kadıköy avukat ve hukuk büroları

Kadıköy Avukat ve Hukuk Büroları

Kadıköy avukat ve hukuk bürosu arayışı, bölgede sıklıkla görülebilen hukuki uyuşmazlıkların etkin bir biçimde çözümlenebilmesi için önem arz eder niteliktedir. Bu noktada İstanbul’da kurulmuş ve Kadıköy bölgesinde de faaliyet yürüten Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerin üstün hukuki menfaati çerçevesinde çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.

Kadıköy ilçesinde söz konusu olabilecek yargısal faaliyetlerin yürütüldüğü adliyeye de değinmekte fayda vardır. Öncelikle belirtmek ki, Kadıköy’de, burada gerçekleşen davaların görüldüğü ayrı bir adliye mevcut değildir. Kadıköy ilçesinde söz konusu olacak dava ve takip işleri, Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesinde görülecektir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

İstanbul genelinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatlarının, söz konusu hukuki uyuşmazlıklar, takipler ve diğer faaliyetler için de çalışmaları mevcuttur. Bu noktada hangi alanlarda ne tür faaliyetlerin gerçekleştirildiğine değinmekte fayda vardır.

 • Boşanma hukuku çerçevesinde boşanma, nafaka ve aile hukukuna ilişkin hukuki hizmetlerin yerine getirilmesi, 
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında şirketlerin iç ve dış ilişkilerine, pay sahipliğine, birleşme ve devralmalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sözleşmeler Hukuku kapsamında kira, satım, bağışlama, kefalet, vekalet ve diğer pek çok çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki hizmet sağlanması,
 • Ceza Hukuku alanında soruşturma, kovuşturma, tutuklama, adli kontrol gibi süreç ve tedbirlere ilişkin hukuki faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş Hukuku alanında işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde ileri sürülebilecek istemler, iş sözleşmesi ve fesih bildirimi gibi düzenlenmesi önem arz eden belgeler çerçevesinde hukuki faaliyetlerde bulunulması,
 • Aile Hukuku kapsamında boşanma, nafaka, vesayet, velayet ve soybağı gibi çeşitli hukuki alanlarda hukuki hizmetin sağlanması,
 • Sigorta Hukuku kapsamında bu alana ilişkin yaşanabilecek uyuşmazlıklar, değer tespitleri ve ileri sürülebilecek diğer konulara ilişkin hukuki faaliyetlerde bulunulması,
 • İcra ve İflas Hukuku alanında icra ve ödeme emirleri gönderilmesi, bunlara itiraz edilmesi, takip başlatılması, itirazların iptali ve kaldırılması, haciz süreçleri gibi çeşitli konularda hukuki destek sağlanması,
 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında gerek paylı ve elbirliği mülkiyeti altında olan taşınmazlara ilişkin yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar gerekse kira hukuku alanında gündeme gelebilecek uyuşmazlıklar için hukuki faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Hukuku alanında gündeme gelebilecek ve güncel nitelik arz edecek çeşitli hukuki uyuşmazlıklar kapsamında hukuki hizmet sağlanması,
 • Bilişim Hukuku kapsamında gündeme gelmesi muhtemel olan hukuki uyuşmazlıklar için bu alandaki güncel gelişmeleri takip eden büro avukatlarının hukuki destek sağlaması.

Kadıköy Avukat İletişim Bilgileri

Kadıköy Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Kadıköy bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bazı temel ilke ve prensipler çerçevesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu ilkelerden bazılarına değinmekte fayda vardır. 

 • Hukuki sürecin işleyişinde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet gösterilir.
 • Her aşamada müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken korunur.
 • Hukuki süreçler müvekkile karşı şeffaf biçimde yürütülür ve müvekkil bu gelişmelerden haberdar edilir.
 • Müvekkil ile yürütülecek hukuki süreç içerisinde edinilmiş olan tüm bilgiler gizli kalır.
 • Meslek etik ilkeleri dikkate alınmak suretiyle hukuki süreç yürütülür.

Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatları, çalışmalarını başta yukarıda belirtilenler olmak üzere belirli ilkeler ve prensipler çerçevesinde yürütmektedir. Bu noktada özenle yürütülen dava ve takip süreçlerinde, aşağıda belirtilen çalışma ilkeleri ve yöntemleri hassasiyetle sürdürülmektedir.

 • İstanbul Kadıköy bölgesinde bir uyuşmazlık yahut problemle karşılaşan ve hukuki destek almak isteyen müvekkil adayıyla kendisinin uygun olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulmaktadır.
 • Müvekkil adayıyla yapılacak görüşmeler çerçevesinde somut durum dikkatle dinlenerek gerekli hukuki çıkarımlarda bulunulmakta ve anlaşmaya varılması durumunda müvekkilden noter aracılığı ile vekalet vermesi talep edilmektedir. Aciliyet arz eden durumların varlığı halinde süreç hızlandırılmaktadır.
 • Müvekkilin anlatımları ve somut durumun özellikleri dikkate alınarak hukuki sürece ilişkin bir strateji oluşturulmakta ve bu çerçevede atılması gereken adımlar atılmaktadır.
 • Hukuki süreçlerin her aşamasında söz konusu olabilecek gelişmelere dair müvekkil bilgilendirilmekte ve bu kapsamda yol haritası çizilmektedir.
 • Yargılama, takip, sözleşme hukuku gibi alanlar bünyesinde verilen avukatlık ve danışma hizmetinin nihayete erme aşamasına kadar müvekkilin hak ve menfaatleri gözetilerek doğru hukuki zeminde etkin bir biçimde faaliyette bulunulmaktadır.

