Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara iş hukuku avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi bünyesinde aktif bir şekilde yürütülmektedir.

Aşağıda Ankara iş hukuku avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve konu ile ilgili sık sorulan sorular ile cevaplarına değindik. Dikkatli okumanızı öneririz.

Ankara İş Hukuku Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, Ankara Söğütözü bölgesinde yer alan ofisinden, tüm Ankara adliyelerinde görülen iş davalarında müvekkillerine iş avukatı hizmeti sunar.

Mıhcı Hukuk Bürosu iş hukuku avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir;

 • Maaşı ödenmeyen işçi için hukuki sürecin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mobbinge uğrayan işçi için hukuki sürecin planlanması ve yönetimi,
 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, AGİ, ücret vb. işçi alacaklarının kanuna ve yargı kararlarına göre hesaplanması, arabuluculuk aşamasının tamamlanması ve arabuluculukta anlaşılmaması halinde davanın açılarak takibi,
 • Kötüniyet, sendikal tazminat, iş kazası vb. durumlarda tazminat kalemleri için dava açılması ve yürütülmesi,
 • İşe iade davası gibi özel nitelikli iş davalarının açılması ve yürütülmesi,
 • İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve diğer haklı sebeplere dayalı fesih süreçlerinin palnlanması ve yürütülmesi,
 • İhtarname, ihbarname, ibraname vb. hukuki metinlerin hazırlanması, gönderilmesi ve icrası,
 • Meslek hastalığı, iş kazası vb. hallere dayalı iş davaları, 
 • Toplu iş, takım iş, belirli – belirsiz süreli iş, deneme süreli iş vb. sözleşmelerden doğan iş hukuku davalarının açılması ve yürütülmesi, 
 • Yurtdışında çalışan işçilerin kıdem, ihbar fazla mesai vb. alacakları için dava açılması ve yürütülmesi
 • Taşeron (altişveren-üstişveren) işçilerinin haklarının ihlal edilmesinden doğan iş hukuku davaları,
 • Hizmet tespit davaları öncesi hukuki ön hazırlık, hesaplama işlemleri ve davanın açılarak takip edilmesi,
 • Şirketlere sürekli ve geçici hukuki danışmanlık,

Ankara İş Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara İş Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

Ankara iş mahkemesi avukatı ücreti, müvekkil ile Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara iş avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Ancak burada büyük oranda Ankara Barosu tavsiye edilen avukatlık ücret tarifesii etkili olur.

Bu ücrete ayrıca sürecin zorluğu-kolaylığı, aşağı yukarı ne kadar süreceği vb. unsurlar etki eder. Ankara iş mahkemesi avukatı ücreti uygulamada çoğu zaman, dava sonunda belirli bir yüzde üzerinden belirlenir.

ÖNEMLİ: Aşağıda yer alan ücret tarifesi Ankara Barosu’nun tavsiye edilen ücret tarifesidir. Avukatlar için kesin surette bağlayıcı değildir. Somut olayın özelliklerine göre aşağıda yer alan rakam ve yüzdelerin altında veya üstünde anlaşılabilir.

Ankara Barosu tavsiye edilen avukatlık ücret tarifesinde 2023 iş hukuku avukatı ücretleri şu şekilde yer almıştır.

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,2023 ANKARA İŞ HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Değeri para ile ölçülebilen iş davaları (kıdem, ihbar, fazla mesai vb. tazminat davaları gibi),9.815 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Değeri para ile ölçülemeyen iş davaları (işe iade vb. davalar),11.315 TL,
İhtarname, ihbarname vb. (sadece bu işlem yapılacaksa),3.375 TL,
Arabuluculukta taraf vekilliği (anlaşma olması halinde ve sadece arabuluculuğa katılınacaksa),Uyuşmazlık değerinin %15’i,
Arabuluculukta taraf vekilliği (anlaşma olmaması halinde ve sadece arabuluculuğa katılınacaksa),1 saate kadar olan görüşmede 4000 TL, sonrası için her 15 dakikada 300 TL,
Hukuki Danışmanlık (Büroda),2.000,00 TL (İlk 1 saat), 300,00 TL (Bir saati aşan her 15 dakika), 4.000,00 TL (yazılı danışma),
Hukuki Danışmanlık (Büro Dışında),4.000,00 TL (ilk 1 saat), 300,00 TL (bir saati aşan her 15 dakika),
Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler (sadece bu işlem yapılacaksa,3.375,00 TL,
Diğer her türlü sözleşmeler,11..500 TL, 
Limited Şirketlere Sürekli Danışmanlık,10.000,00 TL (aylık),
Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık,7.375,00 TL (aylık),
Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,13.190,00 TL (aylık),
Adi ve Kollektif Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,6.190,00 TL (aylık,
Ticari Olmayan Kuruluşlara Hukuki Danışmanlık,9.500,00 TL (aylık),
Para alacakları için icra takibi,Toplam alacak tutarının %10’u.

