Fatih Avukat ve Hukuk Büroları

Fatih Avukat ve Hukuk Büroları

Fatih avukat ve hukuk büroları, İstanbul Fatih ilçesinde pek çok farklı hukuki alanda gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Bu noktada, faaliyet ve çalışma alanları bakımından çeşitli birçok kolda hukuki süreçleri yürüten Mıhcı Hukuk Bürosu da, İstanbul’un en merkezi ve yoğun ilçelerinden biri olan Fatih’te yerli ve yabancı müvekkillerine dava, icra takibi, sözleşme süreci gibi alanlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

İstanbul bünyesinde bilhassa Fatih ilçesinde Fatih avukatı olarak faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanlarını, çalışma ilke ve prensipleri ile çeşitli alanlarda sık sorulan soruları belirtmekte fayda vardır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Fatih avukatı Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki çalışma alanlarına değinmekte fayda vardır. Fakat belirtmek gerekir ki çalışma alanları aşağıda zikredilenlerden ibaret değildir. Belirtilenler dışında da farklı alanlarda Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki faaliyet gösterdiğini ifade etmek gerekir.

 • Miras hukuku alanında mirasçılık hakları, vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması gibi temel hukuki hususlar,
 • Ceza hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruma adına yürütülen hususlar,
 • İcra hukuku alanında gündem olabilecek ödeme ve icra emri gönderilmesi, icra daire ve mahkemelerine itiraz ve şikayette bulunulması gibi hususlar,
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda gündeme gelebilecek davalar,
 • Ticaret hukuku kapsamında ticari işletme devirleri, çek, bono, poliçe gibi kıymetli evraklar, şirketler hukuku bakımından şirket yapısı, idari işleyişi, borçları gibi hususlara ilişkin davalar,
 • İş hukuku alanında işçi-işveren ilişkileri kapsamında tazminat ve ücret alacakları, fesih bildirimleri, işe iade gibi iş hukukuna ilişkin temel hususlar,
 • Kira ve Gayrimenkul alanında Fatih’te uyuşmazlık yoğunluğu görülmektedir. Bilhassa konut ve işyeri kira hukuku, tahliye davaları, ihtarlar gibi hususlar,
 • Kişisel veriler alanında çeşitli kurumlara ve özel şirketlere ilişkin gerek ceza hukuku gerekse özel hukuk bağlamında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hukuki danışma ve avukatlık hizmeti.

Fatih Avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri

Fatih Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Fatih avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu, belirli çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukuki süreçleri yürütmede sıkı sıkıya bağlı olunan bu prensiplerin temel örnekleri olarak aşağıda sıralananlar belirtilebilir.

 • Hukuki işlemler ve süreçler, dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde yürütülür.
 • Hukuki sürecin işleyişi bakımından müvekkil ile şeffaf bir bağlantı sağlanır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken muhafaza ve müdafaa edilir.
 • Süreç kapsamında edinilen bilgiler gizli kalacaktır.

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu temel çalışma prensipleri ve ilkelerine değinilmiştir. Bunun ardından, söz konusu prensipler çerçevesinde yürütülen hukuki süreçlerde tercih edilen yöntem ile usulü kronolojik ve sistematik olarak belirtmekte fayda vardır.

 • İstanbul Fatih bölgesinde hukuki bir uyuşmazlık yaşayan yahut danışma hizmeti almak isteyen müvekkil adayı ile kurulan iletişim neticesinde kendisinin uygun  olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayının görüşmeye somut olayı delillendiren ve önem arz eden her türlü bilgi ve belge ile gelmesi neticesinde ilgili uyuşmazlık üzerine kendisiyle konuşulur, olayın mahiyeti belirlenir.
 • Müvekkil adayı ile anlaşma sağlanması durumunda sözleşme imzalanarak kendisinden Mıhcı Hukuk Bürosu avukatına noter aracılığıyla vekalet vermesi istenir. 
 • Vekalet alındıktan sonra müvekkilin anlatımları çerçevesinde somut olayın ve uyuşmazlığın sınırları belirlenir. Bu noktada etkin bir hukuki strateji belirlenir ve böylelikle süreç başlatılmış olur.
 • Eğer müvekkilin hukuki problemi aciliyet arz eden bir nitelikte ise tüm bu süreç hızlandırılır ve gerekli hukuki adımlar da atılır.
 • Dava veya takip süreci ilerledikçe yapılacak her hukuki hamle planlanır ve sürecin gidişatından müvekkil her gelişmede haberdar edilir.
 • İlgili hukuki sürecin müvekkilin üstün hukuki menfaati çerçevesinde neticelenmesi adına gereken dikkat ve özen gösterilir. Sürecin neticelenmesinin ardından yapılması gereken hukuki işlemler varsa bunlar da gerçekleştirilir.

