Gaziosmanpaşa Avukat ve Hukuk Büroları

Gaziosmanpaşa Avukat ve Hukuk Büroları

Gaziosmanpaşa avukat ve hukuk büroları, İstanbul Gaziosmanpaşa ve çevresinde yoğun biçimde faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, söz konusu hukuki ve cezai süreçleri etkin biçimde yürütmek ve icra takip süreçlerini usulüne uygun şekilde ilerletmek bakımından faaliyet alanlarının ve bölgelerinin çeşitliliği ciddi önem arz eder.

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’da kurularak faaliyet göstermeye başlamış ve halihazırda da çeşitli illerde ve İstanbul özelinde her ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukukun çeşitli alanlarında gerek dava ve takipler bakımından gerekse sözleşme süreçleri bakımından alanında uzman kadrosu ile birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde çeşitli pek çok hukuki alanda faaliyet göstermektedir. Bunlardan bazıları aşağıda ifade edilmiş olmakla birlikte belirtilmelidir ki faaliyet alanları, zikredilenlerle sınırlı değildir. 

 • Ceza Hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, adli kontrol ve tutuklama tedbir süreçlerinde müvekkilin haklarının korunması,
 • Aile Hukuku kapsamında boşanma, tazminat, soybağı, evlatlık, velayet, nafaka gibi temel hususlarda hukuki faaliyet gösterilmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku alanında icra ve iflas takiplerinin başlatılması, yürütülmesi, itiraz edilmesi, durdurulması, haciz işlemleri, itiraz ve şikayetler gibi alanlarda temel hukuki hizmetlerin sağlanması,
 • Ticaret Hukuku alanında ticari işletmelerin borç ve devir ilişkilerinden, ticari şirketler kapsamında ortaklık ve pay sahipliğinden, şirketin idari işlerinden, birleşme ve devralmalardan  yahut borç ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi yönünde hukuki faaliyet gösterilmesi,
 • Gayrimenkul Hukuku kapsamında paylı ve elbirliği mülkiyet ilişkileri, ortaklığın giderilmesi, müdahalenin men’i, konut ve işyeri kira ilişkileri, istihkak iddiaları gibi noktalarda hukuki hizmet sağlanması,
 • Miras Hukuku alanında vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması, mirasçıların hak ve paylarının ileri sürülmesi, tenkis ve paylaştırma talepleri ile elbirliği mülkiyetindeki malların yönetimine ilişkin hukuki uyuşmazlıklara ilişkin faaliyet gösterilmesi,
 • Tüketici Hukuku kapsamında tüketicilerin satıcılar karşısında her türlü hak ve menfaatinin korunması, doğru zeminde delillendirilerek ileri sürülmesi noktasında hukuki hizmet sağlanması,
 • Bilişim Hukuku alanında bilhassa kişisel verilere ve siber suçlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu yönde şirketlere temel eğitimlerin sağlanması yönünde hukuki hizmetin sağlanması,
 • Yabancılar Hukuku alanında Türk vatandaşlığını kazanma, Türkiye’de çalışma ve oturma izinleri için başvuruların yapılması, ret kararlarına karşı itiraz ve dava yolunun ileri sürülmesi yönünde hukuki faaliyet gösterilmesi.

Gaziosmanpaşa Avukat İletişim Bilgileri

Gaziosmanpaşa Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, temel ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu temel ilkelerden bazılarını belirtmekte fayda vardır.

 • Hukuki süreçlerde mutlaka dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin korunması için gereken gayret gösterilir.
 • Hukuki süreçlerin her aşamasında müvekkil mutlaka gelişmelerden haberdar edilir.
 • Hukuki sürecin işleyişine ilişkin müvekkil ile şeffaf bir süreç yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile dair edinilen bilgiler meslek etiği gereğince mutlaka gizli tutulur. 

Gaziosmanpaşa ilçesi yargı çevresinde de faaliyet sürdürmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

Gaziosmanpaşa hukuk bürosu çerçevesinde Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensipleri ve temel ilkeleri bakımından sürecin hassasiyetle yürütülmesi temin edilir. Vekil-müvekkil ilişkisinin sağlıklı gelişiminin de ciddi ölçüde önemsendiğini belirtmekte fayda vardır. Bu kapsamda dikkate alınan temel hususlara örnek olarak aşağıda belirtilen noktalar ifade edilebilir.

 • Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişim sağlayan müvekkil adayları dikkatle dinlenip uygun bir zaman dilimi belirlenerek kendileriyle görüşme randevusu oluşturulur.
 • Bazı durumlarda somut uyuşmazlıkta aciliyet arz eden bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir hal söz konusu olursa müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin vakit kaybetmeksizin fikir alışverişinde bulunulur ve derhal sürece dahil olunur.
 • Söz konusu hukuki uyuşmazlıkla alakalı olarak müvekkil adayında bulunan bilgi ve belgeler edinilip kendisi dikkatle dinlendikten sonra sürece dair müvekkil adayı bilgilendirilir ve gidişattan kendisi haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile gerçekleştirilen iletişim süreci neticesinde anlaşmaya varılması halinde noterden vekalet alınması istenmektedir.
 • Vekalet alındıktan sonra yargılama sürecine derhal müdahil olunur ve tüm süreç boyunca gerekli hukuki dikkat ile özeni göstermek suretiyle süreç idame ettirilir.
 • Tüm süreç boyunca Mıhcı Hukuk Bürosu Gaziosmanpaşa avukatı, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve sürecin akışına dair kendisini haberdar kılar.
 • Yargılama sürecinin nihayete ermesiyle birlikte hükmün icrası gerekiyorsa bunun için gereken adımlar atılır.

