Silivri Avukat ve Hukuk Büroları

Silivri Avukat ve Hukuk Büroları

Silivri avukat ve hukuk bürosu arayışı, İstanbul Silivri bölgesinde söz konusu olan dava çeşitliliği ve yoğunluğu arttıkça gündeme gelmektedir. Bu çerçevede İstanbul’da çeşitli bölgelerde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri avukatı, bu bölgede de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Silivri bölgesinde gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların, icra takip işlemlerinin ve çeşitli davaların hangi adliyede görüleceğini de belirtmekte fayda vardır. Buna göre, Silivri ilçesinde meydana gelecek uyuşmazlıklar neticesinde söz konusu olabilecek dava ve takip işlemlerinin yürütüleceği yer, Silivri Adliyesi olacaktır. Ayrıca Silivri’de Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğunu da belirtmekte fayda vardır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Silivri bölgesinde çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Müvekkiller için dava ve icra takibi işlemlerini yürütmenin yanında sözleşme süreçlerinde ve diğer işlemlerde de hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri avukatının temel faaliyet alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir. Fakat ayrıca ifade edilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilenler dışında çeşitli pek çok alanda daha hukuki faaliyet göstermekte ve hizmet sağlamaktadır. 

 • Ceza Hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerin üstün hukuki menfaatlerinin korunması ve bu yönde özenle çalışılması.
 • Ticaret Hukuku bünyesinde şirketler hukuku alanında ve ticari her türlü faaliyete ilişkin söz konusu olabilecek hukuki uyuşmazlıklar için faaliyet gösterilmesi.
 • Aile Hukuku bünyesinde boşanma, nafaka, velayet, vesayet ve aile hukukuna ilişkin olan diğer hukuki alanlarda hukuki hizmet sağlanması.
 • Miras Hukuku çerçevesinde mirasçıların pay ve hakları, vasiyetname ve miras sözleşmesi ilişkileri gibi hukuki işlemlerin yapılmasında ve bu kapsamda görülecek davalarda faaliyet gösterilmesi.
 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında kiracılık, paylı mülkiyet, tahliye, ecrimisil gibi uyuşmazlık alanlarında hukuki faaliyet gösterilmesi.
 • İcra Hukuku alanında icra takibi başlatmaya yönelik ödeme ve icra emri gönderimi, bunlara itiraz ve söz konusu itirazın iptali gibi hususlarda hukuki hizmet sağlanması.
 • İş Hukuku alanında ihbar ve kıdem tazminat talepleri, fesih süreçleri, işe iade ve diğer çeşitli tazminat davaları noktasında hukuki faaliyetlerin yürütülmesi.
 • Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku alanında Türk vatandaşlığını kazanma yahut Türkiye’de çalışma veya oturum izni alma başvurularının yapılması, reddedilmiş olan başvurulara karşı itiraz ve dava prosedürlerinin yürütülmesi noktasında hukuki hizmet sağlanması.

Silivri Avukat İletişim Bilgileri

Silivri Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Silivri bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda faaliyet göstermekte ve bunları belirli mesleki çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir Söz konusu ilke ve prensipleri belirtmekte fayda vardır.

 • Hukuki süreçlerde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet gösterilir.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken korunur.
 • Süreç müvekkile karşı şeffaf biçimde yürütülür ve müvekkil gelişmelerden haberdar edilir.
 • Müvekkil ile yürütülecek süreç içerisinde edinilmiş olan bilgiler gizli kalır.
 • Meslek etik ilkeleri çerçevesinde hukuki süreç yürütülür.

Mıhcı Hukuk Bürosu temel prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemine de değinmekte fayda vardır. Aşağıda kronolojik biçimde belirtilen sürecin her aşaması üzerinde, titizlikle durulmaktadır.

 • İstanbul Silivri bölgesinde söz konusu olabilecek hukuki problem ve uyuşmazlıklardan ötürü iletişim sağlamış olan müvekkil adayı ile konuşulur ve durum değerlendirip kendisinin uygun olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayı ile yapılan görüşme çerçevesinde kendisi dikkatle dinlenir ve hukuki problem tespit edilerek gerekli analizde bulunulur. Müvekkil adayı ile anlaşma sağlanması halinde, noter aracılığıyla vekalet vermesi kendisinden talep edilir.
 • Eğer acil nitelik arz eden bir hukuki durum söz konusu ise süreç ivedilikle başlatılarak gerekli hukuki tedbirlerin alınmasını sağlanır.
 • Müvekkilin anlatımı çerçevesinde hakim olunan somut olaya ilişkin hak ve menfaatlerin korunabilmesi için gereken hukuki strateji planlanır ve genel çerçeve çizilerek müvekkil ile paylaşılır.
 • Yargılama sürecinin her aşamasında söz konusu olabilecek gelişmeler müvekkil ile paylaşılır ve kendisi, hukuki işleyişten haberdar kılınır.
 • Hukuki sürecin müvekkil lehine sonuçlanabilmesi noktasında gerekli hukuki dikkat ve özen gösterilir.