NOT: Tablodaki ücretler, Ankara Barosu’nun tavsiye ettiği miktarlar olup, bağlayıcılığı yoktur. Ankara iş hukuku avukatı ücreti, somut uyuşmazlığın kapsamına göre Ankara avukatı ile müvekkil adayı arasında serbest şekilde belirlenir.

DİKKAT: Tablodaki tüm iş kalemleri çoğu durumda tek bir iş içerisinde sayılır. Yani aslında müvekkille, işçi alacağı davası için anlaşıldığı zaman, müvekkilden ayrı ayrı ücretler alınmaz. Arabuluculuğa katılma ücreti, icra takibi ücreti, ihtarname ücreti vb. ücretler ayrıca hesaplanmaz. Tabloda yer alan o kalemler ancak, sadece o iş yapılacaksa, örneğin sadece arabuluculuğa katılmak gerekecekse geçerli olur.

Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara iş mahkemesi avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik. Ayrıca bu konuda sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Ankara’da İş Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da iş davası süresi genel olarak şu şekildedir;

İşverene ihtar ve tebliği: 1-3 hafta
Arabuluculuk süreci: 1-2 ay
Dava ilk derece aşaması: 8 ay – 2 yıl
İstinaf aşaması: 10 ay – 1.5 yıl 
İcra işlemleri: 1 ay – 10 ay

Sonuç olarak Ankara iş mahkemesi avukatının dosya ile ilgilenme süresi  2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Ancak burada somut olayın kapsamı zamansal olarak olumlu veya olumsuz sonuç doğurabilir. 

Gene davalı şirkete yönelik yapılan icra işlemlerinde tahsil kabiliyeti de önem taşır. Davalı şirketin ödeme gücü varsa icra işlemleri hızlıca sonuçlanır. Ancak davalı şirket batıksa icra işlemleri çok uzayabilir.

Ankara’da 2023 İş Davası Masrafı Ne Kadardır?

Ankara’da iş hukuku davası için dava başında bir takım masraf gerekir. Bunları 2023 yılı için şu şekilde sıralayabiliriz:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Peşin Harç: Dava değerinin binde 68’i kadardır. Belirsiz alacak davası olarak 
açılacağı için cüz’i miktarda çıkar.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 385 TL
Keşif Gideri: 671.9 TL
Tanık Gideri: 68 TL (her bir tanık için)
Diğer İş Ve İşlemler: 130 TL

Bu miktarlar 2023 yılı için Ankara’da istenen miktarlardır. Bilirkişi gideri, dava sürerken bilirkişi aşamasına gelindiğinde ödenir. Keşif gideri de aynı şekilde daha sonra ödenecektir. Tanık gideri de tanık bildirimi yapıldıktan sonra ödenir. Onun haricinde kalan Ankara iş davası masrafları, Ankara iş hukuku avukatına dava başında mahkemeye ödenmek üzere teslim edilir.

Ankara İş Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara iş mahkemesi avukatı ücreti, müvekkil ile Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara iş hukuku avukatı arasında serbestçe belirlenir. Bu ücret belirlenirken; Ankara Barosu tavsiye tarifesi ve somut uyuşmazlığın detayları ile yapılacak işlerin çeşitliliği dikkate alınır. 
Ankara iş hukuku avukatı ücreti çoğunlukla; iş sonunda kazanılan tutarın belirli bir oranı şeklinde belirlenir. 

Ankara İş Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara iş hukuku avukatı ücreti, çoğunlukla iş sonunda ödenir. Yani başlangıçta müvekkilden dava masrafları alınır. Ankara iş mahkemesi avukatı ücreti, dava sonunda kazanılan tutarın belirli bir oranı şeklinde belirlenir ve anlaşılır. Kimi istisna hallerde ve bazı özel nitelikli iş davalarında başlangıçta bir miktar ücret istenebilir.

Ankara En İyi İş Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi iş avukatı şeklinde bir kullanım avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar kendilerine bu tür adlandırmalar yapmaz. Ancak Ankara en iyi iş avukatı şeklinde halk dilinde yaygın bir kullanım vardır. Bu daha çok iş hukukuna yönelik çalışan ve bu alanda deneyim kazanarak uzmanlaşmış avukatlar için kullanılır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana Ankara’da iş davalarına çok yoğun bir şekilde bakkmaktadır.