Gaziosmanpaşa Avukat Ücreti

Gaziosmanpaşa avukat ücreti, müvekkil ile Gaziosmanpaşa avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Gaziosmanpaşa avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Gaziosmanpaşa Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki alanlarda farklı avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu alanların temel örnekleri ve bu kapsamda yürütülen hukuki faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun avukatlık hizmet alanları, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Gaziosmanpaşa Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında Gaziosmanpaşa bölgesinde çeşitli hukuki uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da çeşitli noktalarda faaliyet göstermektedir. Aşağıda da bunların temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Gaziosmanpaşa İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin hukuki hizmetlerde bulunmaktadır. Bunların temel örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki hizmetin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Gaziosmanpaşa Ceza Avukatı

Gaziosmanpaşa ceza avukatı, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çeşitli hukuki uyuşmazlıklar için farklı hizmetler sağlamaktadır. Bu noktada faaliyet gösterilen alanlardan bazıları, belirtilenlerden ibaret olmamak kaydıyla aşağıda sıralanmıştır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Gaziosmanpaşa Bilişim Avukatı

İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde bilişim hukuku alanında farklı uyuşmazlıklar söz konusu olmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu da Gaziosmanpaşa’da bilişim hukuku alanında faaliyet göstermekte ve müvekkillerine çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazılarına yer verilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Gaziosmanpaşa Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku bakımından yoğunluğun gözlemlenebildiği yerlerden biri olan Gaziosmanpaşa bölgesi, Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alanda faaliyet gösterdiği yerlerden biridir. Bu çerçevede müvekkillere sağlanan hukuki hizmetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Gaziosmanpaşa Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku alanında İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde görülebilecek uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu yabancılar avukatının faaliyetleri önem arz eder. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu alanda sağlanan bazı temel hukuki hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Gaziosmanpaşa İcra Avukatı

Gaziosmanpaşa icra hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Gaziosmanpaşa avukatları, sürecin her aşamasında gerekli hukuki faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu temel hizmetlerden bir kısmı, aşağıda belirtilmiştir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Gaziosmanpaşa Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu Gaziosmanpaşa avukatları çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Sayılanlardan ibaret olmamak kaydıyla bu faaliyetlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Gaziosmanpaşa İdare Hukuku Avukatı

Gaziosmanpaşa bölgesindeki idari davalar bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Gaziosmanpaşa avukatlarının faaliyetleri önem arz etmektedir. Müvekkilin hak ve menfaati lehine sağlanan hukuki hizmetlerden bazıları, aşağıda belirtilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Gaziosmanpaşa Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitlilik arz eden hukuki faaliyet ve hizmetlerde bulunmaktadır. Bunların en temel örneklerine aşağıda yer verilmiştir fakat belirtmek gerekir ki sağlanan hukuki hizmetler, ifade edilenlerle sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Gaziosmanpaşa Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Gaziosmanpaşa avukatları, çeşitli hukuki alanlarda uygulamada merak konusu olan hususları cevaplandırmıştır. Aşağıda ilgili sorular ve cevapları yer almaktadır.

Gaziosmanpaşa Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından belirlenen tavsiye mahiyetindeki asgari tarife dikkate alınarak, somut işin niteliği ve kapsamı da göz önünde bulundurularak müvekkil ile yapılan görüşme neticesinde belirlenen miktar, avukatlık ücreti olacaktır.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Gaziosmanpaşa ilçesinde adliye bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ilçede gündem olacak hukuki uyuşmazlıklar da Gaziosmanpaşa Adliyesinde görülür. Ayrıca İstanbul Havalimanı da bu adliyenin yargı çevresindedir. Bunun yanında, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerine ilişkin uyuşmazlıklar da Gaziosmanpaşa  Adliyesinde görülecektir.

Gaziosmanpaşa’daki Davalara Mutlaka Gaziosmanpaşa Avukatı mı Bakar?

Gaziosmanpaşa ve bu yargı çevresine bağlı Sultangazi ile Arnavutköy bölgelerinde gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıklara Gaziosmanpaşa avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Gaziosmanpaşa avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Gaziosmanpaşa’da Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Merkez Mahallesi Çukurçeşme Caddesinde  bulunan Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Gaziosmanpaşa Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki süreçlerin yürütülmesinde avukatın hukuki yardımı son derece önem arz eder. Çünkü kişi her ne kadar haklı da olsa bu haklılığın doğru hukuki enstrümanlarla ve olması gereken zeminde ileri sürülmesinin yanında haklı gerekçelere dayanmak da ciddi önem arz eder. 

Aksi takdirde kişilerin haklı olmalarına rağmen birtakım hak kayıpları söz konusu olabilmektedir. Bu noktada herhangi bir mağduriyet yaşamama adına alanında uzman olan Gaziosmanpaşa avukatına her türlü hukuki konuya ilişkin danışmakta fayda vardır. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.