Fatih Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Fatih avukat ücreti, müvekkil ile Fatih avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Fatih avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Fatih Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Fatih avukatları, birçok hukuki alanda faaliyet göstermekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, bu temel alanlardan bazılarına ve bu çerçevede yürütülen faaliyetlere farklı başlıklar halinde yer verilmiştir.

Fatih Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında pek çok çeşitli uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Fatih bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da çeşitli noktalarda hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Fatih İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Fatih bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki hizmetin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Fatih Ceza Avukatı

Ceza hukuku, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin zedelenme ihtimalinin olduğu ve süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gereken bir hukuki alandır. Dolayısıyla bu noktada etkin hukuki mekanizmaların kullanılması önem arz eder. Aşağıda bu alanda yürütülen temel faaliyetlere bazı örnekler verilmiş olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanlarının zikredilenlerle sınırlı olmadığını da belirtmekte fayda vardır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Fatih Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde revaçta olan ve hızla yayılan bir hukuki sahayı ifade eder. Bu noktada İstanbul Fatih bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bilişim hukuku alanında da hizmetlerini sağlamaktadır. Aşağıda bunlara temel birtakım örnekler verilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun bilişim hukuku alanındaki faaliyetleri, zikredilenlerle sınırlı değildir. 

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Fatih Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Fatih bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, bölgede çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyet çeşitliliği, sayılanlarla sınırlı değildir. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Fatih Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Fatih bölgesinde sıklıkla gündeme gelebilmektedir. Vatandaşlık ve birtakım izinlere yönelik başvurular, bunların reddi karşısında başvurulacak yollar ve daha çeşitli pek çok alanda Mıhcı Hukuk Bürosu faaliyet göstermektedir. Temel hizmet alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte daha farklı alanlarda da faaliyet gösterildiğini ifade etmekte fayda vardır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Fatih İcra Avukatı

İcra hukuku, İstanbul Fatih bölgesinde yoğun biçimde gündem olabilen uyuşmazlık alanlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla Mıhcı Hukuk Bürosunun bu bölgede gösterdiği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Fatih Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Fatih bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu çeşitli faaliyetler göstermektedir. Bunlara temel örnek olarak ifade edilebilecek unsurlar aşağıda belirtilmiş olsa da zikredilmeyen farklı noktalarda da hukuki hizmetler sağlandığını belirtmekte fayda vardır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Fatih İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Fatih avukatları çeşitli noktalarda hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgedeki hukuki yoğunluk düşünüldüğünde idari davaların da önemi son derece büyüktür. Aşağıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun idare hukuku kapsamında yürüttüğü temel faaliyetlere değinilmiştir fakat belirtmek gerekir ki sağlanan hukuki hizmet alanları zikredilenlerle sınırlı değildir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Fatih Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Fatih bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu yoğun faaliyet göstermektedir. Aşağıda, temel faaliyet alanlarından bazıları sıralanmıştır. Bununla birlikte ifade etmek gerekir ki büronun hukuki hizmet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Fatih Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Fatih avukatları, çeşitli hukuki alanlarda uygulamada sıklıkla gündeme gelen bazı temel hususları yanıtlandırdı. Söz konusu sorular ile cevaplar aşağıda sıralanmıştır.

Fatih Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu bünyesinde çıkarılan ve tavsiye niteliğinde olan asgari tarife mevcuttur. Uygulamada söz konusu tarife, somut durumun şartları ve sürecin mahiyeti ücret bakımından belirleyici olacaktır.

İstanbul Fatih İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul Fatih ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Bu ilçe, Çağlayan Adliyesi olarak da bilinen İstanbul Adliyesi yargı çevresi kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, Fatih’te söz konusu olacak hukuki uyuşmazlıklar, Çağlayan Adliyesi’nde çözümlenecektir.

Fatih’deki Davalara Mutlaka Fatih Avukatı mı Bakar?

Fatih bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Fatih avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Fatih bölgesinde de faaliyet göstermekte ve Fatih avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Fatih’te Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Fatih’te, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu temel idari hizmet birimleri, Vatan Caddesi üzerinde bulunan Fatih Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Fatih Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Hukuki uyuşmazlıklar ve problemler, doğru hukuki zeminde hata ve ihmale yer olmaksızın yürütülecek süreçler neticesinde çözümlenebilecektir. Aksi takdirde hak kayıpları ve süre uzaması gibi durumlar söz konusu olmaktadır.

Bu noktada İstanbul Fatih bölgesinde faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesindeki Fatih Avukatları, müvekkillerin üstün hak ve menfaatlerini gözeterek süreci doğru zeminde yürütmektedir. Yargılamadan etkin netice alınabilmesi bakımından bu durum son derece önem arz eder. Bu kapsamda Fatih’te ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.