Ankara’da İş Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da iş davalarına genel olarak iş mahkemeleri bakar. Ancak iş hukuku uyuşmazlıklarının görüldüğü merciileri şu şekilde tablo haline getirebiliriz:

ANKARA İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,İLGİLİ ANKARA MERCİİ,
İhtarname – ihbarnamelerin gönderilmesi, Ankara Noterlikleri,
Dava öncesi arabuluculuk görüşmeleri,Ankara Arabuluculuk Bürosu (Dışkapı ve Balgat),
İş davaları (kıdem, ihbar, işe iade vb. tamamı) Ankara İş Mahkemeleri,
İş davası istinaf aşaması,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri,
İş davaları temyiz aşaması,Yargıtay Hukuk Daireleri.
Kazanılan miktarın icrası,Ankara İcra Daireleri.

Ankara İş Hukuku Avukatı Çalışmaları

Ankara iş mahkemesi avukatı, iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çok önemli ve kritik noktalarda müvekkilin haklarını korur. Bunları genel olarak örneklemek gerekirse;

İşçi Açısından;

 • Ankara iş hukuku avukatı, işçiye henüz çalışıyorken hukuki yardım sağlar, fikir verir. İşverene göndermesi gereken ihtar ve ihbarları hazırlar ve gönderir. Bunlar gelişigüzel ihtarlar değildir. İş kanunu ve yargı kararlarının aradığı şartlar taşınmadığı taktirde hak kaybı yaşanabilir.
 • İşçi işten ayrılacağı zaman istifanın kesinlikle usule uygun olması gerekir. O kadar ki; kanuni zemine göre hareket edilmediği zaman yılların emeği zayi olabilir. Bu nedenle muhakkak Ankara iş hukuku avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Sonrasında işçinin alacağı tazminatın ve diğer hakların doğru hesaplanması gerekir. Zira arabuluculuk ve dava aşamasında bu miktarların doğru tespiti önem taşır. Bunun hesabı da gene Ankara iş avukatı tarafından yapılacak bir husustur.
 • Arabulucukuk görüşmesi çok önemli ve kritiktir. Davalı işveren, arabuluculuk görüşmelerinde ne ileri sürerse sürsün, bunun hukuki zeminde doğru bir şekilde değerlendirilip ona göre hareket edilmesi gerekir. Arabuluculuk görüşmesine iyi hazırlanılmalı, eldeki tüm lehe durumları biranda ileri sürmemelidir. Burada kademe kademe bir çekişme olur. Bu sürecin iyi yürütülebilmesi için Ankara en iyi iş avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Davanın nasıl açılacağı da önem taşır. Dava açarken tüm alacak biranda ileri sürülmemeli, belirsiz alacak olarak açıp bilirkişi raporundan sonra davayı ıslah etmelidir. Usuli işlemler büyük önem taşır.
 • Hükümden sonra direk icra takibi başlatılmalı, tehir-i icraya başvurulsa bile işçinin alacağı garanti altına alınmaya çalışılmalıdır.
 • İstinaf ve temyiz sürecinde de dosya takip edilmeli ve sonrasında icra işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Ankara iş hukuku avukatından yardım almak büyük önem taşır.

İşveren Açısından;

 • İşverenlerin standart bir işçi politikası izlemesi doğru değildir. Zira gönderilecek her ihtarname – ihbarname somut olayın özelliklerine ve sürekli güncellenen yargı kararlarına göre hazırlanmalıdır. Bunun da Ankara iş avukatı yardımı alınarak yapılması önem taşır.
 • İşyerinde basit gibi görünen yeni bir uygulamanın gerçekte işçi haklarına yansıyan bir çok durumu olabilir. Bu nedenle işyerinde sürekli dğeişen uygulamaların da muhkakak Ankara iş hukuku avukatı onayından geçirilmesi gerekir.
 • İşverenlerin ve şirketlerin düzenli Ankara iş mahkemesi avukatı danışmanlığı alması önemlidir. Çünkü bu durumda iş hukuku anlamında her işlem hukuki zemine uygun olacak ve olası yargı süreçlerinde haklı iken haksız çıkma durumu söz konusu olmayacaktır.

Ankara iş hukuku avukatının süreç içerisinde gerçekleştirdiği kritik işlemler bunlarla sınırlı değildir. Burada sayılanlar birkaç örnekten ibarettir. Ankara iş avukatı, süreç içerisinde anlık gelişen bir çok probleme yasal zemine uygun çözüm üretir.

Ankara İş Hukuku Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara iş avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve iş davalarında üstlendiği görev ve sorumlulukları belirttik.

Anlaşılacağı üzere Ankara iş hukuku avukatına sormadan sürece girişildiği zaman kişinin haklı iken haksız çıkma tehlikesi doğar. Telafisi çok zor zararlar doğar. Dolayısıyla sürecin en başından itibaren Ankara hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden iş avukatı arıyorsanız “İstanbul İş Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.