Silivri Hukuk Bürosu ve Avukat Ücreti

Silivri avukat ücreti, müvekkil ile Silivri avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Silivri avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Silivri Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri Avukatı, bölgede gerçekleşebilecek çeşitli uyuşmazlıklar bakımından yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bu hizmet alanlarından bazıları ve bu çerçevede yürütülen faaliyetler, farklı başlıklar halinde sıralanmıştır.

Silivri Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında Silivri bölgesinde birçok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Silivri bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bu hizmetlerin temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki, Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri Avukatının faaliyet alanları, belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
Ön hazırlık, delillerin toplanması,
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, Duruşmaların takibi,
Nafaka icrası,
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
Mal paylaşımının sağlanması.

Silivri İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Silivri bölgesi çevresinde Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri Avukatı, çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel bazı örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması, Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Silivri Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında İstanbul Silivri bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Bunların temel örnekleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, Cezaevi işleri,
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci, Hak ihlali halinde AYM başvurusu vb.

Silivri Bilişim Avukatı

Son dönemlerde hızla gelişme göstermekte olan bilişim hukuku alanında Silivri bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden bazıları, aşağıda tablo yöntemi ile belirtilerek gösterilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Silivri Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Silivri bölgesi, gayrimenkul hukuku bakımından faaliyet yoğunluğunun söz konusu olduğu yerlerden biridir. Burada gerçekleştirilen hukuki hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı,
Kadastro işlemleri,
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Silivri Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Silivri bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanlarından biridir. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla yabancılar hukuku alanındaki temel faaliyetler, aşağıda belirtilmiştir. 

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Silivri İcra Avukatı

İstanbul Silivri bölgesinde icra hukuku alanında çalışan Mıhcı Hukuk Bürosu, icra sürecinin her aşamasına ilişkin hukuki faaliyette bulunmaktadır. Belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda bazı temel icra işlemleri ve hizmetleri sıralanmıştır.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi ,
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Silivri Ticaret ve Şirketler Avukatı

Silivri ticaret ve şirketler hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu, Silivri avukatları ile bu alanda yoğun hukuki faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanları içerisindeki en temel işlemler aşağıda zikredilmiştir. Fakat belirtilmelidir ki büronun hukuki hizmet alanları, sayılanlardan ibaret değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı,
Sürekli veya tek seferlik,
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Silivri İdare Avukatı

İstanbul Silivri bölgesinde idari uyuşmazlıkların gündeme gelme durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu, bölgede çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aşağıda bunların bir kısmı sıralanmıştır.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Silivri Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Silivri, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında hukuki uyuşmazlık yoğunluğu bakımından önem arz eden ilçelerden biridir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, aşağıda belirtilen temel faaliyetleri ve zikredilmeyen daha pek çok hukuki hizmeti sağlamaktadır.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil,
Başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması,
Sözleşmelerin denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Silivri Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlayan Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri avukatı, konu hakkında merak edilen ve sık sorulan soruları aşağıda yanıtlandırmıştır.

Silivri Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesinde, İstanbul Barosunun yayınladığı asgari tarife ve bunun yanında müvekkil adayı ile yapılacak görüşme çerçevesinde işin mahiyeti, sürecin durumu ve olası ihtimaller, belirleyici unsurlar olarak ifade edilebilir.

Silivri İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Silivri ilçesinde adliye bulunmaktadır ve burada söz konusu olabilecek hukuki uyuşmazlıklar için gündeme gelecek davalar da Silivri Adliyesinde görülür. Silivri Adliyesi, Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yer almaktadır ve zikredilen lokasyonda gerekli dava ve takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Silivri’deki Davalara Mutlaka Silivri Avukatı mı Bakar?

Silivri bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Silivri avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Silivri bölgesinde de faaliyet göstermekte ve Silivri avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Silivri’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Silivri’de, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu temel idari hizmet birimleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesinde bulunan Silivri Kaymakamlığı’nda yer almaktadır. Ayrıca, Semizkumlar Mahallesinde de Silivri Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır.

Silivri Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Günlük hayatta karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlıklardan ötürü dava ve icra takibi gibi süreçlerle yahut sözleşme hazırlanması gibi işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu noktada hukuki hata ve ihmaller, kişilerin mağduriyetlerine neden olabilmektedir.

İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu olarak faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu Silivri avukatları, çeşitli hukuki alanlarda faaliyet göstermekte ve müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yukarıda da zikredilen temel prensipler ve genel ilkeler çerçevesinde gereken hukuki adımlar her aşamada atılarak müvekkilin üstün menfaati korunmaktadır.