşmalarına Katılma,19.125,00 TL.

Ankara Trafik Kazası Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde trafik kazası avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulan sorulara ve yanıtlarına yer verilmiştir.

Ankara Trafik Kazası Davalarında Ne Kadar Masraf Çıkar?

Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından olayla ilgili olarak ceza hukuku bağlamında dava açılması ile ilgili taraflara dava masrafı yüklenmemiştir. Özel hukukta ise kişinin tazminat davası açmak istemesi halinde dava masrafları söz konusu olacaktır. Asliye hukuk mahkemesinde görülen tazminat davasına ilişkin masraflar şu şekildedir:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Dava değerine göre farklılık göstermektedir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 480 TL
Keşif Gideri: 721.9 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

Ankara Trafik Kazası Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara trafik kazası avukat ücretleri genellikle işin başında ödenmektedir. Ancak bazı hallerde avukatlık ücretinin bir kısmı işin başında ödenirken kalan kısmı davanın sonuçlanması aşamasına bırakılır. Yahut belli bir yüzde üzerinden ilk ödeme alındıktan sonra kalan ödemelerin taksitlendirilmesi de söz konusu olabilir.

Ankara’da Trafik Kazası Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Ankara trafik kazası davalarından kaynaklı işlemlerin ne kadar süreceği ile ilgili net bir süreden bahsetmek doğru değildir. Hasar tespiti gibi işlemler dava açılmadan önce gerçekleştirilir. Davanın sonuçlanmasının ne kadar zamana yayılacağı hususunda önemli olan, mahkemenin iş yüküdür. Ceza davalarının ise mümkün olduğu kadar kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ankara’da En İyi Trafik Kazası Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerine yönelik övgü içeren ifadeler kullanması Avukatlık Mesleği Etik İlkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle hiçbir avukat kendisini ‘en iyi’ şeklinde nitelendirmemelidir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları trafik kazası avukatı sıfatı ile etkin ve aktif faaliyet yürütmektedir.

Ankara Trafik Kazası Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara trafik kazası avukatı ücretleri öncelikle Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bunun yanı sıra dava değeri, avukatın yapması gereken masraflar, davanın yaklaşık olarak ne kadar süreceği, davanın hangi hukuk dalı içerisinde yer aldığı gibi hususlar da ücret belirlenirken göz önünde bulundurulur.

Ankara Trafik Kazası Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara trafik kazası avukatı, çeşitli iş ve işlemleri yerine getirir. Bu iş ve işlemler hukukun farklı alanları ile ilgili olabilmektedir. Özellikle tazminat davalarına sıklıkla rastlanır. Genel olarak ifade etmek gerekirse Ankara trafik kazası avukatı şu işleri yerine getirir:

 • Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından sorgu aşamasında görev yapar.  Savcılık tarafından yerine getirilen soruşturma aşamasının takibini yapar.
 • Soruşturma neticesinde kamu davasının açılması halinde sanık müdafii olarak etkin savunma yapar. Kamu davası neticesinde verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına gerekli başvuruları gerçekleştirir.
 • Kazada mağdur olan taraf açısından, katılan vekilliği yaparak hak arama sürecinde yerini alır. 
 • Trafik kazasının ardından ölüm meydana gelmişse, ölen kişinin yakınları için gündeme gelecek olan destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat ve maddi kayıp söz konusu ise maddi tazminat davasında davalı veya davacı avukatlığı yapar.
 • Trafik kazası neticesinde ölümün yanında yaralanmalar söz konusu ise veya ölüm olmayıp sadece yaralanma söz konusu ise, yaralanan kişinin hastane giderlerine yönelik tazminat talepli davalarda davacı veya davalı avukatı sıfatı ile yerini alır.
 • Maddi hasarlı trafik kazasının söz konusu olduğu durumlarda açılacak maddi tazminat davalarında avukatlık hizmeti sunar.
 • Maddi hasarlı trafik kazaları neticesinde hasarı karşılayan taraf ile sigorta şirketi arasındaki rücu davasında avukatlık hizmeti verir.
 • İdari bir aracın karıştığı trafik kazalarında, idare ile idari personel arasındaki rücu davalarında davalı veya davacı avukatı sıfatı ile aktif faaliyet gösterir.

Ankara’da Trafik Kazası Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bir trafik kazasının meydana gelmesinin ardından hangi mahkemelerde dava açılacağı hususunda doğru bilginin verilebilmesi için somut olayda mevcut olan şartlara bakmak gerekir. Örnek olarak maddi hasarın bulunup bulunmadığı, kazanın ölüm ve yaralanmayla sonuçlanıp sonuçlanmadığı gibi hususlar, dava açılacak mahkemeye etki edecektir. Örnek olarak maddi hasarın bulunması halinde sigorta şirketi ile araç sahibi arasında bir uyuşmazlık söz konusu olabilecektir.

Bunun yanı sıra, örneğin trafik kazasının yayaya çarpılarak gerçekleşmesi neticesinde yayanın ölmesi durumunda yakınları açısından manevi tazminat hakkı doğacak ve tazminat davasının hangi mahkemede açılacağı hususu gündeme gelecektir.

Somut olaylarda karşılaşılacak bazı olası sonuçlara göre, görevli mahkemelerin hangileri olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak belirtilmelidir ki, görevli mahkemenin yanlış tespiti davanın usulden reddedilmesi sonucunu doğuracak ve uyuşmazlığın çözüm sürecini uzatacaktır. Bu nedenle avukattan yardım alınmalıdır.

ANKARA TRAFİK KAZASI DAVALARI,MAHKEME,
Birden Fazla Ölümün Olduğu Trafik Kazaları,Ağır Ceza Mahkemesi,
Ölüm Neticesi Olmayan Trafik Kazaları,Asliye Ceza Mahkemesi,
Bir Ölüm ve Bir veya Birden Fazla Yaralanmaların Bulunduğu Trafik Kazaları,Ağır Ceza Mahkemesi,
İdari Bir Aracın Karıştığı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Trafik Kazası Sonrası Sigorta Davaları,Asliye Ticaret Mahkemesi,
Trafik Kazası Davalarında İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Trafik Kazası Davalarında Temyiz Mercii,Yargıtay.

Ankara Trafik Kazası Avukatı Önemi

Yazımızda; Ankara trafik kazası avukatı çalışmalarından, Ankara trafik kazası avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Sıkça sorulan soruları yanıtladık. 

Ankara trafik kazası avukatı, çalışma alanlarından da anlaşılabileceği üzere hukukun farklı alanları ile yakından ilgilidir. Bu nedenle davanın nerede ve nasıl açılacağı, hangi mahkemelerin görevli olduğu gibi hususların doğru tespiti büyük önem arz eder. Yapılması sağlıklı olan şey, Ankara hukuk bürosu trafik kazası avukatından yardım almaktır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara trafik kazası avukatları aktif ve etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte, söz konusu alanda müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul ve çevresinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti için “İstanbul Trafik Kazası Avukatı” yazımızı okuyabilirsiniz.