Kadıköy Avukat Ücreti

Kadıköy avukat ücreti, müvekkil ile Kadıköy avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Kadıköy avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Kadıköy Avukatlık Hizmetleri

İstanbul Kadıköy bölgesi, hukuki uyuşmazlıklar bakımından son derece çeşitlilik arz eden bir yapıya sahiptir. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Kadıköy bölgesinde ve bu kapsamda Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesinde de faaliyet göstermektedir. 

Bu noktada, aşağıda faaliyet gösterilen temel alanlar ve bu kapsamda yürütülen işlemlerden bazıları örnek olarak sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Kadıköy avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, belirtilen alanlar dışında da çeşitli daha birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir.

Kadıköy Aile ve Boşanma Avukatı

Aile hukuku çerçevesinde gündeme gelebilecek ve çeşitlilik arz eden farklı hukuki uyuşmazlıklar, İstanbul Kadıköy bölgesinde sıklıkla gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, bu bölgede de faaliyet göstermekte ve müvekkillerine Kadıköy avukatı olarak hukuki destek sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bazı temel faaliyet alanları sıralanmıştır.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
Ön hazırlık, delillerin toplanması,
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, Duruşmaların takibi,
Nafaka icrası,
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Kadıköy Ceza Avukatı

İstanbul Kadıköy avukatı olarak faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu, ceza soruşturması ve yargılama süreçlerinde müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde faaliyetlerini göstermektedir. Aşağıda bu faaliyetlerden bir kısmı belirtilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri,
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Kadıköy İş Hukuku Avukatı

Kadıköy bölgesinde söz konusu olabilecek işçi-işveren uyuşmazlıkları kapsamında hukuki işlemlerin usulüne uygun yapılması, işçi-işverenin mağduriyet yaşamaması adına önem arz eder. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatlarının bazı hukuki faaliyetleri, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade davaları vb.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması,
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Kadıköy İcra Avukatı

Kadıköy bölgesinde sıklıkla icra ve iflas takip işlemleri gündem olabilmektedir. Dolayısıyla bu alanda söz konusu olabilecek uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatları, çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi,
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Kadıköy Bilişim Avukatı

Bilişim ve IT şirketlerinin yoğunlukta olmasından dolayı bir kısım bilişim avukatları Kadıköy çevresindeki müvekkillere hizmet vermektedir. Bu konuda Mıhcı Hukuk Bürosu da bölgede etkin faaliyetlerde bulunmaktadır. Söz konusu hukuki hizmetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Kadıköy Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatları, gerek şirketler gerekse ticaret hukukuna ilişkin hukuki hizmetlerde bulunmaktadır. Bu noktada gösterilen faaliyetlerden bazıları aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte ifade etmek gerekir ki büronun hukuki hizmet çeşitliliği, zikredilenlerle sınırlı değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı,
Sürekli veya tek seferlik,
çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Kadıköy Yabancılar Avukatı

İstanbul Kadıköy bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, yabancılar hukuku alanında çeşitli noktalarda faaliyet göstermektedir. Bunların temel birtakım örnekleri aşağıda belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki, faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kadıköy İdare Hukuku Avukatı

İstanbul Kadıköy bünyesinde idare hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu idare avukatları, Kadıköy bölgesinde de faaliyet göstermektedir. Aşağıda, söz konusu hukuki hizmetlerin bazıları sıralanmıştır.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Kadıköy Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku bakımından yoğunluğun gözlemlenebildiği yerlerden biri olan Kadıköy bölgesi, Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alanda faaliyet gösterdiği yerlerden biridir. Bu çerçevede müvekkillere sağlanan hukuki hizmetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Kadıköy Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Kadıköy ilçesinde marka patent ve fikri mülkiyet alanlarında hukuki yoğunluk gözlemlenebilmektedir. Müvekkillerin üstün hak ve menfaati korumak suretiyle Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatları, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında da aktif biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. Aşağıda, yürütülen bu faaliyetlerin bazıları örnek olarak sıralanmıştır.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması,
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Kadıköy Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Kadıköy avukatları, merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli konuları yanıtlandırmıştır. Aşağıda ilgili konular ve bu hususlara verilen yanıtlar yer almaktadır.

Kadıköy Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tavsiye niteliğinde bir avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamıştır. Dolayısıyla somut durumun şartları, işin mahiyeti ve belirtilen tarife çerçevesinde ücret belirlenecektir.

Kadıköy İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Kadıköy bölgesi, yargı çevresi bakımından Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır. Dolayısıyla Kadıköy’de bir adliye yoktur ve burada söz konusu olan uyuşmazlıklar da İstanbul Anadolu Adliyesinde görülür.

Kadıköy’deki Davalara Mutlaka Kadıköy Avukatı mı Bakar?

Kadıköy bölgesinde söz konusu olan uyuşmazlıklara Kadıköy avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Kadıköy bölgesinde de faaliyet göstermekte ve Kadıköy avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Kadıköy’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Kadıköy’de temel hukuki işlemlere konu olan idari birimler olarak Nüfus Müdürlüğü Osmanağa Mahallesinde, Tapu Müdürlüğü Kayışdağı Yolu Caddesinde, İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı da Caferağa Mahallesinde bulunmaktadır. 

Kadıköy Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki ve cezai her türlü davalarda, icra takiplerinde, sözleşme hazırlanmasında ve çeşitli diğer alanlarda yürütülecek faaliyetlerde herhangi bir hataya düşmemek adına profesyonel hukuki destek almakta fayda vardır. Zira bu noktada yapılacak hatalar, çeşitli ihmallere neden olabilir.

Bu noktada Kadıköy’de ikamet eden kişi veya şirketler, İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile irtibata geçmeleri ve hukuki danışmanlık almaları daha doğru olacaktır.